STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
44701 000.00.19.H26-210929-0013 210001824/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Khẩu trang y tế than hoạt tính KF94

Còn hiệu lực

44702 000.00.19.H26-210930-0013 210001825/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Bộ đặt nội khí quản có camera

Còn hiệu lực

44703 000.00.19.H26-211007-0010 210001826/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREMED VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

44704 000.00.19.H26-210804-0005 210001827/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Màn chiếu thị lực và phụ kiện

Còn hiệu lực

44705 000.00.19.H26-210818-0023 210001828/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ dùng cho phẫu thuật xương chậu

Còn hiệu lực

44706 000.00.19.H26-210930-0001 210001829/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ chuyển dung dịch thuốc/ thức ăn lỏng từ lọ sang bơm tiêm

Còn hiệu lực

44707 000.00.19.H26-211006-0008 210001830/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DREAMTECH XỊT XOANG

Còn hiệu lực

44708 000.00.19.H26-211012-0022 210001831/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM Nước súc miệng Nano Bạc Xcare

Còn hiệu lực

44709 000.00.19.H26-211012-0014 210001832/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM Nước súc miệng Nano Bạc Xcare (Dành cho trẻ em)

Còn hiệu lực

44710 000.00.19.H26-211008-0013 210000664/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XE HÀN

Còn hiệu lực

44711 000.00.19.H26-211011-0017 210001833/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚ TRÍ ĐỨC DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

44712 000.00.19.H26-211011-0022 210001834/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

44713 000.00.09.H61-211014-0001 210000005/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC TÂY KHẢI HOÀN 2

Còn hiệu lực

44714 000.00.19.H26-211011-0009 210000117/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NAM Cồn y tế

Còn hiệu lực

44715 000.00.19.H26-211012-0001 210001835/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HƯỚNG NGHIỆP HBMC QUỐC TẾ Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

44716 000.00.19.H26-211013-0002 210000666/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM NHẤT

Còn hiệu lực

44717 000.00.19.H26-211013-0001 210000665/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CHÍ PHÁT

Còn hiệu lực

44718 000.00.16.H33-210826-0002 210000003/PCBMB-KG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 523

Còn hiệu lực

44719 000.00.18.H56-210924-0001 210000006/PCBMB-TH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN AN PHÁT

Còn hiệu lực

44720 000.00.18.H56-210924-0002 210000007/PCBMB-TH

HỘ KINH DOANH TRỊNH THỊ TUYẾT

Còn hiệu lực

44721 000.00.19.H29-210324-0003 210000225/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ KIM NGUYÊN

Còn hiệu lực

44722 000.00.19.H29-210803-0004 210000227/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TÂM NGUYÊN

Còn hiệu lực

44723 000.00.19.H29-210830-0014 210000228/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI UNITEK

Còn hiệu lực

44724 000.00.19.H29-210914-0008 210000229/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NI-MEDSERVICES VIETNAM

Còn hiệu lực

44725 000.00.17.H08-211006-0001 210000011/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC NGOÀI TRỜI CPPC (VIỆT NAM) Áo choàng phẫu thuật

Còn hiệu lực

44726 000.00.19.H26-211005-0015 210001814/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA BẢO HƯNG Găng tay y tế

Còn hiệu lực

44727 000.00.19.H26-211006-0016 210000653/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BSR VIỆT NAM

Còn hiệu lực

44728 000.00.19.H26-211005-0005 210001816/PCBA-HN

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HỒNG VIỆT Gạc răng miệng Luxbaby 0+M

Còn hiệu lực

44729 000.00.19.H26-211007-0005 210001817/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NEW INN VIỆT NAM Máy phân tích hơi thở

Còn hiệu lực

44730 000.00.19.H26-210925-0012 210000643/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 129

Còn hiệu lực

44731 000.00.19.H26-210925-0011 210000642/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 125

Còn hiệu lực

44732 000.00.19.H26-210925-0003 210000644/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 82

Còn hiệu lực

44733 000.00.19.H26-210925-0006 210000645/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 215

Còn hiệu lực

44734 000.00.19.H26-210921-0030 210001800/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LETUS MANUFACTURING Nước súc miệng

Còn hiệu lực

44735 000.00.19.H26-210922-0008 210000641/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 320

Còn hiệu lực

44736 000.00.19.H26-210921-0021 210000640/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 149

Còn hiệu lực

44737 000.00.19.H26-210921-0017 210000639/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 334

Còn hiệu lực

44738 000.00.19.H26-210921-0014 210000638/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 321

Còn hiệu lực

44739 000.00.19.H26-210921-0018 210000637/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 136

Còn hiệu lực

44740 000.00.19.H26-210928-0012 210001798/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠCH MAI DUNG DỊCH XỊT TAI MŨI

Còn hiệu lực

44741 000.00.19.H26-210906-0011 210001797/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Bàn khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

44742 000.00.19.H26-210812-0021 210001796/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH THẢO DƯỢC DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

44743 000.00.19.H26-210921-0022 210000636/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 172

Còn hiệu lực

44744 000.00.19.H26-210927-0001 210000648/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA

Còn hiệu lực

44745 000.00.19.H26-210930-0012 210001811/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Thước đo áp lực tĩnh mạch trung tâm

Còn hiệu lực

44746 000.00.19.H26-210930-0005 210001809/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM O&P VIỆT NAM GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

44747 000.00.19.H26-211006-0014 210001815/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LOVE MOM DUNG DỊCH XỊT MŨI XOANG

Còn hiệu lực

44748 000.00.19.H26-211007-0008 210001813/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREMED VIỆT NAM XỊT XOANG

Còn hiệu lực

44749 000.00.16.H05-211004-0001 210000090/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH MAY MẶC QUYỀN ANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44750 000.00.16.H05-211011-0001 210000091/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY QUÂN BN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44751 000.00.17.H09-210830-0001 210000105/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG Dung dịch dùng ngoài

Còn hiệu lực

44752 000.00.17.H09-210922-0001 210000018/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 206

Còn hiệu lực

44753 000.00.17.H09-210922-0002 210000019/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 271

Còn hiệu lực

44754 000.00.17.H09-210922-0003 210000020/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 18

Còn hiệu lực

44755 000.00.17.H09-210923-0001 210000021/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 75

Còn hiệu lực

44756 000.00.17.H09-210923-0002 210000022/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 139

Còn hiệu lực

44757 000.00.17.H09-210924-0001 210000023/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 182

Còn hiệu lực

44758 000.00.17.H09-211001-0003 210000025/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC HL

Còn hiệu lực

44759 000.00.17.H09-211003-0001 210000027/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC HOÀNG LINH

Còn hiệu lực

44760 000.00.17.H09-211011-0001 210000026/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC HOÀNG LIÊM

Còn hiệu lực

44761 000.00.17.H54-210929-0001 210000014/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH MEDINOVA Băng dính cá nhân y tế

Còn hiệu lực

44762 000.00.16.H23-211013-0001 210000082/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Viên đặt phụ khoa TOMIHU

Còn hiệu lực

44763 000.00.16.H40-211006-0001 210000015/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Găng tay y tế AN-GLOVES

Còn hiệu lực

44764 000.00.16.H40-211004-0001 210000014/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Băng Keo Lụa

Còn hiệu lực

44765 000.00.16.H40-210429-0001 210000011/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM DELAVY Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

44766 000.00.19.H26-210927-0006 210001803/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDICON Que lấy mẫu vô trùng

Còn hiệu lực

44767 000.00.19.H26-210910-0035 210001806/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đo tốc độ máu lắng

Còn hiệu lực

44768 000.00.19.H26-210925-0005 210000646/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 165

Còn hiệu lực

44769 000.00.19.H26-210924-0010 210001807/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật Vi phẫu

Còn hiệu lực

44770 000.00.19.H26-210929-0011 210001808/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Khẩu trang y tế KF94

Còn hiệu lực

44771 000.00.19.H26-210910-0036 210001805/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm khí máu

Còn hiệu lực

44772 000.00.19.H26-210914-0002 210001795/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & VẬT TƯ Y TẾ SAMITA DUNG DỊCH SAMITA

Còn hiệu lực

44773 000.00.19.H26-210924-0011 210001801/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh cột sống

Còn hiệu lực

44774 000.00.19.H26-210925-0009 210000647/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KIM NGÂN

Còn hiệu lực

44775 000.00.19.H26-210928-0002 210001802/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ SANOFRANCE XỊT MŨI

Còn hiệu lực