STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
47851 000.00.04.G18-210604-0001 2100666ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ THÁI SƠN Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

47852 20011344/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100674ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ lọc bạch cầu cho khối tiểu cầu tại phòng xét nghiệm

Còn hiệu lực

47853 18006673/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100675ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ kít tách tiểu cầu - Kim đơn với đầu nối dung dịch bảo quản tiểu cầu

Còn hiệu lực

47854 18006438/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100676ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ lọc bạch cầu cho khối hồng cầu tại giường

Còn hiệu lực

47855 000.00.04.G18-210317-0010 2100677ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Bình dẫn lưu vết thương kín

Còn hiệu lực

47856 000.00.04.G18-210704-0003 2100678ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Mũi khoan tự dừng

Còn hiệu lực

47857 000.00.04.G18-201113-0006 2100679ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Dụng cụ banh mô mềm

Còn hiệu lực

47858 17005154/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100680ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Kìm sinh thiết dùng một lần

Còn hiệu lực

47859 19010825/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100681ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp vi phẫu

Còn hiệu lực

47860 19010724/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100682ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ghim kẹp sọ não

Còn hiệu lực

47861 000.00.04.G18-210914-0012 2100683ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Dụng cụ khâu cắt nối vòng

Còn hiệu lực

47862 19010585/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100684ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tháo kẹp túi phình mạch máu não

Còn hiệu lực

47863 17004858/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100686ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi

Còn hiệu lực

47864 17004930/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100687ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng dán trong suốt vô trùng

Còn hiệu lực

47865 000.00.22.H44-211217-0001 210000032/PCBMB-PT

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG

Còn hiệu lực

47866 000.00.07.H28-211214-0001 210000006/PCBA-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ESSEN - ĐỨC Bột muối y tế

Còn hiệu lực

47867 000.00.04.G18-210830-0010 2100653ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

47868 20011490/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100661ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ dây nuôi ăn dạ dày

Còn hiệu lực

47869 000.00.04.G18-210326-0006 2100654ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông chẩn đoán

Còn hiệu lực

47870 18007211/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100660ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây nuôi ăn chuyên dụng dùng cho máy

Còn hiệu lực

47871 000.00.04.G18-210920-0023 2100655ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não

Còn hiệu lực

47872 000.00.04.G18-210920-0024 2100656ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não

Còn hiệu lực

47873 000.00.04.G18-210920-0025 2100657ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não

Còn hiệu lực

47874 000.00.04.G18-210830-0009 2100658ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dây dẫn dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

47875 000.00.04.G18-210218-0011 2100659ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Dây điện cực phá rung

Còn hiệu lực

47876 000.00.04.G18-210429-0001 2100743ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Vi ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

47877 000.00.04.G18-210813-0016 2100744ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

47878 000.00.04.G18-210807-0008 2100745ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Bóng nong mạch vành có dao cắt

Còn hiệu lực

47879 000.00.04.G18-210830-0031 2100746ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dây dẫn can thiệp mạch vành

Còn hiệu lực

47880 000.00.04.G18-210831-0026 2100747ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Bộ ống thông thận qua da

Còn hiệu lực

47881 000.00.04.G18-210830-0007 2100748ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

47882 000.00.04.G18-210830-0027 2100749ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dây dẫn can thiệp mạch vành

Còn hiệu lực

47883 000.00.04.G18-210830-0030 2100750ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dây dẫn can thiệp mạch vành

Còn hiệu lực

47884 000.00.04.G18-210625-0008 2100751ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống mở khí quản có bóng

Còn hiệu lực

47885 17002256/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100752ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

47886 17000437/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100754ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống thông can thiệp mạch

Còn hiệu lực

47887 17001777/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100755ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Kim sinh thiết mô mềm

Còn hiệu lực

47888 000.00.04.G18-211016-0001 21000971CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Chỉ phẫu thuật không tiêu (Non-absorbable surgical suture)

