STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
41251 19009324/HSCBMB-HCM 190000161/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT

Còn hiệu lực

41252 19000069/HSCBA-HD 190000025/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi TPro nosecare gold

Còn hiệu lực

41253 19000070/HSCBA-HD 190000026/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi Tpro Nosecare baby

Còn hiệu lực

41254 19000072/HSCBA-HD 190000027/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi Kasaidol GT for adults

Còn hiệu lực

41255 19000073/HSCBA-HD 190000028/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi Kasaidol GT for babies

Còn hiệu lực

41256 19000009/HSCBSX-HD 190000002/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Dung dịch rửa mắt

Còn hiệu lực

41257 19000213/HSCBMB-HD 190000002/PCBMB-HD

CÔNG TY CÔ PHẦN Y DƯỢC QUỐC TẾ HÙNG VƯƠNG

Còn hiệu lực

41258 19009188/HSCBMB-HCM 190000160/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VŨ BẢO

Còn hiệu lực

41259 19012747/HSCBA-HCM 190000968/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Dung dịch chứa oxy chăm sóc răng miệng

Còn hiệu lực

41260 19012733/HSCBA-HCM 190000969/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Gel chăm sóc răng miệng

Còn hiệu lực

41261 19012599/HSCBA-HCM 190000970/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Túi ép tiệt trùng đựng dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

41262 19012705/HSCBA-HCM 190000971/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Giường bệnh viện 1 tay quay

Còn hiệu lực

41263 19013843/HSCBA-HN 190001244/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

41264 19013844/HSCBA-HN 190001245/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

41265 19013845/HSCBA-HN 190001246/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

41266 19013846/HSCBA-HN 190001247/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

41267 19013847/HSCBA-HN 190001248/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

41268 19013840/HSCBA-HN 190001250/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Họ Bàn mổ, khám các chuyên khoa và bàn đẻ

Còn hiệu lực

41269 19013693/HSCBA-HN 190001251/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Giường bệnh 2 tay quay

Còn hiệu lực

41270 19013823/HSCBA-HN 190001252/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

41271 19013824/HSCBA-HN 190001253/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Bàn đẻ

Còn hiệu lực

41272 19013825/HSCBA-HN 190001254/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Bàn đựng dụng cụ

Còn hiệu lực

41273 19013691/HSCBA-HN 190001255/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Giường bệnh nhân inox

Còn hiệu lực

41274 19013694/HSCBA-HN 190001256/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Giường bệnh 3 tay quay

Còn hiệu lực

41275 19013695/HSCBA-HN 190001257/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Giường bệnh điều khiển điện

Còn hiệu lực

41276 19012192/HSCBMB-HN 190000269/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠI LÂM

Còn hiệu lực

41277 19006414/HSCBSX-HN 190000030/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CƯỜNG THUỶ cồn povidone 10%

Còn hiệu lực

41278 19013839/HSCBA-HN 190001249/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Họ Đèn mổ treo trần và di động

Còn hiệu lực

41279 19013850/HSCBA-HN 190001268/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Đèn mổ

Còn hiệu lực

41280 19013696/HSCBA-HN 190001258/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Tủ đầu giường inox

Còn hiệu lực

41281 19013826/HSCBA-HN 190001267/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Cọc treo dịch truyền

Còn hiệu lực

41282 19013827/HSCBA-HN 190001266/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Ghế phòng chờ

Còn hiệu lực

41283 19013697/HSCBA-HN 190001259/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Tủ đựng thuốc

Còn hiệu lực

41284 19013699/HSCBA-HN 190001264/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Bàn khám bệnh

Còn hiệu lực

41285 19013828/HSCBA-HN 190001265/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Xe đẩy thuốc tiêm và dụng cụ

Còn hiệu lực

41286 19013831/HSCBA-HN 190001260/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Xe đẩy bệnh nhân ngồi (xe lăn)

Còn hiệu lực

41287 19013698/HSCBA-HN 190001263/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Tủ đựng dụng cụ

Còn hiệu lực

41288 19013829/HSCBA-HN 190001262/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Xe đẩy cáng

Còn hiệu lực

41289 19013830/HSCBA-HN 190001261/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Xe chở đồ vải

Còn hiệu lực

41290 19005896/HSCBPL-BYT 190000005/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH

Còn hiệu lực

41291 19000091/HSCBA-NA 190000017/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TRUNG Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

41292 19012189/HSCBMB-HN 190000268/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ NAM ANH

Còn hiệu lực

41293 19013795/HSCBA-HN 190001237/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN D2PHARM VIỆT NAM Giường bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực

41294 19013816/HSCBA-HN 190001236/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÙY ANH Giường bệnh nhân chạy điện

Còn hiệu lực

41295 19013780/HSCBA-HN 190001235/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Dụng cụ, trang thiết bị thăm khám mắt hãng Luneau

Còn hiệu lực

41296 19013810/HSCBA-HN 190001238/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Nước biển xịt mũi

Còn hiệu lực

41297 19013809/HSCBA-HN 190001239/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Nước biển xịt mũi

Còn hiệu lực

41298 19013811/HSCBA-HN 190001240/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Nước biển xịt mũi

Còn hiệu lực

41299 19013812/HSCBA-HN 190001241/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Nước biển xịt mũi

Còn hiệu lực

41300 19013813/HSCBA-HN 190001242/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Nước biển xịt mũi

Còn hiệu lực

41301 19013814/HSCBA-HN 190001243/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Nước biển xịt mũi

Còn hiệu lực

41302 19012534/HSCBA-HCM 190000966/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LAN OANH Dung cụ trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

41303 19012680/HSCBA-HCM 190000967/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Bộ lấy mẫu hơi thở

Còn hiệu lực

41304 19009331/HSCBMB-HCM 190000159/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH

Còn hiệu lực

41305 19013834/HSCBA-HN 190001232/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Đệm chống loét

Còn hiệu lực

41306 19013865/HSCBA-HN 190001233/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

41307 19013864/HSCBA-HN 190001234/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

41308 19000529/HSCBMB-TH 190000003/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM

Còn hiệu lực

41309 19012738/HSCBA-HCM 190000962/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT Bộ dụng cụ nhổ răng

Còn hiệu lực

41310 19012745/HSCBA-HCM 190000963/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Hợp kim Coban, Titan, Niken

Còn hiệu lực

41311 19012744/HSCBA-HCM 190000964/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM SX THIÊN ẤN Bộ tiêm chích

Còn hiệu lực

41312 19012739/HSCBA-HCM 190000965/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TBYT MINH NHI Kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

41313 19009326/HSCBMB-HCM 190000158/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚC KHANG

Còn hiệu lực

41314 19009330/HSCBMB-HCM 190000156/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VICTORY COMMERCE KOREA

Còn hiệu lực

41315 19001336/HSCBMB-HP 190000009/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA HẢI PHÒNG

Còn hiệu lực

41316 19000020/HSCBA-TB 190000008/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẨN SAO MAI Băng dính y tế cá nhân Unsago

Còn hiệu lực

41317 19012174/HSCBMB-HN 190000261/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SIGMA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

41318 19012164/HSCBMB-HN 190000262/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIHADA

Còn hiệu lực

41319 19012169/HSCBMB-HN 190000263/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN NGUYÊN

Còn hiệu lực

41320 19013760/HSCBA-HN 190001190/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Đèn mổ ( Đèn khám bệnh, Đèn mổ treo trần, Đèn mổ di động)

Còn hiệu lực

41321 19013757/HSCBA-HN 190001191/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Que thăm phần mềm trong nội soi

Còn hiệu lực

41322 19013756/HSCBA-HN 190001192/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Kìm gắp dị vật

Còn hiệu lực

41323 19012177/HSCBMB-HN 190000264/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ HALIPHAR

Còn hiệu lực

41324 19013642/HSCBA-HN 190001193/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THN VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa Focus

Còn hiệu lực

41325 19013755/HSCBA-HN 190001194/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực