STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52426 000.00.04.G18-200427-0438 20000126/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52427 000.00.04.G18-200427-0440 20000125/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52428 000.00.04.G18-200427-0441 20000124/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52429 000.00.04.G18-200427-0442 20000123/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52430 000.00.04.G18-200427-0443 20000122/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52431 000.00.04.G18-200427-0444 20000121/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52432 000.00.04.G18-200427-0445 20000120/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52433 000.00.04.G18-200427-0446 20000119/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52434 000.00.04.G18-200427-0447 20000118/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52435 000.00.04.G18-200427-0451 20000117/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52436 000.00.04.G18-200427-0452 20000116/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52437 000.00.04.G18-200427-0453 20000115/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52438 000.00.04.G18-200427-0454 20000114/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội

Còn hiệu lực

52439 000.00.19.H29-200917-0007 200001700/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dụng cụ cắt búi trĩ các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52440 000.00.19.H29-200917-0008 200001701/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Đục xương dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52441 000.00.19.H29-200917-0009 200001702/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Cán dao, lưỡi dao dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52442 000.00.19.H29-200917-0011 200001703/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Kẹp mạch máu / kéo vi phẫu / kẹp vi phẫu dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52443 000.00.19.H29-200917-0012 200001704/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dụng cụ may vết thương dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52444 000.00.19.H29-200917-0013 200001705/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Kìm kẹp kim dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52445 000.00.19.H29-200917-0014 200001706/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Cung mở rông dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, bao gồm:

Còn hiệu lực

52446 000.00.19.H29-200917-0015 200001707/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Giũa xương dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52447 000.00.19.H29-200917-0016 200001708/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Búa dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52448 000.00.19.H29-200917-0021 200001709/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIUSA DƯỢC PHẨM MỸ PHẨM Khẩu trang y tế 3 lớp MediUSA MASK

Còn hiệu lực

52449 000.00.19.H29-200917-0025 200001710/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIUSA DƯỢC PHẨM MỸ PHẨM Khẩu trang y tế 4 lớp MediUSA MASK

Còn hiệu lực

52450 000.00.19.H29-200916-0007 200001711/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DP HÙNG TIẾN KHẨU TRANG Y TẾ VITIMASK

Còn hiệu lực

52451 000.00.19.H29-200917-0029 200000338/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU SONG KIM LONG HẢI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52452 000.00.19.H29-200917-0004 200001712/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ MỘC THỦY KHẨU TRANG Y TẾ AQUA MASK

Còn hiệu lực

52453 000.00.19.H29-200917-0023 200001713/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ASCLEPIUS Khẩu trang y tế Medical Shield

Còn hiệu lực

52454 000.00.19.H29-200917-0024 200001714/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ASCLEPIUS Khẩu trang y tế Medical Shield

Còn hiệu lực

52455 000.00.19.H29-200623-0017 200001715/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi H2O2

Còn hiệu lực

52456 000.00.19.H29-200918-0004 200001716/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT GLOBAL FASHION khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52457 000.00.16.H05-200921-0004 200000143/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH KHẨU TRANG Y TẾ AJA

Còn hiệu lực

52458 000.00.16.H05-200918-0001 200000142/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH Khẩu trang y tế Toàn Thịnh

Còn hiệu lực

52459 000.00.16.H05-200910-0001 200000115/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY KHÁNH Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

52460 000.00.19.H29-200908-0011 200001689/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Băng bó bột

Còn hiệu lực

52461 000.00.19.H29-200914-0009 200001690/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG GHẾ KHÁM (GHẾ BÁC SĨ)

Còn hiệu lực

52462 000.00.19.H29-200917-0020 200001691/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Móc dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52463 000.00.19.H29-200917-0019 200001692/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Tay khoan/ Mũi khoan dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52464 000.00.19.H29-200917-0018 200001693/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Gu / kềm gặm xương dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52465 000.00.19.H29-200916-0002 200001696/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG Kính hiển vi và phụ kiện

Còn hiệu lực

52466 000.00.19.H29-200916-0006 200000261/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GOOD NATURAL PRODUCTS

Còn hiệu lực

52467 000.00.19.H29-200917-0002 200001697/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HANJOY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52468 000.00.19.H29-200915-0003 200001698/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ALKA GLUTA VIETNAM Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

52469 000.00.19.H29-200916-0008 200000336/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ GUNMA VINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52470 000.00.19.H29-200922-0005 200000337/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV SX DDT VIỆT NAM Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

52471 18000411/HSCBMB-PT 200000003/PCBMB-PT

CÔNG TY TNHH THUONG MAI VÀ KỸ THUẬT MEDITECH

Còn hiệu lực

52472 000.00.19.H15-200923-0001 200000004/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH XÉT NGHIỆM VÀ CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH PHÚC AN

Còn hiệu lực

52473 000.00.19.H26-200916-0004 200001658/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE SERUM TRỊ MỤN DR.KEN

Còn hiệu lực

52474 000.00.19.H26-200917-0004 200001657/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH FUJIN VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI FUNBON DHP

Còn hiệu lực

52475 000.00.19.H26-200916-0002 200000223/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH NĂM PHƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52476 000.00.19.H26-200917-0013 200001659/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINMAS POWER KHẨU TRANG Y TẾ TRẺ EM

Còn hiệu lực

52477 000.00.19.H26-200917-0002 200001660/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN Ý Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52478 000.00.19.H26-200903-0005 200001661/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VINANGO NAM ANH Khẩu trang y tế Thiên Phúc

Còn hiệu lực

52479 000.00.19.H26-200914-0004 200001662/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH RISEN FOOD VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52480 000.00.19.H26-200920-0001 200001663/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52481 000.00.19.H26-200921-0001 200001664/PCBA-HN

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM IDC Khẩu trang y tế Dr.IDC

Còn hiệu lực

52482 000.00.17.H13-200914-0001 200000010/PCBMB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH

Còn hiệu lực

52483 000.00.19.H26-200814-0011 200001648/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ Túi chứa dịch dinh dưỡng truyền tĩnh mạch các cỡ

Còn hiệu lực

52484 000.00.19.H26-200920-0002 200001651/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂN CƯƠNG Đèn khám

Còn hiệu lực

52485 000.00.19.H26-200829-0002 200001652/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÀNH NGÂN Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

52486 000.00.19.H26-200907-0016 200000337/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OCEANPHARMA

Còn hiệu lực

52487 000.00.19.H26-200911-0003 200001653/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VĨNH PHÚC SEAVIMAX

Còn hiệu lực

52488 000.00.19.H26-200911-0008 200001654/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Thiết bị soi đáy mắt

Còn hiệu lực

52489 000.00.19.H26-200911-0007 200000338/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S

Còn hiệu lực

52490 000.00.19.H26-200911-0022 200000339/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ DƯƠNG SINH

Còn hiệu lực

52491 000.00.19.H26-200911-0002 200001655/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tất lót

Còn hiệu lực

52492 000.00.19.H26-200911-0017 200001656/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Ống hút dịch

Còn hiệu lực

52493 000.00.19.H26-200903-0003 200000340/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT

Còn hiệu lực

52494 000.00.19.H26-200914-0003 200000341/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TPP HÀ NỘI

Còn hiệu lực

52495 000.00.16.H02-200918-0001 200000003/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH TÂM

Còn hiệu lực

52496 000.00.19.H29-200722-0013 200001683/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch đệm

Còn hiệu lực

52497 000.00.19.H29-200915-0002 200000259/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO

Còn hiệu lực

52498 000.00.19.H29-200421-0004 200001684/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Kìm kẹp kim nội soi 5 mm tái sử dụng

Còn hiệu lực

52499 000.00.19.H29-200421-0005 200001685/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Kìm kẹp kim nội soi tự điều chỉnh cân bằng 5 mm tái sử dụng

Còn hiệu lực

52500 000.00.19.H29-200916-0001 200001686/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Gói đỡ đẻ sạch

Còn hiệu lực