STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
47701 18010885/HSCBA-HN 180001146/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Đèn mổ 2 chóa

Còn hiệu lực

47702 18010897/HSCBA-HN 180001148/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy sắc thuốc đông y và đóng gói tự động

Còn hiệu lực

47703 18010915/HSCBA-HN 180001149/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

47704 18010929/HSCBA-HN 180001150/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÚC Công cụ dụng cụ chuyên dụng trong y tế

Còn hiệu lực

47705 18010172/HSCBA-HCM 180001207/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ banh, móc mô tổ chức và phụ kiện các loại

Còn hiệu lực

47706 18010173/HSCBA-HCM 180001208/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ đinh, uốn vặn chỉ thép các loại

Còn hiệu lực

47707 18010174/HSCBA-HCM 180001209/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ phẫu thuật dùng trong mổ nội soi khớp các loại

Còn hiệu lực

47708 18010175/HSCBA-HCM 180001210/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ phẫu thuật mắt, vi phẫu các loại

Còn hiệu lực

47709 18010176/HSCBA-HCM 180001211/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ phẫu thuật nha khoa các loại

Còn hiệu lực

47710 18010177/HSCBA-HCM 180001212/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa các loại

Còn hiệu lực

47711 18010178/HSCBA-HCM 180001213/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ phẫu thuật sọ não các loại

Còn hiệu lực

47712 18010179/HSCBA-HCM 180001214/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng các loại

Còn hiệu lực

47713 18010180/HSCBA-HCM 180001215/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ phẫu thuật xương các loại

Còn hiệu lực

47714 18010181/HSCBA-HCM 180001216/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ sinh thiết, hỗ trợ sinh thiết các loại

Còn hiệu lực

47715 18010182/HSCBA-HCM 180001217/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ thăm dò, nong, vén, bóc tách và phụ kiện các loại

Còn hiệu lực

47716 18010183/HSCBA-HCM 180001218/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ thăm khám tai mũi họng và phụ kiện các loại

Còn hiệu lực

47717 18010184/HSCBA-HCM 180001219/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ thăm khám, chẩn đoán và phụ kiện các loại

Còn hiệu lực

47718 18010185/HSCBA-HCM 180001220/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ thắt trĩ, hậu môn các loại

Còn hiệu lực

47719 18010186/HSCBA-HCM 180001221/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ tiếp liệu, bảo quản, đựng dụng cụ các loại

Còn hiệu lực

47720 18010187/HSCBA-HCM 180001222/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Hộp đựng, bảo quản, hấp dụng cụ và phụ kiện các loại

Còn hiệu lực

47721 18010188/HSCBA-HCM 180001223/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Kéo phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

47722 18010189/HSCBA-HCM 180001224/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Kẹp mang kim các loại

Còn hiệu lực

47723 18010190/HSCBA-HCM 180001225/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Kẹp mô, tổ chức trong phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

47724 18010191/HSCBA-HCM 180001226/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Kẹp tiếp liệu, bông gạc, săng các loại

Còn hiệu lực

47725 18010192/HSCBA-HCM 180001227/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Nhíp phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

47726 18010193/HSCBA-HCM 180001228/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Ống hút các loại

Còn hiệu lực

47727 18010196/HSCBA-HCM 180001229/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Nunc - Vật Tư Tiêu Hao

Còn hiệu lực

47728 18010198/HSCBA-HCM 180001230/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHA BẢO PHÚC Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

47729 18010203/HSCBA-HCM 180001231/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỸ ÂN Tủ ấm CO2

Còn hiệu lực

47730 18009967/HSCBA-HCM 180001194/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA Hệ thống khuôn trám dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

47731 18010116/HSCBA-HCM 180001195/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc DECOMED

Còn hiệu lực

47732 18010117/HSCBA-HCM 180001196/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Băng dính vô trùng không thấm nước, có gạc DECOMED

Còn hiệu lực

47733 18008978/HSCBMB-HCM 180000136/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KIM HỮU

Còn hiệu lực

47734 18010161/HSCBA-HCM 180001197/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Ghế lấy máu

Còn hiệu lực

47735 18010162/HSCBA-HCM 180001198/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Giường sơ sinh y tế

Còn hiệu lực

47736 18010165/HSCBA-HCM 180001199/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Dụng cụ nha khoa: Kềm đặt khuôn trám

Còn hiệu lực

47737 18010167/HSCBA-HCM 180001200/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Máy phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

47738 18010168/HSCBA-HCM 180001201/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KDN Đèn khám bệnh treo trán

