STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
45751 000.00.17.H62-211105-0001 210000012/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

45752 000.00.17.H62-211216-0001 210000017/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG THANH

Còn hiệu lực

45753 000.00.19.H26-211220-0012 210002272/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANFAS Dung dịch ngừa sâu răng

Còn hiệu lực

45754 000.00.17.H07-211220-0001 210000022/PCBMB-BT

CÔNG TY TNHH DP KHẢI BÌNH

Còn hiệu lực

45755 000.00.16.H40-211228-0001 210000018/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM DELAVY DUNG DỊCH XỊT MŨI - HỌNG

Còn hiệu lực

45756 000.00.19.H26-211229-0009 210002281/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DƯỢC LIỆU ORGANIC DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

45757 000.00.19.H26-211223-0008 210002254/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VICPHAR XÔNG MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

45758 000.00.19.H26-211224-0013 210002262/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUSI XỊT XOANG

Còn hiệu lực

45759 000.00.16.H05-211227-0001 210000119/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Xịt mũi Stévim bébé

Còn hiệu lực

45760 000.00.16.H05-211230-0001 210000042/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI UYÊN CƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45761 000.00.16.H05-211224-0001 210000118/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG THA SURFACE

Còn hiệu lực

45762 000.00.17.H39-211222-0002 210000043/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT Hóa chất xét nghiệm (Thuốc thử, Bộ xét nghiệm định tính/định lượng)

Còn hiệu lực

45763 000.00.16.H05-211217-0001 210000117/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG THA SPRAYENZYME

Còn hiệu lực

45764 000.00.17.H39-211223-0001 210000012/PCBMB-LA

NHÀ THUỐC PHÚC AN

Còn hiệu lực

45765 000.00.17.H39-211224-0001 210000114/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) Xịt thông xoang

Còn hiệu lực

45766 000.00.17.H39-211224-0002 210000013/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ STEVIMED

Còn hiệu lực

45767 000.00.16.H05-211223-0002 210000116/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN MINH VINA Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

45768 000.00.16.H23-211227-0002 210000141/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME - CHI NHÁNH HÀ NỘI Nước súc miệng Hoàn Thạch

Còn hiệu lực

45769 000.00.16.H23-211228-0001 210000142/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH INTAPHAR Dung dịch Dupow Plus

Còn hiệu lực

45770 000.00.16.H23-211229-0001 210000143/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME - CHI NHÁNH HÀ NỘI Dung dịch dưỡng mắt Oslplus

Còn hiệu lực

45771 000.00.16.H23-211229-0002 210000144/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG XỊT HỌNG XUYÊN TÂM LIÊN ROXTECH

Còn hiệu lực

45772 000.00.16.H23-211229-0003 210000145/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG THẢO MỘC XÔNG HƯƠNG TRÀM-KHUYNH DIỆP HL

Còn hiệu lực

45773 000.00.19.H26-211223-0018 210002255/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KAPHARM Đầu típ hút mẫu

Còn hiệu lực

45774 000.00.19.H26-211223-0014 210002256/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN - TẠI HÀ NỘI BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH (gồm 7 món: Mũ, áo liền quần, khẩu trang, bao giầy, găng tay y tế, tấm che mặt)

Còn hiệu lực

45775 000.00.10.H31-211004-0001 210000023/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ PHÚ HƯNG Xịt Mũi Họng Organic PH1000

Còn hiệu lực

45776 000.00.10.H31-211004-0002 210000024/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUANG XANH Dung dịch vệ sinh mũi Seablue

Còn hiệu lực

45777 000.00.10.H31-211004-0003 210000025/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUANG XANH Xịt Mũi Họng Well care

Còn hiệu lực

45778 000.00.10.H31-211228-0001 210000023/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TTY Khẩu Trang Y tế

Còn hiệu lực

45779 000.00.19.H29-210923-0004 210000450/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 66

Còn hiệu lực

45780 000.00.19.H29-210922-0025 210000451/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 19

Còn hiệu lực

45781 000.00.19.H29-210922-0027 210000452/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 175

Còn hiệu lực

45782 000.00.19.H29-210922-0026 210000453/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 5

Còn hiệu lực

45783 000.00.19.H29-210922-0012 210000454/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 16

Còn hiệu lực

45784 000.00.19.H29-210921-0016 210000455/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 163

Còn hiệu lực

45785 000.00.19.H29-210921-0024 210000456/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 153

Còn hiệu lực

45786 000.00.19.H29-210921-0026 210000457/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 157

Còn hiệu lực

45787 000.00.19.H29-210921-0028 210000458/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 158

Còn hiệu lực

45788 000.00.19.H29-210921-0031 210000459/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 184

Còn hiệu lực

45789 000.00.19.H29-210921-0030 210000460/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 22

Còn hiệu lực

45790 000.00.19.H29-210922-0008 210000461/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 99

Còn hiệu lực

45791 000.00.19.H29-210922-0019 210000462/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 189

Còn hiệu lực

45792 000.00.19.H29-210922-0007 210000463/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 145

Còn hiệu lực

45793 000.00.19.H29-210922-0005 210000464/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 128

Còn hiệu lực

45794 000.00.19.H29-210922-0004 210000465/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 120

Còn hiệu lực

45795 000.00.19.H29-210922-0001 210000466/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 61

Còn hiệu lực

45796 000.00.19.H29-211003-0001 210000467/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 39

Còn hiệu lực

45797 000.00.19.H29-210921-0034 210000468/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 23

Còn hiệu lực

45798 000.00.19.H29-210925-0002 210000469/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 154

Còn hiệu lực

45799 000.00.19.H29-210924-0025 210000470/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 59

Còn hiệu lực

45800 000.00.19.H29-210924-0018 210000471/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 284

Còn hiệu lực

45801 000.00.19.H29-210924-0021 210000472/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 160

Còn hiệu lực

45802 000.00.19.H29-210922-0003 210000473/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 81

Còn hiệu lực

45803 000.00.19.H29-210928-0005 210000474/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 41

Còn hiệu lực

45804 000.00.19.H29-211223-0016 210000475/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MP

Còn hiệu lực

45805 000.00.19.H29-211129-0002 210001049/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Gạc ngăn ngừa và điều trị sẹo lồi

Còn hiệu lực

45806 000.00.19.H29-211129-0004 210000476/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN AGRI FOUR SEA

Còn hiệu lực

45807 000.00.19.H29-211210-0007 210000477/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XNK TÂN THỦY MỘC

Còn hiệu lực

45808 000.00.19.H29-211223-0006 210001050/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI FACE MASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45809 000.00.19.H29-211216-0009 210000478/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ BANGKOK

Còn hiệu lực

45810 000.00.19.H29-211223-0012 210000480/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ VÀ VẬT TƯ Y TẾ A&A

Còn hiệu lực

45811 000.00.19.H29-211222-0001 210000481/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SÀI GÒN THIÊN PHÚ

Còn hiệu lực

45812 000.00.19.H29-211222-0024 210000068/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ADN LOCI Bộ ly trích DNA&RNA Virut tự động - Magbead Viral DNA&RNA kit

Còn hiệu lực

45813 000.00.19.H29-210928-0007 210000482/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 8

Còn hiệu lực

45814 000.00.19.H29-210928-0006 210000483/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU-NHÀ THUỐC LONG CHÂU 9

Còn hiệu lực

45815 000.00.19.H29-210928-0012 210000484/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 89

Còn hiệu lực

45816 000.00.19.H29-210930-0002 210000485/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 177

Còn hiệu lực

45817 000.00.19.H29-210924-0020 210000486/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 51

Còn hiệu lực

45818 000.00.19.H29-210930-0007 210000487/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 186

Còn hiệu lực

45819 000.00.19.H29-210924-0005 210000488/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 181

Còn hiệu lực

45820 000.00.19.H29-211116-0002 210000489/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC – BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC CENTRAL PARK

Còn hiệu lực

45821 000.00.19.H29-211121-0002 210000490/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN NHIÊN

Còn hiệu lực

45822 000.00.19.H29-211122-0012 210001051/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Bộ kit lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

45823 000.00.19.H29-211122-0011 210001052/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

45824 000.00.19.H29-211124-0019 210001053/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS PTE. LTD TẠI TP HỒ CHÍ MINH Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

45825 000.00.19.H29-211122-0010 210001054/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực