STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
5176 000.00.04.G18-200723-0016 2301705ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định lượng các đột biến ở exon 9 của gen KIT và exon 18 của gen PDGFRA

Còn hiệu lực

5177 17002957/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301704ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng DNA HBV

Còn hiệu lực

5178 000.00.04.G18-220504-0107 2301703ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng vi rút Adeno

Còn hiệu lực

5179 000.00.04.G18-210412-0005 2301702ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT)

Còn hiệu lực

5180 000.00.04.G18-200629-0013 2301701ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng sFlt-1

Còn hiệu lực

5181 17003689/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301700ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng TM-CA 125

Còn hiệu lực

5182 17003683/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301699ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng TM-CA 15-3

Còn hiệu lực

5183 000.00.04.G18-220504-0039 2301698ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng và định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii

Còn hiệu lực

5184 17003471/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301697ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng/định tính kháng thể IgM kháng vi rút Epstein Barr

Còn hiệu lực

5185 19010829/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301696ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Herpes simplex virus type 1, Herpes simplex virus type 2, Haemophilus ducreyi, Cytomegalovirus , Lymphogranuloma venereum (Chlamydia trachomatis Serovar L), Treponema pallidum và Varicella-zoster virus

Còn hiệu lực

5186 20011331/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301695ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli K1

Còn hiệu lực

5187 000.00.04.G18-200924-0029 2301694ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính DNA của human herpes simplex virus 1 (HSV-1) và human herpes simplex virus 2 (HSV-2)

Còn hiệu lực

5188 19009302/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301693ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính DNA/RNA của 4 vi khuẩn, vi rút SARS-CoV-2 và 17 vi rút khác

Còn hiệu lực

5189 19010764/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301692ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính gen stx1/stx2, eaeA, gen lt/st, gen O157, aggR của Escherichia coli và tcdC Δ117 của hypervirulent Clostridium difficile

Còn hiệu lực

5190 000.00.04.G18-200825-0025 2301691ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng kháng nguyên NS1 sốt xuất huyết

Còn hiệu lực

5191 17004291/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301690ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV-1, HIV-2 và kháng nguyên HIV-1 p24

Còn hiệu lực

5192 000.00.04.G18-200826-0027 2301689ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm phát hiện 29 đột biến soma trong gen EGFR

Còn hiệu lực

5193 000.00.04.G18-200625-0011 2301688ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm phát hiện 5 đột biến soma trên gen BRAF

Còn hiệu lực

5194 000.00.04.G18-220609-0025 2301687ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Plasmodium falciparum (Pf), Plasmodium vivax (Pv)

Còn hiệu lực

5195 000.00.04.G18-221018-0005 2301686ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính α-feto protein (AFP)

Còn hiệu lực

5196 000.00.04.G18-220331-0003 2301685ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Máy đo đường huyết

Còn hiệu lực

5197 000.00.04.G18-220701-0028 2301684ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4

Còn hiệu lực

5198 19009961/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301683ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Máy xét nghiệm đông máu tự động

Còn hiệu lực

5199 000.00.04.G18-220211-0021 2301682ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D)

Còn hiệu lực

5200 000.00.04.G18-210307-0007 2301681ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định tính và hòa hợp nhóm máu

Còn hiệu lực

5201 000.00.04.G18-221006-0021 2301680ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực

5202 000.00.04.G18-221006-0022 2301679ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực

5203 000.00.04.G18-221018-0019 2301678ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng PIVKA-II

Còn hiệu lực

5204 000.00.04.G18-221018-0018 2301677ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng PIVKA-II

Còn hiệu lực

5205 17002474/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301676ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng PlGF

Còn hiệu lực

5206 000.00.04.G18-210717-0019 2301675ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng SIROLIMUS

Còn hiệu lực

5207 000.00.04.G18-211129-0035 2301674ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD103

Còn hiệu lực

5208 000.00.04.G18-220615-0048 2301673ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD138

Còn hiệu lực

5209 000.00.04.G18-220412-0049 2301672ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19

Còn hiệu lực

5210 000.00.04.G18-220412-0046 2301671ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19

Còn hiệu lực

5211 000.00.04.G18-211130-0049 2301670ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20

Còn hiệu lực

5212 000.00.04.G18-220503-0020 2301669ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD25

Còn hiệu lực

5213 000.00.04.G18-210919-0005 2301668ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD25

Còn hiệu lực

5214 000.00.04.G18-220616-0010 2301667ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33

Còn hiệu lực

5215 000.00.04.G18-211129-0022 2301666ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45

Còn hiệu lực

5216 000.00.04.G18-220412-0039 2301665ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79b

Còn hiệu lực

5217 18006618/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301664ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu B

Còn hiệu lực

5218 17002065/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301663ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MSH2

Còn hiệu lực

5219 17003054/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301662ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MSH6

Còn hiệu lực

5220 17004844/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301661ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thrombin

Còn hiệu lực

5221 000.00.04.G18-210921-0006 2301660ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117

Còn hiệu lực

5222 000.00.04.G18-220616-0021 2301659ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD16

Còn hiệu lực

5223 000.00.04.G18-220616-0020 2301658ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD16

Còn hiệu lực

5224 000.00.04.G18-220412-0032 2301657ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20

Còn hiệu lực

5225 000.00.04.G18-220701-0025 2301656ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD7

Còn hiệu lực

5226 000.00.04.G18-220412-0035 2301655ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8

Còn hiệu lực

5227 000.00.04.G18-220412-0055 2301654ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR

Còn hiệu lực

5228 000.00.04.G18-221012-0030 2301653ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng CMV

Còn hiệu lực

5229 000.00.04.G18-221012-0029 2301652ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng CMV

Còn hiệu lực

5230 000.00.04.G18-221012-0031 2301651ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính ái lực của kháng thể IgG kháng CMV

Còn hiệu lực

5231 000.00.04.G18-221012-0028 2301650ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV

Còn hiệu lực

5232 000.00.04.G18-221014-0008 2301649ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HTLV-I/II

Còn hiệu lực

5233 000.00.04.G18-221014-0007 2301648ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HTLV-I/II

Còn hiệu lực

5234 000.00.04.G18-221018-0015 2301647ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể lớp IgG kháng HSV-1

Còn hiệu lực

5235 000.00.04.G18-221018-0014 2301646ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể lớp IgG kháng HSV-1

Còn hiệu lực

5236 000.00.04.G18-221018-0016 2301645ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể lớp IgG kháng HSV-2

Còn hiệu lực

5237 000.00.04.G18-221018-0017 2301644ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể lớp IgG kháng HSV-2

Còn hiệu lực

5238 18007161/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301643ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 10 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

5239 000.00.04.G18-210307-0002 2301642ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25-Hydroxy Vitamin D, Erythropoietin (EPO), PTH (Intact), Procalcitonin, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)

Còn hiệu lực

5240 000.00.04.G18-211125-0015 2301641ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và/ hoặc định lượng các tế bào biểu hiện 8 kháng nguyên bề mặt

Còn hiệu lực

5241 000.00.04.G18-220722-0007 2301640ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính các kháng thể IgG kháng virus herpes simplex loại 1 (HSV-1)

Còn hiệu lực

5242 000.00.04.G18-220505-0025 2301639ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Hệ thống Real-time PCR

Còn hiệu lực

5243 000.00.19.H26-231219-0049 230002603/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN Họ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

5244 000.00.19.H26-231219-0047 230002602/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Bàn tiểu phẫu

Còn hiệu lực

5245 000.00.19.H26-231220-0025 230003400/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

5246 000.00.19.H29-231219-0003 230002920/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Phin lọc khuẩn

Còn hiệu lực

5247 000.00.19.H29-231120-0001 230001867/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC BĂNG THUN Y TẾ VIDUGO

Còn hiệu lực

5248 000.00.19.H29-231219-0007 230001866/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDIVISION Hóa chất tách chiết acid nucleic (bằng hạt từ)

Còn hiệu lực

5249 000.00.19.H29-231220-0001 230002919/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA HA+ SKINBOOSTER MESO

Còn hiệu lực

5250 000.00.19.H29-231220-0002 230002918/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA SLIM BODY MESO

Còn hiệu lực