STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
45076 18006962/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100311ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

45077 17000439/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100308ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dây dẫn chẩn đoán

Còn hiệu lực

45078 000.00.04.G18-200605-0009 2100304ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

45079 19010883/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100305ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy theo dõi sản khoa

Còn hiệu lực

45080 000.00.04.G18-210616-0004 2100315ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bóng nong động mạch vành

Còn hiệu lực

45081 000.00.04.G18-201113-0007 2100299ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Dụng cụ banh mô mềm

Còn hiệu lực

45082 000.00.04.G18-210728-0014 2100322ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Nồi hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

45083 000.00.10.H55-210923-0001 210000005/PCBMB-TNg

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH HÀ

Còn hiệu lực

45084 000.00.10.H55-210923-0002 210000006/PCBMB-TNg

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ HEPO

Còn hiệu lực

45085 000.00.19.H29-210909-0017 210000694/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT Que phết lấy mẫu tỵ hầu

Còn hiệu lực

45086 000.00.19.H29-210901-0003 210000696/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Hóa chất dùng cho tách chiết acid nucleic

Còn hiệu lực

45087 000.00.19.H29-210813-0001 210000054/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH VIMEDICAL Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

45088 000.00.19.H29-210826-0008 210000695/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HAVI VIỆT NAM Bộ Quần Áo Phòng Dịch

Còn hiệu lực

45089 000.00.19.H32-210921-0001 210000003/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 112

Còn hiệu lực

45090 000.00.19.H32-210922-0001 210000004/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 291

Còn hiệu lực

45091 000.00.18.H57-210920-0004 210000031/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 23 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45092 000.00.18.H57-210920-0005 210000032/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 32 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45093 000.00.18.H57-210920-0006 210000033/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 25 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45094 000.00.18.H57-210920-0008 210000034/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 29 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45095 000.00.18.H57-210920-0009 210000035/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 34 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45096 000.00.18.H57-210921-0001 210000036/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 36 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45097 000.00.18.H57-210921-0002 210000037/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 33 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45098 000.00.18.H57-210921-0003 210000038/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 37 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45099 000.00.18.H57-210921-0004 210000039/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 22 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45100 000.00.18.H57-210921-0005 210000040/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 28 THUỘC CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45101 000.00.12.H19-210923-0003 210000049/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Túi ép tiệt trùng Sterileright

Còn hiệu lực

45102 000.00.19.H26-210910-0013 210001655/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Cáng khiêng tay cứu thương

Còn hiệu lực

45103 000.00.19.H26-210913-0001 210001656/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

45104 000.00.19.H26-210803-0017 210000108/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Máy lọc và tiệt trùng không khí

Còn hiệu lực

45105 000.00.19.H26-210907-0005 210001657/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HAVICO XỊT TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

45106 000.00.19.H26-210910-0012 210001658/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Cáng vận chuyển bệnh nhân đa năng và phụ kiện

Còn hiệu lực

45107 000.00.19.H26-210910-0014 210001659/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Bàn khám đa năng

Còn hiệu lực

45108 000.00.19.H26-210910-0015 210001660/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Giường cho trẻ sơ sinh chuyên dùng trong y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

45109 000.00.19.H26-210913-0018 210000585/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA BÁCH NIÊN

Còn hiệu lực

45110 000.00.19.H26-210913-0011 210001661/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AKOPHA PHÁP DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

45111 000.00.19.H26-210913-0012 210001662/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NANO LIFE DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

45112 000.00.19.H26-210913-0013 210001663/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ANPHACO XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

45113 000.00.19.H26-210910-0031 210001665/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

45114 000.00.19.H26-210910-0017 210001666/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm sinh hoá

Còn hiệu lực

45115 000.00.19.H26-210915-0006 210000586/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI Á ÂU

Còn hiệu lực

45116 000.00.19.H26-210915-0012 210000110/PCBSX-HN

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HẢI YẾN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

45117 000.00.19.H26-210923-0004 210001667/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH UNITECH VINA Bộ trang phục bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

45118 000.00.19.H26-210922-0012 210001669/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH ĐẠI XUÂN Máy tách chiết acid nucleic tự động ZiXpress

Còn hiệu lực

45119 000.00.17.H54-210920-0001 210000008/PCBMB-TB

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

45120 000.00.04.G18-210910-0009 210205GPNK/BYT-TB-CT

TORIYAMA KAORU kính áp tròng (loại cận thị)

Còn hiệu lực

45121 000.00.04.G18-201217-0008 2100314ĐKLH/BYT-TB-CT

VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ Máy vật lý trị liệu

Còn hiệu lực

45122 000.00.19.H26-210921-0007 210000584/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á

Còn hiệu lực

45123 000.00.19.H29-210305-0006 210000686/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV AN KHANG PHÁT TRÒNG KÍNH BẰNG NHỰA (CẬN, VIỄN LOẠN)

Còn hiệu lực

45124 000.00.19.H29-210901-0004 210000687/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Máy chiết tách acid nucleic tự động

Còn hiệu lực

45125 000.00.19.H29-210901-0005 210000688/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Máy chiết tách acid nucleic tự động

Còn hiệu lực

45126 000.00.19.H29-210911-0003 210000689/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Ống môi trường vận chuyển vi rút

Còn hiệu lực

45127 000.00.19.H29-210911-0004 210000690/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

45128 000.00.19.H29-210825-0007 210000691/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

45129 000.00.19.H29-210908-0001 210000692/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GLOVE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45130 000.00.19.H29-210908-0002 210000693/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GLOVE Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

45131 000.00.03.H42-210922-0002 210000006/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bông tẩm cồn

Còn hiệu lực

45132 000.00.10.H37-210921-0001 210000005/PCBMB-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 262

Còn hiệu lực

45133 000.00.16.H02-210917-0001 210000014/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN SHBCARE VIỆT NAM Bộ tăm bông thu thập mẫu vật

Còn hiệu lực

45134 19000523/HSCBMB-NA 210000010/PCBMB-NA

CỬA HÀNG VẬT TƯ Y TẾ BÌNH AN

Còn hiệu lực

45135 000.00.19.H26-210915-0004 210000573/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIMIKO

Còn hiệu lực

45136 000.00.19.H26-210913-0004 210000574/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN

Còn hiệu lực

45137 000.00.19.H26-210916-0004 210000575/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HN VIỆT SƠN

Còn hiệu lực

45138 000.00.19.H26-210913-0008 210001641/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ANH Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

45139 000.00.19.H26-210913-0017 210000576/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG

Còn hiệu lực

45140 000.00.19.H26-210916-0009 210000577/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TAF

Còn hiệu lực

45141 000.00.19.H26-210914-0017 210000578/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ABG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

45142 000.00.19.H26-210914-0028 210000579/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH P&D THUẬN PHONG

Còn hiệu lực

45143 000.00.19.H26-210914-0004 210000580/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN YEAHOME

Còn hiệu lực

45144 000.00.19.H26-210825-0034 210000581/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN SƠN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

45145 000.00.19.H26-210903-0001 210000582/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ Đ&A VIỆT NAM

Còn hiệu lực

45146 000.00.19.H26-210907-0006 210001642/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

45147 000.00.19.H26-210905-0001 210001643/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Khoanh giấy kháng sinh

Còn hiệu lực

45148 000.00.19.H26-210910-0018 210001644/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG DUNG DỊCH SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

45149 000.00.19.H26-210830-0012 210001645/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM DRAPHARCO XỊT MŨI HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

45150 000.00.19.H26-210915-0011 210001647/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂN BẢO PHÚC DUNG DỊCH XỊT MŨI XOANG

Còn hiệu lực