STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53026 000.00.16.H23-200828-0001 200000043/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ HẢI DƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53027 000.00.19.H26-200825-0014 200001521/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KHANG THỊNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53028 000.00.19.H26-200827-0003 200001522/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE KHẨU TRAN Y TẾ MASQUER ANTI - FOG

Còn hiệu lực

53029 000.00.19.H26-200516-0003 200000203/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIỆT NAM Ống nghiệm đựng máu

Còn hiệu lực

53030 000.00.19.H26-200805-0010 200001523/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI SƠN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53031 000.00.19.H26-200821-0002 200001524/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ KIM PHÁT Bộ Chân giả cho người cụt dưới gối bàn

Còn hiệu lực

53032 000.00.19.H26-200828-0002 200001526/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÍ DIỆP Khẩu trang y tế Trí Diệp

Còn hiệu lực

53033 000.00.19.H26-200828-0004 200001527/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53034 000.00.17.H54-200827-0002 200000013/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN KHẨU TRANG Y TẾ (FACE MASK)

Còn hiệu lực

53035 000.00.17.H54-200826-0001 200000016/PCBSX-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THÁI BÌNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53036 000.00.19.H26-200818-0004 200001518/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA BẢO MINH Xe lăn đẩy tay

Còn hiệu lực

53037 000.00.19.H26-200826-0002 200001519/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HIỀN LONG KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

53038 000.00.19.H26-200825-0023 200001520/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK KHẨU TRANG Y TẾ VINAHANKOOK

Còn hiệu lực

53039 000.00.19.H26-200826-0012 200000303/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIETSYS

Còn hiệu lực

53040 000.00.19.H26-200826-0011 200000304/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

53041 000.00.19.H26-200826-0004 200000199/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÍ DIỆP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53042 000.00.19.H26-200826-0003 200000200/PCBSX-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH MINH TRÍ HẢI THỊNH TẠI HÀ NỘI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53043 000.00.19.H26-200825-0001 200000201/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NĂM TỐT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53044 000.00.19.H26-200827-0002 200000202/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53045 000.00.19.H29-200819-0014 200000285/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

53046 000.00.19.H29-200819-0016 200000225/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM IVY

Còn hiệu lực

53047 000.00.10.H37-200823-0001 200000006/PCBA-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

53048 000.00.16.H02-200827-0001 200000022/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HÙNG MẠNH Khẩu trang y tế Hùng Mạnh

Còn hiệu lực

53049 000.00.16.H23-200827-0003 200000042/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN HD THIỆN TÂM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53050 000.00.18.H56-200821-0001 200000003/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ AN BÌNH

Còn hiệu lực

53051 000.00.10.H31-200821-0002 200000028/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53052 000.00.04.G18-200811-0001 200031/NKTTB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Trang thiết bị y tế chẩn đoán HIV đường dịch miệng; Quy cách: hộp 25 xét nghiệm

Còn hiệu lực

53053 000.00.48.H41-200817-0001 200000021/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ giấy

Còn hiệu lực

53054 000.00.12.H19-200827-0001 200000024/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV XNK XUÂN CHƯƠNG GLOVES Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53055 000.00.19.H29-200817-0024 200001433/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

53056 000.00.19.H29-200817-0023 200001434/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho cóng phản ứng trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

53057 000.00.19.H29-200817-0022 200001435/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là hộp trống dùng để đựng thuốc thử sử dụng trên các hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

53058 000.00.19.H29-200817-0021 200001436/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

53059 000.00.19.H29-200817-0020 200001437/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao dùng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của việc hút mẫu và thuốc thử với dung dịch chất nhuộm và dung dịch muối trên các hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

53060 000.00.19.H29-200817-0012 200001438/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho cóng phản ứng trên hệ thống phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

53061 000.00.19.H29-200817-0013 200001439/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa kim hút thuốc thử và mẫu và ống dẫn.

Còn hiệu lực

53062 000.00.19.H29-200817-0014 200001440/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất phụ gia cho bình chứa nước cất cho máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

53063 000.00.19.H29-200817-0015 200001441/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là cóng phản ứng đặc biệt cho phân tích mẫu thử in vitro trên máy phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

53064 000.00.19.H29-200817-0016 200001442/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm trên hệ thống phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

53065 000.00.19.H29-200817-0017 200001443/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho chu trình rửa thêm kim hút mẫu/thuốc thử trên máy phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

53066 000.00.19.H29-200817-0018 200001444/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch vệ sinh dùng cho môđun ISE để làm sạch điện cực chọn lọc ion natri.

Còn hiệu lực

53067 000.00.19.H29-200817-0019 200001445/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch vệ sinh dùng cho môđun ISE để vệ sinh điện cực chọn lọc ion và dùng cho hệ thống máy phân tích sinh hóa để vệ sinh dòng chảy ISE.

Còn hiệu lực

53068 000.00.19.H29-200818-0002 200001446/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là cóng phản ứng đặc biệt cho phân tích mẫu thử trên máy phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

53069 000.00.19.H29-200820-0009 200000222/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN

Còn hiệu lực

53070 000.00.19.H29-200806-0014 200000223/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

53071 000.00.19.H29-200821-0028 200001447/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY PHƯƠNG NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53072 000.00.19.H29-200819-0013 200000282/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAVINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53073 000.00.19.H29-200817-0028 200000224/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN AN

Còn hiệu lực

53074 000.00.19.H29-200821-0058 200001448/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN VẠN THỊNH KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP

Còn hiệu lực

53075 000.00.19.H29-200822-0008 200001449/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BITEC GLOBAL VIỆT NAM Vật liệu sửa chữa hàm tháo lắp

Còn hiệu lực

53076 000.00.19.H29-200814-0014 200000284/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHU ANH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

53077 000.00.19.H29-200824-0016 200001450/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - DỊCH VỤ VIỆT - HÀN KHẨU TRANG Y TẾ CAO CẤP ECO MASK

Còn hiệu lực

53078 000.00.19.H29-200825-0015 200001453/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ALKA GLUTA VIETNAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

53079 000.00.19.H29-200825-0012 200001451/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI KHÔI KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP MAK MASK

Còn hiệu lực

53080 000.00.19.H29-200822-0003 200001452/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TINBEE Khẩu trang y tế LMS

Còn hiệu lực

53081 000.00.19.H26-200815-0002 200001483/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Đèn mổ

Còn hiệu lực

53082 000.00.19.H26-200815-0001 200001484/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VCARE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53083 000.00.19.H26-200817-0015 200000293/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DR SMART LIFT

Còn hiệu lực

53084 000.00.19.H26-200817-0006 200000294/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG

Còn hiệu lực

53085 000.00.12.H19-200822-0002 200000043/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY NAM VIỆT Găng tay khám bệnh không bột (loại cao su thiên nhiên) Powder free Latex examination gloves

Còn hiệu lực

53086 000.00.12.H19-200822-0001 200000042/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY NAM VIỆT Găng tay khám bệnh không bột (loại cao su tổng hợp) Powder free Nitrile examination gloves

Còn hiệu lực

53087 000.00.12.H19-200821-0001 200000041/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH 2HM CARE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53088 000.00.12.H19-200826-0001 200000040/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH HỮU THIỆN HIỀN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53089 000.00.19.H26-200820-0011 200001487/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BHT DUNG DỊCH XỊT MŨI ANTAXOANG

Còn hiệu lực

53090 000.00.19.H26-200825-0022 200001492/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ONEPHARM Khẩu trang y tế Tuấn Đất Việt

Còn hiệu lực

53091 000.00.19.H26-200820-0010 200001495/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GRIFFIN VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI SHAMIXOAN

Còn hiệu lực

53092 000.00.19.H26-200802-0002 200000197/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SONG PHƯỢNG Khẩu trang y tế 3 lớp, 4 lớp.

Còn hiệu lực

53093 000.00.19.H26-200814-0007 200001498/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Dung dịch xịt mũi Blue Ocean Baby

Còn hiệu lực

53094 000.00.19.H26-200814-0006 200001499/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Dung dịch xịt mũi Blue Ocean

Còn hiệu lực

53095 000.00.19.H26-200818-0011 200001500/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH ĐỨC Dung dịch xịt mũi Nano Spray

Còn hiệu lực

53096 000.00.19.H26-200817-0010 200000297/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯỚC LÂM

Còn hiệu lực

53097 000.00.19.H26-200817-0003 200001504/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Bàn phẫu thuật

Còn hiệu lực

53098 000.00.19.H26-200819-0010 200001505/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Bàn sản đa năng

Còn hiệu lực

53099 000.00.19.H26-200820-0009 200000298/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ ĐỐNG ĐA

Còn hiệu lực

53100 000.00.19.H26-200819-0004 200000299/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN AE

Còn hiệu lực