STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
43051 000.00.19.H26-200730-0011 200001380/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Bộ dụng cụ nhổ chữa răng

Còn hiệu lực

43052 000.00.19.H26-200730-0015 200001381/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Còn hiệu lực

43053 000.00.19.H26-200803-0001 200000271/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH EVD DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ

Còn hiệu lực

43054 000.00.19.H26-200730-0006 200001382/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO Bộ trang phục bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

43055 000.00.19.H26-200804-0008 200000272/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GENOSEQ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

43056 000.00.19.H26-200803-0003 200001383/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Giường bệnh nhân kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

43057 000.00.19.H26-200803-0007 200001384/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA Ống nghe điện tử

Còn hiệu lực

43058 000.00.19.H26-200804-0002 200000273/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM

Còn hiệu lực

43059 000.00.19.H26-200803-0010 200001385/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Máy soi ven

Còn hiệu lực

43060 000.00.19.H26-200804-0015 200001386/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV QUỐC TẾ NGỌC TRANG VIT BYE NT

Còn hiệu lực

43061 000.00.19.H26-200727-0008 200001387/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

Còn hiệu lực

43062 000.00.19.H26-200730-0009 200001392/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VIETMAC KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

43063 000.00.19.H26-200806-0017 200000275/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ISUPPLY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

43064 000.00.19.H26-200806-0020 200000173/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA BẢO HƯNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

43065 000.00.19.H26-200806-0007 200001393/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN HỒNG ANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

43066 000.00.19.H26-200806-0009 200001394/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN C.S.T AN PHÁT Khẩu trang y tế ( Medical Mask)

Còn hiệu lực

43067 000.00.19.H26-200803-0011 200000274/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN ĐẠI PHÁT

Còn hiệu lực

43068 000.00.16.H23-200807-0001 200000037/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX & TM PHÚ NGHĨA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

43069 000.00.10.H31-200804-0001 200000031/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DŨNG MẠNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

43070 000.00.17.H54-200806-0001 200000014/PCBSX-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

43071 000.00.17.H54-200807-0001 200000011/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý APHTHER GEL

Còn hiệu lực

43072 000.00.03.H42-200804-0002 200000003/PCBSX-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm rửa tai

Còn hiệu lực

43073 000.00.17.H62-200804-0001 200000017/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH LAVICHEM Băng dính có gạc vô khuẩn HETIS Non-Woven Pad

Còn hiệu lực

43074 000.00.17.H62-200804-0003 200000010/PCBSX-VP

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ SẢN PHẨM AN TOÀN VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

43075 000.00.17.H62-200804-0002 200000018/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH LAVICHEM Gạc cố định kim luồn

Còn hiệu lực

43076 000.00.19.H29-200730-0010 200001300/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU DƯƠNG Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

43077 000.00.19.H29-200721-0007 200001301/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GPHARM DẦU XOA BÓP CHỈ THỐNG LINH HIỆU CHÁNH ĐẠI

Còn hiệu lực

43078 000.00.19.H29-200801-0006 200000238/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐẶNG NAM Găng tay y tế

Còn hiệu lực

43079 000.00.19.H26-200804-0019 200001360/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSHINE Khẩu trang Y tế thông thường

Còn hiệu lực

43080 000.00.19.H26-200715-0013 200001361/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN MÀN HÌNH CHUYÊN DỤNG DÙNG CHO Y TẾ

Còn hiệu lực

43081 000.00.19.H26-200709-0012 200001362/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Dung dịch rửa dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

43082 000.00.19.H26-200730-0002 200000266/PCBMB-HN

CÔNG TY TNNH UNT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

43083 000.00.19.H26-200728-0015 200000267/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NDK

Còn hiệu lực

43084 000.00.19.H26-200731-0013 200000169/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SUCHI-VN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

43085 000.00.19.H26-200731-0009 200001363/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SUN E’LOGE KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

43086 000.00.19.H26-200727-0011 200001364/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SUN E’LOGE KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

43087 000.00.19.H26-200727-0012 200001365/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SUN E’LOGE KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

43088 000.00.19.H26-200731-0008 200001366/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

43089 000.00.19.H26-200731-0010 200000268/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG

Còn hiệu lực

43090 000.00.19.H26-200728-0005 200001367/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM INNOCARE Súc họng-miệng PlasmaKare

Còn hiệu lực

43091 000.00.19.H26-200724-0010 200001368/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Thước thấu kính

Còn hiệu lực

43092 000.00.19.H26-200717-0015 200000269/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHARMAKET SỐ 58

Còn hiệu lực

43093 000.00.19.H26-200804-0004 200001369/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ORIBAL VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

