STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50176 000.00.04.G18-211027-0020 2100770ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vi ống thông

Còn hiệu lực

50177 000.00.04.G18-210819-0012 2100771ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống thông chụp mạch

Còn hiệu lực

50178 20011422/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100772ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Bộ quả lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

50179 000.00.04.G18-200518-0017 2100773ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Bộ quả lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

50180 000.00.04.G18-200518-0019 2100774ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Bộ quả lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

50181 000.00.04.G18-210528-0009 2100775ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ca-nuyn động mạch đầu cong kim loại

Còn hiệu lực

50182 000.00.04.G18-201208-0003 2100776ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực

50183 000.00.04.G18-210907-0010 2100777ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Máy phá rung tim và tạo nhịp

Còn hiệu lực

50184 000.00.16.H23-211231-0001 210000023/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH VIỆT ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50185 000.00.31.H36-211230-0002 210000043/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIÊN ANH 2

Còn hiệu lực

50186 000.00.31.H36-211230-0001 210000042/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIÊN ANH

Còn hiệu lực

50187 000.00.31.H36-211229-0001 210000041/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC AN LẠC

Còn hiệu lực

50188 000.00.31.H36-211228-0002 210000040/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIÊN AN

Còn hiệu lực

50189 000.00.19.H29-211216-0012 210001057/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI NAM QUE LẤY MẪU DỊCH TỴ HẦU / Specimen Collection Swab

Còn hiệu lực

50190 000.00.19.H29-211216-0013 210001058/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI NAM ỐNG MÔI TRƯỜNG VẬN CHUYỂN MẪU/ Disposable Vius Specimen Collection Tube

Còn hiệu lực

50191 000.00.19.H29-211210-0013 210001059/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GĂNG TAY SRI TRANG VIỆT NAM Găng tay cao su y tế

Còn hiệu lực

50192 000.00.19.H29-211210-0016 210000499/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYỄN PHAN

Còn hiệu lực

50193 000.00.19.H29-211220-0022 210000500/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT VƯỢNG

Còn hiệu lực

50194 000.00.19.H29-211216-0010 210001060/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là ống nối cho dụng cụ đựng mẫu

Còn hiệu lực

50195 000.00.19.H29-211215-0012 210001061/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LYNH FARMA Nước biển xịt mũi

Còn hiệu lực

50196 000.00.19.H29-211201-0010 210000501/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM KIM THUỶ

Còn hiệu lực

50197 000.00.19.H29-210924-0019 210000502/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 10

Còn hiệu lực

50198 000.00.19.H29-211002-0004 210001062/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Tròng kính (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

50199 000.00.19.H29-211112-0017 210000503/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HOÀNG HOÀNG LONG

Còn hiệu lực

50200 000.00.19.H29-211115-0002 210000504/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN

Còn hiệu lực

50201 000.00.19.H29-211124-0005 210001063/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN NGOẠI KHOA SANTE Giường bệnh nhân dùng trong phòng chờ

Còn hiệu lực

50202 000.00.19.H29-211127-0020 210001064/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Dụng cụ cầm tay dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

50203 000.00.19.H29-211123-0009 210000505/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THANH NGỌC

Còn hiệu lực

50204 000.00.19.H29-211126-0002 210001065/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN LỘC Dụng cụ chỉnh nha

Còn hiệu lực

50205 000.00.19.H29-211119-0009 210000506/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP

Còn hiệu lực

50206 000.00.19.H29-211223-0010 210000507/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT THANH

Còn hiệu lực

50207 000.00.19.H29-210921-0036 210000508/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 29

Còn hiệu lực

50208 000.00.19.H29-210928-0008 210000509/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU-NHÀ THUỐC LONG CHÂU CỦ CHI

Còn hiệu lực

50209 000.00.19.H29-211227-0025 210000510/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HƯƠNG THẢO

Còn hiệu lực

50210 000.00.07.H28-211224-0004 210000005/PCBA-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ESSEN - ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50211 000.00.16.H22-211225-0001 210000002/PCBMB-HG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG

Còn hiệu lực

50212 000.00.09.H61-211230-0002 210000013/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC CÂY CÒNG 3

Còn hiệu lực

50213 000.00.09.H61-211230-0003 210000014/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC CÂY CÒNG

Còn hiệu lực

50214 000.00.09.H61-211230-0001 210000015/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC CÂY CÒNG 2

Còn hiệu lực

50215 000.00.10.H31-211213-0001 210000026/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUANG XANH GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

50216 000.00.10.H31-211222-0001 210000027/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ BIOSANTIS GẠC RƠ LƯỠI

Còn hiệu lực

50217 000.00.19.H26-211214-0023 210000785/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ LÊ HOÀNG

Còn hiệu lực

50218 000.00.19.H26-211217-0003 210002258/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NUTRIPHARMA Xịt họng

Còn hiệu lực

50219 000.00.19.H26-211221-0017 210002260/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch rửa mắt

Còn hiệu lực

50220 000.00.19.H26-211210-0015 210000783/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC

Còn hiệu lực

50221 000.00.19.H26-211214-0002 210002261/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

50222 000.00.19.H26-211115-0011 210002263/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Máy lọc và tiệt trùng không khí

Còn hiệu lực

50223 000.00.19.H26-211214-0018 210000143/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VGAS Miếng dán giảm đau

Còn hiệu lực

50224 000.00.19.H26-211206-0007 210002264/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Máy hàn dây túi máu

Còn hiệu lực

50225 000.00.19.H26-211211-0004 210002265/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Hộp bảo quản mẫu, sinh phẩm, dược phẩm

Còn hiệu lực

50226 000.00.19.H26-211228-0005 210000789/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y TẾ QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

50227 000.00.19.H26-211228-0014 210000790/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THU NGÂN

Còn hiệu lực

50228 000.00.19.H26-211227-0030 210000791/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂY ĐỨC VIỆT

Còn hiệu lực

50229 000.00.19.H26-211229-0008 210002266/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN BÌNH Khẩu trang y tế (Medical/Surgical mask)

Còn hiệu lực

50230 000.00.19.H26-211213-0015 210002268/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SINH HỌC MORINSE Nước Súc Miệng KLIN

Còn hiệu lực

50231 000.00.19.H26-211201-0008 210002269/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA XỊT MŨI

Còn hiệu lực

50232 000.00.19.H26-211209-0001 210000786/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI H STAR

Còn hiệu lực

50233 000.00.19.H26-211209-0037 210000787/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TÂN MỸ

Còn hiệu lực

50234 000.00.19.H26-211206-0003 210002270/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC Dung dịch nhỏ tai Nhĩ Khang

Còn hiệu lực

50235 000.00.19.H26-211221-0019 210002271/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC API XỊT HỌNG XUYÊN TÂM LIÊN

Còn hiệu lực

50236 000.00.19.H26-211221-0018 210002278/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch rửa mắt

Còn hiệu lực

50237 000.00.19.H26-211228-0007 210000792/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HAKACHI VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50238 000.00.19.H26-211228-0003 210002279/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi ưu trương

Còn hiệu lực

50239 000.00.19.H26-211217-0017 210002280/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi Influprop

Còn hiệu lực

50240 000.00.19.H26-211227-0023 210002283/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀM SAPHIA Bột bảo vệ răng lợi

Còn hiệu lực

50241 000.00.19.H26-211228-0015 210002284/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA Xịt họng

Còn hiệu lực

50242 000.00.19.H26-211217-0005 210002285/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT Xịt mũi

Còn hiệu lực

50243 000.00.19.H26-211129-0013 210000793/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HOA

Còn hiệu lực

50244 000.00.19.H26-211129-0014 210000794/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH BÁN VẬT TƯ Y TẾ KIÊN NGA

Còn hiệu lực

50245 000.00.19.H26-211223-0030 210002288/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐQVIN PHARMA Xịt mũi

Còn hiệu lực

50246 000.00.19.H26-211227-0016 210002289/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐQVIN PHARMA Xịt họng

Còn hiệu lực

50247 000.00.19.H26-211130-0010 210000788/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SAO THÁI DƯƠNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50248 000.00.19.H26-211209-0056 210002257/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MED-LIFE Mỏ vịt khám phụ khoa

Còn hiệu lực

50249 000.00.19.H26-211116-0025 210002259/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ MINH ĐỨC Bộ dụng cụ phẫu thuật thay lại khớp háng

Còn hiệu lực

50250 000.00.17.H59-211220-0002 210000009/PCBMB-TV

NHÀ THUỐC TRƯỜNG GIANG

Còn hiệu lực