STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
45076 000.00.19.H29-220221-0038 220000317/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN KHUÊ

Còn hiệu lực

45077 000.00.19.H26-220206-0005 220000362/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 682

Còn hiệu lực

45078 000.00.19.H26-220125-0061 220000361/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 653

Còn hiệu lực

45079 000.00.19.H26-220125-0060 220000360/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 609

Còn hiệu lực

45080 000.00.19.H26-220125-0058 220000359/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 569

Còn hiệu lực

45081 000.00.19.H26-220125-0057 220000358/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 564

Còn hiệu lực

45082 000.00.19.H26-220125-0056 220000357/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 538

Còn hiệu lực

45083 000.00.19.H26-220125-0054 220000356/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 522

Còn hiệu lực

45084 000.00.19.H26-220125-0052 220000355/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 496

Còn hiệu lực

45085 000.00.19.H26-220124-0039 220000354/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 475

Còn hiệu lực

45086 000.00.19.H26-220124-0038 220000353/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 412

Còn hiệu lực

45087 000.00.19.H26-220124-0037 220000352/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 399

Còn hiệu lực

45088 000.00.19.H26-220124-0036 220000351/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 394

Còn hiệu lực

45089 000.00.19.H26-220124-0034 220000350/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 391

Còn hiệu lực

45090 000.00.19.H26-220124-0029 220000349/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 382

Còn hiệu lực

45091 000.00.19.H26-220124-0023 220000348/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 373

Còn hiệu lực

45092 000.00.19.H26-220124-0021 220000347/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 369

Còn hiệu lực

45093 000.00.19.H26-220124-0019 220000346/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 315

Còn hiệu lực

45094 000.00.19.H29-220221-0029 220000019/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT KỸ THUẬT NNK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45095 000.00.19.H26-220121-0044 220000345/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - KHO SỐ 4

Còn hiệu lực

45096 000.00.07.H27-220222-0004 220000009/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC SỸ NGỌ

Còn hiệu lực

45097 000.00.19.H29-220110-0059 220000518/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Hộp trị liệu vết thương bằng áp lực âm

Còn hiệu lực

45098 000.00.19.H29-220221-0010 220000517/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN ỐNG THÔNG TIỂU

Còn hiệu lực

45099 000.00.19.H29-220221-0009 220000516/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN DÂY HÚT ĐÀM NHỚT

Còn hiệu lực

45100 000.00.19.H29-220219-0005 220000515/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Kính áp tròng cận, loạn thị

Còn hiệu lực

45101 000.00.19.H26-220222-0044 220000344/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG SƠN

Còn hiệu lực

45102 000.00.19.H26-220221-0061 220000519/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HTC MEGA Xịt mũi Covaxhtc Mega

Còn hiệu lực

45103 000.00.17.H09-211221-0001 220000012/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ ANH THƯ

Còn hiệu lực

45104 000.00.18.H57-220222-0002 220000076/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC MINH LÝ

Còn hiệu lực

45105 000.00.17.H59-220120-0002 220000002/PCBMB-TV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 515

Còn hiệu lực

45106 000.00.17.H59-220120-0001 220000001/PCBMB-TV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 514

Còn hiệu lực

45107 000.00.04.G18-220222-0016 220001370/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Dụng cụ đặt thủy tinh thể

Còn hiệu lực

45108 000.00.10.H37-220222-0001 220000010/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC HÀ LAN

Còn hiệu lực

45109 000.00.10.H37-220221-0002 220000009/PCBMB-LS

QUẦY THUỐC THUỐC DŨNG THỦY

Còn hiệu lực

45110 000.00.10.H37-220221-0003 220000008/PCBMB-LS

QUẦY THUỐC THU HÀ

Còn hiệu lực

45111 000.00.07.H27-220222-0002 220000008/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC MINH XUÂN

Còn hiệu lực

45112 000.00.48.H41-220218-0002 220000090/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THÀNH HUYỀN

Còn hiệu lực

45113 000.00.48.H41-220222-0001 220000089/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ HOÀI

Còn hiệu lực

45114 000.00.48.H41-220222-0003 220000088/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC LƯƠNG HÀ

Còn hiệu lực

45115 000.00.19.H26-220222-0033 220000518/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMECO Xịt họng keo ong xuyên tâm liên – Ameco

Còn hiệu lực

45116 000.00.19.H26-220220-0003 220000517/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NUDINPHAR Xịt keo ong – Xuyên tâm liên

Còn hiệu lực

45117 000.00.19.H26-220220-0002 220000516/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẤT LỘC Xịt Xuyên Tâm Liên - Cumcena

Còn hiệu lực

45118 000.00.18.H24-220222-0001 220000050/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHẠM DŨNG

Còn hiệu lực

45119 000.00.19.H17-220221-0038 220000027/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC PHÚ TOÀN

Còn hiệu lực

45120 000.00.19.H17-220220-0001 220000025/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC ĐÔNG GIANG

Còn hiệu lực

45121 000.00.19.H26-220222-0024 220000343/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TUẤN PHƯƠNG

Còn hiệu lực

45122 000.00.19.H26-220221-0062 220000515/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM TAKADA NHẬT BẢN Xịt họng

Còn hiệu lực

45123 000.00.19.H26-220221-0063 220000514/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAPHSOLACO Big Sea Star - Xịt mũi họng kháng virut

Còn hiệu lực

45124 000.00.19.H26-220221-0040 220000513/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA Xịt họng

Còn hiệu lực

45125 000.00.19.H26-220221-0038 220000512/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA Xịt họng

Còn hiệu lực

45126 000.00.19.H26-220218-0030 220000515/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM ÂU MỸ Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

45127 000.00.19.H29-220221-0016 220000514/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Kim chạy thận

Còn hiệu lực

45128 000.00.16.H23-220222-0001 220000002/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH SƠN

Còn hiệu lực

45129 000.00.04.G18-220217-0018 220001369/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Bộ trộn khí và các phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

45130 000.00.04.G18-211208-0022 220275GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Máy đo điện tâm đồ (kèm phụ kiện)

Còn hiệu lực

45131 000.00.19.H29-220221-0014 220000513/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Chất hàn răng

Còn hiệu lực

45132 000.00.19.H29-220218-0001 220000512/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Máy đo thính lực

Còn hiệu lực

45133 000.00.24.H49-220222-0002 220000098/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC LÂM DƯƠNG

Còn hiệu lực

45134 000.00.19.H29-220216-0004 220000511/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực

45135 000.00.24.H49-220222-0001 220000097/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC HL

Còn hiệu lực

45136 000.00.24.H49-220221-0001 220000096/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC HỒNG VÂN

Còn hiệu lực

45137 000.00.24.H49-220220-0006 220000095/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC QUANG MINH

Còn hiệu lực

45138 000.00.19.H29-220209-0005 220000510/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Máy hàn dây túi máu

Còn hiệu lực

45139 000.00.24.H49-220220-0005 220000094/PCBMB-QN

HỘ KINH DOANH QUẦY ĐỨC HIẾU

Còn hiệu lực

45140 000.00.19.H29-220218-0016 220000369/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA Khẩu trang

Còn hiệu lực

45141 000.00.04.G18-220222-0013 220001368/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KÍNH ÁP TRÒNG SEED VIỆT NAM Kính áp tròng (cận thị hoặc viễn thị )

Còn hiệu lực

45142 000.00.04.G18-220222-0012 220001367/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Mũi khoan răng

Còn hiệu lực

45143 000.00.18.H24-220218-0003 220000049/PCBMB-HP

QUẦY THUỐC NGỌC HUYỀN

Còn hiệu lực

45144 000.00.18.H24-220218-0002 220000048/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC BẢO VY

Còn hiệu lực

45145 000.00.07.H27-220222-0001 220000007/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC HỒ GƯƠM

Còn hiệu lực

45146 000.00.18.H24-220217-0003 220000047/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SANTECH

Còn hiệu lực

45147 000.00.18.H24-220120-0016 220000046/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 898

Còn hiệu lực

45148 000.00.18.H24-220120-0015 220000045/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 896

Còn hiệu lực

45149 000.00.18.H24-220120-0014 220000044/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 895

Còn hiệu lực

45150 000.00.18.H24-220120-0013 220000043/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 894

Còn hiệu lực