STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52726 000.00.10.H55-200819-0001 200000014/PCBA-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52727 000.00.10.H55-200819-0002 200000015/PCBA-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG BỘ QUẦN ÁO BẢO HỘ Y TẾ PHÒNG CHỐNG DỊCH (ÁO CÓ MŨ LIỀN QUẦN, ÁO CÓ MŨ, ÁO RỜI, QUẦN RỜI, CHỤP BAO GIÀY)

Còn hiệu lực

52728 000.00.18.H20-200905-0001 200000006/PCBSX-ĐT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM KHẨU TRANG Y TẾ TIẾN AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52729 000.00.16.H05-200820-0006 200000130/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÚ CƯỜNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52730 000.00.16.H05-200908-0002 200000131/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH BÁCH THUẬN AN PHARMA KHẨU TRANG Y TẾ YOUFIRST

Còn hiệu lực

52731 000.00.16.H05-200909-0001 200000132/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT HÀN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52732 000.00.16.H23-200910-0001 200000045/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH ĐỨC HẠNH PRO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52733 000.00.19.H29-200602-0022 200001607/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Bông tẩm cồn

Còn hiệu lực

52734 000.00.19.H29-200626-0011 200001608/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Vật liệu, dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

52735 000.00.19.H29-200818-0013 200001609/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52736 000.00.19.H29-200818-0012 200001610/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Nón trùm đầu y tế

Còn hiệu lực

52737 000.00.19.H29-200818-0011 200001611/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Que lấy bệnh phẩm

Còn hiệu lực

52738 000.00.19.H29-200818-0010 200001612/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Tấm chắn che mặt

Còn hiệu lực

52739 000.00.19.H29-200907-0015 200001613/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU H.D PRO KHẨU TRANG Y TẾ H.D PRO

Còn hiệu lực

52740 000.00.19.H29-200909-0008 200000318/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NAM SƠN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52741 000.00.19.H29-200909-0002 200001614/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SX TM DV GREEN SKY Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

52742 000.00.07.H28-200908-0001 200000008/PCBSX-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN DHH LƯƠNG SƠN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52743 000.00.07.H28-200907-0001 200000001/PCBMB-HB

CÔNG TY TNHH BESTMART VIỆT NAM

Còn hiệu lực

52744 000.00.19.H29-200902-0001 200001591/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

52745 000.00.10.H31-200812-0001 200000042/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HƯNG THỊNH PHÁT Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

52746 000.00.19.H29-200901-0013 200001592/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng trên các hệ thống Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

52747 000.00.19.H29-200901-0014 200001593/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng trên các hệ thống Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

52748 000.00.19.H29-200901-0015 200001594/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

52749 000.00.19.H29-200901-0016 200001595/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

52750 000.00.19.H29-200901-0017 200001596/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

52751 000.00.19.H29-200901-0018 200001597/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

52752 000.00.19.H29-200901-0019 200001598/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

52753 000.00.19.H29-200901-0020 200001599/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

52754 000.00.19.H29-200901-0021 200001600/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt dùng trên các hệ thống phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

52755 000.00.19.H29-200901-0022 200001601/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt dùng trên các hệ thống máy phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

52756 000.00.19.H29-200902-0010 200001602/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

52757 000.00.19.H29-200902-0019 200001603/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích sinh hóa và máy đông máu.

Còn hiệu lực

52758 000.00.19.H29-200902-0018 200001604/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD được sử dụng cho các máy phân tích sinh hóa và miễn dịch.

Còn hiệu lực

52759 000.00.19.H29-200902-0017 200001605/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

52760 000.00.19.H29-200902-0016 200001606/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

52761 000.00.12.H19-200910-0001 200000045/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH VŨ THÁI THỊNH Găng tay Khám Bệnh Latex

Còn hiệu lực

52762 000.00.12.H19-200910-0002 200000046/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH VŨ THÁI THỊNH Găng tay khám bệnh Nitrile

Còn hiệu lực

52763 000.00.12.H19-200908-0001 200000027/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH OXY BLUE Bình khí oxy mini cầm tay

Còn hiệu lực

52764 000.00.17.H09-200831-0001 200000042/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Các loại bộ kit chẩn đoán bệnh

Còn hiệu lực

52765 000.00.17.H09-200905-0001 200000044/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MAI GLOBAL SHIELD Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52766 000.00.17.H09-200909-0001 200000045/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52767 000.00.17.H09-200911-0001 200000046/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO HỘ LỢI KHANG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52768 000.00.19.H29-200823-0001 200000315/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DR.MAN Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

52769 000.00.19.H29-200824-0003 200001559/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Đai cố định lưng

Còn hiệu lực

52770 000.00.19.H29-200824-0004 200001560/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Đai cố định lưng

Còn hiệu lực

52771 000.00.19.H29-200901-0030 200001561/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

52772 000.00.19.H29-200901-0023 200001562/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt dùng trên các hệ thống phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

52773 000.00.19.H29-200901-0024 200001563/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao dùng để vệ sinh đơn vị ISE trên máy phân tích Roche/Hitachi và dùng để vệ sinh máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

52774 000.00.19.H29-200904-0010 200000243/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ HIẾM MUỘN

Còn hiệu lực

52775 000.00.19.H29-200902-0015 200001564/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

52776 000.00.19.H29-200902-0014 200001565/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

52777 000.00.19.H29-200902-0013 200001566/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD dùng một lần cho máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

52778 000.00.19.H29-200902-0012 200001567/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi

Còn hiệu lực

52779 000.00.19.H29-200828-0007 200001569/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Xe lăn tay cho người tàn tật và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

52780 000.00.19.H29-200906-0002 200001570/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Á Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

52781 000.00.19.H29-200907-0007 200001571/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMARTS SOLUTION CEV Kính Bảo Hộ

Còn hiệu lực

52782 000.00.19.H29-200902-0011 200001572/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

52783 000.00.19.H29-200907-0004 200001573/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU DƯƠNG Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

52784 000.00.19.H29-200907-0008 200001574/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒNG NGỌC BÍCH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52785 000.00.19.H29-200907-0005 200000245/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDICAL TRADING LEADER

Còn hiệu lực

52786 000.00.19.H29-200903-0012 200000317/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ trang phục mẹ và bé sau sinh

Còn hiệu lực

52787 000.00.19.H29-200905-0003 200001576/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THẨM MỸ Y TẾ AEMED Gel siêu âm

Còn hiệu lực

52788 000.00.19.H29-200901-0025 200001577/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất phụ trợ cho môđun ISE của hệ thống cobas c Roche/Hitachi được dùng để định lượng natri, kali và chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion.

Còn hiệu lực

52789 000.00.19.H29-200901-0026 200001578/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất phụ trợ cho hệ thống máy Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

52790 000.00.19.H29-200901-0027 200001579/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất phụ trợ cho môđun ISE của hệ thống Roche/Hitachi cobas c được dùng để định lượng natri, kali và chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion.

Còn hiệu lực

52791 000.00.19.H29-200901-0028 200001580/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm trên các hệ thống phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

52792 000.00.19.H29-200901-0029 200001581/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm trên các hệ thống máy phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

52793 000.00.19.H29-200901-0012 200001582/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là thuốc bão dưỡng khuyến cáo trong hoạt động bão dưỡng hàng ngày cho điện cực ISE, ống và kim hút mẫu.

Còn hiệu lực

52794 000.00.19.H29-200902-0009 200001583/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

52795 000.00.19.H29-200902-0008 200001584/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống sinh hóa Roche/Hitachi

Còn hiệu lực

52796 000.00.19.H29-200902-0007 200001585/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

52797 000.00.19.H29-200902-0006 200001586/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

52798 000.00.19.H29-200902-0005 200001587/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

52799 000.00.19.H29-200902-0004 200001588/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch trong quá trình vận hành khi thay đổi thuốc thử.

Còn hiệu lực

52800 000.00.19.H29-200902-0003 200001589/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu.

Còn hiệu lực