STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
45226 000.00.04.G18-210805-0009 21000924CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Dây kim bướm dùng trong chạy thận- A.V. Fistula Needle Set

Còn hiệu lực

45227 000.00.04.G18-210816-0019 21000921CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bơm áp lực cao dùng trong can thiệp tim mạch (Inflation Device)

Còn hiệu lực

45228 000.00.04.G18-210816-0022 21000940CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bơm tiêm thuốc cản quang (Control Syringe)

Còn hiệu lực

45229 000.00.04.G18-210816-0018 21000913CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Dây nối áp lực cao dùng trong can thiệp tim mạch (Pressure Line)

Còn hiệu lực

45230 000.00.04.G18-210816-0024 21000914CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ dây máy thở cao tần, dùng một lần (Set Of Ventilation Breathing Circuit, Disposable)

Còn hiệu lực

45231 000.00.04.G18-210816-0020 21000939CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ phân phối dùng trong can thiệp tim mạch (Manifold)

Còn hiệu lực

45232 000.00.04.G18-210816-0023 21000919CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Phin lọc khí dùng cho máy thở (Filter)

Còn hiệu lực

45233 000.00.04.G18-210820-0031 21000917CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Kim luồn tĩnh mạch có cánh, cổng - I.V. Catheter With Wings, Injection Port

Còn hiệu lực

45234 000.00.04.G18-210820-0029 21000911CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Van cầm máu loại trượt - Haemostatic Valve

Còn hiệu lực

45235 000.00.17.H08-211001-0001 210000005/PCBMB-BĐ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO HÂN

Còn hiệu lực

45236 000.00.17.H08-211002-0001 210000006/PCBMB-BĐ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRẦN GIA

Còn hiệu lực

45237 000.00.17.H09-210920-0002 210000023/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH SX - TM THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANG Khẩu trang KSUVC

Còn hiệu lực

45238 000.00.22.H44-210927-0002 210000006/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VINH HÂN

Còn hiệu lực

45239 000.00.16.H10-211004-0001 210000005/PCBSX-BP

CÔNG TY TNHH MTV TM DV JU YOUNG Trang phục Phòng chống dịch

Còn hiệu lực

45240 000.00.20.H45-210417-0001 210000001/PCBMB-PY

CÔNG TY TNHH GIA LONG

Còn hiệu lực

45241 000.00.16.H05-211002-0002 210000030/PCBSX-BN

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP Trang thiết bị y tế chẩn đoán In-vitro

Còn hiệu lực

45242 000.00.19.H29-210802-0016 210000720/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

45243 000.00.19.H29-210802-0015 210000721/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

45244 000.00.19.H29-210802-0014 210000722/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

45245 000.00.19.H29-210831-0001 210000723/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

45246 000.00.19.H29-210831-0002 210000724/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

45247 000.00.19.H29-210824-0005 210000725/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Khay đựng mẫu 96 giếng 2ml

Còn hiệu lực

45248 000.00.19.H29-210802-0013 210000726/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

45249 000.00.19.H29-210802-0012 210000727/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

45250 000.00.19.H29-210301-0015 210000728/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Nắp ống đựng dị nguyên

Còn hiệu lực

45251 000.00.19.H29-210301-0016 210000729/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Nắp ngăn ống dị nguyên

Còn hiệu lực

45252 000.00.19.H29-210802-0010 210000730/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

45253 000.00.19.H29-210802-0007 210000731/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

45254 000.00.19.H29-210802-0009 210000732/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

45255 000.00.19.H29-210802-0008 210000733/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

45256 000.00.16.H10-210930-0001 210000007/PCBA-BP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BK Găng tay Latex khám bệnh không bột

Còn hiệu lực

45257 000.00.16.H10-210930-0002 210000008/PCBA-BP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BK Găng tay Latex khám bệnh có bột

Còn hiệu lực

45258 000.00.04.G18-210824-0005 21000938CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NEWERA GLOBAL Bộ trang phục phòng, chống dịch (Personal protective equipment)

Còn hiệu lực

45259 000.00.04.G18-210728-0013 21000937CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ Máy trợ thở CPAP cho trẻ sơ sinh -Neonatal Bubble Cpap

Còn hiệu lực

45260 000.00.04.G18-210711-0001 21000936CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế hương Gold Mask/ Gold Mask scented medical face mask

Còn hiệu lực

45261 000.00.04.G18-210726-0011 21000935CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

45262 000.00.04.G18-210723-0002 21000934CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN MŨ TRÙM Y TẾ (Medical hood)

Còn hiệu lực

45263 000.00.04.G18-210706-0006 21000933CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRỌNG NGHĨA Khẩu trang y tế NIANKO (NIANKO Medical masks)

Còn hiệu lực

45264 170001209/HSDKLH_NK_CD_K_QG-BYT 2100347ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Ống thông (Catheter) can thiệp siêu nhỏ

Còn hiệu lực

45265 19008345/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100312ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây dẫn máu chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

45266 000.00.04.G18-210417-0004 2100317ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực

45267 19009641/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100300ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Bộ truyền máu

Còn hiệu lực

45268 000.00.04.G18-210413-0009 2100344ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dây dẫn dùng can thiệp mạch máu ngoại biên

Còn hiệu lực

45269 18007825/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100359ĐKLH/BYT-TB-CT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Môi trường xử lý tinh trùng

Còn hiệu lực

45270 19009651/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100352ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Hệ thống chụp mạch

Còn hiệu lực

45271 000.00.16.H40-210806-0001 210000013/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Bao giầy

Còn hiệu lực

45272 000.00.04.G18-201114-0001 2100369ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Bao cao su

Còn hiệu lực

45273 000.00.16.H40-210924-0001 210000009/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Băng Keo Lụa

Còn hiệu lực

45274 000.00.16.H40-210821-0001 210000012/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH BĂNG BÓ BỘT

Còn hiệu lực

45275 000.00.16.H40-210607-0001 210000011/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Găng tay y tế AN-GLOVES

Còn hiệu lực

45276 000.00.16.H40-201116-0001 210000004/PCBMB-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM HOA

Còn hiệu lực

45277 17000980/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100356ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Máy truyền dịch

Còn hiệu lực

45278 19009650/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100353ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Hệ thống chụp mạch

Còn hiệu lực

45279 000.00.04.G18-210728-0019 2100365ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Tủ sấy tiệt trùng

Còn hiệu lực

45280 18007824/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100360ĐKLH/BYT-TB-CT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Môi trường phân tách tinh trùng dựa trên mật độ

Còn hiệu lực

45281 18007836/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100348ĐKLH/BYT-TB-CT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Bộ thủy tinh hóa phôi nang

Còn hiệu lực

45282 19008588/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100357ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TOP A Bao cao su

Còn hiệu lực

45283 18007835/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100349ĐKLH/BYT-TB-CT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Bộ làm ấm phôi nang

Còn hiệu lực

45284 19010770/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100354ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

45285 000.00.04.G18-210314-0003 2100346ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông chẩn đoán tim

Còn hiệu lực

45286 18007830/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100350ĐKLH/BYT-TB-CT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Môi trường thụ tinh

Còn hiệu lực

45287 19010775/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100355ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy X-quang C-arm di động

Còn hiệu lực

45288 18007829/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100351ĐKLH/BYT-TB-CT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Môi trường đệm dùng để rửa và bảo quản các tế bào giao tử

Còn hiệu lực

45289 000.00.04.G18-210719-0026 2100366ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi

Còn hiệu lực

45290 000.00.04.G18-210719-0032 2100367ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đơn sợi

Còn hiệu lực

45291 18007927/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100361ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch khử khuẩn mức độ cao và tiệt khuẩn trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

45292 000.00.04.G18-210408-0020 2100368ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM) Dây hút dịch

Còn hiệu lực

45293 000.00.04.G18-210301-0012 2100362ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Rọ lấy sỏi dùng một lần

Còn hiệu lực

45294 17000979/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100358ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Máy truyền dịch

Còn hiệu lực

45295 000.00.04.G18-200521-0012 2100279ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase

Còn hiệu lực

45296 17004888/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100289ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm IVD Thuốc thử Mô học / Tế bào học: glutamine synthetase; protein hemoglobin A; men proteinase neutrophil elastase; nội tiết tố tuyến cận giáp; protein PSAP

Còn hiệu lực

45297 17004557/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100294ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ASO

Còn hiệu lực

45298 17004438/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100284ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3

Còn hiệu lực

45299 17004560/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100295ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

45300 17004433/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100285ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực