STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49276 000.00.19.H29-220101-0014 220000059/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường chọc hút và rửa noãn

Còn hiệu lực

49277 000.00.19.H29-220104-0014 220000001/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49278 000.00.19.H29-220101-0001 220000058/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐỨC TUẤN Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo

Còn hiệu lực

49279 000.00.10.H55-220104-0001 220000001/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐĂNG NHI Dung dịch xịt xoang

Còn hiệu lực

49280 000.00.04.G18-220105-0001 220000338/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HÀ Robot phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

49281 000.00.04.G18-220106-0080 220000334/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dây nối dài bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

49282 000.00.04.G18-220106-0079 220000333/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Máy trị liệu tần số thấp

Còn hiệu lực

49283 000.00.04.G18-220106-0068 220000331/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Mũi mài

Còn hiệu lực

49284 000.00.04.G18-220106-0055 220000330/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị điều trị da

Còn hiệu lực

49285 000.00.04.G18-220106-0058 220000329/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị điều trị da

Còn hiệu lực

49286 000.00.04.G18-220106-0045 220000325/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay khoan

Còn hiệu lực

49287 000.00.04.G18-220106-0072 220000324/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Kim nha khoa

Còn hiệu lực

49288 000.00.04.G18-220106-0070 220000321/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VINA EYE Kính áp tròng (cận thị)

Còn hiệu lực

49289 000.00.17.H62-220106-0001 220000009/PCBMB-VP

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM DƯƠNG

Còn hiệu lực

49290 000.00.04.G18-220106-0067 220000319/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Dao phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

49291 000.00.04.G18-220106-0065 220000318/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

49292 000.00.04.G18-220106-0059 220000317/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị quang trị liệu

Còn hiệu lực

49293 000.00.04.G18-220106-0028 220000316/PCBB-BYT

CÔNG TY THHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Thuốc thử và chất hiệu chuẩn

Còn hiệu lực

49294 000.00.04.G18-220106-0027 220000314/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO Que/Khay/Bút thử xét nghiệm định tính hCG (Que/Khay/Bút thử thai)

Còn hiệu lực

49295 000.00.19.H29-220101-0013 220000057/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường tách khối tế bào bao quanh noãn

Còn hiệu lực

49296 000.00.19.H29-220101-0012 220000056/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường thụ tinh

Còn hiệu lực

49297 000.00.19.H29-220101-0011 220000055/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường thụ tinh hệ chuyển tiếp

Còn hiệu lực

49298 000.00.19.H29-220101-0010 220000054/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường nuôi phôi giai đoạn phân chia hệ chuyển tiếp

Còn hiệu lực

49299 000.00.04.G18-211230-0003 220000313/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH Y SINH DƯỢC PASTEUR Thuốc thử phân tích sinh hóa HbA1c-FW

Còn hiệu lực

49300 000.00.19.H29-220101-0009 220000053/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường nuôi cấy phôi liên tục hệ đơn bước

Còn hiệu lực

49301 000.00.19.H29-220101-0008 220000052/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường rửa tinh trùng

Còn hiệu lực

49302 000.00.19.H29-220101-0007 220000051/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường làm chậm sự di động của tinh trùng

Còn hiệu lực

49303 000.00.19.H29-220101-0006 220000050/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ

Còn hiệu lực

49304 000.00.19.H29-220101-0015 220000049/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường nuôi trưởng thành trứng non

Còn hiệu lực

49305 000.00.19.H29-220101-0016 220000048/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường sinh thiết phôi

Còn hiệu lực

49306 000.00.19.H29-220101-0017 220000047/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường phủ đĩa cấy tế bào trong hỗ trợ sinh sản

Còn hiệu lực

49307 000.00.19.H29-220101-0018 220000046/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường đông phôi

Còn hiệu lực

49308 000.00.19.H29-220101-0019 220000045/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường rã phôi

Còn hiệu lực

49309 000.00.19.H29-220101-0020 220000044/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường nuôi cấy và thụ tinh noãn

Còn hiệu lực

49310 000.00.19.H29-220101-0021 220000043/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường chọc hút và rửa noãn

Còn hiệu lực

49311 000.00.19.H29-220101-0022 220000042/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường phủ đĩa cấy tế bào trong hỗ trợ sinh sản

Còn hiệu lực

49312 000.00.19.H29-220101-0023 220000041/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường nuôi cấy có bổ sung HEPES

Còn hiệu lực

49313 000.00.19.H29-220104-0004 220000010/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM ĐĂNG KHOA VIÊN XÔNG HƯƠNG TRÀM DK

Còn hiệu lực

49314 000.00.04.G18-220106-0044 220000311/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN Băng thấm hút dịch vết thương, không gel

Còn hiệu lực

49315 000.00.18.H24-220105-0001 220000001/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH ĐƯỢC PHẨM VIỆT DŨNG - NHÀ THUỐC VIỆT DŨNG

Còn hiệu lực

49316 000.00.04.G18-220106-0051 220000309/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim hút phẫu thuật

Còn hiệu lực

49317 000.00.04.G18-211221-0001 220000308/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dây dẫn đường can thiệp mạch máu ngoại biên

Còn hiệu lực

49318 000.00.04.G18-220105-0008 220000306/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NIHON SELF MEDICAL VIỆT NAM Máy điện xung trị liệu tại nhà

Còn hiệu lực

49319 000.00.04.G18-220106-0042 220000305/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Máy siêu âm

Còn hiệu lực

49320 000.00.04.G18-220106-0041 220000304/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Tủ bảo quản mẫu máu

Còn hiệu lực

49321 000.00.04.G18-220104-0050 220000303/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Kính tiếp xúc phi cầu soi võng mạc

Còn hiệu lực

49322 000.00.04.G18-220106-0016 220000302/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Thiết bị điều chỉnh lưu lượng; làm ẩm khí oxy dòng cao & phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

49323 000.00.04.G18-220106-0037 220000301/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dụng cụ banh sườn bên

Còn hiệu lực

49324 000.00.04.G18-220106-0026 220000300/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Tủ bảo quản mẫu máu huyết tương

Còn hiệu lực

49325 000.00.04.G18-220104-0098 220000299/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Kéo dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc

Còn hiệu lực

49326 000.00.04.G18-220106-0025 220000298/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Điện cực xét nghiệm định lượng natri

Còn hiệu lực

49327 000.00.04.G18-220106-0035 220000297/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Bộ mặt nạ oxy có túi

Còn hiệu lực

49328 000.00.04.G18-220104-0089 220000296/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Kẹp dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc

Còn hiệu lực

49329 000.00.04.G18-220106-0033 220000295/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Ống đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

49330 000.00.04.G18-220106-0032 220000294/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Hệ thống ghế nha khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực

49331 000.00.24.H49-220105-0003 220000015/PCBMB-QN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

49332 000.00.04.G18-220106-0024 220000292/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

49333 000.00.04.G18-211227-0015 220000291/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LONG BÌNH Bóng nong mạch máu ngoại vi

Còn hiệu lực

49334 000.00.19.H26-211213-0019 220000003/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

49335 000.00.04.G18-220106-0023 220000290/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI ống thông tiểu

Còn hiệu lực

49336 000.00.04.G18-220106-0021 220000289/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ hút dịch tử cung

Còn hiệu lực

49337 000.00.04.G18-220106-0020 220000288/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dây truyền máu cho máy truyền dịch

Còn hiệu lực

49338 000.00.19.H26-220103-0020 220000002/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

49339 000.00.04.G18-220106-0019 220000286/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA Dây dẫn tuần hoàn ngoài cơ thể

Còn hiệu lực

49340 000.00.04.G18-220106-0010 220000285/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Máy hút dịch

Còn hiệu lực

49341 000.00.17.H62-220104-0001 220000008/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT THANH

Còn hiệu lực

49342 000.00.18.H57-220106-0001 220000046/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC PHÚ THUẬN

Còn hiệu lực

49343 000.00.04.G18-220106-0015 220000283/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Chất nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

49344 000.00.04.G18-220106-0014 220000282/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Móc vén cân cơ dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

49345 000.00.04.G18-220105-0037 220000281/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Bộ ống lấy máu kèm kim

Còn hiệu lực

49346 000.00.48.H41-220105-0001 220000001/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP HÀ AN

Còn hiệu lực

49347 000.00.04.G18-220105-0059 220000279/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy điện tim

Còn hiệu lực

49348 000.00.04.G18-220105-0063 220000278/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SNP Kính áp tròng (cận thị)

Còn hiệu lực

49349 000.00.04.G18-211230-0046 220000277/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Khóa 3 ngã có dây

Còn hiệu lực

49350 000.00.04.G18-211230-0045 220000276/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực