STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
44326 000.00.19.H26-200821-0020 200001616/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ kẹp

Còn hiệu lực

44327 000.00.19.H26-200821-0019 200001617/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ kéo/cắt

Còn hiệu lực

44328 000.00.19.H26-200821-0021 200001618/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ khay/hộp

Còn hiệu lực

44329 000.00.19.H26-200821-0027 200001619/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ thìa

Còn hiệu lực

44330 000.00.19.H26-200821-0018 200001620/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ giũa/róc

Còn hiệu lực

44331 000.00.19.H26-200821-0023 200001621/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ răng

Còn hiệu lực

44332 000.00.19.H26-200903-0012 200001622/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI WINGROUP KHẨU TRANG Y TẾ WINMASK

Còn hiệu lực

44333 000.00.19.H26-200903-0010 200001623/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

44334 000.00.19.H26-200903-0011 200000324/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH ĐẠI XUÂN

Còn hiệu lực

44335 000.00.19.H26-200904-0004 200000325/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ LINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

44336 000.00.19.H26-200903-0007 200000214/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 2S VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44337 000.00.19.H26-200831-0008 200000326/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

Còn hiệu lực

44338 000.00.19.H26-200819-0001 200001624/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt SINILINE

Còn hiệu lực

44339 000.00.19.H26-200619-0011 200001625/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TOPCONS Phao chống loét

Còn hiệu lực

44340 000.00.19.H26-200908-0007 200000215/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INDO Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

44341 000.00.19.H26-200904-0009 200000216/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ NHỰA LONG BIÊN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44342 000.00.19.H26-200827-0016 200001626/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH MINH TRÍ HẢI THỊNH TẠI HÀ NỘI KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

44343 000.00.19.H26-200911-0001 200000217/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH PHONG NAM - SINHIROSE Bộ sản phẩm ống nghiệm nhựa dùng trong y tế

Còn hiệu lực

44344 000.00.19.H26-200901-0004 200000327/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TMG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

44345 000.00.12.H19-200914-0003 200000029/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH DỆT LÝ MINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44346 000.00.12.H19-200826-0002 200000028/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN RẠN BIỂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44347 000.00.19.H29-200815-0005 200001615/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT Máy in phim khô dùng trong y tế và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

44348 000.00.19.H29-200908-0012 200001616/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Kerrison dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

44349 000.00.19.H29-200909-0010 200001617/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Cán, gương soi thanh quản các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

44350 000.00.19.H29-200909-0007 200001618/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Banh mũi / tai dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

44351 000.00.19.H29-200908-0013 200001619/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Hộp và khay lưới đựng dụng cụ dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

44352 000.00.19.H29-200909-0012 200001620/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Banh / lưỡi banh dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

44353 000.00.19.H29-200908-0014 200001621/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dụng cụ thăm khám dùng trong phẫu thuật , bao gồm:

Còn hiệu lực

44354 000.00.19.H29-200908-0015 200001622/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Banh mí mắt dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

44355 000.00.19.H29-200908-0016 200001623/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Banh / Vén/ móc dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

44356 000.00.19.H29-200909-0003 200001624/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Kẹp dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

44357 000.00.19.H29-200909-0004 200001625/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Gặm xương / kẹp giữ xương / cắt xương / cắt chỉ thép các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

44358 000.00.19.H29-200909-0005 200001626/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Que thăm dò dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

44359 000.00.19.H29-200909-0006 200001627/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Vén não dạng thìa dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

44360 000.00.19.H29-200907-0016 200001629/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUHAL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44361 000.00.19.H29-200908-0003 200001630/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ – SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIFA FACEMASK KHẨU TRANG Y TẾ VIFA FACEMASK

Còn hiệu lực

44362 000.00.19.H29-200903-0004 200001631/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN Cán dao

Còn hiệu lực

44363 000.00.19.H29-200908-0005 200001632/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ HẰNG KHẨU TRANG Y TẾ LEHACO/ DISPOSABLE FACE MASK LEHACO

Còn hiệu lực

44364 000.00.19.H29-200908-0006 200001633/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ HẰNG KHẨU TRANG Y TẾ TRẺ EM LEHACO/ DISPOSABLE KIDS FACE MASK LEHACO

Còn hiệu lực

44365 000.00.19.H17-200611-0001 200000033/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ HAT

Còn hiệu lực

44366 000.00.19.H29-200902-0020 200001636/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NHA KHOA

Còn hiệu lực

44367 000.00.19.H29-200904-0001 200001640/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HUY KHANG Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

44368 000.00.19.H29-200908-0010 200000246/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ TOÀN LỰC

Còn hiệu lực

44369 000.00.19.H29-200831-0004 200001642/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Hệ thống kính vi phẫu tích hợp cánh tay robot MODUS V

Còn hiệu lực

44370 000.00.19.H29-200908-0008 200001643/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OPTIMISE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44371 000.00.19.H29-200909-0015 200001644/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VTA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

44372 000.00.19.H29-200909-0017 200001645/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU DUY THĂNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44373 000.00.19.H29-200909-0019 200000319/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

44374 000.00.16.H10-200908-0002 200000002/PCBSX-BP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ HẢI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44375 000.00.17.H39-200821-0001 200000002/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN SẢN NHI LONG AN

Còn hiệu lực

44376 000.00.17.H39-200910-0002 200000059/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH BẢY KỲ QUAN GROUP Khẩu trang y tế kháng khuẩn ( Antibacterial Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

44377 000.00.10.H55-200819-0001 200000014/PCBA-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

44378 000.00.10.H55-200819-0002 200000015/PCBA-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG BỘ QUẦN ÁO BẢO HỘ Y TẾ PHÒNG CHỐNG DỊCH (ÁO CÓ MŨ LIỀN QUẦN, ÁO CÓ MŨ, ÁO RỜI, QUẦN RỜI, CHỤP BAO GIÀY)

Còn hiệu lực

44379 000.00.18.H20-200905-0001 200000006/PCBSX-ĐT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM KHẨU TRANG Y TẾ TIẾN AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44380 000.00.16.H05-200820-0006 200000130/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÚ CƯỜNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44381 000.00.16.H05-200908-0002 200000131/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH BÁCH THUẬN AN PHARMA KHẨU TRANG Y TẾ YOUFIRST

Còn hiệu lực

44382 000.00.16.H05-200909-0001 200000132/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT HÀN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

44383 000.00.16.H23-200910-0001 200000045/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH ĐỨC HẠNH PRO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44384 000.00.19.H29-200602-0022 200001607/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Bông tẩm cồn

Còn hiệu lực

44385 000.00.19.H29-200626-0011 200001608/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Vật liệu, dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

44386 000.00.19.H29-200818-0013 200001609/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44387 000.00.19.H29-200818-0012 200001610/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Nón trùm đầu y tế

Còn hiệu lực

44388 000.00.19.H29-200818-0011 200001611/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Que lấy bệnh phẩm

Còn hiệu lực

44389 000.00.19.H29-200818-0010 200001612/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Tấm chắn che mặt

Còn hiệu lực

44390 000.00.19.H29-200907-0015 200001613/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU H.D PRO KHẨU TRANG Y TẾ H.D PRO

Còn hiệu lực

44391 000.00.19.H29-200909-0008 200000318/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NAM SƠN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44392 000.00.19.H29-200909-0002 200001614/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SX TM DV GREEN SKY Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

44393 000.00.07.H28-200908-0001 200000008/PCBSX-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN DHH LƯƠNG SƠN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

44394 000.00.07.H28-200907-0001 200000001/PCBMB-HB

CÔNG TY TNHH BESTMART VIỆT NAM

Còn hiệu lực

44395 000.00.19.H29-200902-0001 200001591/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

44396 000.00.10.H31-200812-0001 200000042/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HƯNG THỊNH PHÁT Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

44397 000.00.19.H29-200901-0013 200001592/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng trên các hệ thống Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

44398 000.00.19.H29-200901-0014 200001593/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng trên các hệ thống Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

44399 000.00.19.H29-200901-0015 200001594/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

44400 000.00.19.H29-200901-0016 200001595/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực