STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51226 000.00.19.H26-211012-0004 210000754/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA

Còn hiệu lực

51227 000.00.19.H26-211207-0016 210002184/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC PHẨM TÍN NAM XỊT XOANG

Còn hiệu lực

51228 000.00.19.H26-211112-0001 210002174/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Hệ thống đèn mổ

Còn hiệu lực

51229 000.00.19.H26-210825-0014 210000136/PCBSX-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HOÀNG SƠN Viên đặt phụ khoa tiêu viêm

Còn hiệu lực

51230 000.00.19.H26-211111-0001 210002175/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Bàn phẫu thuật

Còn hiệu lực

51231 000.00.24.H49-211216-0003 210000025/PCBMB-QN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NGÂN SƠN 5

Còn hiệu lực

51232 000.00.24.H49-211216-0005 210000024/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC BẢO TÍN

Còn hiệu lực

51233 000.00.24.H49-211216-0002 210000026/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC MINH KẾT

Còn hiệu lực

51234 000.00.24.H49-211216-0007 210000023/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC MINH NGUYỆT

Còn hiệu lực

51235 000.00.24.H49-211216-0008 210000027/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THẮM OANH

Còn hiệu lực

51236 000.00.24.H49-211216-0009 210000028/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC SỐ 6

Còn hiệu lực

51237 000.00.24.H49-211216-0010 210000029/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THƯ NGỌC

Còn hiệu lực

51238 000.00.24.H49-211216-0011 210000030/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC VIÊN HỒNG

Còn hiệu lực

51239 000.00.24.H49-211216-0012 210000031/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THANH NHÀN

Còn hiệu lực

51240 000.00.24.H49-211216-0013 210000032/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THANH NHÀN 2

Còn hiệu lực

51241 000.00.24.H49-211216-0014 210000033/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THANH NHÀN 3

Còn hiệu lực

51242 000.00.16.H46-211102-0001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ NGUYỄN

Còn hiệu lực

51243 000.00.19.H26-211214-0016 210002182/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỢP NHẤT XỊT MUỐI BIỂN

Còn hiệu lực

51244 000.00.19.H26-211214-0017 210002183/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỢP NHẤT XỊT XOANG

Còn hiệu lực

51245 000.00.19.H26-211215-0019 210002177/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TMDV&XNK HOÀNG HẢI PHÁT dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

51246 000.00.19.H29-211110-0016 210001024/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng cá nhân

Còn hiệu lực

51247 000.00.19.H29-211123-0010 210000408/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ MỸ

Còn hiệu lực

51248 000.00.19.H29-211213-0004 210000409/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN PHÁT

Còn hiệu lực

51249 000.00.16.H23-211211-0002 210000127/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

51250 000.00.04.G18-211129-0047 210261GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VIETNAM SHINE HEALTH Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

51251 000.00.16.H23-211211-0003 210000122/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL Tấm lót thấm

Còn hiệu lực

51252 000.00.16.H23-211213-0001 210000123/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG THẢO MỘC XÔNG EURA-CA

Còn hiệu lực

51253 000.00.16.H23-211215-0001 210000124/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG XỊT HỌNG KEO ONG NANO BẠC

Còn hiệu lực

51254 000.00.48.H41-211216-0001 210000025/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ - DƯỢC TRƯỜNG THỊNH PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

51255 000.00.48.H41-211216-0002 210000026/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ - DƯỢC TRƯỜNG THỊNH PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

51256 000.00.48.H41-211216-0005 210000028/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ - DƯỢC TRƯỜNG THỊNH PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

51257 000.00.48.H41-211216-0003 210000027/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ - DƯỢC TRƯỜNG THỊNH PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

51258 000.00.48.H41-211216-0004 210000029/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ - DƯỢC TRƯỜNG THỊNH PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

51259 000.00.04.G18-210929-00001 21000278/2021/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Máy phân tích huyết học (CELL-DYN Emerald 22 AL system)

Còn hiệu lực

51260 000.00.04.G18-211108-0019 210260GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

51261 17000111/HSCBTV-BYT 210000002/PTVKT-BYT

HỨA PHÚ DOÃN

Còn hiệu lực

51262 000.00.04.G18-211103-0011 210259GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HORUS Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

51263 17000116/HSCBTV-BYT 210000003/PTVKT-BYT

ĐẶNG NGUYỄN NGỌC AN

Còn hiệu lực

51264 17000115/HSCBTV-BYT 210000004/PTVKT-BYT

NGUYỄN BÁ QUÂN

Còn hiệu lực

51265 000.00.04.G18-211117-0004 210258GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDIVISION Bộ xét nghiệm ARN SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

51266 000.00.04.G18-211111-0011 210257GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔ THỊ XANH VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

51267 000.00.04.G18-211117-0024 210256GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

51268 000.00.04.G18-211115-0008 210255GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

51269 000.00.04.G18-211111-00002 21000277/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Máy chiết tách tế bào máu và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

51270 000.00.04.G18-211206-00007 21000276/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Giá đỡ mạch vành

Còn hiệu lực

51271 000.00.04.G18-211026-00006 21000275/2021/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Alinity (Uric Acid2)

Còn hiệu lực

51272 000.00.04.G18-211018-0015 210254GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

51273 000.00.04.G18-210323-00001 21000274/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH KHƯƠNG Chỉ y tế

Còn hiệu lực

51274 170000301/HSTVKT-BYT 200000004/PTVKT-BYT

NGUYỄN MINH ANH

Còn hiệu lực

51275 000.00.04.G18-211026-00002 21000273/2021/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Alinity (Albumin BCG2)

Còn hiệu lực

51276 000.00.04.G18-211112-00001 21000272/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Máy phân tích miễn dịch tự động HISCL-5000

Còn hiệu lực

51277 000.00.04.G18-211124-00007 21000271/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Chất làm đầy da

Còn hiệu lực

51278 000.00.04.G18-211026-00005 21000270/2021/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Alinity (Total Protein2)

Còn hiệu lực

51279 000.00.04.G18-211026-00001 21000269/2021/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Alinity (Amylase2)

Còn hiệu lực

51280 000.00.04.G18-211026-00003 21000268/2021/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Alinity (Albumin BCP2)

Còn hiệu lực

51281 170000401/HSTVKT-BYT 200000002/PTVKT-BYT

DƯƠNG VIỆT DŨNG

Còn hiệu lực

51282 17000101/HSCBTV-BYT 210000005/PTVKT-BYT

VŨ QUANG NGỌC

Còn hiệu lực

51283 000.00.04.G18-211026-00004 21000267/2021/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Alinity (Cholesterol2)

Còn hiệu lực

51284 17000102/HSCBTV-BYT 210000006/PTVKT-BYT

NGUYỄN HỒNG HẢI

Còn hiệu lực

51285 17000103/HSCBTV-BYT 210000007/PTVKT-BYT

TẠ TRƯỜNG XUÂN

Còn hiệu lực

51286 000.00.31.H36-211210-0001 210000003/PCBA-LĐ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

51287 000.00.24.H49-211215-0008 210000020/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NHẤT TÂM

Còn hiệu lực

51288 000.00.24.H49-211215-0006 210000021/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN BÃI CHÁY

Còn hiệu lực

51289 000.00.24.H49-211216-0006 210000022/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC TIÊN PHONG

Còn hiệu lực

51290 17000104/HSCBTV-BYT 210000008/PTVKT-BYT

PHẠM XUÂN HƯNG

Còn hiệu lực

51291 17000105/HSCBTV-BYT 210000009/PTVKT-BYT

ĐOÀN NGỌC ANH

Còn hiệu lực

51292 170000501/HSTVKT-BYT 210000010/PTVKT-BYT

NGUYỄN VĂN HÙNG

Còn hiệu lực

51293 000.00.15.H01-211215-0001 210000002/PCBA-AG

DOANH NGHIỆP TN HOÀNG LINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

51294 000.00.15.H01-211210-0001 210000003/PCBA-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM TINH DẦU XÔNG CẢM CÚM FLU DEFENSE

Còn hiệu lực

51295 000.00.15.H01-211206-0001 210000014/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 331

Còn hiệu lực

51296 000.00.19.H26-211011-0007 210000752/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MAMA'S MEDICAL

Còn hiệu lực

51297 000.00.16.H25-211201-0001 210000011/PCBSX-HNa

HỘ KINH DOANH TRỊNH VĂN HỢP Bộ đồ phòng dịch

Còn hiệu lực

51298 000.00.16.H25-211213-0001 210000012/PCBMB-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM Á ĐÔNG

Còn hiệu lực

51299 000.00.16.H25-211205-0001 210000016/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Xe đẩy máy điện tim

Còn hiệu lực

51300 000.00.16.H25-211205-0002 210000017/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Xe đẩy máy Monitor

Còn hiệu lực