Còn hiệu lực

47889 19009077/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100756ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI bao cao su

Còn hiệu lực

47890 17005715/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100757ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh tự giữ dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

47891 20011494/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100758ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

47892 000.00.04.G18-210429-0007 2100759ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Ống thông can thiệp mạch vành

Còn hiệu lực

47893 000.00.04.G18-210429-0014 2100760ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Vi ống thông can thiệp mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

47894 000.00.04.G18-210427-0009 2100761ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Vi ống thông can thiệp mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

47895 000.00.04.G18-210429-0004 2100762ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Dây dẫn hướng can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

47896 19009009/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100763ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm nuôi ăn đường ruột

Còn hiệu lực

47897 000.00.04.G18-210206-0005 2100803ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ICT VINA Trụ chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

47898 000.00.04.G18-210409-0019 2100764ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Máy kéo giãn cột sống

Còn hiệu lực

47899 000.00.04.G18-210614-0006 2100698ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PEARL DENT Tăm nhựa dùng trám bít lỗ ống tủy sử dụng trong nha khoa

Còn hiệu lực

47900 18006721/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100765ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

47901 17000200/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100796ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/AS-5

Còn hiệu lực

47902 19008988/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100766ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy X-quang chụp vú

Còn hiệu lực

47903 000.00.04.G18-210402-0018 2100767ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông thăm dò

Còn hiệu lực

47904 000.00.04.G18-210402-0015 2100768ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Giá đỡ thực quản

Còn hiệu lực

47905 18007734/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100769ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm nuôi ăn đường ruột

Còn hiệu lực

47906 000.00.04.G18-210218-0004 2100778ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp

Còn hiệu lực

47907 000.00.04.G18-210326-0029 2100789ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khóa ba ngã chống nứt gãy

Còn hiệu lực

47908 000.00.04.G18-210809-0015 2100779ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Kim tách nước dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

47909 000.00.04.G18-210417-0001 2100753ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Dung dịch làm ẩm vết thương

Còn hiệu lực

47910 17004918/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100780ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay dao cắt và hàn mạch

Còn hiệu lực

47911 17003360/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100781ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bột thẩm phân máu Natri bicarbonate

Còn hiệu lực

47912 000.00.04.G18-210701-0009 2100788ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ZINMED VIỆT NAM Máy đo huyết áp điện tử

Còn hiệu lực

47913 000.00.04.G18-210326-0003 2100782ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Dung dịch chống đông máu, sử dụng trong quy trình chiết tách thành phần máu

Còn hiệu lực

47914 000.00.04.G18-201218-0012 2100801ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Máy X-quang C-Arm

Còn hiệu lực

47915 17000503/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100783ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim luồn tĩnh mạch an toàn không có cổng tiêm thuốc

Còn hiệu lực

47916 17001932/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100806ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khung giá đỡ động mạch cảnh

Còn hiệu lực

47917 000.00.04.G18-210819-0013 2100784ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống thông chụp mạch có bóng

Còn hiệu lực

47918 000.00.04.G18-210504-0001 2100799ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Máy xông thuốc Đông y cục bộ 1 kênh

Còn hiệu lực

47919 17002488/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100805ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bóng nong động mạch vành

Còn hiệu lực

47920 000.00.04.G18-210803-0003 2100804ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Khung giá đỡ niệu quản

Còn hiệu lực

47921 000.00.04.G18-200810-0002 2100802ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống nội khí quản bóng quả lê

Còn hiệu lực

47922 170000801/HSDKLH_NK_B_K_QG-BYT 2100785ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Dây nuôi ăn đường mũi, dạ dày, ruột

Còn hiệu lực

47923 19010436/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100797ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Dụng cụ hỗ trợ đặt thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

47924 19010723/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100798ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ghim kẹp sọ não loại tự tiêu

Còn hiệu lực

47925 000.00.04.G18-210225-0014 2100786ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Giá đỡ kim loại đại tràng

Còn hiệu lực