STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50701 170000505/HSDKLH_NK_B_K_QG-BYT 2100298ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

50702 17000683/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100363ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Máy siêu âm

Còn hiệu lực

50703 000.00.04.G18-210518-0004 21000932CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SX TM HỒ PHÁT SÓC TRĂNG Khẩu trang y tế (Medical Face Masks )

Còn hiệu lực

50704 000.00.04.G18-210621-0012 21000931CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTH VIỆT NAM BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH HEALTHVIE, BỘ 4 MÓN (HEALTHVIE PROTECTIVE SUIT, SET OF 4 PIECES)

Còn hiệu lực

50705 000.00.04.G18-210702-0010 21000930CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DP PHÚC KHANG KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL MASK)

Còn hiệu lực

50706 000.00.04.G18-210806-0007 21000929CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH O - T PHARMA VIỆT NAM Khẩu trang y tế / Medical masks

Còn hiệu lực

50707 000.00.04.G18-210723-0006 21000928CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Máy X-Quang di động (Mobile X-ray System)

Còn hiệu lực

50708 000.00.04.G18-210723-0001 21000927CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN Khẩu trang y tế KA99 (KA99 MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

50709 000.00.04.G18-210813-0001 21000923CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG TMT Bộ trang phục phòng, chống dịch/ Medical protective clothing

Còn hiệu lực

50710 000.00.04.G18-210819-0011 21000922CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐỨC THIỆN Bộ trang phục phòng, chống dịch (Personal protective equipment)

Còn hiệu lực

50711 000.00.04.G18-210816-0025 21000920CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Ống nối dây máy thở cao tần (Catheter Mount)

Còn hiệu lực

50712 000.00.04.G18-210820-0011 21000918CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THÁI PHƯƠNG Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

50713 000.00.04.G18-210821-0002 21000916CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN ÁO CHOÀNG PHẪU THUẬT (SURGICAL GOWN)

Còn hiệu lực

50714 000.00.04.G18-210824-0008 21000915CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR Khẩu trang y tế/ Medical face mask

Còn hiệu lực

50715 000.00.04.G18-210811-0022 21000912CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH AN KHÁNH Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

50716 000.00.18.H20-210922-0001 210000003/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 193

Còn hiệu lực

50717 000.00.18.H20-210922-0005 210000004/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 168

Còn hiệu lực

50718 000.00.18.H20-210922-0006 210000005/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 178

Còn hiệu lực

50719 000.00.19.H26-210927-0022 210001705/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Máy tách chiết Acid Nucleic

Còn hiệu lực

50720 000.00.19.H26-210927-0023 210001706/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Bộ kit tách chiết Acid Nucleic

Còn hiệu lực

50721 000.00.19.H26-210927-0026 210001708/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PROJECT Khẩu trang y tế Carbon

Còn hiệu lực

50722 000.00.18.H57-210921-0014 210000042/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 45 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50723 000.00.18.H57-210921-0015 210000043/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 38 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50724 000.00.18.H57-210921-0017 210000044/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 46 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50725 000.00.18.H57-210921-0018 210000045/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 16 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50726 000.00.18.H57-210921-0019 210000046/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 42 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50727 000.00.18.H57-210920-0007 210000047/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 8 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50728 000.00.18.H57-210922-0001 210000048/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 39 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50729 000.00.18.H57-210922-0002 210000049/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 40 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50730 000.00.18.H57-210922-0005 210000050/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 24 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50731 000.00.18.H57-210922-0006 210000051/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50732 000.00.18.H57-210921-0016 210000052/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 48 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50733 000.00.18.H57-210923-0002 210000053/PCBMB-TTH

HỘ KINH DOANH QUẦYTHUỐC THỦY PHÙ

Còn hiệu lực

50734 000.00.18.H57-210921-0012 210000054/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 19 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50735 000.00.18.H57-210921-0011 210000055/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 17 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50736 000.00.18.H57-210921-0010 210000056/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 3 THUỘC CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50737 000.00.18.H57-210920-0003 210000058/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 14 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50738 000.00.19.H26-210913-0023 210001710/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

50739 000.00.18.H57-210920-0001 210000059/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 5 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50740 000.00.19.H26-210917-0007 210000601/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NEW INN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50741 000.00.18.H57-210916-0004 210000060/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 5 - THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

50742 000.00.19.H26-210906-0016 210001713/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Kit tách chiết acid nucleic virus APmag TM Viral NA

Còn hiệu lực

50743 000.00.18.H57-210916-0002 210000061/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 1 - THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

50744 000.00.19.H26-210914-0019 210001711/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Giầy phẫu thuật/ Giầy chống dịch/ Giầy phòng hộ

Còn hiệu lực

50745 000.00.18.H57-210915-0012 210000041/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 9 - THUỘC CTY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

50746 000.00.19.H26-210914-0021 210001712/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Mũ phẫu thuật/ Mũ chống dịch/ Mũ phòng hộ

Còn hiệu lực

50747 000.00.19.H26-210917-0003 210000602/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50748 000.00.19.H26-210920-0005 210001715/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX Tem chỉ thị chiếu xạ túi máu

Còn hiệu lực

50749 000.00.19.H26-210920-0010 210001716/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA NƯỚC SÚC MIỆNG RĂNG HỌNG

Còn hiệu lực

50750 000.00.19.H26-210918-0005 210001717/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GJ INTERNATIONAL VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50751 000.00.19.H26-210921-0002 210001718/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Nước súc miệng ABC ORAVIR

Còn hiệu lực

50752 000.00.19.H26-210927-0013 210001720/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM AN KHANG DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

50753 000.00.19.H26-210726-0006 210001704/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUJIFRANCE XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

50754 000.00.19.H29-210708-0001 210000711/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

50755 000.00.19.H29-210705-0008 210000712/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

50756 000.00.19.H29-210921-0003 210000200/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KỸ THUẬT

Còn hiệu lực

50757 000.00.19.H29-210720-0008 210000713/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất cài đặt máy 7 màu

Còn hiệu lực

50758 000.00.19.H29-210608-0001 210000714/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Đầu côn có màng lọc

Còn hiệu lực

50759 000.00.19.H29-210802-0017 210000715/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

50760 000.00.19.H29-210802-0018 210000716/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

50761 000.00.19.H29-210802-0019 210000717/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

50762 000.00.19.H29-210802-0020 210000718/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

50763 000.00.19.H29-210802-0021 210000719/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

50764 000.00.19.H29-210618-0007 210000201/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ÂU VIỆT

Còn hiệu lực

50765 000.00.16.H23-210930-0001 210000080/PCBA-HD

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG Dung dịch rửa vết thương BERBEMED

Còn hiệu lực

50766 000.00.18.H20-210924-0001 210000006/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 323

Còn hiệu lực

50767 000.00.18.H20-210924-0003 210000007/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 196

Còn hiệu lực

50768 000.00.18.H57-210921-0006 210000057/PCBMB-TTH

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ NSH

Còn hiệu lực

50769 000.00.16.H02-210921-0002 210000006/PCBMB-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 285

Còn hiệu lực

50770 17004005/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100345ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh sườn cho phẫu thuật tim ít xâm lấn

Còn hiệu lực

50771 000.00.16.H02-210921-0001 210000007/PCBMB-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 150

Còn hiệu lực

50772 000.00.19.H26-210924-0004 210001721/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG ĐÔ HÀ NỘI - BQP Giường Y tế điều khiển ba tay quay

Còn hiệu lực

50773 000.00.17.H13-210924-0001 210000034/PCBMB-CT

CONG TY TNHH DUOC PHAM THIEN KHANG

Còn hiệu lực

50774 000.00.17.H13-210927-0001 210000035/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC TOÀN PHÁT

Còn hiệu lực

50775 000.00.19.H26-210927-0025 210001707/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠCH MAI DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực