STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
47776 000.00.04.G18-210417-0006 2100787ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Máy hấp tiệt trùng hơi nước

Còn hiệu lực

47777 17003168/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100790ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dao mổ điện cao tần

Còn hiệu lực

47778 000.00.04.G18-211027-0020 2100770ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vi ống thông

Còn hiệu lực

47779 000.00.04.G18-210819-0012 2100771ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống thông chụp mạch

Còn hiệu lực

47780 20011422/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100772ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Bộ quả lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

47781 000.00.04.G18-200518-0017 2100773ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Bộ quả lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

47782 000.00.04.G18-200518-0019 2100774ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Bộ quả lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

47783 000.00.04.G18-210528-0009 2100775ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ca-nuyn động mạch đầu cong kim loại

Còn hiệu lực

47784 000.00.04.G18-201208-0003 2100776ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực

47785 000.00.04.G18-210907-0010 2100777ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Máy phá rung tim và tạo nhịp

Còn hiệu lực

47786 000.00.16.H23-211231-0001 210000023/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH VIỆT ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

47787 000.00.31.H36-211230-0002 210000043/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIÊN ANH 2

Còn hiệu lực

47788 000.00.31.H36-211230-0001 210000042/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIÊN ANH

Còn hiệu lực

47789 000.00.31.H36-211229-0001 210000041/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC AN LẠC

Còn hiệu lực

47790 000.00.31.H36-211228-0002 210000040/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIÊN AN

Còn hiệu lực

47791 000.00.19.H29-211216-0012 210001057/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI NAM QUE LẤY MẪU DỊCH TỴ HẦU / Specimen Collection Swab

Còn hiệu lực

47792 000.00.19.H29-211216-0013 210001058/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI NAM ỐNG MÔI TRƯỜNG VẬN CHUYỂN MẪU/ Disposable Vius Specimen Collection Tube

Còn hiệu lực

47793 000.00.19.H29-211210-0013 210001059/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GĂNG TAY SRI TRANG VIỆT NAM Găng tay cao su y tế

Còn hiệu lực

47794 000.00.19.H29-211210-0016 210000499/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYỄN PHAN

Còn hiệu lực

47795 000.00.19.H29-211220-0022 210000500/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT VƯỢNG

Còn hiệu lực

47796 000.00.19.H29-211216-0010 210001060/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là ống nối cho dụng cụ đựng mẫu

Còn hiệu lực

47797 000.00.19.H29-211215-0012 210001061/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LYNH FARMA Nước biển xịt mũi

Còn hiệu lực

47798 000.00.19.H29-211201-0010 210000501/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM KIM THUỶ

Còn hiệu lực

47799 000.00.19.H29-210924-0019 210000502/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 10

Còn hiệu lực

47800 000.00.19.H29-211002-0004 210001062/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Tròng kính (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

47801 000.00.19.H29-211112-0017 210000503/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HOÀNG HOÀNG LONG

Còn hiệu lực

47802 000.00.19.H29-211115-0002 210000504/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN

Còn hiệu lực

47803 000.00.19.H29-211124-0005 210001063/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN NGOẠI KHOA SANTE Giường bệnh nhân dùng trong phòng chờ

Còn hiệu lực

47804 000.00.19.H29-211127-0020 210001064/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Dụng cụ cầm tay dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

47805 000.00.19.H29-211123-0009 210000505/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THANH NGỌC

Còn hiệu lực

47806 000.00.19.H29-211126-0002 210001065/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN LỘC Dụng cụ chỉnh nha

Còn hiệu lực

47807 000.00.19.H29-211119-0009 210000506/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP

Còn hiệu lực

47808 000.00.19.H29-211223-0010 210000507/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT THANH

Còn hiệu lực

47809 000.00.19.H29-210921-0036 210000508/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 29

Còn hiệu lực

47810 000.00.19.H29-210928-0008 210000509/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU-NHÀ THUỐC LONG CHÂU CỦ CHI

Còn hiệu lực

47811 000.00.19.H29-211227-0025 210000510/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HƯƠNG THẢO

Còn hiệu lực

47812 000.00.07.H28-211224-0004 210000005/PCBA-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ESSEN - ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

47813 000.00.16.H22-211225-0001 210000002/PCBMB-HG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG

Còn hiệu lực

47814 000.00.09.H61-211230-0002 210000013/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC CÂY CÒNG 3

Còn hiệu lực

47815 000.00.09.H61-211230-0003 210000014/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC CÂY CÒNG

Còn hiệu lực

47816 000.00.09.H61-211230-0001 210000015/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC CÂY CÒNG 2

Còn hiệu lực

47817 000.00.10.H31-211213-0001 210000026/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUANG XANH GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

47818 000.00.10.H31-211222-0001 210000027/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ BIOSANTIS GẠC RƠ LƯỠI

Còn hiệu lực

47819 000.00.19.H26-211214-0023 210000785/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ LÊ HOÀNG

Còn hiệu lực

47820 000.00.19.H26-211217-0003 210002258/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NUTRIPHARMA Xịt họng

Còn hiệu lực

47821 000.00.19.H26-211221-0017 210002260/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch rửa mắt

Còn hiệu lực

47822 000.00.19.H26-211210-0015 210000783/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC

Còn hiệu lực

47823 000.00.19.H26-211214-0002 210002261/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

47824 000.00.19.H26-211115-0011 210002263/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Máy lọc và tiệt trùng không khí

Còn hiệu lực

47825 000.00.19.H26-211214-0018 210000143/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VGAS Miếng dán giảm đau

Còn hiệu lực

47826 000.00.19.H26-211206-0007 210002264/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Máy hàn dây túi máu

Còn hiệu lực

47827 000.00.19.H26-211211-0004 210002265/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Hộp bảo quản mẫu, sinh phẩm, dược phẩm

Còn hiệu lực

47828 000.00.19.H26-211228-0005 210000789/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y TẾ QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

47829 000.00.19.H26-211228-0014 210000790/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THU NGÂN

Còn hiệu lực

47830 000.00.19.H26-211227-0030 210000791/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂY ĐỨC VIỆT

Còn hiệu lực

47831 000.00.19.H26-211229-0008 210002266/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN BÌNH Khẩu trang y tế (Medical/Surgical mask)

Còn hiệu lực

47832 000.00.19.H26-211213-0015 210002268/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SINH HỌC MORINSE Nước Súc Miệng KLIN

Còn hiệu lực

47833 000.00.19.H26-211201-0008 210002269/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA XỊT MŨI

Còn hiệu lực

47834 000.00.19.H26-211209-0001 210000786/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI H STAR

Còn hiệu lực

47835 000.00.19.H26-211209-0037 210000787/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TÂN MỸ

Còn hiệu lực

47836 000.00.19.H26-211206-0003 210002270/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC Dung dịch nhỏ tai Nhĩ Khang

Còn hiệu lực

47837 000.00.19.H26-211221-0019 210002271/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC API XỊT HỌNG XUYÊN TÂM LIÊN

Còn hiệu lực

47838 000.00.19.H26-211224-0003 210002275/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DP LIÊN DOANH QUỐC TẾ HT-ÚC Gel dùng ngoài

Còn hiệu lực

47839 000.00.19.H26-211224-0011 210002276/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFAM DUNG DỊCH HỖ TRỢ GIẢM ĐAU KHỚP THẢO KHANG

Còn hiệu lực

47840 000.00.19.H26-211224-0014 210002277/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUSI SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

47841 000.00.19.H26-211221-0018 210002278/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch rửa mắt

Còn hiệu lực

47842 000.00.19.H26-211228-0007 210000792/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HAKACHI VIỆT NAM

Còn hiệu lực

47843 000.00.19.H26-211228-0003 210002279/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi ưu trương

Còn hiệu lực

47844 000.00.19.H26-211217-0017 210002280/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi Influprop

Còn hiệu lực

47845 000.00.19.H26-211227-0023 210002283/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀM SAPHIA Bột bảo vệ răng lợi

Còn hiệu lực

47846 000.00.19.H26-211228-0015 210002284/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA Xịt họng

Còn hiệu lực

47847 000.00.19.H26-211217-0005 210002285/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT Xịt mũi

Còn hiệu lực

47848 000.00.19.H26-211129-0013 210000793/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HOA

Còn hiệu lực

47849 000.00.19.H26-211129-0014 210000794/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH BÁN VẬT TƯ Y TẾ KIÊN NGA

Còn hiệu lực

47850 000.00.19.H26-211223-0030 210002288/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐQVIN PHARMA Xịt mũi

Còn hiệu lực