STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50551 000.00.18.H20-210922-0006 210000005/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 178

Còn hiệu lực

50552 000.00.19.H26-210927-0022 210001705/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Máy tách chiết Acid Nucleic

Còn hiệu lực

50553 000.00.19.H26-210927-0023 210001706/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Bộ kit tách chiết Acid Nucleic

Còn hiệu lực

50554 000.00.19.H26-210927-0026 210001708/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PROJECT Khẩu trang y tế Carbon

Còn hiệu lực

50555 000.00.18.H57-210921-0014 210000042/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 45 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50556 000.00.18.H57-210921-0015 210000043/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 38 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50557 000.00.18.H57-210921-0017 210000044/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 46 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50558 000.00.18.H57-210921-0018 210000045/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 16 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50559 000.00.18.H57-210921-0019 210000046/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 42 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50560 000.00.18.H57-210920-0007 210000047/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 8 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50561 000.00.18.H57-210922-0001 210000048/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 39 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50562 000.00.18.H57-210922-0002 210000049/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 40 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50563 000.00.18.H57-210922-0005 210000050/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 24 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50564 000.00.18.H57-210922-0006 210000051/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50565 000.00.18.H57-210921-0016 210000052/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 48 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50566 000.00.18.H57-210923-0002 210000053/PCBMB-TTH

HỘ KINH DOANH QUẦYTHUỐC THỦY PHÙ

Còn hiệu lực

50567 000.00.18.H57-210921-0012 210000054/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 19 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50568 000.00.18.H57-210921-0011 210000055/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 17 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50569 000.00.18.H57-210921-0010 210000056/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 3 THUỘC CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50570 000.00.18.H57-210920-0003 210000058/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 14 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50571 000.00.19.H26-210913-0023 210001710/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

50572 000.00.18.H57-210920-0001 210000059/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 5 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50573 000.00.19.H26-210917-0007 210000601/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NEW INN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50574 000.00.18.H57-210916-0004 210000060/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 5 - THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

50575 000.00.19.H26-210906-0016 210001713/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Kit tách chiết acid nucleic virus APmag TM Viral NA

Còn hiệu lực

50576 000.00.18.H57-210916-0002 210000061/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 1 - THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

50577 000.00.19.H26-210914-0019 210001711/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Giầy phẫu thuật/ Giầy chống dịch/ Giầy phòng hộ

Còn hiệu lực

50578 000.00.18.H57-210915-0012 210000041/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 9 - THUỘC CTY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

50579 000.00.19.H26-210914-0021 210001712/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Mũ phẫu thuật/ Mũ chống dịch/ Mũ phòng hộ

Còn hiệu lực

50580 000.00.19.H26-210917-0003 210000602/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50581 000.00.19.H26-210920-0005 210001715/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX Tem chỉ thị chiếu xạ túi máu

Còn hiệu lực

50582 000.00.19.H26-210920-0010 210001716/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA NƯỚC SÚC MIỆNG RĂNG HỌNG

Còn hiệu lực

50583 000.00.19.H26-210918-0005 210001717/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GJ INTERNATIONAL VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50584 000.00.19.H26-210921-0002 210001718/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Nước súc miệng ABC ORAVIR

Còn hiệu lực

50585 000.00.19.H26-210927-0013 210001720/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM AN KHANG DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

50586 000.00.19.H26-210726-0006 210001704/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUJIFRANCE XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

50587 000.00.19.H29-210708-0001 210000711/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

50588 000.00.19.H29-210705-0008 210000712/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

50589 000.00.19.H29-210921-0003 210000200/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KỸ THUẬT

Còn hiệu lực

50590 000.00.19.H29-210720-0008 210000713/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất cài đặt máy 7 màu

Còn hiệu lực

50591 000.00.19.H29-210608-0001 210000714/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Đầu côn có màng lọc

Còn hiệu lực

50592 000.00.19.H29-210802-0017 210000715/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

50593 000.00.19.H29-210802-0018 210000716/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

50594 000.00.19.H29-210802-0019 210000717/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

50595 000.00.19.H29-210802-0020 210000718/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

50596 000.00.19.H29-210802-0021 210000719/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

50597 000.00.19.H29-210618-0007 210000201/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ÂU VIỆT

Còn hiệu lực

50598 000.00.16.H23-210930-0001 210000080/PCBA-HD

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG Dung dịch rửa vết thương BERBEMED

Còn hiệu lực

50599 000.00.18.H20-210924-0001 210000006/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 323

Còn hiệu lực

50600 000.00.18.H20-210924-0003 210000007/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 196

Còn hiệu lực

50601 000.00.18.H57-210921-0006 210000057/PCBMB-TTH

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ NSH

Còn hiệu lực

50602 000.00.16.H02-210921-0002 210000006/PCBMB-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 285

Còn hiệu lực

50603 17004005/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100345ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh sườn cho phẫu thuật tim ít xâm lấn

Còn hiệu lực

50604 000.00.16.H02-210921-0001 210000007/PCBMB-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 150

Còn hiệu lực

50605 000.00.19.H26-210924-0004 210001721/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG ĐÔ HÀ NỘI - BQP Giường Y tế điều khiển ba tay quay

Còn hiệu lực

50606 000.00.17.H13-210924-0001 210000034/PCBMB-CT

CONG TY TNHH DUOC PHAM THIEN KHANG

Còn hiệu lực

50607 000.00.17.H13-210927-0001 210000035/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC TOÀN PHÁT

Còn hiệu lực

50608 000.00.19.H26-210927-0025 210001707/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠCH MAI DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

50609 000.00.17.H07-210922-0001 210000008/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 98

Còn hiệu lực

50610 000.00.17.H07-210923-0001 210000009/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 233

Còn hiệu lực

50611 000.00.17.H07-210923-0002 210000010/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 329

Còn hiệu lực

50612 17003200/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100306ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Giá đỡ nội mạch làm thay đổi hướng dòng chảy

Còn hiệu lực

50613 000.00.19.H26-210918-0002 210001714/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGUYÊN LONG Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

50614 000.00.19.H26-210920-0018 210001719/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Xịt họng ZenBee

Còn hiệu lực

50615 000.00.04.G18-210928-0017 210213GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN CHỢ RẪY Máy tạo ô-xy

Còn hiệu lực

50616 000.00.04.G18-210927-0003 210212GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDISON VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50617 000.00.04.G18-210917-0007 210211GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PSD Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50618 000.00.04.G18-210920-0005 210210GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ HƯNG THỊNH Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50619 000.00.04.G18-210902-0002 210209GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính RNA SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50620 000.00.19.H29-210927-0001 210000199/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SOFACO

Còn hiệu lực

50621 000.00.04.G18-210427-0016 2100319ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Tủ sấy tiệt trùng

Còn hiệu lực

50622 17001097/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100297ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Phổi nhân tạo

Còn hiệu lực

50623 000.00.04.G18-210726-0012 2100316ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH AEONMED VIỆT NAM Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc

Còn hiệu lực

50624 000.00.16.H23-210927-0003 210000079/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VŨ HIẾU Khẩu trang y tế Doti Baby

Còn hiệu lực

50625 000.00.19.H26-210917-0028 210001703/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRITYDO HƯNG PHƯỚC DUNG DỊCH XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực