STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52351 000.00.19.H29-200922-0002 200001730/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NHA KHOA

Còn hiệu lực

52352 000.00.19.H29-200923-0005 200001731/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG HIỀN KHẨU TRANG Y TẾ MERCIFUL MASK

Còn hiệu lực

52353 000.00.17.H09-200921-0001 200000119/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE KÍNH HIỂN VI PHẪU THUẬT TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

52354 000.00.17.H09-200921-0002 200000120/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE KÍNH HIỂN VI PHẪU THUẬT NHA KHOA

Còn hiệu lực

52355 000.00.17.H09-200921-0003 200000121/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE KÍNH HIỂN VI PHẪU THUẬT ĐA CHỨC NĂNG

Còn hiệu lực

52356 000.00.17.H09-200921-0004 200000122/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE KÍNH HIỂN VI PHẪU THUẬT MẮT

Còn hiệu lực

52357 000.00.17.H09-200921-0005 200000123/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE KÍNH HIỂN VI PHẪU THUẬT NỘI SOI CỔ TỬ CUNG

Còn hiệu lực

52358 000.00.17.H09-200926-0001 200000053/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NEWSKY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52359 000.00.16.H23-200908-0003 200000051/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH MAY MẶC MAKALOT VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52360 000.00.19.H26-200919-0002 200000004/PCBSX-BV

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHAUDUCMEDI Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

52361 000.00.16.H02-200923-0001 200000028/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HÙNG MẠNH Khẩu trang y tế Hùng Mạnh

Còn hiệu lực

52362 000.00.17.H09-200922-0002 200000049/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG PHƯƠNG NAM ANH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52363 000.00.17.H09-200923-0001 200000050/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP Y TẾ T.B.T Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52364 000.00.17.H09-200924-0001 200000052/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SALUS VIETNAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52365 000.00.16.H05-200907-0002 200000145/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP BẮC TRƯỜNG PHÁT Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

52366 000.00.16.H05-200907-0003 200000146/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP BẮC TRƯỜNG PHÁT Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

52367 000.00.19.H29-200921-0010 200001719/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao được sử dụng cho máy phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

52368 000.00.19.H29-200915-0016 200000262/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52369 000.00.19.H29-200921-0006 200001720/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMARTS SOLUTION CEV Khẩu trang y tế (Medical face mask)

Còn hiệu lực

52370 000.00.19.H29-200921-0009 200001721/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAIGONMASK KHẨU TRANG Y TẾ SAIGONMASK

Còn hiệu lực

52371 000.00.19.H29-200921-0013 200001722/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KIM NHẬT CƯỜNG Hóa chất và nước rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

52372 000.00.19.H29-200917-0003 200001723/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HƯNG AN BÌNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52373 000.00.19.H29-200917-0022 200001724/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TIÊN TIÊN KHẨU TRANG Y TẾ VENUS

Còn hiệu lực

52374 000.00.19.H29-200915-0007 200001725/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Họ TTBYT IVD linh kiện, phụ kiện dùng cho máy phân tích sinh hóa và miễn dịch.

Còn hiệu lực

52375 000.00.19.H29-200915-0008 200001726/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện dùng cho máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

52376 000.00.19.H29-200921-0011 200001727/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

52377 000.00.19.H29-200921-0002 200000341/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HT khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52378 000.00.10.H55-200825-0001 200000016/PCBA-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52379 000.00.04.G18-200417-0001 20000564CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI ĐỈNH HƯNG PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ 03, 04 LỚP/KT3L, KT4L (03, 04 LAYERS MEDICAL FACE MASK/KT3L, KT4L)

Còn hiệu lực

52380 000.00.04.G18-200707-0006 20000563CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUỘC SỐNG AN TOÀN VIỆT NAM Khẩu trang y tế Safemask/ Safemask Medical mask

Còn hiệu lực

52381 000.00.04.G18-200723-0029 20000562CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG MAI LÂM Áo choàng phẫu thuật (Surgical Gown)

Còn hiệu lực

52382 000.00.04.G18-200805-0008 20000561CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VENUS VIỆT NAM Khẩu trang y tế (MEDICAL FACEMASK)

Còn hiệu lực

52383 000.00.04.G18-200810-0031 20000560CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT SURGICAL SUTURES

Còn hiệu lực

52384 000.00.04.G18-200810-0029 20000559CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT SURGICAL SUTURES

Còn hiệu lực

52385 000.00.04.G18-200810-0030 20000558CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT SURGICAL SUTURES

Còn hiệu lực

52386 000.00.04.G18-200812-0008 20000557CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC SẤM TRINH MEDICAL FACE MASK BLUE SKY MASK

Còn hiệu lực

52387 000.00.04.G18-200813-0001 20000556CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT LÝ ĐAN Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

52388 000.00.04.G18-200812-0005 20000555CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MINH ANH PHÚ Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask )

Còn hiệu lực

52389 000.00.04.G18-200813-0014 20000554CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LỘC ĐỈNH PHAN Khẩu trang y tế Area ( Medical Face Mask Area )

Còn hiệu lực

52390 000.00.04.G18-200810-0022 20000553CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Ống bơm tiêm nhựa sử dụng một lần/ Disposable Syringes with/without needle gauge 16G&18G~30G

Còn hiệu lực

52391 000.00.04.G18-200810-0023 20000552CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Đầu nối bảo vệ/Transducer Protector

Còn hiệu lực

52392 000.00.04.G18-200812-0009 20000551CFS/BYT-TB-CT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC MEDEC TẠI HÀ NỘI Khẩu Trang Y Tế (Medical Mask)

Còn hiệu lực

52393 000.00.04.G18-200812-0010 20000550CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THIÊN THỦY KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK.

