STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
4726 000.00.19.H29-220516-0061 220001166/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Kem bôi điều trị trĩ

Còn hiệu lực

4727 000.00.19.H29-220516-0051 220001792/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính nội tiết tố tăng trưởng

Còn hiệu lực

4728 000.00.19.H29-220516-0050 220001791/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein GATA3

Còn hiệu lực

4729 000.00.19.H29-220516-0049 220001790/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD38

Còn hiệu lực

4730 000.00.19.H29-220516-0048 220001789/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính CD57

Còn hiệu lực

4731 000.00.19.H29-220516-0047 220001788/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CA19-9

Còn hiệu lực

4732 000.00.19.H29-220516-0046 220001787/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính Alpha-Fetoprotein

Còn hiệu lực

4733 000.00.19.H29-220516-0045 220001786/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein ACTH

Còn hiệu lực

4734 000.00.19.H29-220516-0052 220001785/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MUC2

Còn hiệu lực

4735 000.00.19.H29-220516-0044 220001784/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính thụ thể androgen

Còn hiệu lực

4736 000.00.19.H29-220516-0043 220001783/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein actin muscle-specific

Còn hiệu lực

4737 000.00.19.H29-220526-0036 220001165/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD hòa tan và ngăn ngừa kết tủa hematoxylin trong chu kỳ làm sạch trên máy

Còn hiệu lực

4738 000.00.19.H29-220526-0034 220001164/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD khử parafin, loại bỏ thuốc thử tan trong nước trong quá trình phủ bảo vệ

Còn hiệu lực

4739 000.00.19.H29-220526-0032 220001163/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD được sử dụng để nhuộm và quan sát sự nhuộm màu tế bào chất

Còn hiệu lực

4740 000.00.19.H29-220526-0028 220001162/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD được sử dụng để nhuộm và quan sát sự nhuộm màu acid nucleic

Còn hiệu lực

4741 000.00.19.H29-220526-0025 220001161/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

4742 000.00.19.H29-220526-0042 220001160/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phủ tiêu bản, chống bay hơi, cung cấp môi trường ổn định

Còn hiệu lực

4743 000.00.19.H29-220526-0037 220001159/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phủ bảo vệ, tạo độ rõ nét quang học và bảo quản các tiêu bản

Còn hiệu lực

4744 000.00.19.H29-220526-0016 220001158/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD ổn định và vận chuyển mẫu cho xét nghiệm PCR

Còn hiệu lực

4745 000.00.19.H29-220516-0054 220001782/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Que hiệu chuẩn máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

4746 000.00.19.H29-220516-0042 220001781/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Que hiệu chuẩn cho máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

4747 000.00.19.H29-220516-0053 220001780/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein mammaglobin

Còn hiệu lực

4748 000.00.16.H60-220517-0001 220000047/PCBMB-TQ

QUẦY THUỐC THÚY HOÀN

Còn hiệu lực

4749 000.00.16.H60-220426-0002 220000046/PCBMB-TQ

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG TUYÊN QUANG

Còn hiệu lực

4750 000.00.17.H07-220425-0003 220000058/PCBMB-BT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1155

Còn hiệu lực

4751 000.00.25.H47-220420-0001 220000069/PCBMB-QNa

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1368

Còn hiệu lực

4752 000.00.17.H07-220425-0002 220000057/PCBMB-BT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1385

Còn hiệu lực

4753 000.00.25.H47-220510-0001 220000068/PCBMB-QNa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-TBYT ĐÀ NẴNG TẠI QUẢNG NAM

Còn hiệu lực

4754 000.00.25.H47-220428-0001 220000067/PCBMB-QNa

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM QUẢNG NAM

Còn hiệu lực

4755 000.00.25.H47-220506-0001 220000066/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ QUẢNG NAM

Còn hiệu lực

4756 000.00.17.H07-220425-0001 220000056/PCBMB-BT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1356

Còn hiệu lực

4757 000.00.25.H47-220518-0001 220000065/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 555

Còn hiệu lực

4758 000.00.19.H29-220524-0028 220001779/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DYNAMED Kềm sinh thiết

Còn hiệu lực

4759 000.00.04.G18-220529-0006 220002326/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực

4760 000.00.19.H26-211013-0022 220001633/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Hóa chất thử nghiệm mẫn cảm kháng sinh

Còn hiệu lực

4761 000.00.19.H26-211231-0019 220001632/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC BÁCH NIÊN THẢO Xịt hỗ trợ giảm đau

Còn hiệu lực

4762 000.00.19.H26-220527-0034 220001853/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BIOMEDICO VIÊN ĐẶT ÂM ĐẠO

Còn hiệu lực

4763 000.00.19.H26-220509-0014 220001852/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Máy theo dõi chức năng não

Còn hiệu lực

4764 000.00.19.H26-220111-0023 220001851/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Vòng nâng cổ tử cung

Còn hiệu lực

4765 000.00.19.H26-220517-0016 220001847/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN NINH 198

Còn hiệu lực

4766 000.00.19.H26-220527-0016 220001846/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 115 PHỐ HUẾ

Còn hiệu lực

4767 000.00.19.H29-211222-0031 220001157/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ nạp mẫu tự động

Còn hiệu lực

4768 000.00.19.H26-220517-0010 220001631/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHARMA NHÂN PHÚ Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

4769 000.00.04.G18-220526-0010 220002325/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Điện cực phẫu thuật

Còn hiệu lực

4770 000.00.16.H05-220526-0001 220000072/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Giá treo Monitor gắn tường/ Giá treo thiết bị/ Giá đỡ thiết bị; Tủ thuốc/ Tủ hồ sơ; Cây treo dịch truyền; Xe tiêm/Xe chích thuốc/Xe đẩy tiêm

Còn hiệu lực

4771 000.00.19.H29-220520-0040 220001156/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN VẬT TƯ Y TẾ NAM AN

Còn hiệu lực

4772 000.00.19.H29-220523-0049 220001778/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

4773 000.00.19.H29-220518-0029 220001156/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TIÊN PHONG ĐAI CHƯỜM NÓNG

Còn hiệu lực

4774 000.00.19.H29-220520-0037 220001155/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KKC CORPORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

4775 000.00.19.H29-220523-0046 220001154/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KKC CORPORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

4776 000.00.19.H29-220523-0003 220001777/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VAAN Tay khoan nha khoa tốc độ chậm

Còn hiệu lực

4777 000.00.19.H29-220523-0045 220001155/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẬN 3

Còn hiệu lực

4778 000.00.04.G18-220527-0016 220002324/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng NGAL trong nước tiểu

Còn hiệu lực

4779 000.00.19.H29-220520-0032 220000046/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG AccuPid HBV Detection Kit

Còn hiệu lực

4780 000.00.19.H29-220517-0011 220001153/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHẠM THÀNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

4781 000.00.04.G18-220525-0020 220002323/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD - Xét nghiệm định lượng CDT điện di mao quản

Còn hiệu lực

4782 000.00.04.G18-220525-0019 220002322/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ các bộ xét nghiệm định tính protein 6 phân mảnh trên thạch

Còn hiệu lực

4783 000.00.19.H29-220523-0008 220001154/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI

Còn hiệu lực

4784 000.00.19.H29-220518-0012 220001153/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY SỐ 2

Còn hiệu lực

4785 000.00.04.G18-220525-0017 220002321/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD - Xét nghiệm định lượng Hemoglobin điện di mao quản

Còn hiệu lực

4786 000.00.19.H29-220518-0001 220001152/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY SỐ 1

Còn hiệu lực

4787 000.00.19.H29-220523-0006 220001151/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH ĐỨC

Còn hiệu lực

4788 000.00.19.H29-220526-0044 220001776/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ IPS Dung dịch phun khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế InnO

Còn hiệu lực

4789 000.00.19.H29-220516-0004 220001775/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Ống thông niệu quản dùng trong nội soi tiết niệu

Còn hiệu lực

4790 000.00.19.H29-220517-0023 220001774/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Rọ lấy sỏi trong phẫu thuật tiết niệu

Còn hiệu lực

4791 000.00.19.H29-220512-0012 220001773/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Dây dẫn đường dùng trong nội soi tiết niệu

Còn hiệu lực

4792 000.00.19.H29-220511-0007 220001772/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Kim dẫn đường dùng trong sinh thiết

Còn hiệu lực

4793 000.00.19.H29-220518-0037 220001152/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM Máy quét trong miệng

Còn hiệu lực

4794 000.00.04.G18-220527-0010 220002320/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Miếng dán vết thương

Còn hiệu lực

4795 000.00.04.G18-220525-0016 220002319/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD - Xét nghiệm định lượng Hemoglobin điện di mao quản

Còn hiệu lực

4796 000.00.19.H29-220517-0015 220001771/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Dây dẫn chẩn đoán mạch máu ái nước

Còn hiệu lực

4797 000.00.19.H29-220517-0040 220001770/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HIỂN THÔNG Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa

Còn hiệu lực

4798 000.00.19.H29-220523-0007 220001151/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TRẦN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

4799 000.00.19.H29-220520-0024 220001769/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

4800 000.00.19.H29-220416-0002 220001150/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Hóa chất rửa dùng cho máy huyết học

Còn hiệu lực