Còn hiệu lực

47739 18008980/HSCBMB-HCM 180000137/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

47740 18010194/HSCBA-HCM 180001202/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Dụng cụ bơm rửa kênh khí nước dây soi

Còn hiệu lực

47741 18010199/HSCBA-HCM 180001203/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỸ ÂN Hóa chất thử chủng vi sinh

Còn hiệu lực

47742 18010169/HSCBA-HCM 180001204/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT DỤNG CỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG HÀM MẶT(1.Mặt gương nha khoa.2/Đĩa,trục đánh bóng bề mặt răng. 3/Vật Liệu làm mão răng tạm)

Còn hiệu lực

47743 18010170/HSCBA-HCM 180001205/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dầu xịt dụng cụ

Còn hiệu lực

47744 18010171/HSCBA-HCM 180001206/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dao phẫu thuật, cán dao, lưỡi dao và phụ kiện các loại

Còn hiệu lực

47745 18000304/HSCBMB-KH 180000002/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT CAO NHA TRANG

Còn hiệu lực

47746 18006353/HSCBSX-HN 180000019/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI UY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

47747 18011678/HSCBMB-HN 180000166/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD

Còn hiệu lực

47748 18010152/HSCBA-HCM 180001183/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI THỤY AN QUE THỬ ĐỘ CỨNG TỔNG DIAQUANT®

Còn hiệu lực

47749 18010153/HSCBA-HCM 180001184/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Cán cọ

Còn hiệu lực

47750 18010154/HSCBA-HCM 180001185/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Đầu cọ

Còn hiệu lực

47751 18010155/HSCBA-HCM 180001186/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Đai kim loại

Còn hiệu lực

47752 18010156/HSCBA-HCM 180001187/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Đai nhựa

Còn hiệu lực

47753 18010157/HSCBA-HCM 180001188/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Chêm gỗ

Còn hiệu lực

47754 18010158/HSCBA-HCM 180001189/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Áo chì

Còn hiệu lực

47755 18010159/HSCBA-HCM 180001190/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Sò đánh bóng

Còn hiệu lực

47756 18010160/HSCBA-HCM 180001191/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Đầu nối bơm silicone lỏng

Còn hiệu lực

47757 18010164/HSCBA-HCM 180001192/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Họ hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

47758 18010166/HSCBA-HCM 180001193/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT DỤNG CỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG HÀM MẶT

Còn hiệu lực

47759 18008976/HSCBMB-HCM 180000135/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN OVI VINA

Còn hiệu lực

47760 18010674/HSCBA-HN 180001108/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Đầu gắn (các loại)

Còn hiệu lực

47761 18010675/HSCBA-HN 180001109/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Ống nong (các loại)

Còn hiệu lực

47762 18011667/HSCBMB-HN 180000161/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGUYÊN LONG

Còn hiệu lực

47763 18010862/HSCBA-HN 180001107/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI CAMELLIA Bàn mổ thủy lực

Còn hiệu lực

47764 18010841/HSCBA-HN 180001110/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ phẫu thuật thay khớp vai

Còn hiệu lực

47765 18010845/HSCBA-HN 180001113/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Giấy in nhiệt dùng cho Máy điện tim 12 kênh Cardio care 2000

Còn hiệu lực

47766 18010846/HSCBA-HN 180001114/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Giấy in nhiệt dùng cho Monitor sản khoa FC700

Còn hiệu lực

47767 18010847/HSCBA-HN 180001115/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Giấy in nhiệt dùng cho Monitor sản khoa FC1400

Còn hiệu lực

47768 18011668/HSCBMB-HN 180000162/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NAM THÀNH

Còn hiệu lực

47769 18011670/HSCBMB-HN 180000163/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHÁNH

Còn hiệu lực

47770 18011671/HSCBMB-HN 180000164/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬT TƯ MINH TĨNH

Còn hiệu lực

47771 18010848/HSCBA-HN 180001116/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 3H VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi nước biển sâu Visatf Adults

Còn hiệu lực

47772 18010849/HSCBA-HN 180001117/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 3H VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi nước biển sâu Visatf Children

Còn hiệu lực

47773 18010850/HSCBA-HN 180001118/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIFE FORCE VIỆT NAM Sản phẩm dung dịch vệ sinh mũi Life Force Người lớn

Còn hiệu lực

47774 18010852/HSCBA-HN 180001120/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIFE FORCE VIỆT NAM Sản phẩm dung dịch vệ sinh mũi Life Force Trẻ em

Còn hiệu lực

47775 18011673/HSCBMB-HN 180000165/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN TÂN

Còn hiệu lực