43094 000.00.19.H26-200804-0005 200000170/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAZA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

43095 000.00.19.H26-200804-0007 200000171/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NEWSKY VN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

43096 000.00.19.H26-200805-0001 200001370/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRANG LY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

43097 000.00.19.H26-200805-0002 200000172/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HQ GLOBAL VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

43098 000.00.19.H26-200805-0005 200001372/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DEVELOPMENT THE WORLD Găng tay cao su y tế The World

Còn hiệu lực

43099 000.00.17.H13-200719-0001 200000007/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHAN NGÔ

Còn hiệu lực

43100 000.00.17.H13-200730-0001 200000008/PCBMB-CT

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Còn hiệu lực

43101 000.00.07.H28-200804-0001 200000004/PCBSX-HB

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP HOÀNG LONG BẮC KẠN Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

43102 000.00.19.H29-200716-0014 200000200/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NGÂN LỘC

Còn hiệu lực

43103 000.00.19.H29-200729-0002 200001279/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Khẩu trang y tế cao cấp MEBIPHAR 3D MASK

Còn hiệu lực

43104 000.00.19.H29-200623-0019 200001280/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - THIẾT BỊ Y TẾ KHÔI THẮNG Hệ thống xử lý tế bào bằng phương pháp nhúng dịch PathTezt

Còn hiệu lực

43105 000.00.19.H29-200730-0011 200000236/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LỘC ĐỈNH PHAN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

43106 000.00.19.H29-200730-0012 200001281/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT Khẩu trang y tế 3 lớp, Khẩu trang y tế 3 lớp tiệt trùng, Khẩu trang y tế 4 lớp, Khẩu trang y tế 4 lớp tiệt trùng.

Còn hiệu lực

43107 000.00.19.H29-200730-0002 200001282/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THÀNH PHÁT SÀI GÒN Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

43108 000.00.19.H29-200730-0007 200001283/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Túi thở

Còn hiệu lực

43109 000.00.19.H29-200725-0005 200001284/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI T&T KHẨU TRANG Y TẾ ST95

Còn hiệu lực

43110 000.00.19.H29-200730-0014 200001285/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH D2B TRADING Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

43111 000.00.19.H29-200717-0004 200001286/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐẶNG NAM Găng tay y tế VINAGLOVE/ VINAGLOVE MEDICAL GLOVE

Còn hiệu lực

43112 000.00.19.H29-200731-0005 200000201/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHA PHƯỚC THỊNH

Còn hiệu lực

43113 000.00.19.H29-200730-0006 200001287/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Dụng cụ cố định ống thông đứng thẳng 9782

Còn hiệu lực

43114 000.00.19.H29-200730-0003 200001288/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Dụng cụ cố định ống thông nằm ngang 9781

Còn hiệu lực

43115 000.00.19.H29-200731-0004 200001289/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN MEDI-LIFE KHẨU TRANG Y TẾ MYO2

Còn hiệu lực

43116 000.00.19.H29-200728-0004 200000202/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MOT THANH VIEN G AND AN

Còn hiệu lực

43117 000.00.19.H29-200717-0005 200001290/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Xe lăn dành cho người tàn tật và phụ kiện kèm theo. Hãng sản xuất SONGYONG WELFARE APPLIANCE MANUFACTURING (SHANGHAI) CO., LTD.

Còn hiệu lực

43118 000.00.19.H29-200720-0006 200001291/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Cáng cứu thương và phụ kiện kèm theo.

Còn hiệu lực

43119 000.00.19.H29-200801-0002 200001292/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Dung dịch, dụng cụ máy xét nghiệm

Còn hiệu lực

43120 000.00.19.H29-200801-0001 200001293/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÍN NHA Trâm nội nha

Còn hiệu lực

43121 000.00.19.H29-200801-0003 200000237/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ MINH AN Khẩu trang y tế: 3 Lớp

Còn hiệu lực

43122 000.00.19.H29-200802-0004 200001294/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH STARSHINE MARKETING Thiết bị làm đẹp da LUMIA DELICADO

Còn hiệu lực

43123 000.00.19.H29-200802-0005 200001295/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH STARSHINE MARKETING Thiết bị làm đẹp da LUMIA EXPERTO

Còn hiệu lực

43124 000.00.19.H29-200802-0006 200001296/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH STARSHINE MARKETING Thiết bị làm đẹp da LUMIA EXPERTO +

Còn hiệu lực

43125 000.00.19.H29-200803-0004 200001297/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VI NA Khẩu trang y tế (Medical face mask)

Còn hiệu lực