STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
44701 000.00.19.H29-211111-0001 220000238/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 35

Còn hiệu lực

44702 000.00.19.H29-211112-0013 220000237/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH  DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 49

Còn hiệu lực

44703 000.00.19.H29-211127-0008 220000276/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

44704 000.00.19.H26-211230-0015 220000329/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM SUMOPHACO Dung dịch súc miệng, họng

Còn hiệu lực

44705 000.00.19.H29-211110-0006 220000236/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 17

Còn hiệu lực

44706 000.00.19.H29-211127-0007 220000275/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

44707 000.00.19.H29-211127-0006 220000274/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Vitamin: Vitamin B12

Còn hiệu lực

44708 000.00.19.H29-211127-0005 220000273/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD phụ trợ cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

44709 000.00.19.H29-210929-0006 220000235/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH POWER TRANS

Còn hiệu lực

44710 000.00.19.H29-211110-0005 220000234/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 16

Còn hiệu lực

44711 000.00.19.H29-211127-0004 220000272/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Bệnh thiếu máu: Folate

Còn hiệu lực

44712 000.00.19.H26-211230-0014 220000328/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IZIFALY VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

44713 000.00.19.H29-211110-0004 220000233/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 14

Còn hiệu lực

44714 000.00.04.G18-220127-0012 220001110/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Chỉ luồn khớp vai

Còn hiệu lực

44715 000.00.19.H29-211127-0003 220000271/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD tiền xử lý cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

44716 000.00.04.G18-220127-0042 220001109/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Máy đo chức năng hô hấp

Còn hiệu lực

44717 000.00.19.H26-211230-0013 220000327/PCBA-HN

CÔNG TY CP PROHEALTH VIỆT NAM Xịt họng

Còn hiệu lực

44718 000.00.43.H48-220128-0002 220000001/PCBSX-QNg

CÔNG TY TNHH M.E.NIKKISO VIỆT NAM Dây truyền máu (dùng cho lọc thận) /Blood Tubing Line (for Haemodialysis)

Còn hiệu lực

44719 000.00.04.G18-220127-0018 220001108/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Nút chặn đường hầm xương

Còn hiệu lực

44720 000.00.19.H29-211127-0002 220000270/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD tiền xử lý cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

44721 000.00.19.H17-220128-0001 220000009/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc củ ấu

Còn hiệu lực

44722 000.00.19.H17-220128-0002 220000008/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc Meche phẫu thuật

Còn hiệu lực

44723 000.00.19.H17-220128-0003 220000007/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc Meche phẫu thuật không dệt

Còn hiệu lực

44724 000.00.19.H17-220128-0004 220000006/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc phẫu thuật không dệt

Còn hiệu lực

44725 000.00.19.H17-220128-0005 220000005/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc phẫu thuật ổ bụng

Còn hiệu lực

44726 000.00.19.H17-220128-0006 220000004/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc phẫu thuật

Còn hiệu lực

44727 000.00.19.H17-220128-0007 220000003/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc cầm máu nha khoa

Còn hiệu lực

44728 000.00.04.G18-220127-0028 220001107/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ dẫn hướng mũi khoan

Còn hiệu lực

44729 000.00.19.H26-211230-0012 220000326/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C Xịt họng

Còn hiệu lực

44730 000.00.19.H29-211110-0001 220000232/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 11

Còn hiệu lực

44731 000.00.19.H29-211109-0009 220000231/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 10

Còn hiệu lực

44732 000.00.16.H23-220128-0003 220000017/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH VIỆT ĐỨC Cồn 90 độ Việt Đức

Còn hiệu lực

44733 000.00.16.H23-220128-0002 220000016/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH VIỆT ĐỨC Cồn 70 độ Việt Đức

Còn hiệu lực

44734 000.00.24.H49-220127-0005 220000056/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 1 YÊN ĐỨC - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẠ LONG

Còn hiệu lực

44735 000.00.24.H49-220127-0003 220000055/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THÀNH TRUNG

Còn hiệu lực

44736 000.00.24.H49-220119-0006 220000054/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CẨM PHẢ

Còn hiệu lực

44737 000.00.19.H29-211127-0001 220000269/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD tiền xử lý cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

44738 000.00.19.H29-211109-0002 220000230/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 2

Còn hiệu lực

44739 000.00.19.H29-220128-0004 220000229/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ GEMED

