STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
41851 000.00.16.H60-220304-0001 220000014/PCBMB-TQ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ Y TẾ PHÚC THỊNH

Còn hiệu lực

41852 000.00.19.H26-220309-0010 220000741/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỐ 6 TRƯƠNG ĐỊNH

Còn hiệu lực

41853 000.00.10.H55-220315-0002 220000129/PCBMB-TNg

QUẦY THUỐC SỐ 10 CN VÕ NHAI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI NGUYÊN

Còn hiệu lực

41854 000.00.10.H55-220315-0001 220000128/PCBMB-TNg

QUẦY THUỐC TÂM AN 365

Còn hiệu lực

41855 000.00.19.H26-220128-0010 220000740/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GHS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

41856 000.00.10.H55-220314-0008 220000127/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC DHA

Còn hiệu lực

41857 000.00.19.H26-220308-0070 220000791/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ MINH ĐỨC Bộ bơm rửa vết thương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

41858 000.00.10.H55-220314-0007 220000126/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC VÂN KIỀU

Còn hiệu lực

41859 000.00.19.H26-220308-0027 220000956/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN Máy nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

41860 000.00.19.H26-220305-0003 220000790/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN Máy đo bão hòa oxy trong máu SPO2

Còn hiệu lực

41861 000.00.19.H26-220305-0004 220000789/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN Máy trợ thính BTE

Còn hiệu lực

41862 000.00.19.H26-220307-0068 220000739/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM GREEN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

41863 000.00.10.H55-220314-0004 220000125/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC LƯƠNG SƠN 1

Còn hiệu lực

41864 000.00.19.H26-220308-0068 220000738/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG H2P

Còn hiệu lực

41865 000.00.19.H26-220308-0067 220000737/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THU HẰNG

Còn hiệu lực

41866 000.00.10.H55-220314-0003 220000124/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC NHUNG HÀ

Còn hiệu lực

41867 000.00.19.H26-220307-0067 220000736/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HACINCO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

41868 000.00.10.H55-220314-0002 220000123/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC 357

Còn hiệu lực

41869 000.00.19.H26-220307-0062 220000735/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM GIA HÂN

Còn hiệu lực

41870 000.00.10.H55-220314-0001 220000122/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC SỐ 3 CN SÔNG CÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI NGUYÊN

Còn hiệu lực

41871 000.00.04.G18-220318-0007 220001676/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng 17α-OH-progesterone (17-OHP)

Còn hiệu lực

41872 000.00.19.H26-220308-0021 220000788/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng hsCRP 2 mức nồng độ

Còn hiệu lực

41873 000.00.19.H26-220308-0007 220000787/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-3 Hydroxybutyrate

Còn hiệu lực

41874 000.00.19.H26-220308-0033 220000786/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Fructosamine 2 mức nồng độ

Còn hiệu lực

41875 000.00.19.H26-220308-0012 220000785/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hsCRP 6 mức nồng độ

Còn hiệu lực

41876 000.00.19.H26-220308-0016 220000955/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH Vật liệu nha khoa: cao su lấy dấu răng và vật liệu cách ly nướu

Còn hiệu lực

41877 000.00.19.H26-220307-0005 220000734/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHẠM HOÀNG THỦY

Còn hiệu lực

41878 000.00.19.H26-220302-0047 220000733/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ PHONG PHÚ

Còn hiệu lực

41879 000.00.19.H26-220307-0050 220000732/PCBMB-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

41880 000.00.19.H26-220307-0043 220000731/PCBMB-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

41881 000.00.19.H26-220307-0047 220000730/PCBMB-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

41882 000.00.19.H26-220307-0045 220000729/PCBMB-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

41883 000.00.19.H26-220307-0023 220000728/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGỌC ÁNH

Còn hiệu lực

41884 000.00.19.H26-220304-0030 220000784/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Máy Real-Time PCR 4 kênh màu

Còn hiệu lực

41885 000.00.19.H26-220304-0031 220000783/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Máy Real-Time PCR 5 kênh màu

Còn hiệu lực

41886 000.00.19.H26-220307-0051 220000782/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Kìm sinh thiết và gắp dị vật

Còn hiệu lực

41887 000.00.19.H26-220307-0044 220000954/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Mặt nạ cố định dùng cho xạ trị

Còn hiệu lực

41888 000.00.19.H26-220307-0056 220000953/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT BIOLAB Ống và nắp PCR

Còn hiệu lực

41889 000.00.19.H26-220307-0060 220000781/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

41890 000.00.19.H26-220307-0052 220000727/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ KHOA HỌC MT

Còn hiệu lực

41891 000.00.19.H26-220307-0057 220000726/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE

Còn hiệu lực

41892 000.00.19.H26-220307-0021 220000952/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MIHAFACO DUNG DỊCH VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

41893 000.00.19.H26-220307-0042 220000780/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH IVFTECH Kim chọc hút trứng 1 nòng và Kim chọc hút trứng bằng máy

Còn hiệu lực

41894 000.00.19.H26-220304-0035 220000779/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Máy điều trị điện xung

Còn hiệu lực

41895 000.00.17.H62-220317-0002 220000012/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH MAXEO NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG

Còn hiệu lực

41896 000.00.07.H03-220317-0002 220000013/PCBMB-BK

NHÀ THUỐC HOÀNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

41897 000.00.07.H03-220317-0003 220000012/PCBMB-BK

NHÀ THUỐC HOÀNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

41898 000.00.07.H03-220314-0001 220000011/PCBMB-BK

NHÀ THUỐC HOÀNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

41899 000.00.04.G18-220317-0006 220001675/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỨA Máy cắt đốt bằng nhiệt lạnh và phụ kiện

Còn hiệu lực

41900 000.00.04.G18-220222-0023 220288GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GBIO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

41901 000.00.04.G18-220309-0040 220287GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LIÊN THANH Khay thử xét nghiệm đính tính kháng nguyên SARS – CoV-2

Còn hiệu lực

41902 MASOBIENNHAN-000.00.04.G18-220216 22000287/2022/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Máy thận nhân tạo và phụ kiện, vật tư đi kèm (Chủng loại 4008A)

Còn hiệu lực

41903 MASOBIENNHAN-000.00.04.G18-220217 22000286/2022/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Máy lọc máu liên tục và vật tư, phụ kiện đi kèm (Chủng loại multiFiltratePRO)

Còn hiệu lực

41904 MASOBIENNHAN-000.00.04.G18-220228 22000285/2022/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Máy thận nhân tạo, máy lọc máu liên tục và phụ kiện, vật tư đi kèm (Chủng loại 5008S)

Còn hiệu lực

41905 MASOBIENNHAN-000.00.04.G18-220222 22000284/2022/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Máy thận nhân tạo, máy lọc máu liên tục và phụ kiện, vật tư đi kèm (Chủng loại 4008S)

Còn hiệu lực

41906 000.00.17.H62-220317-0001 220000041/PCBMB-VP

HỘ KINH DOANH - NHÀ THUỐC PHÚC CHI

Còn hiệu lực

41907 000.00.19.H26-220315-0012 220000724/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORGANIC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

41908 000.00.19.H29-220317-0012 220000566/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là mô đun cung cấp mẫu

Còn hiệu lực

41909 000.00.19.H29-220316-0058 220000565/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là chất phụ gia cho bình chứa nước cất

Còn hiệu lực

41910 000.00.19.H29-220316-0048 220000564/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

41911 000.00.19.H29-220316-0049 220000563/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

41912 000.00.19.H29-220316-0046 220000562/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là hộp rỗng đựng thuốc thử

Còn hiệu lực

41913 000.00.19.H29-220316-0040 220000877/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO Máy sàng lọc thính lực

Còn hiệu lực

41914 000.00.19.H29-220217-0017 220000468/PCBMB-HCM

CÔNG TY CP TTB Y TẾ VÀ GIÁO DỤC PHÚ SƠN

Còn hiệu lực

41915 000.00.19.H29-220306-0001 220000876/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CHÍNH NHẬT Dụng cụ bôi vật liệu hỗ trợ cầm máu

Còn hiệu lực

41916 000.00.19.H29-220316-0065 220000467/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH QUẾ DIỆP

Còn hiệu lực

41917 000.00.19.H29-220317-0038 220000466/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ AN PHÁT

Còn hiệu lực

41918 000.00.19.H26-220317-0017 220000951/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG DUNG DỊCH NHỎ MŨI

Còn hiệu lực

41919 000.00.19.H29-220311-0014 220000561/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA Họ mũi khoan xương

Còn hiệu lực

41920 000.00.19.H26-220310-0018 220000950/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT LINH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

41921 000.00.19.H26-220317-0012 220000949/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & VẬT TƯ Y TẾ SAMITA NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

41922 000.00.19.H26-220317-0009 220000948/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MEKONG VIỆT NAM-CHI NHÁNH HÀ NỘI XỊT MŨI

Còn hiệu lực

41923 000.00.19.H29-220315-0043 220000875/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Lọc khuẩn

Còn hiệu lực

41924 000.00.19.H29-211101-0013 220000465/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y KHOA DRVIET

Còn hiệu lực

41925 000.00.16.H02-220317-0001 220000055/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC HÙNG DUNG

Còn hiệu lực