STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
4801 000.00.19.H26-221130-0002 220003358/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IMPAC Ống nghe

Còn hiệu lực

4802 000.00.19.H26-221130-0003 220003357/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IMPAC Máy soi cổ tử cung

Còn hiệu lực

4803 000.00.19.H26-221202-0017 220003356/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Miếng dán điện cực tim (ECG)

Còn hiệu lực

4804 000.00.19.H26-221130-0015 220003355/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MID Gạc rơ lưỡi miệng cho bé midkidbaby

Còn hiệu lực

4805 000.00.04.G18-221208-0019 220003575/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể IgE toàn phần

Còn hiệu lực

4806 000.00.19.H26-221208-0002 220003354/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LEKING PHARMA Dung dịch xịt mũi người lớn

Còn hiệu lực

4807 000.00.19.H26-221208-0003 220003353/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LEKING PHARMA Dung dịch xịt mũi trẻ em

Còn hiệu lực

4808 000.00.19.H26-221207-0015 220003352/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LAGAN PHARMA Dung dịch phụ khoa

Còn hiệu lực

4809 000.00.19.H26-221207-0007 220003351/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU THẢO DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO PHÁP ANH DUNG DỊCH KHÁNG KHUẨN MIỆNG HỌNG

Còn hiệu lực

4810 000.00.19.H26-221207-0006 220003350/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU THẢO DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO PHÁP ANH DUNG DỊCH KHÁNG KHUẨN MIỆNG HỌNG

Còn hiệu lực

4811 000.00.04.G18-221208-0022 220003574/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng yếu tố tăng trưởng giống insulin-1 (IGF-1)

Còn hiệu lực

4812 000.00.19.H26-221129-0030 220003746/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY MÓC ÂU CHÂU Máy đo tốc độ máu lắng

Còn hiệu lực

4813 000.00.19.H26-221130-0020 220003745/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO Bộ IVD Chất nền (Substrates)

Còn hiệu lực

4814 000.00.19.H26-221201-0002 220003744/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

4815 000.00.19.H26-221123-0018 220003743/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TVN Kính áp tròng

Còn hiệu lực

4816 000.00.19.H26-221130-0010 220003742/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ THÀNH Dây dẫn ái nước dùng trong chẩn đoán

Còn hiệu lực

4817 000.00.04.G18-221207-0013 220003573/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với dsDNA

Còn hiệu lực

4818 000.00.19.H26-221208-0007 220002297/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ONE MED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

4819 000.00.19.H26-221201-0001 220003349/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Cụm IVD là dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

4820 000.00.19.H26-221128-0034 220003348/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Dung dịch enzyme ngâm, làm sạch dụng cụ, thiết bị y tế.

Còn hiệu lực

4821 000.00.04.G18-221207-0016 220003572/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE CỤM IVD Chất nền: DBIL, TBIL, CHOL, TP, LAC, UN, GLU, CREA

Còn hiệu lực

4822 000.00.19.H17-221124-0001 220000300/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG GIA HUY

Còn hiệu lực

4823 000.00.19.H26-221115-0024 220003741/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH BỘ KHAY ĐỊNH DANH VI KHUẨN

Còn hiệu lực

4824 000.00.04.G18-221208-0005 220003571/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDH

Còn hiệu lực

4825 000.00.19.H26-221103-0024 220003740/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD enzyme: ALT, Amylase, AST, CK NAC, Gamma-GT, LDH, ALP

Còn hiệu lực

4826 000.00.19.H26-221128-0032 220003739/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính máu ẩn trong phân người

Còn hiệu lực

4827 000.00.19.H26-221114-0007 220003738/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Hóa chất dùng cho máy miễn dịch

Còn hiệu lực

4828 000.00.19.H26-221114-0023 220003737/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy laser dùng trong điều trị y khoa

Còn hiệu lực

4829 000.00.19.H26-221129-0002 220003736/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT - TECHNIMEX Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch (chi tiết theo phụ lục)

Còn hiệu lực

4830 000.00.19.H26-221130-0001 220003347/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT GEL RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

4831 000.00.19.H26-221130-0009 220003346/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO NCK FARMACY Xịt tai

Còn hiệu lực

4832 000.00.19.H26-221128-0033 220003345/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC Máy đo thị trường

Còn hiệu lực

4833 000.00.04.G18-221208-0004 220003570/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố tăng trưởng giống insulin-1 (IGF-1)

Còn hiệu lực

4834 000.00.19.H26-221128-0035 220003344/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Ống đựng mẫu dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

4835 000.00.19.H26-221202-0002 220003735/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ SOLOPHARM VIỆT NAM Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

4836 000.00.19.H26-221128-0036 220003343/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Chất rửa dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

4837 000.00.04.G18-221207-0001 220003569/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactat dehydrogenase (LDH)

Còn hiệu lực

4838 000.00.04.G18-221207-0017 220003568/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD Enzymes: ALP, γ-GT, LDH

Còn hiệu lực

4839 000.00.04.G18-221207-0019 220003567/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein myeloperoxidase

Còn hiệu lực

4840 000.00.04.G18-220420-0085 220003566/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bicarbonate

Còn hiệu lực

4841 000.00.04.G18-220421-0052 220003565/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cystatin C (Cys C)

Còn hiệu lực

4842 000.00.04.G18-220421-0074 220003564/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

4843 000.00.04.G18-221207-0015 220003563/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol

Còn hiệu lực

4844 000.00.04.G18-221207-0012 220003562/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol

Còn hiệu lực

4845 000.00.19.H26-221207-0002 220003342/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN Gel dùng ngoài

Còn hiệu lực

4846 000.00.19.H26-221206-0019 220003341/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG Dung dịch nhỏ tai

Còn hiệu lực

4847 000.00.19.H26-221121-0012 220003340/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG Nhỏ mũi - Họng

Còn hiệu lực

4848 000.00.19.H26-221205-0003 220003339/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SAM PHARMA VIỆT NAM Nước súc miệng họng

Còn hiệu lực

4849 000.00.19.H26-221207-0012 220002296/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SUNRISE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

4850 000.00.19.H26-221130-0024 220003338/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HOVU DUNG DỊCH XỊT MEDIPLUS SPRAY

Còn hiệu lực

4851 000.00.19.H26-221120-0002 220003734/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT Phôi răng sứ

Còn hiệu lực

4852 000.00.19.H26-221115-0038 220003733/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ Máy điều trị dòng giao thoa

Còn hiệu lực

4853 000.00.19.H26-221128-0003 220002295/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 983

Còn hiệu lực

4854 000.00.19.H26-221129-0003 220003732/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy làm ấm máu và dịch truyền kèm phụ kiện tiêu chuẩn

Còn hiệu lực

4855 000.00.19.H26-221103-0005 220003731/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea

Còn hiệu lực

4856 000.00.19.H26-221104-0016 220003730/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng Phospho

Còn hiệu lực

4857 000.00.19.H26-221128-0016 220003729/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD Bệnh thiếu máu: Sắt

Còn hiệu lực

4858 000.00.19.H26-221128-0015 220003728/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactate Dehydrogenase

Còn hiệu lực

4859 000.00.19.H26-221128-0014 220003727/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD chất nền: Bilirubin trực tiếp, Bilirubin toàn phần, Lactate

Còn hiệu lực

4860 000.00.04.G18-220421-0053 220003561/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Cystatin C

Còn hiệu lực

4861 000.00.19.H26-221125-0028 220003726/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ ủ tiểu cầu và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm

Còn hiệu lực

4862 000.00.19.H26-221129-0022 220003725/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ Máy điều trị vi sóng

Còn hiệu lực

4863 000.00.19.H26-221129-0001 220002294/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ ĐỨC QUÂN

Còn hiệu lực

4864 000.00.04.G18-221207-0008 220003560/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PTH

Còn hiệu lực

4865 000.00.04.G18-220421-0075 220003559/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng protein phản ứng C (CRP)

Còn hiệu lực

4866 000.00.19.H26-221129-0010 220003724/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu

Còn hiệu lực

4867 000.00.04.G18-221207-0007 220003558/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định danh và tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus

Còn hiệu lực

4868 000.00.19.H29-221202-0008 220003900/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY Máy siêu âm nhãn khoa

Còn hiệu lực

4869 000.00.19.H29-221202-0014 220003899/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

4870 000.00.19.H29-221126-0007 220002507/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH USASEN VIỆT NAM QUE ĐÈ LƯỠI GỖ

Còn hiệu lực

4871 000.00.19.H29-221201-0006 220001472/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG LÂM

Còn hiệu lực

4872 000.00.19.H29-221205-0029 220003898/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

4873 000.00.19.H29-221201-0005 220003897/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

4874 000.00.19.H29-221026-0021 220000082/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT DƯỢC - MỸ PHẨM GAMMA DERMA FORTE

Còn hiệu lực

4875 000.00.18.H20-221129-0001 220000029/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1028

Còn hiệu lực