STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52351 17001614/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100410ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Chỉ phẫu thuật tan chậm tổng hợp đơn sợi

Còn hiệu lực

52352 19008600/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100406ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

52353 000.00.04.G18-210826-0005 2100429ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ thở oxy có túi

Còn hiệu lực

52354 000.00.04.G18-210719-0029 2100438ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đơn sợi

Còn hiệu lực

52355 17003851/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100393ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây truyền máu

Còn hiệu lực

52356 18006109/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100407ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH Kính áp tròng dùng 2 tuần

Còn hiệu lực

52357 000.00.04.G18-210716-0005 2100434ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

52358 000.00.04.G18-210905-0025 2100398ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Kính áp tròng (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

52359 17003084/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100414ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Ống thông chẩn đoán

Còn hiệu lực

52360 20011382/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100430ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC Dây hút dịch phẫu thuật

Còn hiệu lực

52361 20011415/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100411ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Máy lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

52362 000.00.04.G18-210812-0023 2100425ĐKLH/BYT-TB-CT

Công ty cổ phần Meiko Automation Máy thở không xâm nhập

Còn hiệu lực

52363 000.00.04.G18-200910-0010 2100403ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm kim tiêm insulin

Còn hiệu lực

52364 000.00.04.G18-210719-0028 2100439ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi tan nhanh

Còn hiệu lực

52365 000.00.04.G18-210716-0007 2100435ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Máy đo huyết áp tự động cổ tay

Còn hiệu lực

52366 000.00.04.G18-210121-0002 2100415ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bóng tắc mạch

Còn hiệu lực

52367 18006610/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100422ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Van tim sinh học

Còn hiệu lực

52368 000.00.04.G18-210302-0012 2100399ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Hệ thống nội soi tiêu hóa

Còn hiệu lực

52369 20011423/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100412ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Bộ quả lọc trao đổi huyết tương

Còn hiệu lực

52370 000.00.04.G18-210504-0002 2100421ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

52371 000.00.04.G18-210408-0016 2100431ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM) Ống thông dạ dày

Còn hiệu lực

52372 000.00.04.G18-210827-0002 2100426ĐKLH/BYT-TB-CT

Công ty cổ phần Meiko Automation Máy thở không xâm nhập

Còn hiệu lực

52373 000.00.04.G18-210409-0008 2100408ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Dụng cụ mở đường vào mạch máu

Còn hiệu lực

52374 19009179/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100394ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Holter huyết áp

Còn hiệu lực

52375 000.00.04.G18-210625-0002 2100436ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ OMIGA Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

52376 000.00.04.G18-210524-0041 2100416ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Van tim sinh học

Còn hiệu lực

52377 19009216/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100386ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định thời gian PT, APTT và định lượng Pro-IL-Complex, Hepatocomplex

Còn hiệu lực

52378 000.00.04.G18-200911-0010 2100375ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Chất hiệu chuẩn mức trung bình xét nghiệm định lượng Na, K, Cl

Còn hiệu lực

52379 17003513/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100370ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol

Còn hiệu lực

52380 000.00.19.H26-211008-0011 210001852/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIDAPHA Xịt mũi họng Nasofa Spray

Còn hiệu lực

52381 19009222/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100382ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Fibrinogen

Còn hiệu lực

52382 17003564/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100380ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng T3 tự do (free T3)

Còn hiệu lực

52383 000.00.04.G18-200911-0011 2100376ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na, K, Cl

Còn hiệu lực

52384 17004535/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100387ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng iPTH

Còn hiệu lực

52385 19009218/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100383ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 9 thông số đông máu

Còn hiệu lực

52386 17002194/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100371ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng S100

Còn hiệu lực

52387 18006241/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100388ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng cyclosporin

Còn hiệu lực

52388 19008639/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100384ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số đông máu

Còn hiệu lực

52389 17003509/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100381ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng methadone

Còn hiệu lực

52390 18006277/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100378ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng calprotectin

Còn hiệu lực

52391 17003693/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100372ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm 6 thông số huyết học

Còn hiệu lực

52392 18006375/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100389ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

52393 19008555/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100385ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 24 thông số đông máu

Còn hiệu lực

52394 17005324/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100379ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng đánh giá mức độ nhiễm mỡ/độ đục, vàng da và tán huyết

Còn hiệu lực

52395 17003295/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100373ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 20 thông số huyết học

Còn hiệu lực

52396 20011467/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100390ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD ly giải trong xét nghiệm định lượng acid folic

Còn hiệu lực

52397 17005323/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100374ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 antitrypsin

Còn hiệu lực

52398 000.00.04.G18-210925-0003 21000955CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GLOVE Bộ trang phục phòng, chống dịch / Medical protective clothing

Còn hiệu lực

52399 000.00.04.G18-210925-0002 21000954CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GLOVE Khẩu trang y tế / Medical face mask

Còn hiệu lực

52400 000.00.04.G18-210331-0003 21000021/BYT-CCHNPL

NGUYỄN TẤT THẮNG

Còn hiệu lực

52401 000.00.04.G18-210929-0008 21000020/BYT-CCHNPL

TRẦN PHAN SƠN GIANG

Còn hiệu lực

52402 000.00.04.G18-210414-0002 21000019/BYT-CCHNPL

NGUYỄN TẤN SƠN

Còn hiệu lực

52403 000.00.04.G18-210427-0008 21000018/BYT-CCHNPL

NGUYỄN NGỌC AN

Còn hiệu lực

52404 000.00.04.G18-210416-0003 21000017/BYT-CCHNPL

NGUYỄN XUÂN KHÁNH

Còn hiệu lực

52405 17000128/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100420ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Túi máu rỗng

Còn hiệu lực

52406 17001610/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100409ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Chỉ phẫu thuật tan chậm tổng hợp đơn sợi

Còn hiệu lực

52407 17003271/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100404ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy theo dõi sản khoa

Còn hiệu lực

52408 000.00.04.G18-210811-0017 21000953CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây thở oxy/ Nasal canula

Còn hiệu lực

52409 000.00.04.G18-210811-0018 21000952CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây truyền máu dùng cho chạy thận nhân tạo/ Hemodialysis blood tubing set

Còn hiệu lực

52410 000.00.04.G18-210811-0009 21000951CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ xông khí dung/ Aerosol mask with nebulizer

Còn hiệu lực

52411 000.00.04.G18-210811-0002 21000950CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm tiêm sử dụng một lần/ Syringe for single use

Còn hiệu lực

52412 000.00.04.G18-210811-0015 21000949CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Kim tiêm/ Needle

Còn hiệu lực

52413 000.00.04.G18-210811-0006 21000948CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần/ Infusion set for single use

Còn hiệu lực

52414 000.00.04.G18-210811-0016 21000947CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ thở oxy/ Oxygen mask

Còn hiệu lực

52415 000.00.04.G18-210901-0001 21000946CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN HABIMEC VIỆT NAM Khẩu trang Y tế / Medical Mask

Còn hiệu lực

52416 000.00.04.G18-210831-0024 21000945CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN AN Bộ trang phục phòng, chống dịch / Isolation Clothes

Còn hiệu lực

52417 000.00.04.G18-210903-0003 21000944CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETNAM MEDICAL Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

52418 000.00.04.G18-210907-0018 21000943CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SHBCARE VIỆT NAM Bộ trang phục phòng, chống dịch/ Isolation Clothes

Còn hiệu lực

52419 000.00.04.G18-210831-0014 21000942CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY ÁO THUN SÀI GÒN PHÚ THÀNH Bộ trang phục phòng, chống dịch (Non-Surgical gown)

Còn hiệu lực

52420 000.00.04.G18-211006-0017 210223GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

52421 000.00.04.G18-211006-0015 210222GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Que thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

52422 000.00.04.G18-211006-0014 210221GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

52423 000.00.04.G18-210927-0018 210220GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS T&T GLOBAL Khay thử xét nghiệm nhanh định tính kháng nguyên Sars-CoV-2

Còn hiệu lực

52424 000.00.04.G18-210923-00004 21000248/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM GẠC ALGINATE VÔ TRÙNG HETIS CALCIUM ALGINATE

Còn hiệu lực

52425 000.00.04.G18-210923-00005 21000247/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Gạc Chitosan

Còn hiệu lực