STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48001 20014086/HSCBA-HCM 200000658/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ ĐÔNG TÂY Máy ly tâm

Còn hiệu lực

48002 000.00.19.H29-200420-0008 200000659/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TATAVN các loại hộp, Khay chứa y cụ

Còn hiệu lực

48003 000.00.19.H29-200419-0002 200000069/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM DƯỢC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48004 000.00.19.H29-200422-0027 200000070/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48005 000.00.19.H29-200422-0004 200000660/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RESHP VIỆT NAM Khẩu trang Y tế cao cấp UKCARE

Còn hiệu lực

48006 000.00.19.H29-200423-0004 200000071/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ORGANIC MINH ANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48007 000.00.19.H29-200424-0001 200000661/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AGRE Khẩu trang y tế NANOPRO

Còn hiệu lực

48008 000.00.16.H05-200418-0001 200000002/PCBMB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH PHÁT THĂNG LONG

Còn hiệu lực

48009 000.00.16.H05-200424-0002 200000041/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN RECOIN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

48010 20006495/HSCBSX-HN 200000059/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TRƯƠNG TRỌNG CẢNH Dung dịch hỗ trợ tai mũi họng

Còn hiệu lực

48011 20015198/HSCBA-HN 200000720/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ trám răng

Còn hiệu lực

48012 20015149/HSCBA-HN 200000721/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ bẩy xương

Còn hiệu lực

48013 20015147/HSCBA-HN 200000722/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đục xương

Còn hiệu lực

48014 20015146/HSCBA-HN 200000723/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ nạo xương

Còn hiệu lực

48015 20015145/HSCBA-HN 200000724/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống banh chấn thương

Còn hiệu lực

48016 20015144/HSCBA-HN 200000725/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Búa phẫu thuật

Còn hiệu lực

48017 20015143/HSCBA-HN 200000726/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tạo lỗ xương

Còn hiệu lực

48018 20015142/HSCBA-HN 200000727/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ rút xi măng

Còn hiệu lực

48019 20015141/HSCBA-HN 200000728/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đục xi măng chấn thương

Còn hiệu lực

48020 20015139/HSCBA-HN 200000729/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm uốn chỉ thép

Còn hiệu lực

48021 20015138/HSCBA-HN 200000730/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ cắt chỉ thép

Còn hiệu lực

48022 20015137/HSCBA-HN 200000731/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ dẫn chỉ thép

Còn hiệu lực

48023 20015136/HSCBA-HN 200000732/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ róc mài xương

Còn hiệu lực

48024 20015125/HSCBA-HN 200000733/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm bấm xương

Còn hiệu lực

48025 20015127/HSCBA-HN 200000734/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm gặm xương

Còn hiệu lực

48026 20015130/HSCBA-HN 200000735/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tùn nghiền xương

Còn hiệu lực

48027 000.00.19.H26-200418-0004 200000736/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SHB HÀ NỘI Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

48028 20015312/HSCBA-HN 200000737/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Máy tách chiết axit nucleic (ExiPrep™ 48Dx)

Còn hiệu lực

48029 000.00.19.H26-200419-0009 200000738/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA HIỂN KHẨU TRANG Y TẾ GH MASK

Còn hiệu lực

48030 000.00.19.H26-200419-0005 200000068/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CKT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48031 000.00.19.H26-200418-0013 200000069/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP KHÁNH NHẬT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48032 000.00.19.H26-200419-0001 200000070/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Sản xuất hóa chất phân tích huyết học (Hematology reagent)

Còn hiệu lực

48033 000.00.19.H26-200421-0002 200000740/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Lam kính

Còn hiệu lực

48034 000.00.19.H26-200421-0001 200000741/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Điện cực tim

Còn hiệu lực

48035 000.00.19.H26-200421-0003 200000742/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Túi nước tiểu

Còn hiệu lực

48036 000.00.19.H26-200420-0016 200000743/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM Khẩu trang Y tế EUPHAR MASK

Còn hiệu lực

48037 000.00.19.H26-200420-0017 200000744/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM Khẩu trang Y tế Kháng khuẩn EUPHAR MASK EU95

Còn hiệu lực

48038 000.00.19.H26-200420-0018 200000745/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH RIPPLE VIỆT NAM Dung dịch Vệ sinh mũi Rico

Còn hiệu lực

48039 000.00.19.H26-200420-0019 200000747/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích PCR

Còn hiệu lực

48040 000.00.19.H26-200420-0010 200000125/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT KHANG

Còn hiệu lực

48041 20012462/HSCBMB-HN 200000126/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH AMEC HOLDINGS

Còn hiệu lực

48042 20015352/HSCBA-HN 200000748/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT Phim chụp X quang

Còn hiệu lực

48043 20012465/HSCBMB-HN 200000127/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NSG

Còn hiệu lực

48044 20015371/HSCBA-HN 200000749/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM lam kính

Còn hiệu lực

48045 20015342/HSCBA-HN 200000750/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Bộ dụng cụ vi phẫu

Còn hiệu lực

48046 20015344/HSCBA-HN 200000751/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Banh tổ chức

Còn hiệu lực

48047 20015368/HSCBA-HN 200000752/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ tuốt màng xương

Còn hiệu lực

48048 20015369/HSCBA-HN 200000753/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Móc tổ chức

Còn hiệu lực

48049 20015373/HSCBA-HN 200000754/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy chiết tách tế bào

Còn hiệu lực

48050 20015336/HSCBA-HN 200000755/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Kìm gặm xương

Còn hiệu lực

48051 20012466/HSCBMB-HN 200000128/PCBMB-HN

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

Còn hiệu lực

48052 20015335/HSCBA-HN 200000756/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Mũi khoan xương

Còn hiệu lực

48053 20015337/HSCBA-HN 200000757/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Panh nhíp phẫu thuật

Còn hiệu lực

48054 20015340/HSCBA-HN 200000758/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

48055 20015341/HSCBA-HN 200000759/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Ống hút dịch

Còn hiệu lực

48056 000.00.19.H26-200421-0015 200000760/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH THU Khẩu trang y tế 4 Lớp Lidosad

Còn hiệu lực

48057 000.00.19.H26-200422-0011 200000129/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHÁT

Còn hiệu lực

48058 000.00.19.H26-200420-0015 200000761/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

48059 000.00.19.H26-200422-0002 200000763/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BT HIẾU HIỀN Dung dịch xịt họng GAMA

Còn hiệu lực

48060 20015379/HSCBA-HN 200000764/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN SINH GROUP Nước súc miệng họng One Global

Còn hiệu lực

48061 000.00.19.H26-200423-0008 200000765/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Đèn tiểu phẫu

Còn hiệu lực

48062 000.00.19.H26-200422-0018 200000766/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BẢO QUANG KHẨU TRANG Y TẾ AN SINH

Còn hiệu lực

48063 000.00.19.H26-200423-0010 200000768/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Giường bệnh nhân 2 tay quay

Còn hiệu lực

48064 000.00.19.H26-200423-0009 200000769/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Giường bệnh nhân 2 tay quay

Còn hiệu lực

48065 20015249/HSCBA-HN 200000770/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC CỔ TRUYỀN BẢO XUÂN 1A - AN NHIỆT (Dung dịch tắm khỏe)

Còn hiệu lực

48066 20015250/HSCBA-HN 200000771/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC CỔ TRUYỀN BẢO XUÂN 2A - AN NHIỆT (Dung dịch tắm khỏe)

Còn hiệu lực

48067 20015363/HSCBA-HN 200000773/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Tủ trữ xác

Còn hiệu lực

48068 20015372/HSCBA-HN 200000774/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Túi cho ăn (Feeding bag)

Còn hiệu lực

48069 000.00.19.H26-200422-0009 200000775/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO FOOTPRINT KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

48070 000.00.19.H26-200422-0010 200000776/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO FOOTPRINT BỘ TRANG PHỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

48071 000.00.19.H26-200422-0016 200000072/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MIỀN BẮC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48072 000.00.19.H26-200423-0004 200000777/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SƠN AN DUNG DỊCH NANO BẠC

Còn hiệu lực

48073 000.00.19.H26-200423-0006 200000778/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Đèn đeo trán

Còn hiệu lực

48074 000.00.19.H26-200422-0013 200000071/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI SƠN BÙI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48075 000.00.19.H26-200423-0023 200000746/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀN THANH KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP - KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực