STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49201 18010759/HSCBA-HCM 180001834/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Kìm kẹp kim nội soi tự điều chỉnh cân bằng 5 mm tái sử dụng

Còn hiệu lực

49202 18010782/HSCBA-HCM 180001835/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Cây lấy dấu trên hàm giả

Còn hiệu lực

49203 18010829/HSCBA-HCM 180001836/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Cây lấy dấu kỹ thuật số

Còn hiệu lực

49204 18010830/HSCBA-HCM 180001837/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Dụng cụ vặn cho hàm giả tháo lắp

Còn hiệu lực

49205 18010831/HSCBA-HCM 180001838/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật Implant nha khoa

Còn hiệu lực

49206 18010832/HSCBA-HCM 180001839/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Thiết bị hổ trợ chặn chiều dài mũi khoa nha khoa

Còn hiệu lực

49207 18010834/HSCBA-HCM 180001840/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Bơm tiêm dùng một lần

Còn hiệu lực

49208 18010837/HSCBA-HCM 180001841/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Nút chặn kim luồn

Còn hiệu lực

49209 18010838/HSCBA-HCM 180001842/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN Vật liệu lấy dấu răng

Còn hiệu lực

49210 18010839/HSCBA-HCM 180001843/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Băng gạc vô trùng (không thấm tẩm dược chất)

Còn hiệu lực

49211 18010840/HSCBA-HCM 180001844/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM SMS / Acid Wash (11555421216)

Còn hiệu lực

49212 18011288/HSCBA-HN 180001760/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Băng quấn cho lấy máu bằng hệ thống chiết tách tế bào máu

Còn hiệu lực

49213 18011685/HSCBMB-HN 180000252/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI WELLTEK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49214 18011345/HSCBA-HN 180001761/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Băng đóng động mạch quay

Còn hiệu lực

49215 18011473/HSCBA-HN 180001762/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy sắc ký lỏng khối phổ

Còn hiệu lực

49216 18011530/HSCBA-HN 180001763/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MK VIỆT NAM Eglidons Kid suppositories

Còn hiệu lực

49217 18011587/HSCBA-HN 180001764/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Xe cáng bệnh nhân, tủ đầu giường bệnh nhân có giá giày dép

Còn hiệu lực

49218 18011529/HSCBA-HN 180001765/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MK VIỆT NAM Eglidons suppositories

Còn hiệu lực

49219 18011524/HSCBA-HN 180001725/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLORY VIỆT NAM Miếng dán mụn Acne and spot Patches Treat&ease

Còn hiệu lực

49220 18011552/HSCBA-HN 180001726/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Cán dao mổ

Còn hiệu lực

49221 18011553/HSCBA-HN 180001727/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Đục xương

Còn hiệu lực

49222 18011554/HSCBA-HN 180001728/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ gặm cột sống

Còn hiệu lực

49223 18011558/HSCBA-HN 180001729/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ vén mô não

Còn hiệu lực

49224 18011555/HSCBA-HN 180001730/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ móc dây thần kinh

Còn hiệu lực

49225 18011556/HSCBA-HN 180001731/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ nạo thai

Còn hiệu lực

49226 18011557/HSCBA-HN 180001732/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ phẫu thuật sỏi

Còn hiệu lực

49227 18011559/HSCBA-HN 180001733/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ vén rễ thần kinh

Còn hiệu lực

49228 18011560/HSCBA-HN 180001734/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Gu gặm xương

Còn hiệu lực

49229 18011561/HSCBA-HN 180001735/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

49230 18011562/HSCBA-HN 180001736/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kéo vi phẫu

Còn hiệu lực

49231 18011563/HSCBA-HN 180001737/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kéo vi phẫu (dùng trong phẫu thuật tai)

Còn hiệu lực

49232 18011564/HSCBA-HN 180001738/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp bông băng

Còn hiệu lực

49233 18011565/HSCBA-HN 180001739/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp buồng trứng, nhau thai

Còn hiệu lực

49234 18011566/HSCBA-HN 180001740/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp cầm máu

Còn hiệu lực

49235 18011567/HSCBA-HN 180001741/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp cầm máu không chấn thương

Còn hiệu lực

49236 18011568/HSCBA-HN 180001742/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp khăn

Còn hiệu lực

49237 18011569/HSCBA-HN 180001743/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp mạch máu

Còn hiệu lực

49238 18011570/HSCBA-HN 180001744/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp phẫu tích

