STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53551 18008969/HSCBMB-HCM 180000126/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C

Còn hiệu lực

53552 18008961/HSCBMB-HCM 180000125/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG

Còn hiệu lực

53553 18008950/HSCBMB-HCM 180000124/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN

Còn hiệu lực

53554 18008966/HSCBMB-HCM 180000123/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAKAE

Còn hiệu lực

53555 18006349/HSCBSX-HN 180000015/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM NGÂN HÀ Nước muối sinh lý 0,9%; Cồn ethanol 70 độ; cồn ethanol 90 độ, cồn ethanol 96 độ

Còn hiệu lực

53556 18010813/HSCBA-HN 180001046/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN Máy xoa bóp toàn thân

Còn hiệu lực

53557 18001344/HSCBMB-ĐNa 180000008/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHÙNG THỊNH

Còn hiệu lực

53558 18008926/HSCBMB-HCM 180000118/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ISC

Còn hiệu lực

53559 18008971/HSCBMB-HCM 180000119/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC BẢO CHÂU

Còn hiệu lực

53560 18008965/HSCBMB-HCM 180000120/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC AN

Còn hiệu lực

53561 18008957/HSCBMB-HCM 180000121/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH

Còn hiệu lực

53562 18008962/HSCBMB-HCM 180000122/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE

Còn hiệu lực

53563 18001616/HSCBSX-ĐN 180000004/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH BELMONT MANUFACTURING Sản xuất và lắp ráp máy móc thiết bị dùng trong nha khoa như: Hệ thống điều hành trung tâm, hệ thống chiếu sáng, ghế nha khoa,....với quy mô công suất 5.000 sản phẩm (tương đương 1.100 tấn sản phẩm/năm).

Còn hiệu lực

53564 18010800/HSCBA-HN 180001030/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Ghế bô bệnh nhân

Còn hiệu lực

53565 18010801/HSCBA-HN 180001031/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Gậy bệnh nhân tập đi

Còn hiệu lực

53566 18010802/HSCBA-HN 180001032/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Ghế đẩu xoay

Còn hiệu lực

53567 18010803/HSCBA-HN 180001033/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Mặt cáng inox

Còn hiệu lực

53568 18010804/HSCBA-HN 180001034/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Xe đẩy chuyên dụng

Còn hiệu lực

53569 18010805/HSCBA-HN 180001035/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Đệm y tế

Còn hiệu lực

53570 18010806/HSCBA-HN 180001036/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Cọc truyền dịch

Còn hiệu lực

53571 18010807/HSCBA-HN 180001037/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Băng ghế ngồi chờ bệnh nhân

Còn hiệu lực

53572 18010808/HSCBA-HN 180001038/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Bàn y tế

Còn hiệu lực

53573 18010809/HSCBA-HN 180001039/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

53574 18010810/HSCBA-HN 180001040/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Tủ đựng thuốc và dụng cụ

Còn hiệu lực

53575 18010811/HSCBA-HN 180001041/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Giường đa năng

Còn hiệu lực

53576 18010812/HSCBA-HN 180001042/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

53577 18010797/HSCBA-HN 180001043/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Xe lăn tay bệnh nhân

Còn hiệu lực

53578 18010798/HSCBA-HN 180001044/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Khung tập đi

Còn hiệu lực

53579 18010799/HSCBA-HN 180001045/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Nạng tập đi

Còn hiệu lực

53580 18010738/HSCBA-HN 180001006/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

53581 18010740/HSCBA-HN 180001007/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Xe tiêm đa năng

Còn hiệu lực

53582 18010739/HSCBA-HN 180001008/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Bàn ăn, loại điều chỉnh chiều cao

Còn hiệu lực

53583 18010736/HSCBA-HN 180001009/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường bệnh nhân ba tay quay kèm đệm và cọc truyền dịch

Còn hiệu lực

53584 18010735/HSCBA-HN 180001010/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường bệnh nhân một tay quay kèm đệm và cọc truyền dịch, dòng Semi Fowler

Còn hiệu lực

53585 18010743/HSCBA-HN 180001011/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Đèn mổ treo trần

Còn hiệu lực

53586 18010751/HSCBA-HN 180001012/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X Phú Kang Spirulina Feminish wash

Còn hiệu lực

53587 18010750/HSCBA-HN 180001013/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X Vinasea

Còn hiệu lực

53588 18010773/HSCBA-HN 180001014/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU Máy đo A1Care

Còn hiệu lực

53589 18010757/HSCBA-HN 180001015/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Giường chuyển bệnh nhân khu cấp cứu

Còn hiệu lực

53590 18010758/HSCBA-HN 180001016/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Xe chở Film X- Quang

Còn hiệu lực

53591 18010762/HSCBA-HN 180001017/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Giá chứa dụng cụ đóng gói dùng cho khu kiểm soát nhiễm khuẩn

Còn hiệu lực

53592 18010760/HSCBA-HN 180001018/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Xe đẩy dụng cụ đa năng dùng cho khu khám bệnh và khu nội trú

Còn hiệu lực

53593 18010763/HSCBA-HN 180001019/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Bàn đóng gói dụng cụ dùng cho khu kiểm soát nhiễm khuẩn

Còn hiệu lực

53594 18010765/HSCBA-HN 180001020/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Xe đựng dụng cụ dùng cho khu kiểm soát nhiễm khuẩn

Còn hiệu lực

53595 18010767/HSCBA-HN 180001021/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Tủ bảo quản ống nội soi

Còn hiệu lực

53596 18010766/HSCBA-HN 180001022/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Xe đẩy dụng cụ dùng cho phòng khám

Còn hiệu lực

53597 18010768/HSCBA-HN 180001023/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Xe đẩy dụng cụ dùng cho phòng cấp cứu

Còn hiệu lực

53598 18010769/HSCBA-HN 180001024/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Bồn rửa tay triệt trùng phẫu thuật loại 3 vòi

Còn hiệu lực

53599 18010770/HSCBA-HN 180001025/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Bồn rửa ống dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

53600 18010771/HSCBA-HN 180001026/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Bồn rửa tay triệt trùng phẫu thuật loại 1 vòi

Còn hiệu lực

53601 18010772/HSCBA-HN 180001028/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Máy khử trùng dụng cụ bằng sóng siêu âm

Còn hiệu lực

53602 18010752/HSCBA-HN 180001029/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ màn hình hiển thị cho hệ thống phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

53603 18000019/HSCBA-HNa 180000003/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Bồn rửa tay vô trùng

Còn hiệu lực

53604 18000018/HSCBA-HNa 180000004/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Bàn khám bệnh

Còn hiệu lực

53605 18009812/HSCBA-HN 180000942/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Bộ lọc khí CO2, N2 đầu vào tủ ấm CO2

Còn hiệu lực

53606 18009813/HSCBA-HN 180000943/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đĩa nuôi cấy, ống nghiệm dùng trong hỗ trợ sinh sản trong phòng thí nghiệm

Còn hiệu lực

53607 18010106/HSCBA-HN 180000944/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Môi trường nuôi cấy vi khuẩn .

Còn hiệu lực

53608 18010570/HSCBA-HN 180000945/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ T&T VIỆT NAM Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

53609 18010599/HSCBA-HN 180000946/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG Băng dính cá nhân trong suốt

Còn hiệu lực

53610 18010615/HSCBA-HN 180000947/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Kẹp Bonney Stopes

Còn hiệu lực

53611 18010616/HSCBA-HN 180000948/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Kẹp Allis Tissue

Còn hiệu lực

53612 18010617/HSCBA-HN 180000949/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Kẹp gắp dụng cụ

Còn hiệu lực

53613 18010618/HSCBA-HN 180000950/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Bộ dụng cụ triệt sản nữ

Còn hiệu lực

53614 18010626/HSCBA-HN 180000952/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

53615 18010627/HSCBA-HN 180000953/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Bộ dụng cụ triệt sản nam

Còn hiệu lực

53616 18010628/HSCBA-HN 180000954/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Bộ dụng đặt vòng tránh thai

Còn hiệu lực

53617 18010629/HSCBA-HN 180000955/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Bộ dụng đặt vòng tránh thai không có thước đo buồng tử cung

Còn hiệu lực

53618 18010630/HSCBA-HN 180000956/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Bộ dụng cấy, tháo que cấy tránh thai

Còn hiệu lực

53619 18010631/HSCBA-HN 180000957/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Mỏ vịt

Còn hiệu lực

53620 18010632/HSCBA-HN 180000958/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Kẹp Rampley Sponge Holding

Còn hiệu lực

53621 18010633/HSCBA-HN 180000959/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Kẹp Babcock

Còn hiệu lực

53622 18010634/HSCBA-HN 180000960/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Cán dao mổ

Còn hiệu lực

53623 18010635/HSCBA-HN 180000961/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Kéo Mayo Harington thẳng

Còn hiệu lực

53624 18010636/HSCBA-HN 180000962/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Móc vòng

Còn hiệu lực

53625 18010643/HSCBA-HN 180000968/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Alinity

Còn hiệu lực