STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
47251 000.00.19.H29-210730-0009 220000206/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH 3N MEDICAL

Còn hiệu lực

47252 000.00.19.H26-211108-0010 220000212/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG LÂM Apipro ® aqua KIDS

Còn hiệu lực

47253 000.00.19.H29-220114-0045 220000235/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống uốn thanh dọc

Còn hiệu lực

47254 000.00.19.H29-220114-0043 220000234/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dẫn hướng khoan chẩm

Còn hiệu lực

47255 000.00.19.H29-211012-0009 220000233/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Ống bơm dùng trong can thiệp mạch máu não

Còn hiệu lực

47256 000.00.19.H29-220122-0006 220000277/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

47257 000.00.19.H29-220122-0007 220000276/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

47258 000.00.19.H29-220122-0008 220000275/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

47259 000.00.19.H29-220122-0005 220000274/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Máy Tạo Oxy

Còn hiệu lực

47260 000.00.19.H26-211110-0034 220000211/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Tay cầm tái sử dụng có khóa dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

47261 000.00.19.H26-211110-0028 220000210/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Kẹp giữ thủy tinh thể

Còn hiệu lực

47262 000.00.19.H29-220121-0019 220000205/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÂN PHỐI BÌNH MINH

Còn hiệu lực

47263 000.00.19.H29-220125-0002 220000273/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Kim cho thận nhân tạo

Còn hiệu lực

47264 000.00.19.H29-220124-0019 220000272/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Dây máu cho thận nhân tạo

Còn hiệu lực

47265 000.00.19.H29-220124-0018 220000271/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Dây máu cho thận nhân tạo

Còn hiệu lực

47266 000.00.19.H26-211231-0014 220000209/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ Y ĐỨC MINH NGỌC Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực

47267 000.00.19.H29-211115-0022 220000232/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ RI MA XE LĂN TAY

Còn hiệu lực

47268 000.00.04.G18-220125-0010 220000998/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Dây máu cho thận nhân tạo

Còn hiệu lực

47269 000.00.18.H57-220121-0001 220000058/PCBMB-TTH

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC MAI HƯƠNG

Còn hiệu lực

47270 000.00.18.H57-220120-0001 220000057/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THANH HẰNG

Còn hiệu lực

47271 000.00.31.H36-220124-0002 220000015/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THANH LUYẾN

Còn hiệu lực

47272 000.00.04.G18-220125-0003 220000997/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống tay khoan và doa phẫu thuật

Còn hiệu lực

47273 000.00.10.H37-220125-0001 220000001/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC 52A HUY ĐỊNH

Còn hiệu lực

47274 000.00.19.H26-220118-0040 220000146/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HƯNG

Còn hiệu lực

47275 000.00.19.H26-220118-0004 220000145/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI NGUYÊN

Còn hiệu lực

47276 000.00.19.H26-211106-0007 220000207/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO HỘP HẤP BÔNG BĂNG

Còn hiệu lực

47277 000.00.19.H26-211106-0008 220000206/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO XE CHỞ THUỐC

Còn hiệu lực

47278 000.00.19.H29-210311-0006 220000231/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ XE ĐẨY Y DỤNG CỤ

Còn hiệu lực

47279 000.00.19.H26-210813-0018 220000144/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LECAFA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

47280 000.00.04.G18-220125-0002 220000996/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kim chích lấy máu ngón tay

Còn hiệu lực

47281 000.00.19.H26-211022-0012 220000205/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Dụng cụ nâng cổ

Còn hiệu lực

47282 000.00.19.H26-211230-0023 220000204/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BETA CARE Khăn hạ sốt Dr.Baby

Còn hiệu lực

47283 000.00.19.H26-211221-0013 220000203/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN Muối y tế Ích Nhân

Còn hiệu lực

47284 000.00.17.H13-220111-0007 220000016/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP CẦN THƠ

Còn hiệu lực

47285 000.00.17.H13-220114-0005 220000015/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Còn hiệu lực

47286 000.00.17.H13-220120-0001 220000014/PCBMB-CT

CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NHỰT KHOA

Còn hiệu lực

47287 000.00.17.H13-220120-0002 220000013/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 513

Còn hiệu lực

47288 000.00.17.H13-220120-0003 220000012/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 491

Còn hiệu lực

47289 000.00.17.H13-220124-0001 220000011/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SDT HỢP NHẤT

Còn hiệu lực

47290 000.00.19.H26-211216-0031 220000202/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Túi ép tiệt trùng

Còn hiệu lực

47291 000.00.19.H26-211215-0006 220000201/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ B.D.E Bộ ống môi trường vận chuyển virus

Còn hiệu lực

47292 000.00.04.G18-220124-0037 220000995/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Vật liệu chống sâu răng

Còn hiệu lực

47293 000.00.16.H33-220120-0003 220000003/PCBMB-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 409

Còn hiệu lực

47294 000.00.16.H33-220120-0002 220000002/PCBMB-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 493

Còn hiệu lực

47295 000.00.19.H29-211008-0001 220000204/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH SINH HÓA

Còn hiệu lực

47296 000.00.19.H29-210729-0008 220000230/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dây ga-rô

Còn hiệu lực

47297 000.00.04.G18-220124-0034 220000994/PCBB-BYT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN TẠI BẮC NINH Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

47298 000.00.19.H26-211022-0013 220000143/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐỨC THÀNH

Còn hiệu lực

47299 000.00.19.H26-211123-0008 220000200/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Bộ khay nha khoa

Còn hiệu lực

47300 000.00.19.H26-211016-0016 220000199/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Máy quét hình ảnh răng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

47301 000.00.19.H26-211229-0001 220000142/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM GIA HƯNG

Còn hiệu lực

47302 000.00.17.H54-220122-0001 220000001/PCBMB-TB

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG KINH DOANH TỔNG HỢP TOÀN THẮNG

Còn hiệu lực

47303 000.00.04.G18-220118-0044 220000993/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM Hệ thống thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

47304 000.00.04.G18-220124-0030 220000992/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Dây dẫn hướng dùng một lần

Còn hiệu lực

47305 000.00.19.H29-220117-0002 220000229/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ADN LOCI Bộ ly trích DNA&RNA Virut tự động - Magbead Viral DNA&RNA kit

Còn hiệu lực

47306 000.00.04.G18-220113-0020 220000991/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Kim chọc dò cuống sống

Còn hiệu lực

47307 000.00.04.G18-220124-0009 220000990/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM Dung dịch làm sạch và khử khuẩn bước đầu trang thiết bị y tế dùng cho máy rửa và khử khuẩn dụng cụ nội soi

Còn hiệu lực

47308 000.00.04.G18-220121-0045 220000989/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Dụng cụ khâu da

Còn hiệu lực

47309 000.00.04.G18-220121-0043 220000988/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Dụng cụ khâu da đầu xoay

Còn hiệu lực

47310 000.00.04.G18-220118-0041 220000987/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM Hệ thống thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

47311 000.00.19.H29-211108-0001 220000228/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG Khẩu trang y tế kháng khuẩn DKMED95

Còn hiệu lực

47312 000.00.04.G18-220124-0024 220000986/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Máy tạo độ ẩm hô hấp

Còn hiệu lực

47313 000.00.04.G18-220105-0002 220000985/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Máy oxy dòng cao

Còn hiệu lực

47314 000.00.04.G18-220124-0027 220000984/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống ống soi và dụng cụ nội soi ổ bụng

Còn hiệu lực

47315 000.00.10.H31-220115-0001 220000004/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Dầu gió xanh

Còn hiệu lực

47316 000.00.10.H31-220120-0001 220000005/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

47317 000.00.10.H31-220120-0002 220000004/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

47318 000.00.04.G18-220104-0059 220000983/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Máy tạo độ ẩm hô hấp

Còn hiệu lực

47319 000.00.19.H26-220121-0033 220000141/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NHÀ THUỐC 24H.VN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2

Còn hiệu lực

47320 000.00.19.H26-220121-0030 220000140/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TUỆ MINH

Còn hiệu lực

47321 000.00.19.H26-220121-0027 220000139/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TUỆ MINH 5

Còn hiệu lực

47322 000.00.19.H26-220121-0026 220000138/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TUỆ MINH

Còn hiệu lực

47323 000.00.19.H26-220121-0025 220000137/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TUỆ MINH 1

Còn hiệu lực

47324 000.00.19.H26-220121-0022 220000136/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TUỆ MINH

Còn hiệu lực

47325 000.00.19.H26-220121-0021 220000135/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TUỆ MINH

Còn hiệu lực