Còn hiệu lực

52394 000.00.04.G18-200817-0018 20000549CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH AI-LEN MEDICAL FACE MASK 4 LAYER AI-LEN PHARMA+

Còn hiệu lực

52395 000.00.04.G18-200824-0002 20000548CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH Khẩu trang y tế Dr.Santa (Dr. Santa Medical Mask)

Còn hiệu lực

52396 000.00.04.G18-200826-0023 20000547CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KICHY VIỆT NAM Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực

52397 000.00.04.G18-200821-0017 20000546CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU KHẨU TRANG Y TẾ/ MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

52398 000.00.04.G18-200827-0002 20000545CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRUNG L.A Khẩu trang y tế/ Medical Masks

Còn hiệu lực

52399 000.00.04.G18-200826-0002 20000544CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y DƯỢC TRƯỜNG THỊNH KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

52400 000.00.04.G18-200827-0013 20000543CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VCARE Khẩu trang y tế ( Medical face mask)

Còn hiệu lực

52401 000.00.04.G18-200828-0001 20000542CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH UNICO GLOBAL VN Khẩu trang y tế ( MEDICAL FACE MASK )

Còn hiệu lực

52402 000.00.04.G18-200828-0005 20000541CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực

52403 000.00.04.G18-200828-0007 20000540CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG KHẨU TRANG Y TẾ KF94 (KF94 Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

52404 000.00.04.G18-200828-0008 20000539CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TINBEE Khẩu trang y tế LMS (LMS MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

52405 000.00.04.G18-200830-0001 20000538CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIJAI Khẩu trang y tế/Medical Face Mask

Còn hiệu lực

52406 000.00.04.G18-200829-0001 20000537CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HÙNG MẠNH Khẩu trang y tế Hùng Mạnh ( HungManh Medical Face Mask )

Còn hiệu lực

52407 000.00.04.G18-200830-0002 20000536CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

52408 000.00.04.G18-200829-0002 20000535CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG VIỆT Khẩu trang y tế (Medical mask)

Còn hiệu lực

52409 000.00.04.G18-200901-0017 20000534CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỨC TÂN KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

52410 000.00.04.G18-200817-0002 20000533CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KHANG THỊNH Khẩu trang y tế (Medical Mask)

Còn hiệu lực

52411 000.00.04.G18-200903-0002 20000532CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHƯỚC HÙNG Khẩu trang y tế/Medical Face Mask

Còn hiệu lực

52412 000.00.04.G18-200901-0009 20000531CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN WAKAMONO KHẨU TRANG Y TẾ AMERICANA DISPOSABLE FACE MASK / AMERICANA DISPOSABLE FACE MASK

Còn hiệu lực

52413 000.00.04.G18-200903-0012 20000530CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI KHÔI KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP MAK MASK ( MAK MASK 4 - LAYER MEDICAL FACE MASK )

Còn hiệu lực

52414 000.00.04.G18-200903-0011 20000529CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VIỆT HẢI HÀ KHẨU TRANG Y TẾ CAO CẤP VHH STAR ( VHH STAR HIGH QUALITY MEDICAL MASK)

Còn hiệu lực

52415 000.00.04.G18-200903-0017 20000528CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN VẠN THỊNH KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

52416 000.00.04.G18-200904-0004 20000527CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT KIM TÚ Khẩu trang y tế ASIANKT ( Medical Face Mask ASIANKT )

Còn hiệu lực

52417 000.00.04.G18-200904-0013 20000526CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN 3C PHARMA Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực

52418 000.00.04.G18-200828-0004 20000525CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÚ CƯỜNG Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

52419 000.00.16.H40-200916-0001 200000003/PCBMB-NĐ

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ TẠI NAM ĐỊNH

Còn hiệu lực

52420 000.00.19.H26-200917-0010 200001665/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARLO VIỆT NAM LUCKFUL Miếng dán hồng ngoại (Far Infrared Patch Plus)

Còn hiệu lực

52421 000.00.19.H26-200918-0001 200001666/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Máy tách chiết AND/ ARN tự động

Còn hiệu lực

52422 000.00.19.H26-200914-0007 200000224/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Dung dịch nhỏ mũi

Còn hiệu lực

52423 000.00.19.H26-200904-0007 200000225/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DP WESTERN PHARMA Dung dịch, kem, gel, bột tai mũi họng

Còn hiệu lực

52424 000.00.19.H26-200828-0003 200000342/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ

Còn hiệu lực

52425 000.00.19.H26-200828-0006 200001667/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DƯỢC LIỆU ORGANIC Xịt mũi họng

Còn hiệu lực