Còn hiệu lực

44740 000.00.19.H26-211230-0006 220000322/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM Viên đặt hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

44741 000.00.19.H29-211113-0005 220000228/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 57

Còn hiệu lực

44742 000.00.19.H26-211230-0008 220000321/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM Viên đặt hỗ trợ trực tràng

Còn hiệu lực

44743 000.00.19.H26-211230-0009 220000320/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM Viên đặt hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

44744 000.00.19.H26-211111-0008 220000319/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD cài đặt bù màu trên máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

44745 000.00.04.G18-220128-0004 220001106/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Xi măng hàn răng

Còn hiệu lực

44746 000.00.19.H26-211230-0010 220000316/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM Viên đặt hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

44747 000.00.19.H26-210818-0017 220000315/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Sản phẩm dùng ngoài da

Còn hiệu lực

44748 000.00.04.G18-220128-0002 220001105/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ dây dẫn dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

44749 000.00.19.H26-211021-0005 220000314/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD ly giải hồng cầu, ổn định bạch cầu và cố định màng tế bào trong xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

44750 000.00.17.H09-211208-0002 220000002/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ SEN VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44751 000.00.19.H26-211021-0004 220000313/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

44752 000.00.19.H26-211223-0034 220000200/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ZTG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

44753 000.00.19.H26-210818-0018 220000312/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Sản phẩm bôi ngoài da

Còn hiệu lực

44754 000.00.19.H26-211230-0007 220000311/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM Viên đặt hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

44755 000.00.19.H26-220128-0001 220000310/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ SANOFRANCE XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

44756 000.00.04.G18-220127-0033 220001104/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dây dẫn nước dùng trong phẫu thuật nội soi khớp

Còn hiệu lực

44757 000.00.16.H11-220119-0001 220000008/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 501

Còn hiệu lực

44758 000.00.16.H11-220119-0002 220000007/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 469

Còn hiệu lực

44759 000.00.04.G18-220127-0043 220001103/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Bàn căng mảnh ghép gân

Còn hiệu lực

44760 000.00.19.H29-210623-0001 220000268/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Găng tay cao su y tế (có bột; không bột); Găng tay Nitrile (có bột; không bột)

Còn hiệu lực

44761 000.00.19.H26-211230-0003 220000309/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT Sản phẩm dùng ngoài

Còn hiệu lực

44762 000.00.19.H26-211231-0021 220000308/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN Dung dịch hỗ trợ giảm đau

Còn hiệu lực

44763 000.00.04.G18-220128-0001 220001102/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Kềm sinh thiết

Còn hiệu lực

44764 000.00.19.H29-211111-0004 220000227/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 33

Còn hiệu lực

44765 000.00.19.H29-220127-0015 220000320/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Điện cực thanh quản

Còn hiệu lực

44766 000.00.16.H02-220127-0001 220000005/PCBB-BG

CÔNG TY TNHH NGÂN KIỀU PHARMA VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA NỮ OA VŨ ĐỨC

Còn hiệu lực

44767 000.00.16.H02-220127-0002 220000004/PCBB-BG

CÔNG TY TNHH NGÂN KIỀU PHARMA Viên đặt phụ khoa Hồng Điệp

Còn hiệu lực

44768 000.00.16.H02-220127-0003 220000003/PCBB-BG

CÔNG TY TNHH NGÂN KIỀU PHARMA Viên đặt phụ khoa VENUX VAGINA LUX

Còn hiệu lực

44769 000.00.19.H29-220127-0001 220000319/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Điện cực kim

Còn hiệu lực

44770 000.00.16.H02-220127-0004 220000002/PCBB-BG

CÔNG TY TNHH NGÂN KIỀU PHARMA VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA MỘC HOÀN TRINH PLUS

Còn hiệu lực

44771 000.00.19.H29-220127-0016 220000318/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Đầu dò kích thích

Còn hiệu lực

44772 000.00.19.H29-220127-0030 220000317/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Tay dao 2 nút bấm

Còn hiệu lực

44773 000.00.19.H29-220127-0005 220000316/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Điện cực cảm biến

Còn hiệu lực

44774 000.00.16.H02-220128-0001 220000001/PCBB-BG

CÔNG TY TNHH NGÂN KIỀU PHARMA Viên đặt phụ khoa Xuân Tố Nữ

Còn hiệu lực

44775 000.00.19.H29-220124-0023 220000226/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 423

Còn hiệu lực