STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
42976 000.00.18.H20-211211-0001 210000014/PCBMB-ĐT

HỘ KINH DOANH TRẦN HÀO

Còn hiệu lực

42977 000.00.10.H31-211119-0001 210000022/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG QUYẾT PHƯỢNG DUNG DỊCH VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

42978 000.00.17.H39-211206-0001 210000042/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM Hệ thống lọc nước RO

Còn hiệu lực

42979 000.00.17.H39-211210-0001 210000099/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMTEX PHARMA VIÊN XÔNG AMTEX

Còn hiệu lực

42980 000.00.17.H39-211210-0002 210000100/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMTEX PHARMA VIÊN XÔNG EXTRA

Còn hiệu lực

42981 000.00.17.H39-211216-0001 210000101/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH MED NOVALIFE GEL SIÊU ÂM

Còn hiệu lực

42982 000.00.17.H39-211216-0002 210000011/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 353

Còn hiệu lực

42983 000.00.17.H07-211216-0001 210000021/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 475

Còn hiệu lực

42984 000.00.04.G18-211103-0004 210000032/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH

Còn hiệu lực

42985 17000128/HSCBTV-BYT 210000011/PTVKT-BYT

LÊ ĐỨC HÀ

Còn hiệu lực

42986 18000135/HSCBTV-BYT 210000012/PTVKT-BYT

NGUYỄN KHẮC TÍNH

Còn hiệu lực

42987 18000136/HSCBTV-BYT 210000013/PTVKT-BYT

HOÀNG VĂN ĐỨC

Còn hiệu lực

42988 18000138/HSCBTV-BYT 210000014/PTVKT-BYT

TRINH MIÊNG

Còn hiệu lực

42989 18000139/HSCBTV-BYT 210000015/PTVKT-BYT

NGUYỄN QUANG THÁI

Còn hiệu lực

42990 18000144/HSCBTV-BYT 200000003/PTVKT-BYT

HUỲNH VIỆT HƯNG

Còn hiệu lực

42991 18000154/HSCBTV-BYT 210000016/PTVKT-BYT

NGUYỄN HOÀNG VŨ

Còn hiệu lực

42992 18000156/HSCBTV-BYT 210000017/PTVKT-BYT

ĐINH HỮU HUY

Còn hiệu lực

42993 18000158/HSCBTV-BYT 210000018/PTVKT-BYT

LÝ HOÀNG TÔN

Còn hiệu lực

42994 000.00.09.H61-211214-0002 210000010/PCBMB-VL

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM GIA THỌ

Còn hiệu lực

42995 000.00.09.H61-211208-0001 210000009/PCBMB-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 351

Còn hiệu lực

42996 000.00.24.H49-211220-0004 210000082/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC SAO MAI

Còn hiệu lực

42997 000.00.24.H49-211216-0004 210000081/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

42998 000.00.24.H49-211223-0001 210000088/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HÒA BÌNH 2

Còn hiệu lực

42999 18000164/HSCBTV-BYT 210000019/PTVKT-BYT

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

Còn hiệu lực

43000 19000177/HSCBTV-BYT 210000020/PTVKT-BYT

NGUYỄN QUỐC OAI

Còn hiệu lực

43001 19000369/HSCBTV-BYT 200000008/PTVKT-BYT

NGUYỄN CHẤN QUỐC

Còn hiệu lực

43002 19000367/HSCBTV-BYT 210000021/PTVKT-BYT

TRỊNH VŨ LONG

Còn hiệu lực

43003 000.00.19.H15-211207-0001 210000017/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AVISPHARM BMT

Còn hiệu lực

43004 000.00.16.H05-211112-0001 210000115/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Xịt mũi Stévim

Còn hiệu lực

43005 000.00.19.H15-211029-0001 210000006/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH BLUE GREEN PLANET Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

43006 19000368/HSCBTV-BYT 210000022/PTVKT-BYT

CAO MINH TUỆ

Còn hiệu lực

43007 000.00.19.H15-211203-0001 210000018/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 180

Còn hiệu lực

43008 000.00.19.H15-211108-0001 210000015/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH TM&DV KỸ THUẬT NAM THỊNH PHÁT

Còn hiệu lực

43009 000.00.19.H15-211209-0001 210000019/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 272

Còn hiệu lực

43010 20000486/HSCBTV-BYT 210000023/PTVKT-BYT

HOÀNG ĐÌNH SƠN

Còn hiệu lực

43011 000.00.19.H26-211216-0007 210002214/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NANO LIFE dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

43012 20000484/HSCBTV-BYT 210000024/PTVKT-BYT

ĐOÀN NGỌC QUANG

Còn hiệu lực

43013 000.00.19.H26-211217-0006 210002215/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ SONG NGỌC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

43014 000.00.19.H26-211217-0010 210002216/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

43015 000.00.19.H26-211217-0014 210002217/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Bộ ống môi trường vận chuyển virut

Còn hiệu lực

43016 000.00.19.H26-211217-0032 210002218/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGUYÊN LONG Đèn mổ treo trần; Đèn mổ di động; Đèn mổ treo trần, di động kèm camera

Còn hiệu lực

43017 000.00.19.H26-211217-0016 210002219/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIÊN NAM LOYAL XỊT MŨI THIÊN NAM

Còn hiệu lực

43018 000.00.19.H26-211216-0019 210002220/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MONALISA XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

43019 000.00.19.H26-211217-0030 210000767/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ KHÔI NGUYÊN

Còn hiệu lực

43020 000.00.19.H26-211209-0055 210000766/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TBYT HÙNG CƯỜNG

Còn hiệu lực

43021 000.00.19.H26-211213-0023 210000138/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI TÂM AN PHARMA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

43022 000.00.19.H26-211011-0001 210002196/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CITECHI DUNG DỊCH KIỀM SAIW DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực

43023 000.00.19.H26-211209-0034 210000771/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHÊ CAO THỦ ĐÔ

Còn hiệu lực

43024 000.00.19.H26-211208-0023 210002212/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEOTIS VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

43025 000.00.19.H26-211217-0020 210002202/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO BẠCH DƯƠNG Viên xông hương tràm

Còn hiệu lực

43026 000.00.19.H26-211217-0019 210002199/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA Viên xông thảo dược

Còn hiệu lực

43027 000.00.25.H47-211201-0001 210000005/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 368

Còn hiệu lực

43028 000.00.25.H47-211201-0002 210000006/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 299

Còn hiệu lực

43029 000.00.25.H47-211203-0001 210000007/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 398

Còn hiệu lực

43030 000.00.25.H47-211203-0002 210000008/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 426

Còn hiệu lực

43031 000.00.25.H47-211203-0003 210000009/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 275

Còn hiệu lực

43032 000.00.19.H17-211217-0001 210000050/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH SUN MED

Còn hiệu lực

43033 000.00.17.H54-211215-0001 210000035/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH MEDINOVA Băng dính cá nhân y tế

Còn hiệu lực

43034 000.00.17.H09-211214-0003 210000128/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Nước muối sinh lý Natri clorid 0,9%

Còn hiệu lực

43035 000.00.17.H09-211214-0004 210000129/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Nước muối sinh lý Natri clorid 0,9% hương trầu không

Còn hiệu lực

43036 000.00.17.H09-211214-0005 210000130/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Nước muối sinh lý Natri clorid 0,9% hương bạc hà

Còn hiệu lực

43037 000.00.17.H09-211214-0006 210000131/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Nước muối sinh lý Natri clorid 0,9% hương chanh

Còn hiệu lực

43038 000.00.17.H09-211103-0001 210000127/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

43039 000.00.17.H09-211203-0002 210000092/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ AN PHƯỚC

Còn hiệu lực

43040 000.00.17.H09-211211-0001 210000093/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 43 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43041 000.00.17.H09-211211-0002 210000094/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 44 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43042 000.00.17.H09-211211-0003 210000095/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 63 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43043 000.00.17.H09-211211-0004 210000096/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG LY, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 65 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43044 000.00.17.H09-211211-0005 210000097/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 121 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43045 000.00.17.H09-211211-0006 210000098/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 238 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43046 000.00.17.H09-211211-0007 210000099/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 424 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43047 000.00.17.H09-211211-0008 210000100/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 535 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43048 000.00.17.H09-211211-0009 210000102/PCBMB-BD

CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 536 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43049 000.00.17.H09-211211-0010 210000103/PCBMB-BD

CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 561 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43050 000.00.17.H09-211214-0001 210000105/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 17 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực