STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
43276 000.00.19.H29-211110-0027 210000997/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

43277 000.00.19.H29-211110-0028 210000998/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

43278 000.00.19.H29-211110-0029 210000999/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

43279 000.00.19.H29-211110-0030 210001000/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa kim, cuvet và ống dẫn dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

43280 000.00.19.H29-211110-0031 210001001/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa kim, cuvet và ống dẫn dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

43281 000.00.19.H29-211110-0038 210001002/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

43282 000.00.19.H29-211110-0035 210001003/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa cuvet dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

43283 000.00.19.H29-211110-0036 210001004/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bình đựng thuốc thử

Còn hiệu lực

43284 000.00.19.H29-211110-0034 210001005/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD kiểm tra máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

43285 000.00.19.H29-211110-0033 210001006/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD tiền xử lý mẫu

Còn hiệu lực

43286 000.00.19.H29-211110-0037 210001008/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ kit thay thế đường dẫn mô-đun Co-ox

Còn hiệu lực

43287 000.00.19.H29-211207-0015 210000395/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHÁNH NAM PHARMA

Còn hiệu lực

43288 000.00.19.H29-211209-0001 210000396/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC HOÀNG CHÂU

Còn hiệu lực

43289 000.00.19.H29-211207-0014 210001009/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GROVE DISTRIBUTION Khẩu trang Y tế Care+G-N95

Còn hiệu lực

43290 000.00.19.H29-211208-0007 210000397/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DP VÀ TBYT QUANG THỊNH

Còn hiệu lực

43291 000.00.19.H26-211130-0003 210002106/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN BỘ KIT TÁCH CHIẾT ACID NUCLEIC

Còn hiệu lực

43292 000.00.15.H01-211202-0002 210000001/PCBA-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM XỊT MŨI ASIN CORONA

Còn hiệu lực

43293 000.00.15.H01-211130-0001 210000002/PCBSX-AG

DOANH NGHIỆP TN HOÀNG LINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

43294 000.00.12.H19-211213-0001 210000099/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN GOTECH PHARMA

Còn hiệu lực

43295 000.00.17.H13-211203-0001 210000052/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH PHÚC KHỞI NGUYÊN

Còn hiệu lực

43296 000.00.17.H13-211207-0001 210000053/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ- HÓA CHẤT KHOA HỌC KỸ THUẬT AN KHÁNH

Còn hiệu lực

43297 000.00.17.H13-211206-0001 210000054/PCBMB-CT

CỬA HÀNG MINH THỌ

Còn hiệu lực

43298 000.00.17.H13-211205-0001 210000055/PCBMB-CT

DỤNG CỤ Y KHOA NGỌC KHUYÊN

Còn hiệu lực

43299 000.00.17.H13-211203-0002 210000056/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 421

Còn hiệu lực

43300 000.00.17.H09-211207-0001 210000070/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43301 000.00.17.H09-211207-0002 210000071/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43302 000.00.17.H09-211207-0003 210000073/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 5 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43303 000.00.17.H09-211207-0004 210000074/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 6 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43304 000.00.17.H09-211207-0005 210000075/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 7 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43305 000.00.17.H09-211207-0007 210000076/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 39 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43306 000.00.17.H09-211207-0008 210000077/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 496 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43307 000.00.17.H09-211207-0009 210000078/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 562 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43308 000.00.17.H09-211207-0010 210000079/PCBMB-BD

CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 605 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43309 000.00.17.H09-211207-0011 210000080/PCBMB-BD

CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 611 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43310 000.00.17.H09-211207-0012 210000081/PCBMB-BD

CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 612 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43311 000.00.17.H09-211207-0013 210000082/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 617 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43312 000.00.17.H09-211207-0014 210000083/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 619 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43313 000.00.17.H09-211207-0015 210000084/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 621 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43314 000.00.17.H09-211208-0003 210000085/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: NHÀ THUỐC SỐ 9 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43315 000.00.17.H09-211208-0004 210000086/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: NHÀ THUỐC SỐ 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43316 000.00.17.H09-211208-0005 210000088/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 122 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43317 000.00.17.H09-211208-0006 210000089/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 199 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43318 000.00.17.H09-211208-0007 210000090/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 203 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

43319 000.00.17.H09-211213-0001 210000091/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 56

Còn hiệu lực

43320 000.00.19.H26-211122-0004 210002102/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI MUỐI SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

43321 000.00.19.H26-211109-0013 210002086/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT HTC Bộ gá dẫn kim sinh thiết dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

43322 000.00.19.H26-211113-0002 210000744/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ Y TẾ HÀO HÙNG

Còn hiệu lực

43323 000.00.19.H26-211117-0006 210002100/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE XỊT RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

43324 000.00.19.H26-211204-0005 210002088/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ Y TẾ HÀO HÙNG Máy tách chiết Acid Nucleic

Còn hiệu lực

43325 000.00.19.H26-211029-0008 210002099/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HDG Bàn mổ

Còn hiệu lực

43326 000.00.19.H26-211122-0005 210002101/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI MUỐI RỬA MŨI XOANG

Còn hiệu lực

43327 000.00.19.H26-211106-0012 210002103/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DNN VIỆT NAM Giấy in

Còn hiệu lực

43328 000.00.19.H26-210930-0011 210002108/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA Gel bôi hỗ trợ giảm đau META hot

Còn hiệu lực

43329 000.00.19.H26-211116-0004 210002110/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG KHOA HỌC MEDLITY - FRANCE GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

43330 000.00.19.H26-211126-0016 210000745/PCBMB-HN

THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH

Còn hiệu lực

43331 000.00.07.H27-211207-0001 210000006/PCBMB-HT

CÔNG TY TNHH DP THÀNH SEN

Còn hiệu lực

43332 000.00.07.H27-210921-0002 210000005/PCBMB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 244

Còn hiệu lực

43333 000.00.17.H58-211116-0001 210000010/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 668

Còn hiệu lực

43334 000.00.17.H58-211208-0001 210000011/PCBMB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 292

Còn hiệu lực

43335 000.00.17.H58-211208-0002 210000012/PCBMB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 435

Còn hiệu lực

43336 000.00.10.H31-211118-0002 210000010/PCBMB-HY

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAPHARCO

Còn hiệu lực

43337 000.00.10.H31-211112-0001 210000019/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI Dung dịch Natri Clorid 0.9%

Còn hiệu lực

43338 000.00.10.H31-210909-0002 210000020/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY Dung dịch nhỏ mũi

Còn hiệu lực

43339 000.00.10.H31-210909-0001 210000021/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY Dung dịch xịt mũi xoang

Còn hiệu lực

43340 000.00.19.H26-211117-0018 210002096/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Hệ thống ghế răng

Còn hiệu lực

43341 000.00.19.H26-211117-0019 210002097/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Bộ đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

43342 000.00.19.H26-211117-0020 210002098/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

Còn hiệu lực

43343 000.00.16.H33-211027-0001

HỘ KINH DOANH VIỆT HÀ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

43344 000.00.19.H26-211109-0012 210002095/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Xịt Mũi Xoang

Còn hiệu lực

43345 000.00.19.H26-211109-0009 210002094/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VIETPHARM FRANCE XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

43346 000.00.19.H26-211108-0004 210002093/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH AN LẠC DIGITAL NHỎ MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

43347 000.00.19.H26-211101-0006 210002092/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM XỊT THÔNG XOANG

Còn hiệu lực

43348 000.00.19.H26-211101-0008 210002091/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SONAPHARM VIỆT NAM XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

43349 000.00.19.H26-211029-0009 210002090/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

43350 000.00.19.H26-211026-0017 210002089/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ TRƯỜNG DUNG DỊCH XỊT MŨI XỊT XOANG HOÀNG GIA

Còn hiệu lực