STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
46576 000.00.19.H29-220112-0011 220000064/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

46577 000.00.19.H29-220112-0010 220000063/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

46578 000.00.19.H29-220111-0024 220000062/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là thuốc thử xét nghiệm phát hiện kháng nguyên dư

Còn hiệu lực

46579 000.00.18.H57-220113-0009 220000009/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

46580 000.00.18.H57-220113-0008 220000008/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

46581 000.00.18.H57-220113-0007 220000007/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

46582 000.00.18.H57-220113-0006 220000006/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Chất pha loãng mẫu dùng trong xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

46583 000.00.19.H26-220109-0008 220000062/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SANOFA FRANCE Dung dịch Xịt họng

Còn hiệu lực

46584 000.00.18.H57-220113-0005 220000005/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Ống lấy mẫu phân

Còn hiệu lực

46585 000.00.18.H57-220113-0004 220000004/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Ống lấy mẫu phân

Còn hiệu lực

46586 000.00.18.H57-220113-0003 220000003/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Bộ tách chiết DNA/RNA bằng phương pháp hạt từ

Còn hiệu lực

46587 000.00.19.H26-220104-0003 220000061/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TIÊN PHONG GẠC VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

46588 000.00.18.H57-220113-0002 220000002/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Bộ tách chiết DNA/RNA bằng phương pháp hạt từ

Còn hiệu lực

46589 000.00.18.H57-220113-0001 220000001/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Bộ tách chiết DNA/RNA bằng phương pháp hạt từ

Còn hiệu lực

46590 000.00.19.H26-220104-0006 220000060/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NARI XỊT MŨI

Còn hiệu lực

46591 000.00.19.H26-220106-0044 220000059/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HƯNG DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

46592 000.00.18.H57-220111-0003 220000001/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Bộ thuốc thử xét nghiệm dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

46593 000.00.19.H26-220106-0043 220000058/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HƯNG DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

46594 000.00.19.H29-220113-0071 220000040/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN GIA MINH

Còn hiệu lực

46595 000.00.19.H26-220107-0020 220000057/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG

Còn hiệu lực

46596 000.00.04.G18-220114-0005 220000620/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ Máy đo điện tim

Còn hiệu lực

46597 000.00.19.H26-220111-0031 220000026/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐỨC

Còn hiệu lực

46598 000.00.04.G18-220114-0004 220000619/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT Bộ bơm tiêm sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

46599 000.00.19.H26-220110-0019 220000055/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM XỊT MŨI MUỐI BIỂN

Còn hiệu lực

46600 000.00.19.H26-220110-0018 220000054/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM XỊT MŨI MUỐI BIỂN

Còn hiệu lực

46601 000.00.19.H26-220103-0036 220000053/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM - KHANG Xịt mũi họng

Còn hiệu lực

46602 000.00.19.H26-220103-0035 220000052/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC FITOLABS GẠC RĂNG MIỆNG THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

46603 000.00.19.H26-220103-0034 220000051/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HƯNG VIỆT XỊT TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

46604 000.00.19.H26-220103-0032 220000050/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA XỊT MŨI MUỐI BIỂN

Còn hiệu lực

46605 000.00.19.H26-220103-0033 220000049/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM KOSNA VIỆT NAM XỊT XOANG

Còn hiệu lực

46606 000.00.04.G18-220114-0002 220000618/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Đầu nối

Còn hiệu lực

46607 000.00.04.G18-220114-0001 220000617/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Điện cực tim

Còn hiệu lực

46608 000.00.24.H49-220113-0002 220000028/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 2A - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẠ LONG

Còn hiệu lực

46609 000.00.24.H49-220113-0001 220000027/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HÙNG MẠNH

Còn hiệu lực

46610 000.00.24.H49-220107-0001 220000026/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ

Còn hiệu lực

46611 000.00.04.G18-220113-0032 220000616/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Kim lấy máu

Còn hiệu lực

46612 000.00.04.G18-220111-0001 220000615/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bộ dụng cụ kìm kẹp mang kim

Còn hiệu lực

46613 000.00.04.G18-220113-0042 220000614/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Vật liệu trám răng composite

Còn hiệu lực

46614 000.00.04.G18-220113-0045 220000613/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM KHÁNH NGUYÊN Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

46615 000.00.04.G18-220113-0043 220000612/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chai cấy máu phát hiện vi nấm

Còn hiệu lực

46616 000.00.19.H26-220110-0013 220000048/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPYPHARM VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

46617 000.00.19.H26-220110-0014 220000047/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPYPHARM VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

46618 000.00.04.G18-220113-0041 220000611/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC GẠC BĂNG VẾT THƯƠNG

Còn hiệu lực

46619 000.00.04.G18-220113-0040 220000610/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC HỆ THỐNG IMPLANT CHO PHẪU THUẬT CẮM VÀO XƯƠNG HÀM MẤT RĂNG TOÀN HÀM HOẶC BÁN HÀM

Còn hiệu lực

46620 000.00.04.G18-220104-0001 220000609/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN LƯỠI DAO MỔ

Còn hiệu lực

46621 000.00.04.G18-211230-0055 220000608/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Máy hút sữa

Còn hiệu lực

46622 000.00.04.G18-211230-0054 220000607/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Máy xông khí dung

Còn hiệu lực

46623 000.00.04.G18-211230-0057 220000606/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

46624 000.00.04.G18-211230-0058 220000605/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Máy đo huyết áp bắp tay

Còn hiệu lực

46625 000.00.04.G18-220113-0036 220000604/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hệ thống kẹp bắn chỉ kèm kim

Còn hiệu lực

46626 000.00.04.G18-211230-0059 220000603/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Máy đo huyết áp cổ tay

Còn hiệu lực

46627 000.00.04.G18-211221-0011 220000602/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Nhiệt kế điện tử đo trán

Còn hiệu lực

46628 000.00.04.G18-220107-0026 220000601/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng estradiol (E2)

Còn hiệu lực

46629 000.00.03.H42-220111-0001 220000001/PCBB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm tiêm đầu xoắn sử dụng một lần

Còn hiệu lực

46630 000.00.04.G18-220113-0004 220000600/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT)

Còn hiệu lực

46631 000.00.04.G18-220113-0005 220000599/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng PTH (1-84)

Còn hiệu lực

46632 000.00.04.G18-220107-0054 220000598/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Kìm gắp dị vật

Còn hiệu lực

46633 000.00.19.H29-220111-0047 220000135/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Mão răng bằng kim loại dùng để tái tạo và bảo vệ răng thật

Còn hiệu lực

46634 000.00.19.H29-220105-0021 220000061/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Bộ trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

46635 000.00.19.H29-220107-0033 220000060/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Kính bảo hộ

Còn hiệu lực

46636 000.00.19.H29-220108-0006 220000059/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Găng tay y tế

Còn hiệu lực

46637 000.00.19.H29-220105-0011 220000058/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

46638 000.00.19.H29-220111-0042 220000057/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO BAN MAI Bộ trợ cụ phẫu thuật Rejoin

Còn hiệu lực

46639 000.00.19.H29-220111-0012 220000134/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL Bộ kim chọc qua da

Còn hiệu lực

46640 000.00.04.G18-220111-0062 220000596/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT Dây truyền thuốc sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

46641 000.00.04.G18-220113-0029 220000595/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc, nhãn áp

Còn hiệu lực

46642 000.00.04.G18-220111-0058 220000594/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT Bộ bơm tiêm sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

46643 000.00.12.H19-220113-0002 220000010/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KHẮC ĐẠT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

46644 000.00.19.H29-220111-0039 220000056/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÂN XUÂN Khẩu trang y tế tiệt trùng

Còn hiệu lực

46645 000.00.19.H29-220111-0044 220000133/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KING ANH Trâm nha khoa

Còn hiệu lực

46646 000.00.04.G18-220113-0024 220000593/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Máy chụp, phân tích bản đồ giác mạc

Còn hiệu lực

46647 000.00.04.G18-220111-0049 220000592/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT Bộ bơm tiêm sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

46648 000.00.04.G18-220111-0019 220000591/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT Dây truyền thuốc sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

46649 000.00.04.G18-220107-0074 220000590/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Dụng cụ thắt polyp dùng một lần

Còn hiệu lực

46650 000.00.17.H13-220112-0001 220000010/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÍ KHÔI MEDICAL

Còn hiệu lực