STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50101 000.00.19.H26-211001-0011 210001844/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC NAM VIỆT Hệ thống tách chiết DNA/ RNA tự động

Còn hiệu lực

50102 000.00.19.H26-211004-0014 210000670/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y TẾ NANO FRANCE

Còn hiệu lực

50103 000.00.19.H26-211005-0006 210000671/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EU VIỆT

Còn hiệu lực

50104 000.00.19.H26-211002-0002 210000672/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ AN THỊNH

Còn hiệu lực

50105 000.00.19.H26-211005-0014 210001846/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH Túi ép tiệt trùng

Còn hiệu lực

50106 000.00.19.H26-211005-0011 210000673/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TMC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50107 000.00.19.H26-211004-0023 210001847/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Môi trường vận chuyển

Còn hiệu lực

50108 000.00.19.H26-211006-0013 210000674/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

50109 000.00.19.H26-211007-0003 210000675/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ECALL

Còn hiệu lực

50110 000.00.19.H26-211015-0003 210001851/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút

Còn hiệu lực

50111 000.00.19.H26-211013-0033 210001850/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NĂM TỐT Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

50112 000.00.17.H39-211007-0001 210000069/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRUNG L.A Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50113 000.00.17.H39-211004-0001 210000070/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMTEX PHARMA DUNG DỊCH RỬA MŨI

Còn hiệu lực

50114 000.00.17.H39-211005-0001 210000034/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ STEVIMED Bộ phòng chống dịch

Còn hiệu lực

50115 000.00.12.H19-211008-0001 210000050/PCBMB-ĐN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT

Còn hiệu lực

50116 000.00.16.H46-210921-0001 210000004/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 97

Còn hiệu lực

50117 000.00.19.H29-210828-0004 210000769/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THIÊN THỦY Khẩu trang y tế 5D

Còn hiệu lực

50118 000.00.19.H29-210828-0003 210000770/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THIÊN THỦY Khẩu trang y tế 4D

Còn hiệu lực

50119 000.00.19.H29-211015-0001 210000231/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TƯ VẤN DƯỢC PHẨM VỊ ĐỨC

Còn hiệu lực

50120 000.00.19.H29-210930-0006 210000771/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Đệm chống loét

Còn hiệu lực

50121 000.00.19.H29-210928-0004 210000232/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO

Còn hiệu lực

50122 000.00.19.H29-210924-0015 210000233/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH VƯƠNG

Còn hiệu lực

50123 000.00.19.H29-210708-0007 210000234/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

50124 000.00.19.H29-210829-0002 210000235/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TRUNG NGUYÊN 2

Còn hiệu lực

50125 000.00.19.H29-210902-0005 210000236/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC TRUNG NGUYÊN

Còn hiệu lực

50126 000.00.19.H29-210907-0003 210000237/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LỘC PHÁT SÀI GÒN

Còn hiệu lực

50127 000.00.19.H29-210909-0008 210000238/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH RESANTIS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN

Còn hiệu lực

50128 000.00.19.H26-211012-0012 210001853/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS NƯỚC THƠM MIỆNG

Còn hiệu lực

50129 18006014/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100405ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

50130 19010263/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100395ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

50131 000.00.04.G18-210326-0026 2100417ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống thông can thiệp mạch thần kinh

Còn hiệu lực

50132 000.00.04.G18-210830-0001 2100427ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Dây thở oxy hai nhánh

Còn hiệu lực

50133 17000640/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100423ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

50134 19009423/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100413ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy X-quang vú

Còn hiệu lực

50135 000.00.04.G18-210408-0017 2100432ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM) Dây nối áp lực cao

Còn hiệu lực

50136 17000161/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100400ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Dụng cụ lấy sỏi

Còn hiệu lực

50137 000.00.04.G18-210625-0001 2100437ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ OMIGA Kim cánh bướm

Còn hiệu lực

50138 18007288/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100391ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ mở khí quản 2 nòng

Còn hiệu lực

50139 000.00.04.G18-210811-0021 2100428ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên

Còn hiệu lực

50140 17001497/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100396ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

Còn hiệu lực

50141 000.00.04.G18-210820-0010 2100424ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

50142 000.00.04.G18-210408-0021 2100433ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM) Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

50143 17000630/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100418ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Máy tạo nhịp tạm thời

Còn hiệu lực

50144 17003372/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100392ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ống thông tĩnh mạch trung tâm

Còn hiệu lực

50145 000.00.04.G18-200910-0009 2100401ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm kim tiêm insulin

Còn hiệu lực

50146 000.00.04.G18-210524-0028 2100419ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ đục động mạch chủ

Còn hiệu lực

50147 000.00.04.G18-210905-0026 2100397ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Kính áp tròng (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

50148 000.00.04.G18-200910-0008 2100402ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm kim tiêm insulin

Còn hiệu lực

50149 17001614/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100410ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Chỉ phẫu thuật tan chậm tổng hợp đơn sợi

Còn hiệu lực

50150 19008600/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100406ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

50151 000.00.04.G18-210826-0005 2100429ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ thở oxy có túi

Còn hiệu lực

50152 000.00.04.G18-210719-0029 2100438ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đơn sợi

Còn hiệu lực

50153 17003851/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100393ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây truyền máu

Còn hiệu lực

50154 18006109/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100407ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH Kính áp tròng dùng 2 tuần

Còn hiệu lực

50155 000.00.04.G18-210716-0005 2100434ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

50156 000.00.04.G18-210905-0025 2100398ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Kính áp tròng (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

50157 17003084/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100414ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Ống thông chẩn đoán

Còn hiệu lực

50158 20011382/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100430ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC Dây hút dịch phẫu thuật

Còn hiệu lực

50159 20011415/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100411ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Máy lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

50160 000.00.04.G18-210812-0023 2100425ĐKLH/BYT-TB-CT

Công ty cổ phần Meiko Automation Máy thở không xâm nhập

Còn hiệu lực

50161 000.00.04.G18-200910-0010 2100403ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm kim tiêm insulin

Còn hiệu lực

50162 000.00.04.G18-210719-0028 2100439ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi tan nhanh

Còn hiệu lực

50163 000.00.04.G18-210716-0007 2100435ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Máy đo huyết áp tự động cổ tay

Còn hiệu lực

50164 000.00.04.G18-210121-0002 2100415ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bóng tắc mạch

Còn hiệu lực

50165 18006610/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100422ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Van tim sinh học

Còn hiệu lực

50166 000.00.04.G18-210302-0012 2100399ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Hệ thống nội soi tiêu hóa

Còn hiệu lực

50167 20011423/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100412ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Bộ quả lọc trao đổi huyết tương

Còn hiệu lực

50168 000.00.04.G18-210504-0002 2100421ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

50169 000.00.04.G18-210408-0016 2100431ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM) Ống thông dạ dày

Còn hiệu lực

50170 000.00.04.G18-210827-0002 2100426ĐKLH/BYT-TB-CT

Công ty cổ phần Meiko Automation Máy thở không xâm nhập

Còn hiệu lực

50171 000.00.04.G18-210409-0008 2100408ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Dụng cụ mở đường vào mạch máu

Còn hiệu lực

50172 19009179/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100394ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Holter huyết áp

Còn hiệu lực

50173 000.00.04.G18-210625-0002 2100436ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ OMIGA Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

50174 000.00.04.G18-210524-0041 2100416ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Van tim sinh học

Còn hiệu lực

50175 19009216/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100386ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định thời gian PT, APTT và định lượng Pro-IL-Complex, Hepatocomplex

Còn hiệu lực