STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
45826 000.00.04.G18-211229-0020 220000803/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

45827 000.00.19.H29-220117-0035 220000155/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA VIỆT Ý Ống định vị chân răng, dụng cụ lấy dấu chân răng, bộ dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ vặn implant có tay khuỷu

Còn hiệu lực

45828 000.00.18.H43-211211-0001 220000001/PCBMB-NT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC 310

Còn hiệu lực

45829 000.00.07.H28-211224-0002 220000003/PCBA-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ESSEN - ĐỨC Dung dịch xịt xoang

Còn hiệu lực

45830 000.00.19.H29-220116-0003 220000136/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 348

Còn hiệu lực

45831 000.00.19.H29-220117-0037 220000135/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 326

Còn hiệu lực

45832 000.00.19.H29-220113-0026 220000134/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 307

Còn hiệu lực

45833 000.00.19.H29-220116-0007 220000133/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 380

Còn hiệu lực

45834 000.00.19.H29-220115-0011 220000132/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 374

Còn hiệu lực

45835 000.00.19.H29-220115-0009 220000131/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 369

Còn hiệu lực

45836 000.00.19.H29-220116-0006 220000130/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 367

Còn hiệu lực

45837 000.00.19.H29-220115-0008 220000129/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 366

Còn hiệu lực

45838 000.00.19.H29-220116-0005 220000128/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 358

Còn hiệu lực

45839 000.00.19.H29-220116-0004 220000127/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 350

Còn hiệu lực

45840 000.00.19.H29-220115-0016 220000126/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 328

Còn hiệu lực

45841 000.00.19.H29-220115-0015 220000125/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 318

Còn hiệu lực

45842 000.00.19.H29-220116-0002 220000124/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 346

Còn hiệu lực

45843 000.00.19.H29-220115-0014 220000123/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 316

Còn hiệu lực

45844 000.00.19.H29-220115-0013 220000122/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 295

Còn hiệu lực

45845 000.00.19.H29-220116-0001 220000121/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 306

Còn hiệu lực

45846 000.00.19.H29-220113-0029 220000120/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 294

Còn hiệu lực

45847 000.00.19.H29-220113-0008 220000119/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 23

Còn hiệu lực

45848 000.00.19.H29-220115-0012 220000118/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 20

Còn hiệu lực

45849 000.00.19.H29-220113-0021 220000117/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 74

Còn hiệu lực

45850 000.00.19.H29-220113-0033 220000116/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 15

Còn hiệu lực

45851 000.00.19.H29-220113-0032 220000115/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 13

Còn hiệu lực

45852 000.00.19.H29-220117-0038 220000114/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 317

Còn hiệu lực

45853 000.00.19.H29-220113-0031 220000113/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 327

Còn hiệu lực

45854 000.00.07.H28-211224-0003 220000002/PCBA-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ESSEN - ĐỨC Dung dịch xịt tai mũi trẻ em

Còn hiệu lực

45855 000.00.19.H26-211208-0027 220000088/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH DỤNG CỤ Y TẾ VIỆT HÀ

Còn hiệu lực

45856 000.00.04.G18-220119-0002 220000802/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

45857 000.00.04.G18-220119-0001 220000801/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

45858 000.00.19.H26-211021-0012 220000009/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TMC VIỆT NAM Hệ thống xử lý nước RO

Còn hiệu lực

45859 000.00.19.H26-211209-0020 220000143/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Mũi khoan xương

Còn hiệu lực

45860 000.00.24.H49-220119-0001 220000037/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HÒA LIÊN

Còn hiệu lực

45861 000.00.07.H28-211224-0001 220000001/PCBA-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ESSEN - ĐỨC Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

45862 000.00.24.H49-220118-0003 220000036/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC HẢI LINH

Còn hiệu lực

45863 000.00.24.H49-220114-0003 220000035/PCBMB-QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ Y TẾ CHIẾN HẰNG

Còn hiệu lực

45864 000.00.19.H26-211203-0007 220000142/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Hệ thống dụng cụ dùng trong phẫu thuật kết hợp xương

Còn hiệu lực

45865 000.00.19.H26-211222-0032 220000141/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH Nước súc miệng

Còn hiệu lực

45866 000.00.19.H26-211222-0029 220000140/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

45867 000.00.04.G18-220118-0064 220000800/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm tiêm đầu thẳng gắn sẵn kim

Còn hiệu lực

45868 000.00.19.H29-211215-0018 220000112/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA VÀ THẨM MỸ HỒNG PHÚC

Còn hiệu lực

45869 000.00.19.H29-211110-0040 220000153/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH NƯỚC MUỐI SÚC MIỆNG MINH ANH

Còn hiệu lực

45870 000.00.19.H26-220118-0049 220000146/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Hóa chất sử dụng cho máy chiết tách tế bào

Còn hiệu lực

45871 000.00.19.H29-211228-0017 220000111/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC NGUYÊN

Còn hiệu lực

45872 000.00.19.H26-211222-0001 220000087/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ TIÊN PHONG

Còn hiệu lực

45873 000.00.04.G18-220118-0063 220000799/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Vật liệu trám răng composite

Còn hiệu lực

45874 000.00.19.H29-211125-0011 220000152/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG Khăn lau hạ sốt Oribebe 2y+

Còn hiệu lực

45875 000.00.19.H29-211125-0012 220000151/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG Khăn lau hạ sốt Oribebe 0+

Còn hiệu lực

45876 000.00.19.H29-211125-0010 220000150/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG Gạc răng miệng y tế Oribebe

Còn hiệu lực

45877 000.00.04.G18-220118-0039 220000798/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD Môi trường nuôi cấy: Chai cấy máu phát hiện mycobacteria và vi nấm

Còn hiệu lực

45878 000.00.19.H26-220117-0032 220000086/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PSA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

45879 000.00.04.G18-220118-0062 220000797/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây truyền hóa chất nhiều cổng chuyên dụng cho máy truyền dịch

Còn hiệu lực

45880 000.00.19.H29-211212-0002 220000110/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA VÀ THẨM MỸ HƯNG THỊNH

Còn hiệu lực

45881 000.00.19.H26-220117-0003 220000139/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Bộ bảo hộ phòng chống dịch Level 2

Còn hiệu lực

45882 000.00.19.H26-220112-0020 220000138/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM Xe lăn

Còn hiệu lực

45883 000.00.04.G18-220118-0061 220000796/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Hệ thống dụng cụ phẫu thuật của hệ thống tạo hình thân đốt sống bằng bơm xi măng có bóng Affirm VCF System

Còn hiệu lực

45884 000.00.19.H29-211231-0011 220000109/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ACME CHÂU Á

Còn hiệu lực

45885 000.00.19.H26-211117-0012 220000085/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ LÂM

Còn hiệu lực

45886 000.00.19.H26-211206-0017 220000084/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ THĂNG LONG

Còn hiệu lực

45887 000.00.19.H32-220114-0001 220000001/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC 488

Còn hiệu lực

45888 000.00.04.G18-220118-0060 220000795/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Máy soi cổ tử cung

Còn hiệu lực

45889 000.00.04.G18-220118-0034 220000794/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Mũi khoan xương

Còn hiệu lực

45890 000.00.19.H29-211223-0008 220000149/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ Á CHÂU Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

45891 000.00.04.G18-220118-0019 220000793/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Mũi khoan đường hầm xương

Còn hiệu lực

45892 000.00.04.G18-220118-0058 220000792/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO Khóa 3 chạc không dây

Còn hiệu lực

45893 000.00.04.G18-211231-0037 220000791/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Hệ thống ghim khâu da và dụng cụ tháo ghim khâu da

Còn hiệu lực

45894 000.00.04.G18-211231-0035 220000790/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Mặt nạ thanh quản

Còn hiệu lực

45895 000.00.04.G18-220118-0057 220000789/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

45896 000.00.04.G18-211231-0032 220000788/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Miếng dán ngực

Còn hiệu lực

45897 000.00.04.G18-220118-0056 220000787/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 6 thông số huyết học

Còn hiệu lực

45898 000.00.04.G18-220118-0054 220000786/PCBB-BYT

VIỆN CÔNG NGHỆ VINIT Thiết bị Plasma điều trị trong y tế

Còn hiệu lực

45899 000.00.19.H26-211221-0005 220000083/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH CHÍNH 42

Còn hiệu lực

45900 000.00.04.G18-220118-0055 220000785/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Gel bôi trơn

Còn hiệu lực