STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
42451 000.00.19.H29-200814-0010 200000293/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN SƠN Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

42452 000.00.19.H29-200818-0006 200001481/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM VIỆT Phim in khô dùng trong y tế

Còn hiệu lực

42453 000.00.19.H29-200826-0012 200000294/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU DUY THĂNG Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

42454 000.00.19.H29-200826-0015 200000295/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH VIMEDICAL KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

42455 000.00.19.H29-200827-0004 200000296/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU XANH Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

42456 000.00.19.H29-200827-0005 200001482/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MINH ANH PHÚ Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask )

Còn hiệu lực

42457 000.00.19.H29-200825-0004 200000229/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH DỤNG CỤ Y KHOA KHÁNH LINH

Còn hiệu lực

42458 000.00.19.H29-200827-0009 200001483/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ SUPER ANTIBACTERIAL MASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42459 000.00.19.H29-200827-0014 200001484/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAVINA KHẨU TRANG Y TẾ 03 LỚP

Còn hiệu lực

42460 000.00.19.H29-200827-0015 200001485/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAVINA KHẨU TRANG Y TẾ 04 LỚP

Còn hiệu lực

42461 000.00.19.H29-200827-0013 200001486/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD KHẨU TRANG Y TẾ RESPIRATOR MASK

Còn hiệu lực

42462 000.00.19.H29-200827-0012 200000230/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI SÔNG KÔN

Còn hiệu lực

42463 000.00.19.H29-200818-0001 200001487/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng hydrocolloid vô trùng siêu mỏng

Còn hiệu lực

42464 000.00.19.H29-200827-0030 200000297/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ – SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIFA FACEMASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42465 000.00.19.H29-200825-0011 200001489/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG MAI KHẨU TRANG Y TẾ HL

Còn hiệu lực

42466 000.00.19.H29-200819-0008 200001490/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ASCLEPIUS Khẩu trang y tế Medical Shield

Còn hiệu lực

42467 000.00.19.H29-200819-0009 200001491/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ASCLEPIUS Khẩu trang y tế Medical Shield

Còn hiệu lực

42468 000.00.19.H29-200828-0005 200001492/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHƯỚC HÙNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42469 000.00.19.H29-200825-0013 200001493/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ GIA BẢO KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

42470 000.00.19.H29-200825-0010 200001494/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VIỆT HẢI HÀ KHẨU TRANG Y TẾ CAO CẤP VHH STAR

Còn hiệu lực

42471 000.00.16.H40-200826-0001 200000034/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Mũ phẫu thuật

Còn hiệu lực

42472 000.00.16.H40-200827-0001 200000013/PCBSX-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAZA ĐẠI THẮNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42473 000.00.16.H23-200901-0001 200000096/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ HẢI DƯƠNG Khâủ trang y tế Safe Mask

Còn hiệu lực

42474 000.00.04.G18-200821-0010 200034/NKTTB-BYT

RACHELE KARYEN CHAN Kính áp tròng (loại cận thị)

Còn hiệu lực

42475 000.00.04.G18-200811-0005 200033/NKTTB-BYT

CAROL CHEE SOO SIAN Kính áp tròng (loại cận thị)

Còn hiệu lực

42476 000.00.04.G18-200810-0010 200032/NKTTB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Xét nghiệm in vitro phát hiện virus HIV suy giảm miễn dịch ở người

Còn hiệu lực

42477 000.00.16.H02-200818-0004 200000024/PCBSX-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42478 000.00.17.H54-200830-0001 200000014/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý DUNG DỊCH XỊT HỌNG POVIDONE IODINE GOLD

Còn hiệu lực

42479 000.00.18.H56-200821-0002 200000006/PCBSX-TH

CÔNG TY TNHH QUALITY VIỆT NAM Sản xuất khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

42480 000.00.03.H42-200811-0001 200000004/PCBSX-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DP VÀ TBYT NHẬT MINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42481 000.00.10.H55-200804-0002 200000013/PCBA-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BẢO LÂM Khẩu trang y tế Bảo Lâm

Còn hiệu lực

42482 000.00.19.H29-200820-0002 200001466/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Giấy, film kiểm tra khớp cắn trong nha khoa

Còn hiệu lực

42483 000.00.19.H29-200824-0010 200000291/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ QUẢNG CÁO TRỨNG VÀNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42484 000.00.19.H29-200827-0003 200000227/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM SX AN PHÁT PHÁT

Còn hiệu lực

42485 000.00.19.H29-200825-0003 200001468/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THẠNH PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

42486 000.00.19.H29-200826-0011 200001469/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Màn hình thử thị lực

Còn hiệu lực

42487 000.00.19.H29-200825-0006 200000228/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BELLA

Còn hiệu lực

42488 000.00.19.H29-200826-0010 200001470/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯỚC THỊNH Khẩu trang y tế Phước Thịnh

Còn hiệu lực

42489 000.00.19.H29-200826-0013 200001471/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHU ANH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

42490 000.00.17.H62-200824-0006 200000022/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42491 000.00.17.H62-200825-0001 200000023/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42492 000.00.17.H09-200827-0002 200000037/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH VIỆT THUẬN THIÊN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42493 000.00.17.H09-200817-0001 200000038/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH THIÊN VẠN ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42494 000.00.17.H09-200820-0001 200000039/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH KIM ĐÔNG BANG Khuôn định hình hỗ trợ quá trình phẩu thuật mũi

Còn hiệu lực

42495 000.00.17.H09-200828-0001 200000106/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP (ĐÃ TIỆT TRÙNG)

Còn hiệu lực

42496 000.00.17.H09-200828-0002 200000107/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP (ĐÃ TIỆT TRÙNG)

Còn hiệu lực

42497 000.00.17.H09-200828-0003 200000108/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH (CHƯA TIỆT TRÙNG VÀ TIỆT TRÙNG)// Tên gọi khác: BỘ TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH (CHƯA TIỆT TRÙNG VÀ TIỆT TRÙNG)

Còn hiệu lực

42498 000.00.07.H27-200812-0001 200000002/PCBA-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Dung dịch nhỏ mũi NATRI CLORID 0,9%

Còn hiệu lực

42499 000.00.07.H27-200808-0001 200000002/PCBMB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN TĨNH AN

Còn hiệu lực

42500 000.00.16.H05-200828-0001 200000098/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIKARI V.MASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42501 000.00.17.H62-200820-0002 200000013/PCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ EUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42502 000.00.17.H62-200824-0001 200000014/PCBSX-VP

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NGA Khẩu trang y tế S9

Còn hiệu lực

42503 000.00.17.H62-200824-0002 200000021/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH VINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42504 000.00.17.H62-200824-0003 200000015/PCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN AAB VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42505 000.00.17.H62-200824-0004 200000016/PCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIPHAR khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42506 000.00.17.H59-200826-0003 200000002/PCBA-TV

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ NGUYÊN VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42507 000.00.16.H05-200822-0001 200000094/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FUNONG khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42508 000.00.16.H05-200823-0001 200000095/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC SINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42509 000.00.16.H05-200825-0001 200000118/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP XUÂN LAI Khẩu trang y tế XL - 3 lớp ( XL MEDICAL MASK - 3PLY)

Còn hiệu lực

42510 000.00.16.H05-200826-0001 200000119/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP XUÂN LAI Khẩu trang y tế XL - 4 lớp ( XL MEDICAL MASK - 4 PLY)

Còn hiệu lực

42511 000.00.16.H05-200826-0004 200000120/PCBA-BN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42512 000.00.16.H05-200827-0003 200000121/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BẢO HUY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42513 000.00.16.H05-200827-0006 200000122/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG MẠNH BẮC NINH Băng cuộn y tế

Còn hiệu lực

42514 000.00.16.H05-200827-0007 200000123/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG MẠNH BẮC NINH Gạc hút y tế

Còn hiệu lực

42515 000.00.19.H29-200821-0032 200001454/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là ống chèn ngăn ngừa sự bay hơi của Internal Standard.

Còn hiệu lực

42516 000.00.19.H29-200821-0035 200001455/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là cóng phản ứng đặc biệt cho phân tích mẫu thử in vitro trên máy phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

42517 000.00.19.H29-200821-0054 200001456/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện dùng để lưu trữ, cung cấp nguồn điện và truyền tải dữ liệu cho máy đo đông máu và máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

42518 000.00.19.H29-200824-0015 200001457/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÔNG BÍCH HUỆ KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực

42519 000.00.19.H29-200821-0034 200001458/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao được sử dụng làm chất pha loãng mẫu kết hợp với xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

42520 000.00.19.H29-200825-0005 200000286/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIUSA DƯỢC PHẨM MỸ PHẨM Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

42521 000.00.19.H29-200825-0001 200001459/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG MAI LÂM Áo choàng phẫu thuật (Surgical Gown)

Còn hiệu lực

42522 000.00.19.H29-200822-0004 200000287/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT ỐNG NGHIỆM LẤY MÁU CÁC LOẠI (EDTA,HEPARIN,SERUM, CITRATE, GLUCOSE)

Còn hiệu lực

42523 000.00.19.H29-200825-0017 200001460/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIJAI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42524 000.00.19.H29-200717-0013 200001461/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA XE LĂN, BĂNG CA ĐẨY BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

42525 000.00.19.H29-200824-0006 200001462/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TUẤN NHUNG Khẩu trang y tế 4 lớp BOPA

Còn hiệu lực