STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
41776 000.00.19.H29-220106-0017 220000605/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Bóng kéo sỏi

Còn hiệu lực

41777 000.00.19.H29-220111-0017 220000604/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Kim chích xơ, cầm máu nội soi

Còn hiệu lực

41778 000.00.19.H29-220106-0027 220000603/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Bộ đặt stent nhựa đường mật

Còn hiệu lực

41779 000.00.19.H29-220107-0024 220000602/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Dây dẫn hướng

Còn hiệu lực

41780 000.00.19.H29-220125-0018 220000601/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Dụng cụ lấy sỏi, tán sỏi cơ học đường mật

Còn hiệu lực

41781 000.00.19.H29-220303-0019 220000418/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG Máy niêm phong túi tiệt trùng bọc trang thiết bị y tế tự động

Còn hiệu lực

41782 000.00.19.H29-220303-0018 220000417/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG Máy cắt cuộn khử trùng trang thiết bị y tế tự động

Còn hiệu lực

41783 000.00.19.H29-220303-0016 220000416/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG Cuộn dẹp Tyvek khử trùng trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

41784 000.00.19.H29-220303-0014 220000415/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG Cuộn phồng khử trùng trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

41785 000.00.19.H29-220303-0012 220000414/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG Cuộn dẹp khử trùng trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

41786 000.00.19.H29-220226-0003 220000600/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y NHA KHOA MẠNH ĐỨC Vít chỉnh nha

Còn hiệu lực

41787 000.00.19.H29-220226-0002 220000599/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y NHA KHOA MẠNH ĐỨC Mắc cài chỉnh nha

Còn hiệu lực

41788 000.00.19.H29-220226-0001 220000598/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y NHA KHOA MẠNH ĐỨC Dụng cụ vặn vít chỉnh nha: tay vặn vít, đầu vặn vít

Còn hiệu lực

41789 000.00.19.H29-220304-0005 220000373/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI ANB

Còn hiệu lực

41790 000.00.19.H29-220304-0007 220000372/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BELI GROUP

Còn hiệu lực

41791 000.00.19.H29-220303-0029 220000597/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NGÔI SAO XANH Trocar nội soi thân có ren xoắn hoặc trơn, lưỡi dao nhựa, đường kính 5mm, 10mm, 12mm (Ultimate Dilating Tip Ribbed/ Smooth/ Threaded trocar 5mm, 10mm, 12mm x 100mm và 5mm x 70mm)

Còn hiệu lực

41792 000.00.19.H29-220303-0045 220000371/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TÂM

Còn hiệu lực

41793 000.00.19.H29-220303-0009 220000370/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRẦN NGA

Còn hiệu lực

41794 000.00.19.H29-220304-0012 220000596/PCBB-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Ống soi và dụng cụ dùng kèm ống soi trong phẫu thuật nội soi khớp

Còn hiệu lực

41795 000.00.19.H29-220302-0007 220000595/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

41796 000.00.19.H29-220302-0045 220000369/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 92

Còn hiệu lực

41797 000.00.19.H29-220302-0043 220000368/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 90

Còn hiệu lực

41798 000.00.19.H29-220217-0026 220000367/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 81

Còn hiệu lực

41799 000.00.19.H29-220301-0012 220000366/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 87

Còn hiệu lực

41800 000.00.19.H29-220301-0015 220000365/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 95

Còn hiệu lực

41801 000.00.19.H29-220301-0018 220000364/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 73

Còn hiệu lực

41802 000.00.19.H29-220301-0022 220000363/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 66

Còn hiệu lực

41803 000.00.19.H29-220301-0024 220000362/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 68

Còn hiệu lực

41804 000.00.19.H29-220301-0026 220000361/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 72

Còn hiệu lực

41805 000.00.19.H29-220228-0026 220000360/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 79

Còn hiệu lực

41806 000.00.19.H29-220228-0025 220000359/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 76

Còn hiệu lực

41807 000.00.19.H29-220228-0024 220000358/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 78

Còn hiệu lực

41808 000.00.19.H29-220301-0028 220000357/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 77

Còn hiệu lực

41809 000.00.19.H29-220224-0024 220000356/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 534

Còn hiệu lực

41810 000.00.19.H29-220224-0021 220000355/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 545

Còn hiệu lực

41811 000.00.04.G18-220304-0015 220001503/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Gel y tế làm ẩm vết thương và mềm mảng hoại tử khô

Còn hiệu lực

41812 000.00.19.H29-220301-0030 220000354/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 580

Còn hiệu lực

41813 000.00.19.H29-220301-0034 220000353/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 579

Còn hiệu lực

41814 000.00.19.H29-220301-0035 220000352/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 606

Còn hiệu lực

41815 000.00.19.H29-220302-0018 220000351/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 584

Còn hiệu lực

41816 000.00.19.H29-220302-0016 220000350/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 577

Còn hiệu lực

41817 000.00.19.H29-220303-0011 220000349/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 546

Còn hiệu lực

41818 000.00.19.H29-220304-0015 220000413/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phụ trợ sử dụng cho xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

41819 000.00.19.H29-220304-0011 220000412/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phụ trợ dùng cho xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

41820 000.00.19.H29-220304-0008 220000411/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD kết nối máy đo đông máu với băng chuyền của hệ thống tự động hóa

Còn hiệu lực

41821 000.00.19.H29-220304-0004 220000410/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và mẫu và ống dẫn

Còn hiệu lực

41822 000.00.19.H29-220304-0003 220000409/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và mẫu và ống dẫn

Còn hiệu lực

41823 000.00.19.H29-220303-0044 220000408/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và mẫu

Còn hiệu lực

41824 000.00.19.H29-220303-0043 220000407/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phụ trợ dùng cho xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

41825 000.00.19.H29-220303-0042 220000406/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phụ trợ sử dụng cho xét nghiệm fibrinogen

Còn hiệu lực

41826 000.00.19.H29-220303-0041 220000405/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phụ trợ sử dụng cho xét nghiệm fibrinogen

Còn hiệu lực

41827 000.00.19.H29-220303-0038 220000404/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phụ trợ sử dụng cho xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

41828 000.00.19.H29-220224-0010 220000403/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là hộp rỗng đựng thuốc thử

Còn hiệu lực

41829 000.00.19.H29-220223-0026 220000402/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD lấy và vận chuyển mẫu cho xét nghiệm PCR

Còn hiệu lực

41830 000.00.19.H29-220223-0024 220000401/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD lấy và vận chuyển mẫu cho xét nghiệm PCR

Còn hiệu lực

41831 000.00.19.H29-220223-0004 220000594/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng 25‑hydroxyvitamin D toàn phần

Còn hiệu lực

41832 000.00.19.H29-220223-0005 220000593/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng 25‑hydroxyvitamin D toàn phần

Còn hiệu lực

41833 000.00.19.H29-220222-0040 220000592/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng nồng độ protein β- amyloid (1-42)

Còn hiệu lực

41834 000.00.19.H29-220302-0046 220000400/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD giảm tải lượng vi rút

Còn hiệu lực

41835 000.00.19.H29-220302-0040 220000399/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD tách rửa, giảm tải lượng và vận chuyển các mẫu

Còn hiệu lực

41836 000.00.19.H29-220226-0004 220000348/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỨC AN

Còn hiệu lực

41837 000.00.19.H26-220303-0075 220000547/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC NAM

Còn hiệu lực

41838 000.00.19.H29-220303-0036 220000591/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Kim phẫu thuật( surgical Needles-Suture, Stain Steel Wire) ,( nguyên liệu, bán thành phẩm dùng để sản xuất Chỉ Phẫu Thuật)

Còn hiệu lực

41839 000.00.19.H29-220304-0014 220000020/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH ĐAN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

41840 000.00.19.H29-220228-0029 220000347/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 86

Còn hiệu lực

41841 000.00.19.H29-220228-0027 220000346/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 74

Còn hiệu lực

41842 000.00.19.H29-220303-0008 220000345/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG QUANG MINH

Còn hiệu lực

41843 000.00.07.H27-220304-0002 220000034/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGHI XUÂN

Còn hiệu lực

41844 000.00.19.H29-220304-0002 220000590/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC NASAFE Dụng cụ hoạt hóa huyết tương giàu tiểu cầu (PRP Activator)

Còn hiệu lực

41845 000.00.19.H29-220304-0009 220000344/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HEALTH MEDICAL CARE

Còn hiệu lực

41846 000.00.19.H29-220303-0002 220000589/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Đèn tẩy trắng răng nha khoa

Còn hiệu lực

41847 000.00.19.H29-220209-0010 220000588/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Mũi cắt nướu răng

Còn hiệu lực

41848 000.00.19.H29-220225-0017 220000587/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Máy rửa bô

Còn hiệu lực

41849 000.00.19.H29-220225-0016 220000586/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Máy rửa khử khuẩn ống nội soi

Còn hiệu lực

41850 000.00.19.H29-220302-0034 220000343/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 98

Còn hiệu lực