STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
46951 000.00.04.G18-220106-0079 220000333/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Máy trị liệu tần số thấp

Còn hiệu lực

46952 000.00.04.G18-220106-0068 220000331/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Mũi mài

Còn hiệu lực

46953 000.00.04.G18-220106-0055 220000330/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị điều trị da

Còn hiệu lực

46954 000.00.04.G18-220106-0058 220000329/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị điều trị da

Còn hiệu lực

46955 000.00.04.G18-220106-0045 220000325/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay khoan

Còn hiệu lực

46956 000.00.04.G18-220106-0072 220000324/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Kim nha khoa

Còn hiệu lực

46957 000.00.04.G18-220106-0070 220000321/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VINA EYE Kính áp tròng (cận thị)

Còn hiệu lực

46958 000.00.17.H62-220106-0001 220000009/PCBMB-VP

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM DƯƠNG

Còn hiệu lực

46959 000.00.04.G18-220106-0067 220000319/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Dao phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

46960 000.00.04.G18-220106-0065 220000318/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

46961 000.00.04.G18-220106-0059 220000317/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị quang trị liệu

Còn hiệu lực

46962 000.00.04.G18-220106-0028 220000316/PCBB-BYT

CÔNG TY THHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Thuốc thử và chất hiệu chuẩn

Còn hiệu lực

46963 000.00.04.G18-220106-0027 220000314/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO Que/Khay/Bút thử xét nghiệm định tính hCG (Que/Khay/Bút thử thai)

Còn hiệu lực

46964 000.00.19.H29-220101-0013 220000057/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường tách khối tế bào bao quanh noãn

Còn hiệu lực

46965 000.00.19.H29-220101-0012 220000056/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường thụ tinh

Còn hiệu lực

46966 000.00.19.H29-220101-0011 220000055/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường thụ tinh hệ chuyển tiếp

Còn hiệu lực

46967 000.00.19.H29-220101-0010 220000054/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường nuôi phôi giai đoạn phân chia hệ chuyển tiếp

Còn hiệu lực

46968 000.00.04.G18-211230-0003 220000313/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH Y SINH DƯỢC PASTEUR Thuốc thử phân tích sinh hóa HbA1c-FW

Còn hiệu lực

46969 000.00.19.H29-220101-0009 220000053/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường nuôi cấy phôi liên tục hệ đơn bước

Còn hiệu lực

46970 000.00.19.H29-220101-0008 220000052/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường rửa tinh trùng

Còn hiệu lực

46971 000.00.19.H29-220101-0007 220000051/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường làm chậm sự di động của tinh trùng

Còn hiệu lực

46972 000.00.19.H29-220101-0006 220000050/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ

Còn hiệu lực

46973 000.00.19.H29-220101-0015 220000049/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường nuôi trưởng thành trứng non

Còn hiệu lực

46974 000.00.19.H29-220101-0016 220000048/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường sinh thiết phôi

Còn hiệu lực

46975 000.00.19.H29-220101-0017 220000047/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường phủ đĩa cấy tế bào trong hỗ trợ sinh sản

Còn hiệu lực

46976 000.00.19.H29-220101-0018 220000046/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường đông phôi

Còn hiệu lực

46977 000.00.19.H29-220101-0019 220000045/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường rã phôi

Còn hiệu lực

46978 000.00.19.H29-220101-0020 220000044/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường nuôi cấy và thụ tinh noãn

Còn hiệu lực

46979 000.00.19.H29-220101-0021 220000043/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường chọc hút và rửa noãn

Còn hiệu lực

46980 000.00.19.H29-220101-0022 220000042/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường phủ đĩa cấy tế bào trong hỗ trợ sinh sản

Còn hiệu lực

46981 000.00.19.H29-220101-0023 220000041/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường nuôi cấy có bổ sung HEPES

Còn hiệu lực

46982 000.00.19.H29-220104-0004 220000010/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM ĐĂNG KHOA VIÊN XÔNG HƯƠNG TRÀM DK

Còn hiệu lực

46983 000.00.04.G18-220106-0044 220000311/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN Băng thấm hút dịch vết thương, không gel

Còn hiệu lực

46984 000.00.18.H24-220105-0001 220000001/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH ĐƯỢC PHẨM VIỆT DŨNG - NHÀ THUỐC VIỆT DŨNG

Còn hiệu lực

46985 000.00.04.G18-220106-0051 220000309/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim hút phẫu thuật

Còn hiệu lực

46986 000.00.04.G18-211221-0001 220000308/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dây dẫn đường can thiệp mạch máu ngoại biên

Còn hiệu lực

46987 000.00.04.G18-220105-0008 220000306/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NIHON SELF MEDICAL VIỆT NAM Máy điện xung trị liệu tại nhà

Còn hiệu lực

46988 000.00.04.G18-220106-0042 220000305/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Máy siêu âm

Còn hiệu lực

46989 000.00.04.G18-220106-0041 220000304/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Tủ bảo quản mẫu máu

Còn hiệu lực

46990 000.00.04.G18-220104-0050 220000303/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Kính tiếp xúc phi cầu soi võng mạc

Còn hiệu lực

46991 000.00.04.G18-220106-0016 220000302/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Thiết bị điều chỉnh lưu lượng; làm ẩm khí oxy dòng cao & phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

46992 000.00.04.G18-220106-0037 220000301/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dụng cụ banh sườn bên

Còn hiệu lực

46993 000.00.04.G18-220106-0026 220000300/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Tủ bảo quản mẫu máu huyết tương

Còn hiệu lực

46994 000.00.04.G18-220104-0098 220000299/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Kéo dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc

Còn hiệu lực

46995 000.00.04.G18-220106-0025 220000298/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Điện cực xét nghiệm định lượng natri

Còn hiệu lực

46996 000.00.04.G18-220106-0035 220000297/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Bộ mặt nạ oxy có túi

Còn hiệu lực

46997 000.00.04.G18-220104-0089 220000296/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Kẹp dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc

Còn hiệu lực

46998 000.00.04.G18-220106-0033 220000295/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Ống đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

46999 000.00.04.G18-220106-0032 220000294/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Hệ thống ghế nha khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực

47000 000.00.24.H49-220105-0003 220000015/PCBMB-QN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

47001 000.00.04.G18-220106-0024 220000292/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

47002 000.00.04.G18-211227-0015 220000291/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LONG BÌNH Bóng nong mạch máu ngoại vi

Còn hiệu lực

47003 000.00.19.H26-211213-0019 220000003/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

47004 000.00.04.G18-220106-0023 220000290/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI ống thông tiểu

Còn hiệu lực

47005 000.00.04.G18-220106-0021 220000289/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ hút dịch tử cung

Còn hiệu lực

47006 000.00.04.G18-220106-0020 220000288/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dây truyền máu cho máy truyền dịch

Còn hiệu lực

47007 000.00.19.H26-220103-0020 220000002/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

47008 000.00.04.G18-220106-0019 220000286/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA Dây dẫn tuần hoàn ngoài cơ thể

Còn hiệu lực

47009 000.00.04.G18-220106-0010 220000285/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Máy hút dịch

Còn hiệu lực

47010 000.00.17.H62-220104-0001 220000008/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT THANH

Còn hiệu lực

47011 000.00.18.H57-220106-0001 220000046/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC PHÚ THUẬN

Còn hiệu lực

47012 000.00.04.G18-220106-0015 220000283/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Chất nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

47013 000.00.04.G18-220106-0014 220000282/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Móc vén cân cơ dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

47014 000.00.04.G18-220105-0037 220000281/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Bộ ống lấy máu kèm kim

Còn hiệu lực

47015 000.00.48.H41-220105-0001 220000001/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP HÀ AN

Còn hiệu lực

47016 000.00.04.G18-220105-0059 220000279/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy điện tim

Còn hiệu lực

47017 000.00.04.G18-220105-0063 220000278/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SNP Kính áp tròng (cận thị)

Còn hiệu lực

47018 000.00.04.G18-211230-0046 220000277/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Khóa 3 ngã có dây

Còn hiệu lực

47019 000.00.04.G18-211230-0045 220000276/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

47020 000.00.19.H29-220105-0002 220000009/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BIOTECHLAB Môi trường nuôi cấy vi sinh dạng đông khô-Biomaxima, Poland

Còn hiệu lực

47021 000.00.04.G18-220106-0006 220000275/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Clip đóng vết thương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

47022 000.00.19.H29-220105-0001 220000008/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BIOTECHLAB Đĩa giấy kháng sinh và hỗ trợ định danh-Biomaxima, Poland

Còn hiệu lực

47023 000.00.19.H29-211214-0002 220000039/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

47024 000.00.19.H29-220104-0028 220000038/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Kim sinh thiết

Còn hiệu lực

47025 000.00.04.G18-220105-0075 220000274/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LONG BÌNH Catheter tiêu huyết khối

Còn hiệu lực