STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
42976 19013345/HSCBA-HCM 190001519/PCBA-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HOC-ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất ngoại kiểm HPV Gennotype

Còn hiệu lực

42977 19013338/HSCBA-HCM 190001520/PCBA-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HOC-ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất ngoại kiểm HCV định lượng

Còn hiệu lực

42978 19013337/HSCBA-HCM 190001521/PCBA-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HOC-ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất ngoại kiểm HBV định lượng

Còn hiệu lực

42979 19013335/HSCBA-HCM 190001522/PCBA-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HOC-ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất ngoại kiểm nhóm máu

Còn hiệu lực

42980 19013320/HSCBA-HCM 190001523/PCBA-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HOC-ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất ngoại kiểm HbA1C

Còn hiệu lực

42981 19013318/HSCBA-HCM 190001524/PCBA-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HOC-ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất ngoại kiểm soi phân

Còn hiệu lực

42982 19013319/HSCBA-HCM 190001525/PCBA-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HOC-ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất ngoại kiểm Phết máu ngoại kiểm

Còn hiệu lực

42983 19013292/HSCBA-HCM 190001526/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ATB Tròng kính bằng plastic

Còn hiệu lực

42984 19013207/HSCBA-HCM 190001527/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ KỸ THUẬT RQS Bộ bơm áp lực FEATHER các loại

Còn hiệu lực

42985 19013344/HSCBA-HCM 190001528/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Máy nướng (nung) sứ

Còn hiệu lực

42986 19013326/HSCBA-HCM 190001529/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Đầu chuyển, đầu nối dùng cho máy cắt đốt.

Còn hiệu lực

42987 19013360/HSCBA-HCM 190001530/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Băng ca cứu thương CROSSOVER

Còn hiệu lực

42988 19013325/HSCBA-HCM 190001531/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Bàn đạp chân đơn cực, Bàn đạp chân lưỡng cực dùng cho máy cắt đốt

Còn hiệu lực

42989 19013327/HSCBA-HCM 190001532/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Dây nối/Cáp nối/ Cáp chuyển dùng cho máy cắt đốt.

Còn hiệu lực

42990 19013280/HSCBA-HCM 190001533/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Túi đựng dịch xả 15L

Còn hiệu lực

42991 19013278/HSCBA-HCM 190001534/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Kẹp xanh

Còn hiệu lực

42992 19013279/HSCBA-HCM 190001535/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Kẹp catheter

Còn hiệu lực

42993 19013341/HSCBA-HCM 190001536/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC HIỆP NGUYỄN GIƯỜNG BỆNH ĐA NĂNG

Còn hiệu lực

42994 19013342/HSCBA-HCM 190001537/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC HIỆP NGUYỄN XE ĐẨY BỆNH NHÂN CẤP CỨU CHUYÊN DỤNG

Còn hiệu lực

42995 19013353/HSCBA-HCM 190001538/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Bột bảo vệ da quanh hậu môn nhân tạo

Còn hiệu lực

42996 19012778/HSCBA-HCM 190001539/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Túi chườm y tế nóng lạnh

Còn hiệu lực

42997 19012779/HSCBA-HCM 190001540/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dính y tế tự cuộn Nexcare

Còn hiệu lực

42998 19012839/HSCBA-HCM 190001541/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dính y tế dạng cuộn Nexcare Soft & Stretch Tape

Còn hiệu lực

42999 19013357/HSCBA-HCM 190001542/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Dụng cụ bơm tinh trùng vào tử cung

Còn hiệu lực

43000 19013322/HSCBA-HCM 190001543/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI HÀ Hệ thống treo tường và phụ kiện ( WSS, Wall Sling System)

Còn hiệu lực

43001 19013334/HSCBA-HCM 190001544/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI HÀ Hệ thống tập đi (GTS Advanced)

Còn hiệu lực

43002 19013333/HSCBA-HCM 190001545/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI HÀ Hệ thống tập đi (GTS Basic) và phụ kiện

Còn hiệu lực

43003 19013332/HSCBA-HCM 190001546/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI HÀ Hệ thống treo cơ thể và phụ kiện ( PTS, Physical Trainning System)

Còn hiệu lực

43004 19013331/HSCBA-HCM 190001547/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI HÀ Hệ thống đo lực kéo và phụ kiện (MTFS, Movement Tensile Force System)

Còn hiệu lực

43005 19013267/HSCBA-HCM 190001548/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA NGUYỄN DUY GHẾ MÁY RĂNG DÙNG TRONG NHA KHOA

Còn hiệu lực

43006 19013362/HSCBA-HCM 190001549/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Máy đọc que thử nhanh và que thử sử dụng cho máy đọc que thử nhanh

Còn hiệu lực

43007 19013354/HSCBA-HCM 190001550/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Tủ Thuốc

Còn hiệu lực

43008 19013355/HSCBA-HCM 190001551/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Ghế khám phụ khoa

Còn hiệu lực

43009 19013356/HSCBA-HCM 190001552/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Giường bệnh dùng trong bệnh viện

Còn hiệu lực

43010 19013363/HSCBA-HCM 190001553/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống nhựa lấy máu chân không chứa chất chống đông EDTA

Còn hiệu lực

43011 19013361/HSCBA-HCM 190001554/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Tấm che mắt

Còn hiệu lực

43012 19013285/HSCBA-HCM 190001555/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ VĂN Cụm IVD - Vật tư tiêu hao máy xét nghiệm miễn dịch sắc ký vạch HumaBlot 44FA

Còn hiệu lực

43013 19013284/HSCBA-HCM 190001556/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ VĂN Cụm IVD - Vật tư tiêu hao máy phân tích máu lắng tự động HumaSRate 24PT

Còn hiệu lực

43014 19013311/HSCBA-HCM 190001557/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC NGUYÊN trang phục và phụ kiện chống bức xạ

Còn hiệu lực

43015 19009438/HSCBMB-HCM 190000254/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PTD ĐẤT VIỆT

Còn hiệu lực

43016 19009437/HSCBMB-HCM 190000253/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NGA

Còn hiệu lực

43017 19009436/HSCBMB-HCM 190000252/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN LIWORLDCO

Còn hiệu lực

43018 19009434/HSCBMB-HCM 190000251/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM KHANH

Còn hiệu lực

43019 19009433/HSCBMB-HCM 190000250/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT

Còn hiệu lực

43020 19009435/HSCBMB-HCM 190000249/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP

Còn hiệu lực

43021 19009430/HSCBMB-HCM 190000248/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH HỘI

Còn hiệu lực

43022 19009427/HSCBMB-HCM 190000247/PCBMB-HCM

CTY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

43023 19009429/HSCBMB-HCM 190000246/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ

Còn hiệu lực

43024 19009432/HSCBMB-HCM 190000245/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM

Còn hiệu lực

43025 19000005/HSCBSX-NB 190000004/PCBSX-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM Dây oxy 1 nhánh

Còn hiệu lực

43026 19000314/HSCBMB-NB 190000003/PCBMB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

43027 19000521/HSCBA-NB 190000015/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM Mỏ vịt phụ khoa

Còn hiệu lực

43028 19001648/HSCBSX-ĐN 190000012/PCBSX-ĐN

CÔNG TY HH KIM LOẠI SHENG BANG GIƯỜNG CHĂM SÓC Y TẾ TAY QUAY VÀ LINH KIỆN GIƯỜNG Y TẾ

Còn hiệu lực

43029 19001649/HSCBSX-ĐN 190000011/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON Bông y tế và các sản phẩm từ bông

Còn hiệu lực

43030 19001650/HSCBSX-ĐN 190000010/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Bàn chải vệ sinh ống nội soi (Bàn chải vệ sinh ống nội soi kết hợp, Bàn chải vệ sinh ống nội soi đồng dạng, Bàn chải vệ sinh đơn)

Còn hiệu lực

43031 19014549/HSCBA-HN 190001866/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ CHÂU XỊT MŨI DƯỠNG ẨM

Còn hiệu lực

43032 19014378/HSCBA-HN 190001867/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Xe đẩy cấp phát thuốc

Còn hiệu lực

43033 19014545/HSCBA-HN 190001868/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Bàn mổ chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

43034 19014543/HSCBA-HN 190001869/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Giường y tế

Còn hiệu lực

43035 19014544/HSCBA-HN 190001870/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Xe đẩy dụng cụ phòng mổ

Còn hiệu lực

43036 19014496/HSCBA-HN 190001871/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH Y ĐƯỜNG Viên Đặt Phụ Khoa Vương Nữ Xuân

Còn hiệu lực

43037 19000009/HSCBMB-HT 190000001/PCBMB-HT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SỨC KHỎE VÀNG

Còn hiệu lực

43038 19014379/HSCBA-HN 190001840/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Thiết bị khám mắt và phụ kiện

Còn hiệu lực

43039 19012318/HSCBMB-HN 190000384/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÁI PHONG

Còn hiệu lực

43040 19014495/HSCBA-HN 190001841/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Bàn đẻ đa năng (bàn mổ đẻ)

Còn hiệu lực

43041 19014529/HSCBA-HN 190001842/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALICO Băng keo cố định kim luồn

Còn hiệu lực

43042 19014531/HSCBA-HN 190001843/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALICO Kẹp rốn sơ sinh

Còn hiệu lực

43043 19014453/HSCBA-HN 190001844/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Bộ bơm bóng nong mạch

Còn hiệu lực

43044 19014455/HSCBA-HN 190001845/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG BƠM TIÊM

Còn hiệu lực

43045 19014472/HSCBA-HN 190001846/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

43046 19014480/HSCBA-HN 190001847/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Bộ dụng cụ phẫu thuật trong sản phụ khoa

Còn hiệu lực

43047 19014500/HSCBA-HN 190001848/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG PHƯỚC HP NOSEA

Còn hiệu lực

43048 19014501/HSCBA-HN 190001849/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG PHƯỚC HP NOSEA BABY

Còn hiệu lực

43049 19014493/HSCBA-HN 190001850/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch và máy phân tích tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

43050 19014380/HSCBA-HN 190001851/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Dung dịch xịt mũi Amasan Schnupfenspray

Còn hiệu lực