STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
4126 000.00.18.H57-220530-0002 220000016/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

4127 000.00.18.H57-220530-0001 220000015/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

4128 000.00.18.H57-220526-0009 220000016/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

4129 000.00.18.H57-220526-0008 220000014/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

4130 000.00.18.H57-220526-0007 220000013/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Vật liệu kiểm soát xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

4131 000.00.18.H57-220526-0006 220000015/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch pha loãng nước tiểu

Còn hiệu lực

4132 000.00.18.H57-220526-0005 220000012/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Vật liệu kiểm soát chất lượng dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

4133 000.00.18.H57-220526-0004 220000014/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

4134 000.00.18.H57-220526-0003 220000013/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

4135 000.00.18.H57-220526-0002 220000011/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch ly giải dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

4136 000.00.18.H57-220526-0001 220000010/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Bộ chất hiệu chuẩn và chất rửa dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

4137 000.00.16.H33-220601-0001 220000006/PCBB-KG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT Ống Thông Tiểu Vchanselab

Còn hiệu lực

4138 000.00.16.H33-220531-0001 220000005/PCBB-KG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT Dây thở Oxy thông mũi

Còn hiệu lực

4139 000.00.04.G18-220601-0022 220002353/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol

Còn hiệu lực

4140 000.00.04.G18-220601-0006 220002352/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp

Còn hiệu lực

4141 000.00.04.G18-220420-0063 220002351/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Enzymes: ALAT (GPT)

Còn hiệu lực

4142 000.00.04.G18-220601-0031 220002350/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Máy khí dung

Còn hiệu lực

4143 000.00.04.G18-220601-0003 220002349/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol

Còn hiệu lực

4144 000.00.04.G18-220601-0027 220002348/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng SHBG

Còn hiệu lực

4145 000.00.04.G18-220601-0025 220002347/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD chiết tách xét nghiệm định lượng Sirolimus

Còn hiệu lực

4146 000.00.19.H26-220525-0055 220001914/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy siêu âm mắt

Còn hiệu lực

4147 000.00.19.H26-220526-0004 220001913/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy siêu âm mắt

Còn hiệu lực

4148 000.00.19.H26-220525-0047 220001912/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy siêu âm mắt

Còn hiệu lực

4149 000.00.19.H26-220526-0005 220001911/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy siêu âm mắt

Còn hiệu lực

4150 000.00.19.H26-220526-0002 220001910/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Đèn tẩy trắng răng

Còn hiệu lực

4151 000.00.19.H26-220524-0006 220001862/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y KHOA BẢN VIỆT

Còn hiệu lực

4152 000.00.19.H26-220526-0003 220001909/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM Máy laser điều trị dùng trong y tế

Còn hiệu lực

4153 000.00.19.H26-220526-0013 220001908/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC Clip Titan kẹp cắt mô các cỡ

Còn hiệu lực

4154 000.00.19.H26-220526-0007 220001907/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI

Còn hiệu lực

4155 000.00.19.H26-220526-0011 220001906/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Hệ thống nuôi cấy và theo dõi phôi liên tục

Còn hiệu lực

4156 000.00.19.H26-220520-0039 220001905/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN Máy siêu âm điều trị

Còn hiệu lực

4157 000.00.19.H26-220526-0010 220001904/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Tủ ấm nhiều ngăn dùng cho IVF

Còn hiệu lực

4158 000.00.19.H26-220524-0022 220001903/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN ĐÔ Dung dịch khử khuẩn thiết bị y tế mức độ trung bình (trước tiệt khuẩn)

Còn hiệu lực

4159 000.00.19.H26-220526-0031 220001902/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

4160 000.00.19.H26-220526-0008 220001901/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ ỐNG ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN KÉP (DLT)

Còn hiệu lực

4161 000.00.20.H63-220601-0001 220000008/PCBMB-YB

HỘ KINH DOANH LÊ HẢI NAM

Còn hiệu lực

4162 000.00.19.H26-220525-0039 220001860/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 605

Còn hiệu lực

4163 000.00.19.H26-220525-0040 220001859/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 609

Còn hiệu lực

4164 000.00.19.H26-220525-0038 220001858/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 557

Còn hiệu lực

4165 000.00.19.H26-220525-0042 220001857/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 623

Còn hiệu lực

4166 000.00.19.H26-220525-0046 220001856/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 624

Còn hiệu lực

4167 000.00.20.H63-220525-0001 220000001/PCBSX-YB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ETC NEW Cồn y tế

Còn hiệu lực

4168 000.00.19.H26-220525-0049 220001855/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 575

Còn hiệu lực

4169 000.00.19.H26-220525-0057 220001685/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM Máy xử lý mô tự động

Còn hiệu lực

4170 000.00.19.H26-220525-0029 220001684/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Hóa chất nhuộm tế bào

Còn hiệu lực

4171 000.00.19.H26-220525-0031 220001683/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Bồn rửa tay vô trùng

Còn hiệu lực

4172 000.00.19.H26-220526-0014 220001682/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC Dụng cụ kẹp Clip Titan các cỡ

Còn hiệu lực

4173 000.00.19.H26-220526-0025 220001681/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Thiết bị tập cổ tay

Còn hiệu lực

4174 000.00.04.G18-220601-0023 220002346/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD chiết tách xét nghiệm định lượng Tacrolimus

Còn hiệu lực

4175 000.00.19.H26-220525-0003 220001680/PCBA-HN

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ DANAMED Giấy in ảnh siêu âm

Còn hiệu lực

4176 000.00.04.G18-220601-0020 220002345/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD chiết tách xét nghiệm định lượng Cyclosporine

Còn hiệu lực

4177 000.00.19.H26-220527-0038 220001679/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TIÊN PHONG DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

4178 000.00.17.H39-220530-0001 220000036/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO MỘC XANH LONG AN LỌ ĐỰNG MẪU BỆNH PHẨM TMX

Còn hiệu lực

4179 000.00.17.H39-220530-0002 220000035/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO MỘC XANH LONG AN LỌ ĐỰNG MẪU BỆNH PHẨM CÓ THÌA TMX

Còn hiệu lực

4180 000.00.17.H39-220530-0003 220000034/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO MỘC XANH LONG AN LỌ ĐỰNG MẪU BỆNH PHẨM TIỆT TRÙNG TMX

Còn hiệu lực

4181 000.00.17.H39-220530-0004 220000056/PCBMB-LA

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA PHƯƠNG ĐÔNG

Còn hiệu lực

4182 000.00.04.G18-220601-0019 220002344/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Insulin

Còn hiệu lực

4183 000.00.19.H26-220525-0036 220001900/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy Laser điều trị

Còn hiệu lực

4184 000.00.04.G18-220420-0065 220002343/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Enzymes: ASAT (GOT)

Còn hiệu lực

4185 000.00.19.H26-220525-0011 220001899/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI PHONG Ghế nha khoa

Còn hiệu lực

4186 000.00.19.H26-220523-0017 220001898/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Vật liệu cấy ghép đường mật,đường niệu quản và tiền liệt tuyến

Còn hiệu lực

4187 000.00.19.H29-220523-0073 220001841/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F Que thử/khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Liên Cầu Khuẩn Nhóm A

Còn hiệu lực

4188 000.00.19.H26-220524-0004 220001854/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PROTECT AND CARE

Còn hiệu lực

4189 000.00.19.H29-220523-0074 220001840/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F Que thử/khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút Adeno

Còn hiệu lực

4190 000.00.19.H29-220523-0075 220001839/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F Que thử/khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút hợp bào RSV

Còn hiệu lực

4191 000.00.19.H29-220526-0023 220001838/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F Khay thử xét nghiệm định tính MET

Còn hiệu lực

4192 000.00.19.H29-220526-0024 220001837/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F Khay thử xét nghiệm định tính AMP

Còn hiệu lực

4193 000.00.19.H26-220524-0023 220001897/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC Máy đo nhãn áp cầm tay

Còn hiệu lực

4194 000.00.19.H29-220526-0026 220001836/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F Khay thử xét nghiệm định tính MOR

Còn hiệu lực

4195 000.00.19.H29-220526-0027 220001835/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F Khay thử xét nghiệm định tính THC

Còn hiệu lực

4196 000.00.19.H29-220526-0030 220001834/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F Khay thử xét nghiệm định tính phân biệt MET, THC, MOR, AMP, COC, MDMA

Còn hiệu lực

4197 000.00.19.H26-220524-0019 220001896/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Thiết bị vật lý trị liệu

Còn hiệu lực

4198 000.00.19.H26-220519-0011 220001895/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Hệ thống nội soi chẩn đoán kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

4199 000.00.19.H29-220527-0007 220001833/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F Khay thử xét nghiệm định tính phân biệt COC, MET, THC, MOR

Còn hiệu lực

4200 000.00.19.H26-220524-0021 220001894/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Sonde JJ và Sonde mono J niệu quản / Sonde niệu quản

Còn hiệu lực