STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
4501 000.00.19.H26-230213-0013 230000040/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1098

Còn hiệu lực

4502 000.00.22.H44-230209-0005 230000008/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - TIÊN CÁT 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC

Còn hiệu lực

4503 000.00.19.H26-230212-0001 230000334/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Cụm IVD xét nghiệm định lượng dấu ấn chức năng tuyến giáp: TSH, T3, T4, fT3, fT4

Còn hiệu lực

4504 000.00.22.H44-230209-0004 230000007/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - THANH THỦY 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC

Còn hiệu lực

4505 000.00.22.H44-230209-0006 230000006/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - THANH BA 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC

Còn hiệu lực

4506 000.00.19.H26-230213-0018 230000039/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1096

Còn hiệu lực

4507 000.00.22.H44-230209-0002 230000005/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - ĐOAN HÙNG 01- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC

Còn hiệu lực

4508 000.00.19.H26-230213-0015 230000038/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KHÁNH NGỌC AN

Còn hiệu lực

4509 000.00.22.H44-230209-0001 230000004/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - THỌ SƠN 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC

Còn hiệu lực

4510 000.00.19.H26-230213-0017 230000256/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Dụng cụ đặt nội khí quản có camera

Còn hiệu lực

4511 000.00.19.H26-230213-0020 230000255/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đèn mổ

Còn hiệu lực

4512 000.00.19.H26-230213-0025 230000254/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TN Gel bôi ngoài da

Còn hiệu lực

4513 000.00.19.H26-230213-0026 230000253/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TN Gel bôi ngoài da

Còn hiệu lực

4514 000.00.19.H26-230206-0011 230000033/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THỊNH PHÁT

Còn hiệu lực

4515 000.00.22.H44-230209-0007 230000003/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - NÔNG TRANG 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC

Còn hiệu lực

4516 000.00.22.H44-230209-0009 230000002/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - LÂM THAO 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC

Còn hiệu lực

4517 000.00.10.H31-230204-0001 230000007/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MAI DỊCH VỤ VICTORY Xe lăn điện

Còn hiệu lực

4518 000.00.10.H31-230223-0001 230000006/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH THỊNH VƯỢNG DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

4519 000.00.19.H26-230210-0011 230000252/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Tủ an toàn sinh học

Còn hiệu lực

4520 000.00.04.G18-230222-0014 230000148/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine

Còn hiệu lực

4521 000.00.04.G18-230222-0007 230000147/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Kali

Còn hiệu lực

4522 000.00.19.H29-230201-0004 230000167/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện và phụ kiện

Còn hiệu lực

4523 000.00.19.H29-230131-0014 230000166/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện và phụ kiện

Còn hiệu lực

4524 000.00.19.H29-230131-0019 230000165/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện và phụ kiện

Còn hiệu lực

4525 000.00.04.G18-230222-0008 230000146/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ion clorid

Còn hiệu lực

4526 000.00.19.H29-230109-0002 230000163/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Canh trường dùng trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn

Còn hiệu lực

4527 000.00.19.H26-230209-0011 230000035/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI CƠ SỞ 2

Còn hiệu lực

4528 000.00.19.H26-230117-0013 230000333/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Dung dịch phun khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

4529 000.00.19.H29-230201-0010 230000162/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH IVD Bộ xử lý mẫu dùng cho xét nghiệm định danh vi sinh vật

Còn hiệu lực

4530 000.00.17.H54-230213-0001 230000002/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH MEDINOVA Băng dính cá nhân y tế

Còn hiệu lực

4531 000.00.19.H26-221223-0014 230000332/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Gọng mũi người lớn

Còn hiệu lực

4532 000.00.19.H26-221229-0013 230000251/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Dây gia nhiệt

Còn hiệu lực

4533 000.00.19.H26-221229-0010 230000250/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Cáp nối dây gia nhiệt

Còn hiệu lực

4534 000.00.19.H26-230207-0020 230000249/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROVIX VIỆT NAM Đèn mổ

Còn hiệu lực

4535 000.00.17.H39-230211-0001 230000003/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH LAMED BÀN CHẢI CÓ HÚT ( Suction toothbrush)

Còn hiệu lực

4536 000.00.04.G18-230222-0010 230000145/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Natri

Còn hiệu lực

4537 000.00.16.H05-230208-0001 230000018/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH MÁY PHÂN TÍCH ĐIỆN GIẢI

Còn hiệu lực

4538 000.00.19.H26-230208-0005 230000279/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Bộ IVD xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

4539 000.00.19.H26-230208-0004 230000280/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các chất phân tích được tìm thấy trong nước tiểu người

