STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51076 000.00.16.H05-210922-0001 210000080/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HUY KHẨU TRANG Y TẾ 4D

Còn hiệu lực

51077 000.00.16.H05-210922-0002 210000081/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HUY KHẨU TRANG Y TẾ TRẺ EM 4D

Còn hiệu lực

51078 000.00.16.H05-210922-0003 210000082/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HUY KHẨU TRANG Y TẾ TH 95

Còn hiệu lực

51079 000.00.16.H05-210922-0004 210000083/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BẢO HUY KHẨU TRANG Y TẾ BẢO HUY - BH98

Còn hiệu lực

51080 000.00.19.H15-210918-0001 210000009/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ-THIẾT BỊ Y TẾ BAN MÊ

Còn hiệu lực

51081 000.00.18.H20-210922-0003 210000006/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Muối y tế DMC

Còn hiệu lực

51082 000.00.18.H20-210922-0004 210000007/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Muối y tế DOMESCO

Còn hiệu lực

51083 000.00.16.H05-210920-0001 210000077/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HTP Que tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

51084 000.00.16.H05-210918-0001 210000019/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 108

Còn hiệu lực

51085 000.00.16.H05-210920-0002 210000078/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HTP Ống môi trường vận chuyển mẫu virus

Còn hiệu lực

51086 000.00.17.H09-210825-0001 210000101/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG ENTADIN

Còn hiệu lực

51087 000.00.17.H09-210920-0001 210000099/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ SEN VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

51088 000.00.17.H09-210916-0001 210000098/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH NTI VINA Khẩu Trang Y Tế KF94 Anyguard

Còn hiệu lực

51089 000.00.17.H09-210913-0001 210000097/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Găng tay phẫu thuật không bột, chưa tiệt trùng

Còn hiệu lực

51090 000.00.17.H09-210911-0001 210000096/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Găng tay phẫu thuật có bột, chưa tiệt trùng

Còn hiệu lực

51091 000.00.19.H26-210907-0008 210001640/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HOÀNG BẢO GĂNG TAY CAO SU Y TẾ HBGLOVE

Còn hiệu lực

51092 000.00.19.H26-210905-0002 210001639/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Chủng chuẩn vi sinh vật

Còn hiệu lực

51093 000.00.19.H26-210828-0007 210001638/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Bộ dụng cụ lấy mẫu

Còn hiệu lực

51094 000.00.17.H09-210913-0002 210000095/PCBA-BD

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỬU LONG Xịt Mũi Nước Biển Sâu

Còn hiệu lực

51095 000.00.16.H23-210922-0001 210000076/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIỄN DƯƠNG Xịt họng AMBROTIS

Còn hiệu lực

51096 000.00.19.H29-210514-0006 210000185/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D

Còn hiệu lực

51097 000.00.19.H29-210915-0010 210000052/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN ĐẾ Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

51098 000.00.19.H29-210830-0004 210000186/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHỞI KỲ SON

Còn hiệu lực

51099 000.00.19.H29-210814-0001 210000187/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH IMARKET VIỆT NAM-CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

51100 000.00.19.H29-210817-0017 210000188/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

51101 000.00.19.H29-210817-0018 210000189/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KATOJI PHARMA

Còn hiệu lực

51102 000.00.48.H41-210831-0001 210000008/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Máy xử lý mô

Còn hiệu lực

51103 000.00.48.H41-210831-0002 210000009/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Máy đúc khuôn vùi mô

Còn hiệu lực

51104 000.00.48.H41-210831-0003 210000010/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Máy cắt mẫu bán tự động

Còn hiệu lực

51105 000.00.48.H41-210831-0004 210000011/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Bể căng mô

Còn hiệu lực

51106 000.00.48.H41-210831-0005 210000012/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Tủ trữ mô

Còn hiệu lực

51107 000.00.48.H41-210831-0006 210000013/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Máy sấy tiêu bản

Còn hiệu lực

51108 000.00.48.H41-210831-0007 210000014/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Bộ cốc nhuộm tiêu bản bằng tay

Còn hiệu lực

51109 000.00.16.H25-210906-0001 210000010/PCBSX-HNa

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ NHUNG Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

51110 000.00.17.H13-210914-0002 210000028/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM MINH NGỌC

Còn hiệu lực

51111 000.00.17.H13-210914-0001 210000029/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH LAN THANH NATURAL

Còn hiệu lực

51112 000.00.18.H56-210914-0001 210000005/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ PHONG ĐỖ

Còn hiệu lực

51113 000.00.04.G18-210914-0009 210204GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

51114 000.00.04.G18-210903-0002 210201GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGÔI SAO VIỆT Bộ kit test nhanh phát hiện kháng nguyên virus SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

51115 000.00.04.G18-210909-0012 210203GPNK/BYT-TB-CT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Hệ thống chụp mạch

Còn hiệu lực

51116 000.00.04.G18-210909-0004 210202GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KICHY VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

51117 000.00.19.H15-210915-0001 210000008/PCBMB-ĐL

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HÒA BÌNH

Còn hiệu lực

51118 000.00.17.H09-210816-0001 210000017/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH Y TẾ - THẨM MỸ MEDICAL BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

51119 000.00.16.H23-210917-0001 210000074/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Nước súc miệng

Còn hiệu lực

51120 000.00.16.H23-210917-0002 210000075/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG XỊT MŨI HỌNG HQ HITMA TRISAT

Còn hiệu lực

51121 000.00.19.H26-210714-0018 210000104/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ITECH VIỆT NAM Phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh iPACS

Còn hiệu lực

51122 000.00.19.H26-210906-0006 210001594/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN VIỆT XỊT MŨI - HỌNG - XOANG

Còn hiệu lực

51123 000.00.19.H26-210904-0001 210001596/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ PHÒNG XÉT NGHIỆM Ống môi trường vận chuyển virus

Còn hiệu lực

51124 000.00.19.H26-210901-0024 210001597/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PTC VIỆT NAM Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

51125 000.00.19.H26-210901-0020 210001598/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PTC VIỆT NAM Ống môi trường vận chuyển Virus

Còn hiệu lực

51126 000.00.19.H26-210903-0012 210001599/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Que Tăm Bông Lấy Mẫu

Còn hiệu lực

51127 000.00.19.H26-210903-0011 210001600/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút

Còn hiệu lực

51128 000.00.19.H26-210901-0017 210000105/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT CỒN Y TẾ

Còn hiệu lực

51129 000.00.19.H26-210902-0003 210000563/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CODY

Còn hiệu lực

51130 000.00.19.H26-210906-0014 210000564/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG TUỆ

Còn hiệu lực

51131 000.00.19.H26-210908-0005 210001601/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Que lấy mẫu họng hầu

Còn hiệu lực

51132 000.00.19.H26-210908-0004 210001602/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Que lấy mẫu tỵ hầu

Còn hiệu lực

51133 000.00.19.H26-210827-0030 210001603/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE Dung dịch vệ sinh mũi Medicare Pharmacy trẻ em

Còn hiệu lực

51134 000.00.19.H26-210827-0031 210001604/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE Dung dịch vệ sinh mũi Medicare Pharmacy người lớn

Còn hiệu lực

51135 000.00.19.H26-210907-0001 210001605/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG KHỞI VNC Tấm che mặt - dành cho trẻ em; Tấm che mặt - dành cho người lớn

Còn hiệu lực

51136 000.00.19.H26-210901-0013 210001606/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống tách chiết Acid Nucleic tự động

Còn hiệu lực

51137 000.00.19.H26-210901-0015 210001607/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống tách chiết Acid Nucleic tự động

Còn hiệu lực

51138 000.00.19.H26-210907-0002 210000565/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MINH PHÚC

Còn hiệu lực

51139 000.00.19.H26-210909-0011 210001608/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA BẢO HƯNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

51140 000.00.19.H26-210826-0026 210001609/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO NCK FARMACY Dung dịch mũi họng

Còn hiệu lực

51141 000.00.19.H26-210913-0002 210001610/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus

Còn hiệu lực

51142 000.00.19.H26-210911-0018 210001611/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA NẸP CỐ ĐỊNH ĐẦU KÈM CÁNG CỨU THƯƠNG

Còn hiệu lực

51143 000.00.19.H26-210805-0006 210000566/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ANH KHANG

Còn hiệu lực

51144 000.00.19.H26-210910-0010 210000567/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIR PLASMA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

51145 000.00.19.H26-210910-0038 210000568/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỰC PHẨM SẠCH TY

Còn hiệu lực

51146 000.00.19.H26-210908-0033 210001613/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Giấy in kết quả cho hệ thống máy C-Arm

Còn hiệu lực

51147 000.00.19.H26-210910-0025 210001614/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Giấy in kết quả siêu âm màu

Còn hiệu lực

51148 000.00.19.H26-210910-0026 210001615/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Màn hình chuyên dụng

Còn hiệu lực

51149 000.00.19.H26-210910-0028 210001616/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Camera dùng cho kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

51150 000.00.19.H26-210910-0030 210001617/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Đầu ghi chuyên dụng dùng trong y tế

Còn hiệu lực