STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
5026 000.00.04.G18-221003-0015 220003298/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

5027 000.00.04.G18-221014-0013 220003297/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen

Còn hiệu lực

5028 000.00.19.H26-221027-0009 220002984/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VƯỜN LÀNH Dung dịch vệ sinh tai mũi họng, răng miệng

Còn hiệu lực

5029 000.00.04.G18-221028-0015 220003296/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính CD99

Còn hiệu lực

5030 000.00.19.H26-221021-0023 220003378/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Dung dịch ly giải hồng cầu dùng với Máy xét nghiệm HbA1c tự động

Còn hiệu lực

5031 000.00.19.H26-221020-0033 220003377/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng HbA1c dùng cho máy

Còn hiệu lực

5032 000.00.19.H26-221021-0021 220003376/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Bộ IVD dùng với Máy xét nghiệm HbA1c tự động

Còn hiệu lực

5033 000.00.19.H26-221019-0019 220003375/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Bộ IVD dùng với Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

5034 000.00.19.H26-221021-0004 220003374/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Còn hiệu lực

5035 000.00.19.H26-221021-0016 220003373/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Còn hiệu lực

5036 000.00.19.H26-221020-0044 220003371/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Máy xét nghiệm HbA1c tự động

Còn hiệu lực

5037 000.00.19.H26-221021-0007 220003370/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

5038 000.00.19.H26-221021-0005 220003369/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Còn hiệu lực

5039 000.00.19.H26-221020-0036 220003368/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Bộ IVD dùng với Máy xét nghiệm HbA1c tự động

Còn hiệu lực

5040 000.00.19.H26-221020-0032 220003367/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Que thử dùng cho máy xét nghiệm ammonia trong máu

Còn hiệu lực

5041 000.00.19.H26-221019-0029 220003365/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

5042 000.00.19.H26-221020-0039 220003364/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Que thử và dung dịch đối chiếu đi kèm dùng cho máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

5043 000.00.19.H26-221020-0040 220003363/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Bộ IVD dùng với Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

5044 000.00.19.H26-221020-0043 220003362/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Máy xét nghiệm HbA1c tự động

Còn hiệu lực

5045 000.00.19.H26-221026-0010 220002218/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

5046 000.00.12.H19-221012-0001 220000016/PCBB-ĐN

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Bộ mở thận tán sỏi qua da/Nephrostomy Kit for Lithotripsy

Còn hiệu lực

5047 000.00.12.H19-221028-0001 220000050/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

5048 000.00.19.H26-221027-0010 220000013/PCBA-BV

CÔNG TY TNHH GODITA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

5049 000.00.19.H26-221027-0035 220002217/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH

Còn hiệu lực

5050 000.00.04.G18-221028-0013 220003295/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính CD79a

Còn hiệu lực

5051 000.00.04.G18-221028-0012 220003294/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính CD68

Còn hiệu lực

5052 000.00.19.H26-221028-0014 220002216/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TIẾN QUỲNH

Còn hiệu lực

5053 000.00.04.G18-221028-0009 220003293/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính CD43

Còn hiệu lực

5054 000.00.04.G18-221028-0008 220003292/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Họ que thử xét nghiệm định tính IGFBP-1

Còn hiệu lực

5055 000.00.04.G18-221028-0007 220003291/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính PSA

Còn hiệu lực

5056 000.00.04.G18-221028-0005 220003290/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Họ que thử xét nghiệm định tính IGFBP-1 phosphoryl hoá

Còn hiệu lực

5057 000.00.48.H41-221021-0001 220000041/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ QH GROUP DẦU MASSAGE HOÀNG CỐT THỐNG

Còn hiệu lực

5058 000.00.04.G18-221028-0004 220003289/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein p40

Còn hiệu lực

5059 000.00.04.G18-221028-0003 220003288/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính CD3

Còn hiệu lực

5060 000.00.48.H41-221020-0001 220000009/PCBSX-NA

CÔNG TY TNHH NINMED Dung dịch, Gel, Kem dùng cho mắt

Còn hiệu lực

5061 000.00.19.H26-221027-0038 220002983/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VG MIẾNG DÁN HẠ SỐT

Còn hiệu lực

5062 000.00.19.H29-221026-0011 220003451/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

5063 000.00.19.H29-221026-0015 220003450/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol

Còn hiệu lực

5064 000.00.19.H29-221026-0017 220003449/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

5065 000.00.19.H29-221026-0019 220003448/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng acetaminophen

Còn hiệu lực

5066 000.00.19.H29-221027-0017 220003447/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol

Còn hiệu lực

5067 000.00.19.H29-221027-0020 220003446/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol

Còn hiệu lực

5068 000.00.19.H29-221027-0023 220003445/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng magnesium

Còn hiệu lực

5069 000.00.19.H29-221026-0031 220002240/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ xử lý mẫu

Còn hiệu lực

5070 000.00.19.H29-221026-0030 220002239/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đầu típ

Còn hiệu lực

5071 000.00.19.H29-221026-0029 220002238/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là khay đựng ống mẫu

Còn hiệu lực

5072 000.00.19.H29-221026-0028 220002237/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là ống mẫu

Còn hiệu lực

5073 000.00.19.H29-221025-0009 220002236/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD lấy và vận chuyển mẫu cho xét nghiệm PCR

Còn hiệu lực

5074 000.00.19.H29-221025-0008 220002235/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là ống mẫu

Còn hiệu lực

5075 000.00.19.H29-221025-0007 220002234/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là nắp hàn giếng

Còn hiệu lực

5076 000.00.19.H29-221025-0006 220002233/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là giếng mẫu

Còn hiệu lực

5077 000.00.19.H29-221026-0014 220003444/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol

Còn hiệu lực

5078 000.00.19.H29-221026-0012 220003443/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng magnesium

Còn hiệu lực

5079 000.00.19.H29-221027-0024 220003442/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia

Còn hiệu lực

5080 000.00.17.H39-220331-0004 220000051/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ STEVIMED Áo choàng cách ly y tế

Còn hiệu lực

5081 000.00.04.G18-221027-0028 220003287/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Cụm IVD Thuốc thử Điện giải: Ca (Calci), Fe (Sắt), Mg (Magnesi)

Còn hiệu lực

5082 000.00.19.H26-221027-0037 220002982/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VG MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU

Còn hiệu lực

5083 000.00.19.H26-221003-0009 220003361/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Test nhanh latex định tính và bán định lượng CRP, RF, AS

Còn hiệu lực

5084 000.00.19.H26-221027-0002 220002981/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG Y NAM Dung dịch xịt vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

5085 000.00.04.G18-221027-0008 220003286/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1,5 Tesla

Còn hiệu lực

5086 000.00.19.H26-221025-0021 220000116/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH VƯỜN LÀNH Dung dịch sát khuẩn, khử khuẩn

Còn hiệu lực

5087 000.00.19.H26-221003-0002 220003360/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD dấu ấn viêm khớp Anti Streptolysin O, Rheumatoid Factor

Còn hiệu lực

5088 000.00.19.H26-221003-0017 220002980/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANH XUÂN Đèn khám di động

Còn hiệu lực

5089 000.00.19.H26-220930-0017 220002215/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ HỒ MINH THẮNG

Còn hiệu lực

5090 000.00.04.G18-221025-0016 220000006/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

5091 000.00.04.G18-221027-0014 220003285/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng L‑homocysteine

Còn hiệu lực

5092 000.00.19.H26-221022-0001 220002979/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ICO Kem bôi trĩ

Còn hiệu lực

5093 000.00.19.H26-221024-0012 220002978/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA Gel bôi trĩ

Còn hiệu lực

5094 000.00.19.H26-221024-0011 220002977/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA Gel xoa giảm đau

Còn hiệu lực

5095 000.00.19.H26-221024-0010 220002976/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA KEM ẤM GIẢM HO

Còn hiệu lực

5096 000.00.19.H26-221027-0013 220002975/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VTP Á CHÂU Máy tăm nước

Còn hiệu lực

5097 000.00.04.G18-221025-0019 220000009/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

5098 000.00.04.G18-221025-0018 220000008/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

5099 000.00.04.G18-221025-0017 220000007/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

5100 000.00.04.G18-221026-0030 220003284/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng PR3

Còn hiệu lực