STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
4126 19008782/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400314ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B HBsAg

Còn hiệu lực

4127 18008054/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400313ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HBcAg

Còn hiệu lực

4128 19010462/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400312ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định tính phát hiện các kháng thể kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B

Còn hiệu lực

4129 000.00.04.G18-220314-0026 2400311ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định tính RNA HIV-1/2, RNA HCV và DNA HBV

Còn hiệu lực

4130 17005816/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400310ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định tính RNA HIV-1/2, RNA HCV và DNA HBV

Còn hiệu lực

4131 17002783/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400309ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính HBeAg

Còn hiệu lực

4132 19008776/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400308ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C (anti-HCV)

Còn hiệu lực

4133 19008783/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400307ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng virut HTLV-I và HTLV-II

Còn hiệu lực

4134 000.00.04.G18-210406-0013 2400306ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể lớp IgG kháng HSV-2

Còn hiệu lực

4135 17003566/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400305ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định lượng ADN Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae và định tính ADN Mobiluncus spp., Candida albicans, Candida khác; Trichomonas vaginalis

Còn hiệu lực

4136 17002418/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400304ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

4137 000.00.04.G18-220916-0016 2400303ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm định lượng đột biến BCR-ABL P190 (mbcr)

Còn hiệu lực

4138 000.00.19.H29-240221-0010 240000394/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ENRAF - NONIUS VIETNAM Máy điện trị liệu suy tĩnh mạch

Còn hiệu lực

4139 000.00.04.G18-200529-0008 2400302ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT)

Còn hiệu lực

4140 000.00.04.G18-220314-0018 2400301ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ xét nghiệm định lượng RNA HIV-1

Còn hiệu lực

4141 17004315/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400300ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ xét nghiệm định lượng RNA virus viêm gan C

Còn hiệu lực

4142 000.00.04.G18-211109-0003 2400299ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae

Còn hiệu lực

4143 000.00.04.G18-211104-0025 2400298ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Human adenovirus và ARN Influenza A virus, Influenza B virus, Human respiratory syncytial virus, Human metapneumovirus, Human rhinovirus, và Human parainfluenza virus

Còn hiệu lực

4144 19010632/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400297ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Mycobacterium tuberculosis - MTB và non-tuberculosis mycobacteria - NTM

Còn hiệu lực

4145 000.00.04.G18-200519-0005 2400296ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Mycobacterium tuberculosis -MTB và gen kháng thuốc fluoroquinolones, thuốc tiêm

Còn hiệu lực

4146 000.00.04.G18-200522-0007 2400295ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Mycobacterium tuberculosis -MTB và gen kháng thuốc Isoniazid, Rifampicin

Còn hiệu lực

4147 000.00.17.H54-240220-0003 240000003/PCBB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Syrup Solution

Còn hiệu lực

4148 000.00.17.H54-240220-0002 240000002/PCBB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Syrup Solution

Còn hiệu lực

4149 20011118/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400294ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN nấm Candida albicans, Candida krusei, Candida glabrata, Candida dubliniensis, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, và Candida lusitaniae

Còn hiệu lực

4150 000.00.17.H54-240203-0001 240000001/PCBB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y KOTRI STY

Còn hiệu lực

4151 000.00.17.H54-240108-0001 240000004/PCBMB-TB

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC UPHARMA SỐ 61

Còn hiệu lực

4152 000.00.04.G18-220726-0012 2400293ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính các loại vi khuẩn Lao không điển hình

Còn hiệu lực

4153 17002758/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400292ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính DNA và RNA (hoặc acid nucleic toàn phần, TNA) HIV-1

Còn hiệu lực

4154 000.00.17.H54-240201-0004 240000015/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH Y SÂM MEDA S6

Còn hiệu lực

4155 000.00.17.H54-240201-0003 240000014/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH Y SÂM MEDA S5

Còn hiệu lực

4156 000.00.17.H54-240201-0002 240000013/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH Y SÂM MEDA TÁCH

Còn hiệu lực

4157 000.00.04.G18-220629-0011 2400291ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm định tính đột biến di truyền thrombophilia

Còn hiệu lực

4158 000.00.17.H54-240201-0001 240000012/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH Y SÂM MEDA S4

Còn hiệu lực

4159 000.00.17.H54-240129-0001 240000003/PCBMB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1631

Còn hiệu lực

4160 000.00.04.G18-220927-0028 2400290ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm định tính đột biến EGFRvIII

Còn hiệu lực

4161 000.00.04.G18-220920-0010 2400289ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm định tính đột biến IDH1/2

Còn hiệu lực

4162 000.00.04.G18-220920-0009 2400288ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm định tính đột biến methyl hóa MGMT

Còn hiệu lực

4163 000.00.04.G18-220916-0014 2400287ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm định tính đột biến ung thư tuyến giáp

Còn hiệu lực

4164 000.00.04.G18-220630-0013 2400286ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng vi rút Varicella-Zoster

Còn hiệu lực

4165 000.00.04.G18-200723-0023 2400285ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính plasmid và DNA của Chlamydia trachomatis (CT) và DNA của Neisseria gonorrhoeae (NG)

Còn hiệu lực

4166 000.00.04.G18-220330-0017 2400284ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Bộ xét nghiệm định type vi rút viêm gan C

Còn hiệu lực

4167 000.00.04.G18-211103-0012 2400283ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm phát hiện 11 đột biến trên gen PIK3CA

Còn hiệu lực

4168 000.00.04.G18-201026-0012 2400282ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm phát hiện alen V617F/G1849T

Còn hiệu lực

4169 000.00.04.G18-240223-0003 240000023/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ferritin và Vitamin B12

Còn hiệu lực

4170 000.00.04.G18-200924-0028 2400281ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm phát hiện và phân biệt DNA của human herpes simplex virus 1 (HSV-1) và human herpes simplex virus 2 (HSV-2)

Còn hiệu lực

4171 000.00.04.G18-220630-0014 2400280ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm xác định ái lực kháng thể IgG kháng Toxoplasma

Còn hiệu lực

4172 000.00.04.G18-221006-0001 2400279ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Máy định nhóm máu tự động

Còn hiệu lực

4173 000.00.04.G18-221116-0016 2400278ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Máy phân tích sinh hoá tự động

Còn hiệu lực

4174 000.00.04.G18-210621-0004 2400277ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

4175 000.00.04.G18-230321-0017 2400276ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

4176 000.00.04.G18-230321-0008 2400275ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

4177 000.00.04.G18-230321-0014 2400274ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

4178 000.00.04.G18-220629-0022 2400273ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu ABO - D và Coombs

Còn hiệu lực

4179 000.00.04.G18-200529-0004 2400272ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng calcitonin người (thyrocalcitonin)

Còn hiệu lực

4180 000.00.04.G18-210921-0004 2400271ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng digoxin

Còn hiệu lực

4181 17005941/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400270ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15

Còn hiệu lực

4182 000.00.04.G18-201125-0004 2400269ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15

Còn hiệu lực

4183 000.00.04.G18-220923-0013 2400268ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng myoglobin

Còn hiệu lực

4184 000.00.04.G18-220923-0010 2400267ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng myoglobin

Còn hiệu lực

4185 17004127/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400266ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng myoglobin

Còn hiệu lực

4186 000.00.04.G18-230508-0013 2400265ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA

Còn hiệu lực

4187 000.00.04.G18-210621-0006 2400264ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các quần thể tế bào dòng lympho

Còn hiệu lực

4188 000.00.04.G18-211129-0011 2400263ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD105

Còn hiệu lực

4189 000.00.04.G18-211129-0027 2400262ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117

Còn hiệu lực

4190 000.00.04.G18-220615-0044 2400261ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD138

Còn hiệu lực

4191 000.00.04.G18-211129-0028 2400260ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD200

Còn hiệu lực

4192 000.00.04.G18-211129-0032 2400259ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD27

Còn hiệu lực

4193 000.00.04.G18-211129-0026 2400258ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD27

Còn hiệu lực

4194 000.00.04.G18-211129-0034 2400257ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD36

Còn hiệu lực

4195 000.00.04.G18-211231-0012 2400256ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng kháng thể kháng Treponema pallidum

Còn hiệu lực

4196 17004552/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400255ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA

Còn hiệu lực

4197 17002468/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400254ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus (CMV)

Còn hiệu lực

4198 17002786/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400253ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HBcAg

Còn hiệu lực

4199 17001227/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400252ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii

Còn hiệu lực

4200 000.00.04.G18-210906-0009 2400251ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Đông máu

Còn hiệu lực