Còn hiệu lực

49239 18011571/HSCBA-HN 180001745/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp phẫu tích không chấn thương

Còn hiệu lực

49240 18011572/HSCBA-HN 180001746/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp răng chuột

Còn hiệu lực

49241 18011573/HSCBA-HN 180001747/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp tử cung

Còn hiệu lực

49242 18011574/HSCBA-HN 180001748/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Khay, bát, hộp đựng dụng cụ, dung dịch

Còn hiệu lực

49243 18011575/HSCBA-HN 180001749/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Hộp, nắp hộp, khay lưới, rổ đựng dụng cụ

Còn hiệu lực

49244 18011576/HSCBA-HN 180001750/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Khoan xương

Còn hiệu lực

49245 18011577/HSCBA-HN 180001751/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kìm

Còn hiệu lực

49246 18011578/HSCBA-HN 180001752/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kìm kẹp kim

Còn hiệu lực

49247 18011579/HSCBA-HN 180001753/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Lọc giấy dùng một lần

Còn hiệu lực

49248 18011580/HSCBA-HN 180001754/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Nạo xương

Còn hiệu lực

49249 18011581/HSCBA-HN 180001755/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Que nong tử cung

Còn hiệu lực

49250 18011582/HSCBA-HN 180001756/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Van âm đạo

Còn hiệu lực

49251 18011549/HSCBA-HN 180001757/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Banh cơ/ tổ chức trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

49252 18011551/HSCBA-HN 180001758/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Banh xương

Còn hiệu lực

49253 18011550/HSCBA-HN 180001759/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Banh mở lồng ngực

Còn hiệu lực

49254 18000222/HSCBMB-QB 180000006/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH ĐẠT

Còn hiệu lực

49255 18000220/HSCBMB-QB 180000005/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUẢNG BÌNH

Còn hiệu lực

49256 18010800/HSCBA-HCM 180001828/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

49257 18011776/HSCBMB-HN 180000251/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CZ PHARMA

Còn hiệu lực

49258 18000077/HSCBA-BN 180000037/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM Băng keo cá nhân

Còn hiệu lực

49259 18000078/HSCBA-BN 180000038/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM Miếng dán lạnh KICHIDO, JAPAN-KIDO

Còn hiệu lực

49260 18010687/HSCBA-HCM 180001810/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TPMED Máy ly tâm và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

49261 18010694/HSCBA-HCM 180001811/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Bộ Valy cấp cứu cho bệnh nhân và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

49262 18010775/HSCBA-HCM 180001812/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN FOBELIFE Miếng dán đuổi muỗi

Còn hiệu lực

49263 18010777/HSCBA-HCM 180001813/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN FOBELIFE Miếng dán loại mụn cóc

Còn hiệu lực

49264 18010778/HSCBA-HCM 180001814/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN FOBELIFE Miếng dán chống say tàu xe

Còn hiệu lực

49265 18010795/HSCBA-HCM 180001815/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Khẩu trang y tế chống khuẩn

Còn hiệu lực

49266 18010817/HSCBA-HCM 180001818/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV THẠCH PHÁT Hệ thống phân tích nhóm máu tự động Magister

Còn hiệu lực

49267 18010819/HSCBA-HCM 180001819/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG ĐỆM HƠI CHỐNG LOÉT

Còn hiệu lực

49268 18010821/HSCBA-HCM 180001820/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ SONG BẢO Máy phân tích miễn dịch mLabs

Còn hiệu lực

49269 18010822/HSCBA-HCM 180001821/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC BẢO Giường bệnh nhân đa năng điều khiển điện và các phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

49270 18010823/HSCBA-HCM 180001822/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC BẢO Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

49271 18010827/HSCBA-HCM 180001824/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Máy lấy dấu răng nha khoa

Còn hiệu lực

49272 18010833/HSCBA-HCM 180001825/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIỀU VĨ Ghể khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

49273 18010835/HSCBA-HCM 180001826/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JANG SUNG VIỆT NAM Bông gòn thấm hút Jang Sung

Còn hiệu lực

49274 18010836/HSCBA-HCM 180001827/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JANG SUNG VIỆT NAM Gạc thấm hút

Còn hiệu lực

49275 18011503/HSCBA-HN 180001706/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM DỤNG CỤ Y TẾ PHẪU THUẬT CHUYÊN KHOA

Còn hiệu lực