STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
5251 000.00.19.H29-221010-0013 220003299/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Lưỡi bào xương dùng trong nội soi khớp

Còn hiệu lực

5252 000.00.19.H29-221011-0003 220002134/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG CỒN

Còn hiệu lực

5253 000.00.19.H29-221011-0006 220003298/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Máy Tạo Oxy

Còn hiệu lực

5254 000.00.19.H29-221010-0017 220003297/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

5255 000.00.19.H29-221014-0027 220003296/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein p53

Còn hiệu lực

5256 000.00.19.H29-221014-0026 220003295/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính cytokeratin 5

Còn hiệu lực

5257 000.00.19.H29-221014-0017 220003294/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính desmin

Còn hiệu lực

5258 000.00.19.H29-221014-0019 220003293/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD117

Còn hiệu lực

5259 000.00.19.H29-221013-0003 220003292/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng phenytoin

Còn hiệu lực

5260 000.00.48.H41-221012-0005 220000040/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Khung tập đi có bánh xe

Còn hiệu lực

5261 000.00.48.H41-221012-0004 220000039/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Nạng nhôm tập đi

Còn hiệu lực

5262 000.00.48.H41-221012-0003 220000038/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Ghế bô vệ sinh

Còn hiệu lực

5263 000.00.19.H29-221017-0031 220003291/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính vimentin

Còn hiệu lực

5264 000.00.19.H29-221012-0014 220003290/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid valproic

Còn hiệu lực

5265 000.00.19.H29-221012-0010 220003289/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng N‑acetylprocainamide

Còn hiệu lực

5266 000.00.19.H29-221013-0006 220003288/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein p80

Còn hiệu lực

5267 000.00.19.H29-221013-0005 220003287/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein p16INK4a

Còn hiệu lực

5268 000.00.48.H41-221012-0002 220000037/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

5269 000.00.19.H29-221017-0028 220003286/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính cytokeratin

Còn hiệu lực

5270 000.00.48.H41-221012-0001 220000036/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Xe lăn điện cho người tàn tật

Còn hiệu lực

5271 000.00.19.H29-221017-0004 220003285/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein chuỗi nhẹ Lambda

Còn hiệu lực

5272 000.00.19.H29-221017-0003 220003284/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein chuỗi nhẹ Kappa

Còn hiệu lực

5273 000.00.04.G18-211228-0003 2200068GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TERUMO BCT VIỆT NAM Kít gom tiểu cầu

Còn hiệu lực

5274 000.00.04.G18-221017-0013 220003223/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính CD34

Còn hiệu lực

5275 000.00.04.G18-220420-0077 220003222/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Chất nền: Lactate

Còn hiệu lực

5276 000.00.16.H33-221006-0001 220000048/PCBMB-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 950

Còn hiệu lực

5277 000.00.16.H60-220912-0001 220000053/PCBMB-TQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 843

Còn hiệu lực

5278 000.00.16.H60-221006-0001 220000052/PCBMB-TQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 875

Còn hiệu lực

5279 000.00.16.H23-221013-0006 220000174/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SIÊU THẢO DƯỢC SK GOLD VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA CÔ CÔ

Còn hiệu lực

5280 000.00.04.G18-221017-0011 220003221/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính CD20

Còn hiệu lực

5281 000.00.16.H60-221006-0002 220000051/PCBMB-TQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 860

Còn hiệu lực

5282 000.00.16.H60-221006-0003 220000050/PCBMB-TQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 823

Còn hiệu lực

5283 000.00.16.H60-220923-0001 220000049/PCBMB-TQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 717

Còn hiệu lực

5284 000.00.19.H32-221015-0001 220000049/PCBMB-KH

CÔNG TY TNHH TMDV KỸ THUẬT M&M

Còn hiệu lực

5285 000.00.19.H26-220907-0002 220002860/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm thuốc thử điện giải: K, pH, Na, Cl, Ca

Còn hiệu lực

5286 000.00.19.H26-220922-0012 220002200/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMOSA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

5287 000.00.19.H26-220924-0004 220002859/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Dung môi dùng trong quá trình nhuộm giải phẫu bệnh

Còn hiệu lực

5288 000.00.16.H25-221014-0002 220000029/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Xe đẩy tiêm và dụng cụ

Còn hiệu lực

5289 000.00.16.H25-221014-0001 220000028/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Giường bệnh 2 tay quay

Còn hiệu lực

5290 000.00.16.H25-221013-0001 220000027/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TPG HÀ NAM DUNG DỊCH VỆ SINH DẠNG BỌT LAVADO

Còn hiệu lực

5291 000.00.16.H25-221011-0001 220000026/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Tủ đựng thuốc đông y ( thuốc y học cổ truyền)

Còn hiệu lực

5292 000.00.16.H25-221010-0001 220000025/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

5293 000.00.19.H26-220926-0003 220002858/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD là dung dịch đệm

Còn hiệu lực

5294 000.00.16.H25-220925-0001 220000024/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Tủ đựng thuốc và dụng cụ

Còn hiệu lực

5295 000.00.16.H25-220924-0006 220000023/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Giường bệnh nhân 1 tay quay

Còn hiệu lực

5296 000.00.16.H25-220924-0002 220000022/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Panh inox; Kéo inox

Còn hiệu lực

5297 000.00.19.H29-220930-0015 220002133/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM – DƯỢC QUỐC TẾ NGỌC BẢO KHANG GEL BÔI NHIỆT MOUTH SORES NBK

Còn hiệu lực

5298 000.00.16.H40-221013-0003 220000007/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Áo phẫu thuật

Còn hiệu lực

5299 000.00.25.H47-220930-0001 220000004/PCBSX-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIN Trang thiết bị y tế dạng dung dịch

Còn hiệu lực

5300 000.00.04.G18-221013-0008 220003220/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm xét nghiệm chuyển hoá thận

Còn hiệu lực

5301 000.00.04.G18-220413-0005 220001989/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH IVD Ống chứa hạt tham chiếu cho xét nghiệm định lượng tế bào bạch cầu

Còn hiệu lực

5302 000.00.04.G18-220111-0037 220003219/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính PAX5

Còn hiệu lực

5303 000.00.04.G18-221014-0015 220003218/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính Chromogranin A

Còn hiệu lực

5304 000.00.09.H61-221006-0001 220000045/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN VĨNH LONG 12

Còn hiệu lực

5305 000.00.09.H61-220924-0001 220000044/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN VĨNH LONG 11

Còn hiệu lực

5306 000.00.16.H02-221011-0001 220000031/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ DKH Túi hậu môn nhân tạo DKH

Còn hiệu lực

5307 000.00.19.H26-221014-0005 220002857/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA GEL XOA BÓP

Còn hiệu lực

5308 000.00.19.H26-221014-0003 220002856/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GREEN LIFE GEL VỆ SINH

Còn hiệu lực

5309 000.00.04.G18-221014-0012 220003217/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein c-MYC

Còn hiệu lực

5310 000.00.16.H02-221014-0001 220000098/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC TUẤN VÂN

Còn hiệu lực

5311 000.00.04.G18-221014-0011 220003216/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính CD23

Còn hiệu lực

5312 000.00.04.G18-221014-0010 220003215/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Ki-67

Còn hiệu lực

5313 000.00.18.H24-221012-0001 220000008/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

5314 000.00.04.G18-221013-0002 220003214/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể kháng nhân

Còn hiệu lực

5315 000.00.04.G18-221012-0026 220003213/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng theophylline

Còn hiệu lực

5316 000.00.04.G18-221012-0024 220003212/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng procainamide

Còn hiệu lực

5317 000.00.04.G18-221012-0023 220003211/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng tobramycin

Còn hiệu lực

5318 000.00.04.G18-221012-0020 220003210/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng salicylate

Còn hiệu lực

5319 000.00.10.H55-221011-0001 220000025/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Vật liệu làm nướu giả

Còn hiệu lực

5320 000.00.19.H29-220930-0011 220002132/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

5321 000.00.04.G18-221014-0005 220003209/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD30

Còn hiệu lực

5322 000.00.04.G18-220420-0015 220003208/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

5323 000.00.19.H26-221007-0021 220002855/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Máy ủ tiểu cầu

Còn hiệu lực

5324 000.00.19.H26-221007-0024 220002854/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Máy lắc tiểu cầu

Còn hiệu lực

5325 000.00.19.H26-221007-0022 220002853/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Máy rã đông huyết tương

Còn hiệu lực