STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52501 000.00.48.H41-200903-0002 200000027/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Xe lăn

Còn hiệu lực

52502 000.00.48.H41-200914-0001 200000007/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Còn hiệu lực

52503 000.00.16.H23-200911-0001 200000046/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH PHÁT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52504 000.00.16.H23-200915-0001 200000097/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH ĐỨC HẠNH PRO Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

52505 000.00.19.H26-200907-0003 200001608/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA GEL PHỤ KHOA/SENCI VAGINA W

Còn hiệu lực

52506 000.00.19.H26-200907-0005 200001609/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA SENCI STERIL/ XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

52507 000.00.19.H26-200907-0004 200001610/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA SENCI SMILE/ SÚC MIỆNG TRÀ XANH

Còn hiệu lực

52508 000.00.19.H26-200831-0009 200001611/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN ĐỨC Băng dính vết thương có một lớp keo dính không tẩm thuốc Firstgo

Còn hiệu lực

52509 000.00.19.H26-200831-0005 200001612/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN ĐỨC Băng dính vết thương dạng cuộn không tẩm thuốc Firstgo

Còn hiệu lực

52510 000.00.19.H26-200829-0001 200001613/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ cưa/cắt

Còn hiệu lực

52511 000.00.19.H26-200821-0028 200001614/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ tưới rửa

Còn hiệu lực

52512 000.00.19.H26-200821-0025 200001615/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ thăm khám

Còn hiệu lực

52513 000.00.19.H26-200821-0020 200001616/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ kẹp

Còn hiệu lực

52514 000.00.19.H26-200821-0019 200001617/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ kéo/cắt

Còn hiệu lực

52515 000.00.19.H26-200821-0021 200001618/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ khay/hộp

Còn hiệu lực

52516 000.00.19.H26-200821-0027 200001619/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ thìa

Còn hiệu lực

52517 000.00.19.H26-200821-0018 200001620/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ giũa/róc

Còn hiệu lực

52518 000.00.19.H26-200821-0023 200001621/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ răng

Còn hiệu lực

52519 000.00.19.H26-200903-0012 200001622/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI WINGROUP KHẨU TRANG Y TẾ WINMASK

Còn hiệu lực

52520 000.00.19.H26-200903-0010 200001623/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52521 000.00.19.H26-200903-0011 200000324/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH ĐẠI XUÂN

Còn hiệu lực

52522 000.00.19.H26-200904-0004 200000325/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ LINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

52523 000.00.19.H26-200903-0007 200000214/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 2S VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52524 000.00.19.H26-200831-0008 200000326/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

Còn hiệu lực

52525 000.00.19.H26-200819-0001 200001624/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt SINILINE

Còn hiệu lực

52526 000.00.19.H26-200619-0011 200001625/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TOPCONS Phao chống loét

Còn hiệu lực

52527 000.00.19.H26-200908-0007 200000215/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INDO Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

52528 000.00.19.H26-200904-0009 200000216/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ NHỰA LONG BIÊN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52529 000.00.19.H26-200827-0016 200001626/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH MINH TRÍ HẢI THỊNH TẠI HÀ NỘI KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52530 000.00.19.H26-200911-0001 200000217/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH PHONG NAM - SINHIROSE Bộ sản phẩm ống nghiệm nhựa dùng trong y tế

Còn hiệu lực

52531 000.00.19.H26-200901-0004 200000327/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TMG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52532 000.00.12.H19-200914-0003 200000029/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH DỆT LÝ MINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52533 000.00.12.H19-200826-0002 200000028/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN RẠN BIỂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52534 000.00.19.H29-200815-0005 200001615/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT Máy in phim khô dùng trong y tế và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

52535 000.00.19.H29-200908-0012 200001616/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Kerrison dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52536 000.00.19.H29-200909-0010 200001617/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Cán, gương soi thanh quản các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52537 000.00.19.H29-200909-0007 200001618/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Banh mũi / tai dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52538 000.00.19.H29-200908-0013 200001619/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Hộp và khay lưới đựng dụng cụ dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52539 000.00.19.H29-200909-0012 200001620/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Banh / lưỡi banh dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52540 000.00.19.H29-200908-0014 200001621/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dụng cụ thăm khám dùng trong phẫu thuật , bao gồm:

Còn hiệu lực

52541 000.00.19.H29-200908-0015 200001622/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Banh mí mắt dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52542 000.00.19.H29-200908-0016 200001623/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Banh / Vén/ móc dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52543 000.00.19.H29-200909-0003 200001624/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Kẹp dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52544 000.00.19.H29-200909-0004 200001625/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Gặm xương / kẹp giữ xương / cắt xương / cắt chỉ thép các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52545 000.00.19.H29-200909-0005 200001626/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Que thăm dò dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52546 000.00.19.H29-200909-0006 200001627/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Vén não dạng thìa dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

52547 000.00.19.H29-200907-0016 200001629/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUHAL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52548 000.00.19.H29-200908-0003 200001630/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ – SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIFA FACEMASK KHẨU TRANG Y TẾ VIFA FACEMASK

Còn hiệu lực

52549 000.00.19.H29-200903-0004 200001631/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN Cán dao

Còn hiệu lực

52550 000.00.19.H29-200908-0005 200001632/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ HẰNG KHẨU TRANG Y TẾ LEHACO/ DISPOSABLE FACE MASK LEHACO

Còn hiệu lực

52551 000.00.19.H29-200908-0006 200001633/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ HẰNG KHẨU TRANG Y TẾ TRẺ EM LEHACO/ DISPOSABLE KIDS FACE MASK LEHACO

Còn hiệu lực

52552 000.00.19.H17-200611-0001 200000033/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ HAT

Còn hiệu lực

52553 000.00.19.H29-200902-0020 200001636/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NHA KHOA

Còn hiệu lực

52554 000.00.19.H29-200904-0001 200001640/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HUY KHANG Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

52555 000.00.19.H29-200908-0010 200000246/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ TOÀN LỰC

Còn hiệu lực

52556 000.00.19.H29-200831-0004 200001642/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Hệ thống kính vi phẫu tích hợp cánh tay robot MODUS V

Còn hiệu lực

52557 000.00.19.H29-200908-0008 200001643/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OPTIMISE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52558 000.00.19.H29-200909-0015 200001644/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VTA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52559 000.00.19.H29-200909-0017 200001645/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU DUY THĂNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52560 000.00.19.H29-200909-0019 200000319/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

52561 000.00.16.H10-200908-0002 200000002/PCBSX-BP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ HẢI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52562 000.00.17.H39-200821-0001 200000002/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN SẢN NHI LONG AN

Còn hiệu lực

52563 000.00.17.H39-200910-0002 200000059/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH BẢY KỲ QUAN GROUP Khẩu trang y tế kháng khuẩn ( Antibacterial Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

52564 000.00.10.H55-200819-0001 200000014/PCBA-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52565 000.00.10.H55-200819-0002 200000015/PCBA-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG BỘ QUẦN ÁO BẢO HỘ Y TẾ PHÒNG CHỐNG DỊCH (ÁO CÓ MŨ LIỀN QUẦN, ÁO CÓ MŨ, ÁO RỜI, QUẦN RỜI, CHỤP BAO GIÀY)

Còn hiệu lực

52566 000.00.18.H20-200905-0001 200000006/PCBSX-ĐT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM KHẨU TRANG Y TẾ TIẾN AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52567 000.00.16.H05-200820-0006 200000130/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÚ CƯỜNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52568 000.00.16.H05-200908-0002 200000131/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH BÁCH THUẬN AN PHARMA KHẨU TRANG Y TẾ YOUFIRST

Còn hiệu lực

52569 000.00.16.H05-200909-0001 200000132/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT HÀN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52570 000.00.16.H23-200910-0001 200000045/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH ĐỨC HẠNH PRO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52571 000.00.19.H29-200602-0022 200001607/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Bông tẩm cồn

Còn hiệu lực

52572 000.00.19.H29-200626-0011 200001608/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Vật liệu, dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

52573 000.00.19.H29-200818-0013 200001609/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52574 000.00.19.H29-200818-0012 200001610/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Nón trùm đầu y tế

Còn hiệu lực

52575 000.00.19.H29-200818-0011 200001611/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Que lấy bệnh phẩm

Còn hiệu lực