STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53101 000.00.09.H61-210922-0001 210000003/PCBMB-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 86

Còn hiệu lực

53102 000.00.18.H57-210922-0003 210000065/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 35 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

53103 000.00.18.H57-211007-0001 210000066/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC NHÂN TÂM

Còn hiệu lực

53104 000.00.18.H57-211008-0001 210000067/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 50 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

53105 000.00.16.H33-210826-0001 210000002/PCBMB-KG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 529

Còn hiệu lực

53106 000.00.19.H26-210923-0015 210001792/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH ĐẠI XUÂN Bộ kit tách chiết acid nucleic ZiXpress

Còn hiệu lực

53107 000.00.19.H26-211004-0028 210001761/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDISON VIỆT NAM Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút

Còn hiệu lực

53108 000.00.19.H26-211004-0027 210001762/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDISON VIỆT NAM Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

53109 000.00.19.H26-211007-0002 210001793/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA SENCI TANIN - SÚC MIỆNG CHIẾT XUẤT LÁ XOÀI (Chủng loại/Mã sản phẩm ALBA.13)

Còn hiệu lực

53110 000.00.19.H26-211007-0004 210001794/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA SENCI CONK – RỬA XOANG MŨI THẢO MỘC (Mã sản phẩm: ALBA.14)

Còn hiệu lực

53111 000.00.19.H26-210911-0007 210001771/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Găng Tay Y Tế

Còn hiệu lực

53112 000.00.19.H26-210831-0018 210001770/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Nhũ tương nhỏ mắt bôi trơn

Còn hiệu lực

53113 000.00.19.H26-210816-0010 210000114/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ASEAN Dung dịch sát khuẩn Povidine Iod

Còn hiệu lực

53114 000.00.19.H26-210924-0008 210001772/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT CỒN Y TẾ

Còn hiệu lực

53115 000.00.19.H26-210925-0004 210000624/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

53116 000.00.19.H26-210923-0002 210001773/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Dung dịch rửa cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

53117 000.00.19.H26-210923-0003 210001774/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Dung dịch pha loãng mẫu

Còn hiệu lực

53118 000.00.19.H26-210817-0017 210000625/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GAUMMA

Còn hiệu lực

53119 000.00.19.H26-210927-0029 210001776/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Que lấy mẫu tỵ hầu, họng hầu

Còn hiệu lực

53120 000.00.19.H26-210927-0009 210000619/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC VÂN SƠN

Còn hiệu lực

53121 000.00.19.H26-210927-0028 210001777/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Ống môi trường vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

53122 000.00.19.H26-210929-0001 210000626/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HN

Còn hiệu lực

53123 000.00.19.H26-210929-0010 210001778/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG Xịt muối biển

Còn hiệu lực

53124 000.00.19.H26-210929-0002 210000627/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ANALMEC

Còn hiệu lực

53125 000.00.19.H26-210719-0014 210000628/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR

Còn hiệu lực

53126 000.00.19.H26-210820-0012 210001779/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch bảo dưỡng bộ điện giải

Còn hiệu lực

53127 000.00.19.H26-210820-0015 210001780/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

53128 000.00.19.H26-210820-0016 210001781/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

53129 000.00.19.H26-210820-0017 210001782/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch bảo dưỡng hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

53130 000.00.19.H26-210820-0019 210001783/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

53131 000.00.19.H26-210924-0001 210000623/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ VISUN

Còn hiệu lực

53132 000.00.19.H26-210930-0015 210001789/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Que lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ

Còn hiệu lực

53133 000.00.19.H26-210930-0016 210001788/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Que lấy mẫu bệnh phẩm cán nhựa

Còn hiệu lực

53134 000.00.19.H26-210930-0017 210000631/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH LDMED

Còn hiệu lực

53135 000.00.19.H26-210820-0023 210001785/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch rửa cuvet dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

53136 000.00.19.H26-210820-0022 210001784/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch rửa cuvet dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

53137 000.00.19.H26-210927-0024 210001786/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Đệm chống loét

Còn hiệu lực

53138 000.00.19.H26-210929-0007 210000629/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

53139 000.00.19.H26-210728-0014 210001787/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thiết bị kết nối ốc tai điện tử

Còn hiệu lực

53140 000.00.19.H26-210930-0018 210000630/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH VẬT TƯ Y TẾ THÁI ANH DŨNG

Còn hiệu lực

53141 000.00.19.H26-210930-0009 210000116/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HƯỚNG NGHIỆP HBMC QUỐC TẾ Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

53142 000.00.19.H26-211001-0002 210001790/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Đầu côn

Còn hiệu lực

53143 000.00.19.H26-211001-0006 210000632/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ THÁI DƯƠNG

Còn hiệu lực

53144 000.00.19.H26-211001-0013 210000633/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NGUYỄN KHANG

Còn hiệu lực

53145 000.00.19.H26-211002-0001 210000634/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TAM DƯƠNG

Còn hiệu lực

53146 000.00.19.H26-211008-0012 210000635/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART

Còn hiệu lực

53147 000.00.19.H29-210924-0023 210000056/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN ẤN PHÁT HẬU Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

53148 000.00.19.H29-210914-0002 210000749/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

53149 000.00.19.H29-211004-0007 210000216/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HUỲNH LẠC

Còn hiệu lực

53150 000.00.19.H29-210914-0003 210000214/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ASIAN WELLNESS

Còn hiệu lực

53151 000.00.19.H29-210914-0001 210000750/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

53152 000.00.19.H29-210909-0004 210000751/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI NGUYÊN LÂM Dung dịch nước muối điện phân SteriPlant

Còn hiệu lực

53153 000.00.19.H29-211005-0001 210000215/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ & THIẾT BỊ Y TẾ 3T

Còn hiệu lực

53154 000.00.16.H05-211006-0001 210000087/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN YT DENTALPRO KHẨU TRANG Y TẾ YT DENTALPRO

Còn hiệu lực

53155 000.00.16.H05-211008-0001 210000088/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CỎ BA LÁ KHẨU TRANG Y TẾ THỊNH PHÁT

Còn hiệu lực

53156 000.00.10.H31-210927-0001 210000016/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ VHL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53157 000.00.19.H26-211004-0003 210000616/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMEDTECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

53158 000.00.19.H26-210917-0006 210000617/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ SME

Còn hiệu lực

53159 000.00.19.H26-210922-0014 210000618/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHÂN KASSEL

Còn hiệu lực

53160 000.00.19.H26-210921-0012 210000115/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Khay, ống, hộp, bát đựng dụng cụ, dung dịch, vật phẩm dùng trong y tế

Còn hiệu lực

53161 000.00.19.H26-210928-0001 210001764/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ GMP ĐỨC DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

53162 000.00.19.H26-210927-0018 210001765/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Giường bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực

53163 000.00.19.H26-210927-0012 210001766/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Đèn đọc phim Led

Còn hiệu lực

53164 000.00.19.H26-210927-0016 210001767/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

53165 000.00.19.H26-210929-0004 210000620/PCBMB-HN

CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÚ

Còn hiệu lực

53166 000.00.16.H11-210921-0004 210000013/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 305

Còn hiệu lực

53167 000.00.16.H11-210921-0003 210000014/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 258

Còn hiệu lực

53168 000.00.16.H11-210921-0002 210000015/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 221

Còn hiệu lực

53169 000.00.16.H11-210921-0001 210000016/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 79

Còn hiệu lực

53170 000.00.16.H11-210924-0001 210000012/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 207

Còn hiệu lực

53171 000.00.16.H11-210924-0002 210000011/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 270

Còn hiệu lực

53172 000.00.12.H19-211011-0004 210000038/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 10

Còn hiệu lực

53173 000.00.12.H19-211010-0001 210000040/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐỒNG NAI SỐ 8

Còn hiệu lực

53174 000.00.12.H19-211010-0002 210000041/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI ĐỒNG NAI - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 2

Còn hiệu lực

53175 000.00.12.H19-211010-0003 210000042/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 3

Còn hiệu lực