STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48976 18011615/HSCBA-HN 180001848/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bồn thủy liệu ngâm chân

Còn hiệu lực

48977 18009080/HSCBMB-HCM 180000227/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG

Còn hiệu lực

48978 18011790/HSCBMB-HN 180000265/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

48979 18011640/HSCBA-HN 180001849/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀ LINH Cáng đẩy cấp cứu đa năng

Còn hiệu lực

48980 18011641/HSCBA-HN 180001850/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN tube eppendorf (ống nhựa đựng mẫu)

Còn hiệu lực

48981 18011792/HSCBMB-HN 180000266/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ XUÂN ANH

Còn hiệu lực

48982 18011646/HSCBA-HN 180001851/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Tủ đầu giường nhựa có hộc để giầy dép

Còn hiệu lực

48983 18011647/HSCBA-HN 180001852/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Bàn ăn di động cho bệnh nhân

Còn hiệu lực

48984 18011648/HSCBA-HN 180001853/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Cáng y tế

Còn hiệu lực

48985 18011651/HSCBA-HN 180001854/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM Máy nhuộm tế bào

Còn hiệu lực

48986 18011793/HSCBMB-HN 180000267/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ETS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

48987 18011657/HSCBA-HN 180001856/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN GIA Giường bệnh nhân điều khiển bằng tay quay

Còn hiệu lực

48988 18011659/HSCBA-HN 180001857/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN GIA Giường bệnh nhân điều khiển bằng điện

Còn hiệu lực

48989 18011660/HSCBA-HN 180001858/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN GIA Đệm điện khí hơi

Còn hiệu lực

48990 18011663/HSCBA-HN 180001859/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT ỐNG NGHE Y TẾ

Còn hiệu lực

48991 18011666/HSCBA-HN 180001860/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Đèn đọc phim Xquang

Còn hiệu lực

48992 18011667/HSCBA-HN 180001861/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHÂU DƯƠNG Nạng cho người khuyết tật

Còn hiệu lực

48993 18011794/HSCBMB-HN 180000268/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ ĐỒ CHƠI ÁNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

48994 18011674/HSCBA-HN 180001862/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG DUY THỊNH Bảng thử thị lực điện tử

Còn hiệu lực

48995 18011612/HSCBA-HN 180001863/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bàn tập phục hồi chức năng nâng hạ điện

Còn hiệu lực

48996 18011613/HSCBA-HN 180001864/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bàn xiên quay

Còn hiệu lực

48997 18011614/HSCBA-HN 180001865/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bồn thủy liệu ngâm tay

Còn hiệu lực

48998 18011768/HSCBMB-HN 180000269/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NAM HÀ NỘI

Còn hiệu lực

48999 18011523/HSCBA-HN 180001866/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Cán dụng cụ dẫn đường khoan

Còn hiệu lực

49000 18011585/HSCBA-HN 180001867/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN ĐÔ Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

49001 18011627/HSCBA-HN 180001868/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ vai và bắp tay trước, sau

Còn hiệu lực

49002 18011628/HSCBA-HN 180001869/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ bụng và cơ liên sườn

Còn hiệu lực

49003 18011629/HSCBA-HN 180001870/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ thẳng bụng và cơ lưng thấp

Còn hiệu lực

49004 18011788/HSCBMB-HN 180000270/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH

Còn hiệu lực

49005 18011545/HSCBA-HN 180001871/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH GIƯỜNG, GHẾ Y TẾ VÀ XE ĐẨY BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

49006 18000712/HSCBSX-LA 180000005/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN META BIOMED VINA Vật liệu trám bít ống tủy

Còn hiệu lực

49007 18000012/HSCBA-HD 180000009/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR DELIM

Còn hiệu lực

49008 18011605/HSCBA-HN 180001829/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN Bàn mổ

Còn hiệu lực

49009 18011786/HSCBMB-HN 180000262/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM VIỆT Á

Còn hiệu lực

49010 18011623/HSCBA-HN 180001831/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý Đai nẹp hỗ trợ chức năng OSIS

Còn hiệu lực

49011 18011787/HSCBMB-HN 180000263/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GP

Còn hiệu lực

49012 18011625/HSCBA-HN 180001832/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập đi

Còn hiệu lực

49013 18011626/HSCBA-HN 180001833/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Thiết bị tập chi trên chi dưới

Còn hiệu lực

49014 18011616/HSCBA-HN 180001834/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bộ soi thanh quản người lớn

Còn hiệu lực

49015 17009184/HSCBA-HN 180001835/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Máy đếm tế bào nội mô không tiếp xúc và phụ kiện

Còn hiệu lực

49016 18011414/HSCBA-HN 180001836/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây xích có quả cân

Còn hiệu lực

49017 18011540/HSCBA-HN 180001837/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Bàn để dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

49018 18011630/HSCBA-HN 180001838/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG Dung dịch nước muối biển xịt tai

Còn hiệu lực

49019 18011631/HSCBA-HN 180001839/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ tứ đầu đùi, đùi sau

Còn hiệu lực

49020 18011632/HSCBA-HN 180001840/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ mông, cơ đùi trong

Còn hiệu lực

49021 18011633/HSCBA-HN 180001841/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ mông, tứ đầu đùi , bắp chân

Còn hiệu lực

49022 18011634/HSCBA-HN 180001842/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ bắp tay trước và bắp tay sau

Còn hiệu lực

49023 18011636/HSCBA-HN 180001843/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ ngực lớn và bắp tay sau, vai

Còn hiệu lực

49024 18011635/HSCBA-HN 180001844/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ ngực lớn, bắp tay trước và sau

Còn hiệu lực

49025 18011789/HSCBMB-HN 180000264/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG

Còn hiệu lực

49026 18011637/HSCBA-HN 180001845/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Hệ thống tập chi trên, chi dưới 9 kiểu tập

Còn hiệu lực

49027 18011644/HSCBA-HN 180001846/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

49028 18011645/HSCBA-HN 180001847/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Xe đẩy dụng cụ tiêm truyền nhựa

Còn hiệu lực

49029 18001266/HSCBA-BD 180000072/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM TRÒNG MẮT KÍNH THUỐC

Còn hiệu lực

49030 18001263/HSCBA-BD 180000071/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Cuvette chứa mẫu

Còn hiệu lực

49031 18000823/HSCBA-LA 180000008/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH ĐỒNG THỊNH PHÁT TÚI ÉP TIỆT TRÙNG

Còn hiệu lực

49032 18010913/HSCBA-HCM 180001900/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

49033 18010917/HSCBA-HCM 180001901/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Đèn mổ marLED

Còn hiệu lực

49034 18010918/HSCBA-HCM 180001902/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Đèn khám marLED

Còn hiệu lực

49035 18010919/HSCBA-HCM 180001903/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Cụm đèn LED

Còn hiệu lực

49036 18010920/HSCBA-HCM 180001904/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Đèn mổ LEDVISION

Còn hiệu lực

49037 18010921/HSCBA-HCM 180001905/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Hoá Chất sử dụng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

49038 18010943/HSCBA-HCM 180001906/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA Dụng cụ phẫu thuật sử dụng nhiều lần

Còn hiệu lực

49039 18010944/HSCBA-HCM 180001907/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Dụng cụ cưa bột và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

49040 18010864/HSCBA-HCM 180001908/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Đèn soi đáy mắt gián tiếp

Còn hiệu lực

49041 18010952/HSCBA-HCM 180001909/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Xe lăn các loại

Còn hiệu lực

49042 18010954/HSCBA-HCM 180001910/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ÂU CHÂU Băng gạc y tế ngoài da

Còn hiệu lực

49043 18003268/HSCBSX-HCM 180000034/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH TÂM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

49044 18010959/HSCBA-HCM 180001911/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC VẬT TƯ TIÊU HAO

Còn hiệu lực

49045 18010962/HSCBA-HCM 180001912/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NSJ Bộ dụng cụ phẫu thuật bụng tổng quát

Còn hiệu lực

49046 18010982/HSCBA-HCM 180001913/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Máy ly tâm và phụ kiện

Còn hiệu lực

49047 18010912/HSCBA-HCM 180001899/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Hoá Chất sử dụng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

49048 18011682/HSCBA-HN 180001821/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG Ghế máy nha khoa và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

49049 18010865/HSCBA-HCM 180001888/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA CHAI CẤY MÁU HAI PHA

Còn hiệu lực

49050 18010866/HSCBA-HCM 180001889/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ MÔI TRƯỜNG ĐĨA THẠCH

Còn hiệu lực