Còn hiệu lực

4540 000.00.19.H26-230213-0022 230000248/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM MEDOTIS Gel hỗ trợ chức năng phụ khoa

Còn hiệu lực

4541 000.00.19.H26-230208-0002 230000281/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Rheumatoid Factor (RF)

Còn hiệu lực

4542 000.00.19.H26-230213-0021 230000247/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM MEDOTIS Gel Phụ Khoa

Còn hiệu lực

4543 000.00.19.H26-230208-0003 230000282/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Cụm IVD bệnh thiếu máu: Sắt, TIBC, UBIC, Transferrin

Còn hiệu lực

4544 000.00.19.H26-230222-0076 230000246/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ SANOFRANCE XỊT MŨI

Còn hiệu lực

4545 000.00.19.H26-230222-0058 230000245/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMSAM Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

4546 000.00.19.H26-230222-0071 230000244/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TOPONEPHARMAR VIỆT NAM Dung dịch nước súc miệng

Còn hiệu lực

4547 000.00.19.H26-230222-0053 230000243/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ANPHACO XỊT MŨI THÔNG XOANG

Còn hiệu lực

4548 000.00.19.H26-230202-0004 230000285/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng DNA TREC

Còn hiệu lực

4549 000.00.19.H26-230207-0028 230000034/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC VIỆT BÁCH

Còn hiệu lực

4550 000.00.19.H26-230202-0001 230000286/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng Phenylalanine

Còn hiệu lực

4551 000.00.19.H26-230210-0003 230000219/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Máy nhuộm hóa mô miễn dịch

Còn hiệu lực

4552 000.00.04.G18-230209-0003 230000144/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Cụm IVD Enzymes: ALP, Amylase, ALT-GPT, AST-GOT, CK, G-GT, Cholinesterase, LDH, Lipase

Còn hiệu lực

4553 000.00.19.H29-221226-0036 230000161/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ đón bé chào đời

Còn hiệu lực

4554 000.00.19.H26-221223-0008 230000224/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD tiền xử lý mẫu vi khuẩn và nấm

Còn hiệu lực

4555 000.00.19.H26-230113-0005 230000220/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

4556 000.00.19.H26-230113-0003 230000221/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

4557 000.00.04.G18-230222-0012 230000143/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD Thuốc thử điện giải

Còn hiệu lực

4558 000.00.19.H26-230113-0002 230000222/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM IVD pha loãng dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

4559 000.00.19.H26-230110-0013 230000223/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

4560 000.00.19.H26-230203-0026 230000331/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Bộ IVD xét nghiệm định lượng Transferrin

Còn hiệu lực

4561 000.00.19.H29-210108-0008 230000160/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CHEMILENS Tròng kính bằng nhựa

Còn hiệu lực

4562 000.00.19.H26-230209-0015 230000209/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Lam kính sử dụng cho máy chiết tách tế bào

Còn hiệu lực

4563 000.00.19.H26-230209-0018 230000211/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Dụng cụ lấy mẫu tế bào

Còn hiệu lực

4564 000.00.19.H26-230209-0017 230000210/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Lọc sử dụng cho máy chiết tách tế bào

Còn hiệu lực

4565 000.00.19.H26-230209-0008 230000212/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Hóa chất bảo quản mẫu tế bào cổ tử cung

Còn hiệu lực

4566 000.00.19.H26-230222-0028 230000001/PCBA-BV

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHABISHI DUNG DỊCH DẠNG XỊT OGENKI SHABI

Còn hiệu lực

4567 000.00.19.H15-230206-0001 230000002/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1133

Còn hiệu lực

4568 000.00.19.H26-230222-0021 230000330/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VITROTECH Dụng cụ chuyển phôi

Còn hiệu lực

4569 000.00.19.H26-230211-0001 230000225/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BEE BEE VIỆT NAM XỊT HỌNG HÚNG CHANH TỎI ĐEN

Còn hiệu lực

4570 000.00.19.H26-230213-0002 230000226/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH Dung dịch xịt mũi XOANG BÁCH PHỤC

Còn hiệu lực

4571 000.00.19.H26-230209-0024 230000304/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOPHARLIST Que thử thai

Còn hiệu lực

4572 000.00.04.G18-230222-0003 230000142/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng sản phẩm giáng hóa fibrin (D-Dimer và X-oligomer)

Còn hiệu lực

4573 000.00.04.G18-230222-0002 230000141/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính antithrombin

Còn hiệu lực

4574 000.00.19.H26-230206-0024 230000292/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Mũi khoan sọ não tự dừng

Còn hiệu lực

4575 000.00.19.H26-230222-0056 230000329/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA Vật tư dùng cho máy thở và máy gây mê kèm thở

Còn hiệu lực