STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48676 000.00.17.H39-211202-0001 210000038/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMTEX PHARMA Viên xông y tế

Còn hiệu lực

48677 000.00.17.H39-211125-0001 210000039/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

48678 000.00.17.H39-211126-0001 210000040/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE Găng tay y tế

Còn hiệu lực

48679 000.00.17.H39-211119-0001 210000080/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nước ngậm RANGMIENG Nhất Nhất

Còn hiệu lực

48680 000.00.17.H39-211119-0002 210000081/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch PHUKHOA Nhất Nhất

Còn hiệu lực

48681 000.00.17.H39-211119-0003 210000082/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch PHUKHOA Nhất Nhất

Còn hiệu lực

48682 000.00.17.H39-211119-0004 210000083/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch nhỏ MUIXOANG Nhất Nhất

Còn hiệu lực

48683 000.00.17.H39-211119-0005 210000084/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 56

Còn hiệu lực

48684 000.00.19.H29-211118-0007 210000389/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG GIA PHÚ

Còn hiệu lực

48685 000.00.19.H29-211004-0005 210000985/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3S Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48686 000.00.19.H29-211117-0007 210000986/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

48687 000.00.19.H29-211117-0008 210000987/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Đầu côn dùng một lần sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

48688 000.00.19.H29-211206-0007 210000390/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ONLPHARMA

Còn hiệu lực

48689 000.00.19.H29-211110-0022 210000988/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống tự động hóa phòng xét nghiệm

Còn hiệu lực

48690 000.00.19.H29-211110-0023 210000989/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống tích hợp các máy xét nghiệm tự động

Còn hiệu lực

48691 000.00.19.H29-211110-0024 210000990/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ nạp mẫu tự động

Còn hiệu lực

48692 000.00.19.H29-211110-0025 210000991/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ nạp mẫu tự động

Còn hiệu lực

48693 000.00.19.H29-211110-0026 210000992/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ nạp mẫu trực tiếp

Còn hiệu lực

48694 000.00.19.H29-210618-0001 210000391/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

48695 000.00.19.H29-211021-0014 210000993/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là ống chứa mẫu

Còn hiệu lực

48696 000.00.19.H29-211116-0011 210000392/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WINNER LAND

Còn hiệu lực

48697 000.00.19.H29-211021-0016 210000994/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là hộp chứa chất thải lỏng

Còn hiệu lực

48698 000.00.19.H29-211021-0015 210000995/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là hộp đựng vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

48699 000.00.19.H29-211101-0014 210000393/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AAT

Còn hiệu lực

48700 000.00.19.H29-211106-0010 210000996/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT Họ bộ đặt nội khí quản có camera và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

48701 000.00.19.H29-211123-0002 210000394/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH AAA SÀI GÒN

Còn hiệu lực

48702 000.00.19.H29-211110-0027 210000997/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

48703 000.00.19.H29-211110-0028 210000998/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

48704 000.00.19.H29-211110-0029 210000999/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

48705 000.00.19.H29-211110-0030 210001000/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa kim, cuvet và ống dẫn dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

48706 000.00.19.H29-211110-0031 210001001/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa kim, cuvet và ống dẫn dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

48707 000.00.19.H29-211110-0038 210001002/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

48708 000.00.19.H29-211110-0035 210001003/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa cuvet dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

48709 000.00.19.H29-211110-0036 210001004/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bình đựng thuốc thử

Còn hiệu lực

48710 000.00.19.H29-211110-0034 210001005/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD kiểm tra máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

48711 000.00.19.H29-211110-0033 210001006/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD tiền xử lý mẫu

Còn hiệu lực

48712 000.00.19.H29-211110-0037 210001008/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ kit thay thế đường dẫn mô-đun Co-ox

Còn hiệu lực

48713 000.00.19.H29-211207-0015 210000395/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHÁNH NAM PHARMA

Còn hiệu lực

48714 000.00.19.H29-211209-0001 210000396/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC HOÀNG CHÂU

Còn hiệu lực

48715 000.00.19.H29-211207-0014 210001009/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GROVE DISTRIBUTION Khẩu trang Y tế Care+G-N95

Còn hiệu lực

48716 000.00.19.H29-211208-0007 210000397/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DP VÀ TBYT QUANG THỊNH

Còn hiệu lực

48717 000.00.19.H26-211130-0003 210002106/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN BỘ KIT TÁCH CHIẾT ACID NUCLEIC

Còn hiệu lực

48718 000.00.15.H01-211202-0002 210000001/PCBA-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM XỊT MŨI ASIN CORONA

Còn hiệu lực

48719 000.00.15.H01-211130-0001 210000002/PCBSX-AG

DOANH NGHIỆP TN HOÀNG LINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48720 000.00.12.H19-211213-0001 210000099/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN GOTECH PHARMA

Còn hiệu lực

48721 000.00.17.H13-211203-0001 210000052/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH PHÚC KHỞI NGUYÊN

Còn hiệu lực

48722 000.00.17.H13-211207-0001 210000053/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ- HÓA CHẤT KHOA HỌC KỸ THUẬT AN KHÁNH

Còn hiệu lực

48723 000.00.17.H13-211206-0001 210000054/PCBMB-CT

CỬA HÀNG MINH THỌ

Còn hiệu lực

48724 000.00.17.H13-211205-0001 210000055/PCBMB-CT

DỤNG CỤ Y KHOA NGỌC KHUYÊN

Còn hiệu lực

48725 000.00.17.H13-211203-0002 210000056/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 421

Còn hiệu lực

48726 000.00.17.H09-211207-0001 210000070/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48727 000.00.17.H09-211207-0002 210000071/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48728 000.00.17.H09-211207-0003 210000073/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 5 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48729 000.00.17.H09-211207-0004 210000074/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 6 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48730 000.00.17.H09-211207-0005 210000075/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 7 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48731 000.00.17.H09-211207-0007 210000076/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 39 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48732 000.00.17.H09-211207-0008 210000077/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 496 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48733 000.00.17.H09-211207-0009 210000078/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 562 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48734 000.00.17.H09-211207-0010 210000079/PCBMB-BD

CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 605 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48735 000.00.17.H09-211207-0011 210000080/PCBMB-BD

CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 611 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48736 000.00.17.H09-211207-0012 210000081/PCBMB-BD

CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 612 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48737 000.00.17.H09-211207-0013 210000082/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 617 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48738 000.00.17.H09-211207-0014 210000083/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 619 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48739 000.00.17.H09-211207-0015 210000084/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 621 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48740 000.00.17.H09-211208-0003 210000085/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: NHÀ THUỐC SỐ 9 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48741 000.00.17.H09-211208-0004 210000086/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: NHÀ THUỐC SỐ 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48742 000.00.17.H09-211208-0005 210000088/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 122 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48743 000.00.17.H09-211208-0006 210000089/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 199 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48744 000.00.17.H09-211208-0007 210000090/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 203 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48745 000.00.17.H09-211213-0001 210000091/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 56

Còn hiệu lực

48746 000.00.19.H26-211122-0004 210002102/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI MUỐI SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

48747 000.00.19.H26-211109-0013 210002086/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT HTC Bộ gá dẫn kim sinh thiết dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

48748 000.00.19.H26-211113-0002 210000744/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ Y TẾ HÀO HÙNG

Còn hiệu lực

48749 000.00.19.H26-211117-0006 210002100/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE XỊT RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

48750 000.00.19.H26-211204-0005 210002088/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ Y TẾ HÀO HÙNG Máy tách chiết Acid Nucleic

Còn hiệu lực