STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52351 17007595/HSCBA-HN 170000996/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ vặn vít trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

52352 17007573/HSCBA-HN 170000997/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ quấn bông

Còn hiệu lực

52353 17007570/HSCBA-HN 170000998/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Xi lanh bơm tiêm gây tê

Còn hiệu lực

52354 17007569/HSCBA-HN 170000999/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ dẫn chỉ

Còn hiệu lực

52355 17007577/HSCBA-HN 170001000/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Giá đỡ

Còn hiệu lực

52356 17007586/HSCBA-HN 170001001/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ bắt vít

Còn hiệu lực

52357 17007585/HSCBA-HN 170001002/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ dẫn hướng mũi khoan

Còn hiệu lực

52358 17007584/HSCBA-HN 170001003/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ ống dẫn Taro

Còn hiệu lực

52359 17007583/HSCBA-HN 170001004/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Mũi khoan xương

Còn hiệu lực

52360 17007581/HSCBA-HN 170001005/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ uốn nẹp

Còn hiệu lực

52361 17007579/HSCBA-HN 170001006/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

52362 17007620/HSCBA-HN 170001007/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC Họ kìm kẹp clip titan

Còn hiệu lực

52363 170008901/HSCBMB-HN 170000894/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH AN

Còn hiệu lực

52364 17007608/HSCBA-HN 170001008/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ tạo đường hầm

Còn hiệu lực

52365 17007609/HSCBA-HN 170001009/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ gặm sụn

Còn hiệu lực

52366 17007612/HSCBA-HN 170001010/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ tách phần mềm

Còn hiệu lực

52367 17007617/HSCBA-HN 170001011/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ móc chỉ

Còn hiệu lực

52368 17007619/HSCBA-HN 170001012/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ bắt vít

Còn hiệu lực

52369 17007607/HSCBA-HN 170001013/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ ta rô vít

Còn hiệu lực

52370 17007610/HSCBA-HN 170001014/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Kéo cắt chỉ

Còn hiệu lực

52371 17007611/HSCBA-HN 170001015/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ mài xương

Còn hiệu lực

52372 17007616/HSCBA-HN 170001016/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Kìm gắp

Còn hiệu lực

52373 17007618/HSCBA-HN 170001017/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ khâu

Còn hiệu lực

52374 17007651/HSCBA-HN 170001018/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khoan, mũi khoan

Còn hiệu lực

52375 17007652/HSCBA-HN 170001019/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khuôn định dạng hàm trong nha khoa

Còn hiệu lực

52376 17007653/HSCBA-HN 170001020/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây cáp kết nối

Còn hiệu lực

52377 17007654/HSCBA-HN 170001021/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống nong mạch máu

Còn hiệu lực

52378 17007656/HSCBA-HN 170001022/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ khám và điều trị nha khoa

Còn hiệu lực

52379 17007655/HSCBA-HN 170001023/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cối xay nghiền xương trong nha khoa

Còn hiệu lực

52380 17007657/HSCBA-HN 170001024/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ dẫn mũi khoan

Còn hiệu lực

52381 17007658/HSCBA-HN 170001025/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ uốn nẹp

Còn hiệu lực

52382 17007659/HSCBA-HN 170001026/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống dây cáp nối kèm bàn đạp

Còn hiệu lực

52383 17007660/HSCBA-HN 170001027/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh phẫu thuật

Còn hiệu lực

52384 17007662/HSCBA-HN 170001029/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tùn xương

Còn hiệu lực

52385 17007663/HSCBA-HN 170001030/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khung căng da

Còn hiệu lực

52386 17007664/HSCBA-HN 170001031/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Đầu nối, khớp nối

Còn hiệu lực

52387 17007591/HSCBA-HN 170001032/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy tách chiết DNA/RNA

Còn hiệu lực

52388 17007599/HSCBA-HN 170001033/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy đọc huỳnh quang

Còn hiệu lực

52389 17007598/HSCBA-HN 170001034/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy đục lỗ mẫu giấy thấm máu khô

Còn hiệu lực

52390 17007596/HSCBA-HN 170001035/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

52391 17007594/HSCBA-HN 170001036/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

52392 17007593/HSCBA-HN 170001037/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

52393 17007592/HSCBA-HN 170001038/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

52394 17007638/HSCBA-HN 170001039/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Dụng cụ tập bước

Còn hiệu lực

52395 17007649/HSCBA-HN 170001040/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Thiết bị tập chi trên, chi dưới

Còn hiệu lực

52396 17007644/HSCBA-HN 170001041/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Thiết bị tập PHCN cơ tay, cơ chân

Còn hiệu lực

52397 17007647/HSCBA-HN 170001042/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Hệ thống tập chi trên, chi dưới 10 kiểu tập

Còn hiệu lực

52398 17007648/HSCBA-HN 170001043/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập đi

Còn hiệu lực

52399 17007645/HSCBA-HN 170001044/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ nong cannula

Còn hiệu lực

52400 17007667/HSCBA-HN 170001045/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY Hệ thống máy phân tích điện giải, khí máu tự động

Còn hiệu lực

52401 17007575/HSCBA-HN 170001046/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy tách chiết DNA/RNA

Còn hiệu lực

52402 170000101/HSCBMB-QB 170000001/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

Còn hiệu lực

52403 17000704/HSCBSX-BD 170000008/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH REMINGTON INTERNATIONAL Giày hậu phẩu

Còn hiệu lực

52404 17006694/HSCBA-HCM 170001022/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ AN Đai nẹp Phục Hồi Chức Năng

Còn hiệu lực

52405 17006707/HSCBA-HCM 170001023/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ AN Nẹp Hỗ Trợ Chấn Thương Chỉnh Hình

Còn hiệu lực

52406 17006709/HSCBA-HCM 170001024/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ AN Dụng Cụ Vật Lý Trị Liệu

Còn hiệu lực

52407 17006710/HSCBA-HCM 170001025/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ AN Vớ Y khoa

Còn hiệu lực

52408 17006699/HSCBA-HCM 170001026/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Dụng cụ khám và điều trị Răng Hàm Mặt

Còn hiệu lực

52409 17006693/HSCBA-HCM 170001027/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

52410 17006650/HSCBA-HCM 170001028/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Giường bệnh dùng trong y tế

Còn hiệu lực

52411 17006649/HSCBA-HCM 170001029/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Đèn LED dùng trong y tế

Còn hiệu lực

52412 17006692/HSCBA-HCM 170001030/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Đèn halogen dùng trong y tế

Còn hiệu lực

52413 17006702/HSCBA-HCM 170001032/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Dụng cụ dùng trong điều trị Răng Hàm Mặt

Còn hiệu lực

52414 17006700/HSCBA-HCM 170001033/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG Băng keo có gạc vô trùng không thấm nước

Còn hiệu lực

52415 17006715/HSCBA-HCM 170001034/PCBA-HCM

VPĐD MAQUET SOUTH EAST ASIA PTE. LTD. TẠI TP. HCM Đèn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

52416 17006713/HSCBA-HCM 170001035/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Vật liệu làm răng giả, làm khay lấy dấu; chất đổ khuôn răng, vật liệu đệm hàm, mũi khoan nha khoa, mũi khoan hình dĩa cắt răng, dụng cụ đánh bóng, sáp nha khoa, dụng cụ chỉnh khớp cắn, đèn hàn răng, dụng cụ phục hình răng, máy đúc cao tầng

Còn hiệu lực

52417 17006647/HSCBA-HCM 170001036/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Giường bệnh dùng trong y tế

Còn hiệu lực

52418 17007370/HSCBA-HN 170000942/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM VIỆT Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

52419 17007554/HSCBA-HN 170000944/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CYSINA VIỆT PHÁP SMOOZE LONG

Còn hiệu lực

52420 17007291/HSCBA-HN 170000945/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Bột bó ORBE, OBANDA

Còn hiệu lực

52421 170009007/HSCBMB-HN 170000869/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MINH LONG

Còn hiệu lực

52422 17007373/HSCBA-HN 170000946/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Hộp hấp tiệt trùng dụng cụ và phụ kiện

Còn hiệu lực

52423 17007525/HSCBA-HN 170000947/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO Máy soi tĩnh mạch

Còn hiệu lực

52424 17007529/HSCBA-HN 170000948/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ nha khoa tái sử dụng làm bằng thép không gỉ

Còn hiệu lực

52425 17007497/HSCBA-HN 170000949/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy đo thị trường mắt

Còn hiệu lực