STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52051 19001325/HSCBMB-HP 190000003/PCBMB-HP

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ 33 KỲ ĐỒNG

Còn hiệu lực

52052 19011771/HSCBA-HCM 190000118/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Sáp làm hàm nhựa

Còn hiệu lực

52053 19011772/HSCBA-HCM 190000119/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Dụng cụ đánh bóng hàm nhựa

Còn hiệu lực

52054 19011773/HSCBA-HCM 190000120/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Dụng cụ cắt mẫu hàm nhựa

Còn hiệu lực

52055 19011774/HSCBA-HCM 190000121/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Dung dịch cách ly nhựa

Còn hiệu lực

52056 19011775/HSCBA-HCM 190000122/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Dụng cụ (Ống nhôm rỗng/ nút đậy) dùng để ép nhựa dẻo

Còn hiệu lực

52057 19011776/HSCBA-HCM 190000123/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Keo dán dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

52058 19011777/HSCBA-HCM 190000124/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Phụ kiện dùng cho máy mài Micromotor

Còn hiệu lực

52059 19011778/HSCBA-HCM 190000125/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Cao su đặc lấy dấu

Còn hiệu lực

52060 19011779/HSCBA-HCM 190000126/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Dung dịch sửa chữa hàm nhựa

Còn hiệu lực

52061 19011780/HSCBA-HCM 190000127/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HS CORP Mũ gội đầu (Mũ gội đầu khô)

Còn hiệu lực

52062 19011781/HSCBA-HCM 190000128/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HS CORP Găng tay vệ sinh ướt (Găng tay tắm khô)

Còn hiệu lực

52063 19011784/HSCBA-HCM 190000129/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Giá khớp nhựa

Còn hiệu lực

52064 19011903/HSCBMB-HN 190000014/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ HOBA

Còn hiệu lực

52065 19012519/HSCBA-HN 190000104/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Nút chặn kim luồn

Còn hiệu lực

52066 19012520/HSCBA-HN 190000105/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM Máy nhuộm lam kính tự động

Còn hiệu lực

52067 18012284/HSCBA-HN 190000106/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ Máy sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

52068 18012321/HSCBA-HN 190000107/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ BỘ TRUNG PHẪU NGOẠI

Còn hiệu lực

52069 18012319/HSCBA-HN 190000108/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ MÁY LY TÂM ĐA CHỨC NĂNG

Còn hiệu lực

52070 18012317/HSCBA-HN 190000109/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN KHÓ NHI

Còn hiệu lực

52071 18012312/HSCBA-HN 190000110/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN KHÓ NGƯỜI LỚN

Còn hiệu lực

52072 18012310/HSCBA-HN 190000111/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ KỀM BẤM SINH THIẾT CỔ TỬ CUNG

Còn hiệu lực

52073 18012291/HSCBA-HN 190000112/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ BỘ PHẪU THUẬT NHI

Còn hiệu lực

52074 19012518/HSCBA-HN 190000113/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy đếm tế bào nội mô giác mạc

Còn hiệu lực

52075 19012516/HSCBA-HN 190000114/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Bảng thử thị lực trẻ em

Còn hiệu lực

52076 19012515/HSCBA-HN 190000115/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Đèn khám mắt

Còn hiệu lực

52077 19012514/HSCBA-HN 190000116/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Thiết bị đo nhãn áp

Còn hiệu lực

52078 19011891/HSCBMB-HN 190000009/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HPC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52079 19012538/HSCBA-HN 190000117/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ THẬP XANH Bàn khám sản

Còn hiệu lực

52080 19012537/HSCBA-HN 190000118/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ THẬP XANH Xe đẩy dụng cụ chuyên dụng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

52081 19012536/HSCBA-HN 190000119/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ THẬP XANH Tủ tab đầu giường

Còn hiệu lực

52082 19012540/HSCBA-HN 190000120/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Hệ thống phân tích tinh dịch

Còn hiệu lực

52083 19012534/HSCBA-HN 190000121/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI SOHACO FYSOLINE ISOTONIC SOLUTION

Còn hiệu lực

52084 19012524/HSCBA-HN 190000122/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Máy rửa khay vi thể ELISA

Còn hiệu lực

52085 19012523/HSCBA-HN 190000123/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Máy đọc khay vi thể ELISA

Còn hiệu lực

52086 19012525/HSCBA-HN 190000124/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Máy ủ lắc khay vi thể ELISA

Còn hiệu lực

52087 19012542/HSCBA-HN 190000126/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Máy in phim nhiệt

Còn hiệu lực

52088 19011892/HSCBMB-HN 190000010/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ & THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

Còn hiệu lực

52089 19006382/HSCBSX-HN 190000001/PCBSX-HN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ Polyvac Flu Kit (Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A hoặc/và B trong dịch mũi của người)

Còn hiệu lực

52090 19012543/HSCBA-HN 190000127/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG Dụng cụ phẫu thuật RHM MAHE

Còn hiệu lực

52091 19012535/HSCBA-HN 190000128/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG Dụng cụ phẫu thuật RHM BIO

Còn hiệu lực

52092 19012546/HSCBA-HN 190000129/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ B.D.E Hệ thống tách chiết DNA/RNA và phụ kiện

Còn hiệu lực

52093 19012548/HSCBA-HN 190000130/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ B.D.E HỆ THỐNG MÁY ĐỊNH LƯỢNG VIRUT REALTIME PCR VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

52094 19012552/HSCBA-HN 190000131/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Cáng vận chuyển bệnh nhân đa năng thông thường

Còn hiệu lực

52095 19012551/HSCBA-HN 190000132/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Phim khô

Còn hiệu lực

52096 19012533/HSCBA-HN 190000133/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM TỦ BẢO QUẢN TỬ THI 2 NGĂN

Còn hiệu lực

52097 18012341/HSCBA-HN 190000134/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Capot tiểu nam

Còn hiệu lực

52098 19012544/HSCBA-HN 190000135/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Máy phân tích Hemoglobin

Còn hiệu lực

52099 19012521/HSCBA-HN 190000137/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ cố định đầu

Còn hiệu lực

52100 19012522/HSCBA-HN 190000138/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ cố định đầu cổ vai (HOẶC Mặt nạ cố định đầu vai ngực)

Còn hiệu lực

52101 19012545/HSCBA-HN 190000139/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH Ống Nghiệm thủy tinh/ Glass Test Tube (các size)

Còn hiệu lực

52102 19011887/HSCBMB-HN 190000012/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH

Còn hiệu lực

52103 19011897/HSCBMB-HN 190000013/PCBMB-HN

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y TẾ KIM BÌNH

Còn hiệu lực

52104 19012541/HSCBA-HN 190000125/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Bàn mổ

Còn hiệu lực

52105 19011749/HSCBA-HCM 190000113/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MILENSEA Thiết bị trị liệu kích thích mọc tóc bằng công nghệ đèn Laser

Còn hiệu lực

52106 19011715/HSCBA-HCM 190000114/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VÂN HẢI Máng hướng dẫn phẫu thuật BenQ AB Guide

Còn hiệu lực

52107 19011746/HSCBA-HCM 190000115/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MILENSEA Thiết bị trị liệu sử dụng hệ thống ánh sáng LED thâm nhập vào da và giúp điều trị các dấu hiệu lão hóa, giảm/ mờ nếp nhăn và cải thiện da mặt

Còn hiệu lực

52108 19011747/HSCBA-HCM 190000116/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MILENSEA Thiết bị trị liệu sử dụng hệ thống ánh sáng LED thâm nhập vào da và giúp điều trị các dấu hiệu lão hóa, giảm/ mờ nếp nhăn và cải thiện da mặt

Còn hiệu lực

52109 19011748/HSCBA-HCM 190000117/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MILENSEA Thiết bị trị liệu sử dụng ánh sáng xanh giúp diệt khuẩn và làm sạch da

Còn hiệu lực

52110 19000492/HSCBA-ĐN 190000017/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Băng đeo tay bệnh nhân các loại

Còn hiệu lực

52111 19000491/HSCBA-ĐN 190000016/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Nón y tế

Còn hiệu lực

52112 19000490/HSCBA-ĐN 190000015/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Tấm lót sản các cở

Còn hiệu lực

52113 19000489/HSCBA-ĐN 190000014/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Bao đo lượng máu sau sinh

Còn hiệu lực

52114 19000488/HSCBA-ĐN 190000013/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Túi đựng mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

52115 19000487/HSCBA-ĐN 190000012/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Bao giày các loại

Còn hiệu lực

52116 19000486/HSCBA-ĐN 190000011/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Tấm trãi nylon bàn mổ các cở

Còn hiệu lực

52117 19000485/HSCBA-ĐN 190000010/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Tạp dề y tế các cở

Còn hiệu lực

52118 19000484/HSCBA-ĐN 190000009/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Garo các loại

Còn hiệu lực

52119 19000483/HSCBA-ĐN 190000008/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Hộp đựng vật sắc nhọn y tế

Còn hiệu lực

52120 19000481/HSCBA-ĐN 190000007/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Bao trùm thiết bị y tế

Còn hiệu lực

52121 19000479/HSCBA-ĐN 190000006/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Bộ ống nghiệm

Còn hiệu lực

52122 19000478/HSCBA-ĐN 190000005/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Nắp bình dẫn lưu phổi thora - vac

Còn hiệu lực

52123 19000477/HSCBA-ĐN 190000004/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Cuộn ống nhựa dẻo dùng một lần

Còn hiệu lực

52124 19000476/HSCBA-ĐN 190000003/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Bộ dây bơm hút phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

52125 19000475/HSCBA-ĐN 190000002/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Dây hút dịch đã tiệt trùng dùng một lần các cở

Còn hiệu lực