STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50926 000.00.19.H26-210913-0001 210001656/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

50927 000.00.19.H26-210803-0017 210000108/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Máy lọc và tiệt trùng không khí

Còn hiệu lực

50928 000.00.19.H26-210907-0005 210001657/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HAVICO XỊT TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

50929 000.00.19.H26-210910-0012 210001658/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Cáng vận chuyển bệnh nhân đa năng và phụ kiện

Còn hiệu lực

50930 000.00.19.H26-210910-0014 210001659/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Bàn khám đa năng

Còn hiệu lực

50931 000.00.19.H26-210910-0015 210001660/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Giường cho trẻ sơ sinh chuyên dùng trong y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

50932 000.00.19.H26-210913-0018 210000585/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA BÁCH NIÊN

Còn hiệu lực

50933 000.00.19.H26-210913-0011 210001661/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AKOPHA PHÁP DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

50934 000.00.19.H26-210913-0012 210001662/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NANO LIFE DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

50935 000.00.19.H26-210913-0013 210001663/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ANPHACO XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

50936 000.00.19.H26-210910-0031 210001665/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

50937 000.00.19.H26-210910-0017 210001666/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm sinh hoá

Còn hiệu lực

50938 000.00.19.H26-210915-0006 210000586/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI Á ÂU

Còn hiệu lực

50939 000.00.19.H26-210915-0012 210000110/PCBSX-HN

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HẢI YẾN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

50940 000.00.19.H26-210923-0004 210001667/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH UNITECH VINA Bộ trang phục bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

50941 000.00.19.H26-210922-0012 210001669/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH ĐẠI XUÂN Máy tách chiết acid nucleic tự động ZiXpress

Còn hiệu lực

50942 000.00.17.H54-210920-0001 210000008/PCBMB-TB

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

50943 000.00.04.G18-210910-0009 210205GPNK/BYT-TB-CT

TORIYAMA KAORU kính áp tròng (loại cận thị)

Còn hiệu lực

50944 000.00.04.G18-201217-0008 2100314ĐKLH/BYT-TB-CT

VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ Máy vật lý trị liệu

Còn hiệu lực

50945 000.00.19.H26-210921-0007 210000584/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á

Còn hiệu lực

50946 000.00.19.H29-210305-0006 210000686/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV AN KHANG PHÁT TRÒNG KÍNH BẰNG NHỰA (CẬN, VIỄN LOẠN)

Còn hiệu lực

50947 000.00.19.H29-210901-0004 210000687/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Máy chiết tách acid nucleic tự động

Còn hiệu lực

50948 000.00.19.H29-210901-0005 210000688/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Máy chiết tách acid nucleic tự động

Còn hiệu lực

50949 000.00.19.H29-210911-0003 210000689/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Ống môi trường vận chuyển vi rút

Còn hiệu lực

50950 000.00.19.H29-210911-0004 210000690/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

50951 000.00.19.H29-210825-0007 210000691/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

50952 000.00.19.H29-210908-0001 210000692/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GLOVE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50953 000.00.19.H29-210908-0002 210000693/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GLOVE Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

50954 000.00.03.H42-210922-0002 210000006/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bông tẩm cồn

Còn hiệu lực

50955 000.00.10.H37-210921-0001 210000005/PCBMB-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 262

Còn hiệu lực

50956 000.00.16.H02-210917-0001 210000014/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN SHBCARE VIỆT NAM Bộ tăm bông thu thập mẫu vật

Còn hiệu lực

50957 19000523/HSCBMB-NA 210000010/PCBMB-NA

CỬA HÀNG VẬT TƯ Y TẾ BÌNH AN

Còn hiệu lực

50958 000.00.19.H26-210915-0004 210000573/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIMIKO

Còn hiệu lực

50959 000.00.19.H26-210913-0004 210000574/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN

Còn hiệu lực

50960 000.00.19.H26-210916-0004 210000575/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HN VIỆT SƠN

Còn hiệu lực

50961 000.00.19.H26-210913-0008 210001641/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ANH Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

50962 000.00.19.H26-210913-0017 210000576/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG

Còn hiệu lực

50963 000.00.19.H26-210916-0009 210000577/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TAF

Còn hiệu lực

50964 000.00.19.H26-210914-0017 210000578/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ABG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50965 000.00.19.H26-210914-0028 210000579/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH P&D THUẬN PHONG

Còn hiệu lực

50966 000.00.19.H26-210914-0004 210000580/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN YEAHOME

Còn hiệu lực

50967 000.00.19.H26-210825-0034 210000581/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN SƠN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50968 000.00.19.H26-210903-0001 210000582/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ Đ&A VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50969 000.00.19.H26-210907-0006 210001642/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

50970 000.00.19.H26-210905-0001 210001643/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Khoanh giấy kháng sinh

Còn hiệu lực

50971 000.00.19.H26-210910-0018 210001644/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG DUNG DỊCH SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

50972 000.00.19.H26-210830-0012 210001645/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM DRAPHARCO XỊT MŨI HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

50973 000.00.19.H26-210915-0011 210001647/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂN BẢO PHÚC DUNG DỊCH XỊT MŨI XOANG

Còn hiệu lực

50974 000.00.19.H26-210913-0026 210001649/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Tủ an toàn sinh học

Còn hiệu lực

50975 000.00.19.H26-210920-0024 210000583/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN LEAVES VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50976 000.00.19.H26-210916-0016 210001652/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GOOD LIFE PHARMA VIỆT NAM Xịt xoang

Còn hiệu lực

50977 000.00.19.H26-210916-0012 210001653/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KATA VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi – họng

Còn hiệu lực

50978 000.00.19.H26-210916-0013 210001654/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KATA VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

50979 000.00.19.H26-210917-0001 210000107/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Kem - gel

Còn hiệu lực

50980 000.00.19.H29-210821-0001 210000677/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Dung dịch rửa cho máy phân tích huyết học tự động

Còn hiệu lực

50981 000.00.19.H29-210703-0004 210000679/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Cáp dùng cho ống thông chẩn đoán

Còn hiệu lực

50982 000.00.19.H29-210722-0015 210000190/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM AN PHÁT

Còn hiệu lực

50983 000.00.19.H29-210726-0001 210000680/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

50984 000.00.19.H29-210813-0002 210000681/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kẹp dùng để giữ lưỡi dao / Blade ejector f. changing blades w.ball snap system

Còn hiệu lực

50985 000.00.19.H29-210813-0012 210000682/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO BÌNH Khẩu trang y tế Bảo Bình

Còn hiệu lực

50986 000.00.19.H29-210622-0002 210000683/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Họ băng dính (băng keo) dạng cuộn các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

50987 000.00.19.H29-210901-0009 210000684/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY Hóa chất dùng cho tách chiết acid nucleic

Còn hiệu lực

50988 000.00.19.H29-210901-0010 210000685/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY Máy chiết tách acid nucleic tự động.

Còn hiệu lực

50989 000.00.19.H29-210917-0005 210000053/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50990 000.00.19.H29-210917-0006 210000191/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN SÀI GÒN

Còn hiệu lực

50991 000.00.16.H05-210901-0002 210000020/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ZORO AYA

Còn hiệu lực

50992 000.00.16.H05-210921-0001 210000079/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE Gói muối tinh tự pha Salinesea

Còn hiệu lực

50993 000.00.16.H05-210922-0001 210000080/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HUY KHẨU TRANG Y TẾ 4D

Còn hiệu lực

50994 000.00.16.H05-210922-0002 210000081/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HUY KHẨU TRANG Y TẾ TRẺ EM 4D

Còn hiệu lực

50995 000.00.16.H05-210922-0003 210000082/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HUY KHẨU TRANG Y TẾ TH 95

Còn hiệu lực

50996 000.00.16.H05-210922-0004 210000083/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BẢO HUY KHẨU TRANG Y TẾ BẢO HUY - BH98

Còn hiệu lực

50997 000.00.19.H15-210918-0001 210000009/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ-THIẾT BỊ Y TẾ BAN MÊ

Còn hiệu lực

50998 000.00.18.H20-210922-0003 210000006/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Muối y tế DMC

Còn hiệu lực

50999 000.00.18.H20-210922-0004 210000007/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Muối y tế DOMESCO

Còn hiệu lực

51000 000.00.16.H05-210920-0001 210000077/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HTP Que tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực