STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51976 000.00.19.H32-200921-0001 200000002/PCBSX-KH

CÔNG TY TNHH THIÊN NGA BIỂN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

51977 000.00.16.H34-200922-0001 200000005/PCBA-KY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Nôi em bé

Còn hiệu lực

51978 000.00.17.H39-200826-0002 200000050/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN D&D Găng tay y tế

Còn hiệu lực

51979 000.00.16.H34-200922-0002 200000006/PCBA-KY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Xe đẩy dụng cụ

Còn hiệu lực

51980 000.00.19.H29-200916-0010 200001764/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Hệ thống dụng cụ đê cao su

Còn hiệu lực

51981 000.00.19.H29-200922-0015 200001770/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Vớ điều trị, suy giãn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

51982 000.00.19.H29-200922-0017 200001771/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Vớ dự phòng huyết khối

Còn hiệu lực

51983 000.00.19.H29-200928-0005 200001772/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

51984 000.00.19.H29-200928-0003 200001773/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ Bao giầy phẫu thuật

Còn hiệu lực

51985 000.00.19.H29-200925-0011 200001774/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ Nón phẫu thuật

Còn hiệu lực

51986 000.00.19.H29-200925-0008 200000269/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PT

Còn hiệu lực

51987 000.00.19.H29-200929-0001 200001775/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MÁY LÀM MẮT KÍNH Hộp kính điều khiển từ xa

Còn hiệu lực

51988 000.00.19.H29-200929-0004 200001776/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH GEL BÔI GIẢM ĐAU CƠ XƯƠNG KHỚP

Còn hiệu lực

51989 000.00.19.H29-200929-0005 200001777/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH GEL BÔI GIẢM ĐAU CƠ XƯƠNG KHỚP

Còn hiệu lực

51990 000.00.19.H29-200929-0013 200001778/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT MINH MINH Găng tay y tế

Còn hiệu lực

51991 000.00.17.H09-201001-0001 200000125/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NEWSKY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

51992 000.00.12.H19-200923-0002 200000030/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ MIDORI Bộ khăn phẫu thuật

Còn hiệu lực

51993 000.00.17.H09-201002-0002 200000124/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG PHƯƠNG NAM ANH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

51994 000.00.15.H01-200928-0001 200000009/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Băng gạc tiệt trùng đắp vết thương không dệt

Còn hiệu lực

51995 000.00.15.H01-200928-0002 200000010/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Băng keo cuộn cố định không dệt

Còn hiệu lực

51996 000.00.15.H01-200928-0007 200000013/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Băng vết thương không thấm nước

Còn hiệu lực

51997 000.00.15.H01-200928-0003 200000014/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Báng keo lụa phẫu thuật

Còn hiệu lực

51998 000.00.15.H01-200928-0004 200000015/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Băng keo dán vết thương vô trùng

Còn hiệu lực

51999 000.00.15.H01-200928-0005 200000016/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Băng vết thương có viền loại xốp

Còn hiệu lực

52000 000.00.15.H01-200928-0006 200000017/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Băng vết thương không viền loại xốp

Còn hiệu lực

52001 000.00.15.H01-200929-0001 200000005/PCBMB-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI AN

Còn hiệu lực

52002 000.00.19.H15-200908-0001 200000004/PCBSX-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN OCEANMASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52003 000.00.18.H57-200904-0001 200000006/PCBMB-TTH

CÔNG TY TNHH DP-TBYT BẢO MINH

Còn hiệu lực

52004 000.00.25.H47-200922-0001 200000002/PCBSX-QNa

CÔNG TY TNHH INDOCHINA GLOVES Sản xuất, san lẻ, đóng gói, hoàn thiện găng tay y tế

Còn hiệu lực

52005 000.00.19.H29-200923-0014 200001763/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOHUB KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52006 000.00.19.H29-200922-0016 200001766/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Máy rửa vi đĩa dùng trong ELISA

Còn hiệu lực

52007 000.00.19.H29-200925-0001 200001767/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52008 000.00.19.H29-200908-0017 200000266/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE

Còn hiệu lực

52009 000.00.19.H29-200925-0002 200000267/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HIỂN THÔNG

Còn hiệu lực

52010 000.00.19.H29-200925-0013 200001768/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52011 000.00.19.H29-200918-0009 200001769/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ GIỚI LINH KIỆT Khẩu trang y tế Linh Kiệt

Còn hiệu lực

52012 000.00.19.H29-200925-0010 200000268/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN

Còn hiệu lực

52013 000.00.19.H26-201001-0021 200001734/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO Giàn giá đỡ bơm tiêm truyền

Còn hiệu lực

52014 000.00.19.H26-200923-0012 200000232/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52015 000.00.04.G18-200627-0002 20000614CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MỸ PHẨM ĐĂNG DƯƠNG KHẨU TRANG Y YẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

52016 000.00.04.G18-200628-0001 20000613CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THỊNH GIA HUY L.A KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

52017 000.00.04.G18-200716-0007 20000612CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU DƯƠNG Bộ trang phục phòng, chống dịch (Anti-Epidemic Costumes)

Còn hiệu lực

52018 000.00.04.G18-200722-0018 20000611CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN KHẢU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

52019 000.00.04.G18-200803-0017 20000610CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI A1 Á CHÂU KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP/ MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

52020 000.00.04.G18-200810-0028 20000609CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN VAHINVEST KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL MASKS)

Còn hiệu lực

52021 000.00.04.G18-200813-0002 20000608CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT LÝ ĐAN Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

52022 000.00.04.G18-200813-0005 20000607CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM TIẾN Khẩu trang Y tế 4 Lớp (MEDICAL FACE MASK 4 LAYERS)

Còn hiệu lực

52023 000.00.04.G18-200814-0005 20000606CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ITKT HD DIAMOND KHẨU TRANG Y TẾ DR HUYNH/ DR HUYNH MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

52024 000.00.04.G18-200819-0007 20000605CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHỰA GỖ CHÂU ÂU Khẩu trang y tế Eurostark (Eurostark Medical Face Mask )

Còn hiệu lực

52025 000.00.04.G18-200824-0007 20000604CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC SẤM TRINH 4-Layer Medical Mask

Còn hiệu lực

52026 000.00.04.G18-200827-0014 20000603CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÁN KHẨU TRANG Y TẾ/ MEDICALMASK

Còn hiệu lực

52027 000.00.04.G18-200827-0015 20000602CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN HABIMEC VIỆT NAM Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

52028 000.00.04.G18-200828-0002 20000601CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HIỀN LONG KHẨU TRANG Y TẾ - MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

52029 000.00.04.G18-200828-0010 20000600CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ALKA GLUTA VIETNAM KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP (4LAYERS MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

52030 000.00.04.G18-200828-0009 20000599CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN AAB VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

52031 000.00.04.G18-200903-0004 20000598CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DRAGON PEOPLE Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

52032 000.00.04.G18-200903-0005 20000597CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ SUPER ANTIBACTERIAL MASK Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

52033 000.00.04.G18-200901-0015 20000596CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN LYSINE VIỆT NAM Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

52034 000.00.04.G18-200901-0005 20000595CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWDAY VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ NEWDAY (NEWDAY MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

52035 000.00.04.G18-200901-0007 20000594CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWDAY VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

52036 000.00.04.G18-200831-0008 20000593CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆP HÙNG PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN ASANTE/ASANTE ANTIBACTERIAL MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

52037 000.00.04.G18-200904-0006 20000592CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SVN KHẨU TRANG Y TẾ SVN FACE MASK

Còn hiệu lực

52038 000.00.04.G18-200907-0017 20000591CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỊNH TRUNG Khẩu trang y tế/ Medical Masks

Còn hiệu lực

52039 000.00.04.G18-200904-0008 20000590CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY PHƯƠNG NAM Khẩu trang y tế (Medical face mask)

Còn hiệu lực

52040 000.00.04.G18-200907-0002 20000589CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TUẤN NHUNG Khẩu trang y tế 4 lớp BOPA ( Medical Face Mask 4 Ply BOPA )

Còn hiệu lực

52041 000.00.04.G18-200904-0011 20000588CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NĂM TỐT Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

52042 000.00.04.G18-200904-0010 20000587CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAZA Khẩu trang y tế/Medical Face Mask

Còn hiệu lực

52043 000.00.04.G18-200827-0001 20000586CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIMIKO Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

52044 000.00.04.G18-200904-0001 20000585CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ALVALO KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP ALVALO/ 4-PLY ALVALO MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

52045 000.00.04.G18-200813-0006 20000584CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HT PHẠM NGUYỄN Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

52046 000.00.04.G18-200910-0004 20000583CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MINH ANH PHÚ Khẩu trang y tế kháng khuẩn ( Antibacterial Medical Grade Masks)

Còn hiệu lực

52047 000.00.04.G18-200910-0006 20000582CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

52048 000.00.04.G18-200910-0012 20000581CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH GIA Bộ trang phục phòng, chống dịch (Medical protective clothing)

Còn hiệu lực

52049 000.00.04.G18-200910-0007 20000580CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SHM VINA KHẨU TRANG Y TẾ DENTAL / DENTAL MASK MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

52050 000.00.04.G18-200910-0005 20000579CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ÁNH VIỆT KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực