STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
42601 000.00.07.H27-211223-0001 210000007/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC PHƯƠNG DUNG

Còn hiệu lực

42602 000.00.19.H26-211206-0013 210002240/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM Xịt họng

Còn hiệu lực

42603 000.00.17.H39-211123-0006 210000102/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 61

Còn hiệu lực

42604 000.00.17.H39-211119-0006 210000103/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch xịt MUIXOANG Nhất Nhất

Còn hiệu lực

42605 000.00.17.H39-211119-0007 210000104/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 57

Còn hiệu lực

42606 000.00.17.H39-211119-0008 210000105/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT DAUNONG Nhất Nhất

Còn hiệu lực

42607 000.00.17.H39-211119-0009 210000106/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 58

Còn hiệu lực

42608 000.00.17.H39-211123-0001 210000107/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Gel GIAMDAU Nhất Nhất

Còn hiệu lực

42609 000.00.17.H39-211123-0002 210000108/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 59

Còn hiệu lực

42610 000.00.17.H39-211123-0003 210000109/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Miếng dán GIAMDAU Nhất Nhất

Còn hiệu lực

42611 000.00.17.H39-211123-0004 210000110/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 60

Còn hiệu lực

42612 000.00.17.H39-211123-0005 210000111/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch BONG Nhất Nhất

Còn hiệu lực

42613 000.00.17.H39-211215-0001 210000112/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch Phụ Khoa Nhất Nhất Gold

Còn hiệu lực

42614 000.00.17.H39-211215-0002 210000113/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 67

Còn hiệu lực

42615 000.00.19.H29-211213-0023 210000438/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN TÂM PHÁT

Còn hiệu lực

42616 000.00.19.H29-211219-0002 210000424/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TƯ NHÂN Á CHÂU

Còn hiệu lực

42617 000.00.19.H29-211029-0006 210001045/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH IVD bù trừ huỳnh quang cho máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

42618 000.00.19.H29-211209-0007 210000425/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HUY BẢO PHARM

Còn hiệu lực

42619 000.00.19.H29-211221-0019 210000437/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG TRƯỜNG THỊNH

Còn hiệu lực

42620 000.00.19.H29-211219-0001 210000426/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TƯ NHÂN Á CHÂU 2

Còn hiệu lực

42621 000.00.19.H29-211219-0004 210000427/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC Á CHÂU 3

Còn hiệu lực

42622 000.00.19.H29-211207-0002 210000428/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT

Còn hiệu lực

42623 000.00.19.H29-211203-0003 210000429/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐỨC PHÁT

Còn hiệu lực

42624 000.00.19.H29-211206-0006 210000430/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THÀNH

Còn hiệu lực

42625 000.00.19.H29-211218-0001 210001044/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ TAKA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42626 000.00.19.H29-211220-0004 210000431/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG THỊNH

Còn hiệu lực

42627 000.00.19.H29-211219-0005 210000432/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN PLUS PHARMACY

Còn hiệu lực

42628 000.00.19.H29-211221-0011 210000433/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH KHANG

Còn hiệu lực

42629 000.00.19.H29-211120-0002 210000436/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂN HƯNG THỊNH

Còn hiệu lực

42630 000.00.19.H29-211217-0008 210000434/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI HOÀN

Còn hiệu lực

42631 000.00.19.H29-211025-0007 210000435/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ VINH HIỂN ĐẠT

Còn hiệu lực

42632 000.00.25.H47-211227-0001 210000005/PCBSX-QNa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT MIỀN TRUNG Giường y tế

Còn hiệu lực

42633 000.00.16.H46-211208-0001 210000013/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 413

Còn hiệu lực

42634 000.00.18.H56-211212-0001 210000022/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SONG THÀNH Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

42635 000.00.16.H23-211222-0004 210000139/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HẢI MINH Xịt họng keo ong HAMICO

Còn hiệu lực

42636 000.00.16.H23-211227-0001 210000140/PCBA-HD

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG Dung dịch xịt vết thương SANTAGO

Còn hiệu lực

42637 000.00.19.H15-211212-0001 210000020/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOA HỌC KỸ THUẬT AZ

Còn hiệu lực

42638 000.00.19.H15-211223-0001 210000021/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ANH

Còn hiệu lực

42639 000.00.24.H49-211220-0003 210000089/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

Còn hiệu lực

42640 000.00.24.H49-211222-0006 210000090/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC KINH BẮC

Còn hiệu lực

42641 000.00.24.H49-211220-0006 210000091/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC MINH TRANG

Còn hiệu lực

42642 000.00.24.H49-211221-0001 210000092/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM PHẢ

Còn hiệu lực

42643 000.00.24.H49-211224-0001 210000093/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC SỐ 1 HÀ NỘI

Còn hiệu lực

42644 000.00.24.H49-211224-0002 210000094/PCBMB-QN

HỘ KINH DOANH HOÀNG ĐỨC

Còn hiệu lực

42645 000.00.24.H49-211225-0001 210000095/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THANH CHƯƠNG

Còn hiệu lực

42646 000.00.19.H26-211203-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42647 000.00.17.H08-211223-0001 210000014/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH Nước muối sinh lý dùng ngoài Natri Clorid 0,9%

Còn hiệu lực

42648 000.00.18.H20-211217-0001 210000015/PCBMB-ĐT

NHÀ THUỐC NGUYỄN MỲ

Còn hiệu lực

42649 000.00.18.H20-211221-0001 210000016/PCBMB-ĐT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÂN THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

42650 000.00.16.H05-211223-0001 210000041/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NASAKI Dung dịch rửa mũi, vệ sinh mũi, miệng

Còn hiệu lực

42651 000.00.31.H36-211224-0002 210000031/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC ĐỨC NGHĨA 3

Còn hiệu lực

42652 000.00.31.H36-211224-0001 210000030/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC ĐỨC NGHĨA 2

Còn hiệu lực

42653 000.00.31.H36-211223-0004 210000029/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC TRỌNG NGHĨA 2

Còn hiệu lực

42654 000.00.31.H36-211223-0002 210000028/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC TRỌNG NGHĨA 4

Còn hiệu lực

42655 000.00.31.H36-211223-0003 210000027/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC QUỐC BẢO

Còn hiệu lực

42656 000.00.16.H05-211222-0002 210000040/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH HABCO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42657 000.00.24.H49-211222-0001 210000083/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC QUÝ KIÊN

Còn hiệu lực

42658 000.00.24.H49-211222-0002 210000084/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC MINH TUYẾN

Còn hiệu lực

42659 000.00.24.H49-211222-0003 210000085/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC SỐ 66

Còn hiệu lực

42660 000.00.24.H49-211222-0004 210000086/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THU HUYỀN

Còn hiệu lực

42661 000.00.24.H49-211222-0005 210000087/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HÀ NỘI

Còn hiệu lực

42662 000.00.19.H26-211217-0033 210002222/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VALLAPHA Viên Xông Mũi Họng Tràm Gió

Còn hiệu lực

42663 000.00.19.H26-211216-0024 210002224/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

42664 000.00.19.H26-211216-0025 210002225/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH Nhỏ Xoang

Còn hiệu lực

42665 000.00.19.H26-211216-0026 210002226/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH DUNG DỊCH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

42666 000.00.19.H26-211217-0026 210002227/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

42667 000.00.19.H26-211216-0027 210002228/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

42668 000.00.19.H26-211116-0009 210000773/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒNG QUANG

Còn hiệu lực

42669 000.00.19.H26-211210-0010 210002229/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG KHỞI VNC Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

42670 000.00.19.H26-211216-0029 210002230/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Xe đẩy cáng dùng cho xe cứu thương

Còn hiệu lực

42671 000.00.19.H26-211116-0005 210002231/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM TAKADA NHẬT BẢN Nước Muối Biển Sâu

Còn hiệu lực

42672 000.00.19.H26-211214-0010 210002232/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECOLAND DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

42673 000.00.19.H26-211216-0010 210000774/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MED-PHARMA

Còn hiệu lực

42674 000.00.19.H26-211208-0010 210002233/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HƯNG Xịt họng

Còn hiệu lực

42675 000.00.19.H26-211220-0010 210002234/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực