STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53701 18005833/HSCBPL-BYT 180000022/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE

Còn hiệu lực

53702 18005835/HSCBPL-BYT 180000023/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC

Còn hiệu lực

53703 18009915/HSCBA-HCM 180001053/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YTC Máy trám răng nha khoa

Còn hiệu lực

53704 18010000/HSCBA-HCM 180001054/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN XUÂN TÂM GĂNG KIỂM TRA DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực

53705 18010016/HSCBA-HCM 180001056/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT đèn mổ di động

Còn hiệu lực

53706 18010019/HSCBA-HCM 180001057/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Giấy lấy dấu răng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

53707 18010022/HSCBA-HCM 180001058/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Băng dính vô trùng không thấm nước, có gạc, cố định kim luồn DECOMED

Còn hiệu lực

53708 18010023/HSCBA-HCM 180001059/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Băng dính vô trùng không thấm nước, không gạc, cố định kim luồn DECOMED

Còn hiệu lực

53709 18010650/HSCBA-HN 180000898/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI Găng tay khám Latex có bột size S,M

Còn hiệu lực

53710 18010426/HSCBA-HN 180000899/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN EMED VIỆT NAM Gel làm dịu da R2

Còn hiệu lực

53711 18010540/HSCBA-HN 180000900/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Hóa chất chẩn đoán, chất rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa (Bộ nước rửa)

Còn hiệu lực

53712 18010558/HSCBA-HN 180000901/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Alinity

Còn hiệu lực

53713 18010560/HSCBA-HN 180000902/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Alinity

Còn hiệu lực

53714 18010562/HSCBA-HN 180000903/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Alinity

Còn hiệu lực

53715 18010563/HSCBA-HN 180000904/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Alinity

Còn hiệu lực

53716 18010613/HSCBA-HN 180000906/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Kính hiển vi khám mắt (Đèn khe khám mắt)

Còn hiệu lực

53717 18010619/HSCBA-HN 180000907/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÂN CƯỜNG GHẾ BỘ VỆ SINH

Còn hiệu lực

53718 18010621/HSCBA-HN 180000908/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT ĐỨC Hệ thống máy nạo hút mũi xoang STEMA HS III và các phụ kiện liên quan

Còn hiệu lực

53719 18010624/HSCBA-HN 180000909/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN Dermatonics Once Heel Balm

Còn hiệu lực

53720 18006344/HSCBSX-HN 180000012/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ TÚI CHƯỜM NÓNG, LẠNH (ĐA NĂNG)

Còn hiệu lực

53721 18010638/HSCBA-HN 180000910/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN Dermatonics Dry Skin Balm

Còn hiệu lực

53722 18010648/HSCBA-HN 180000911/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA Dung dịch rửa dùng cho máy nhuộm tiêu bản tự động

Còn hiệu lực

53723 18010649/HSCBA-HN 180000912/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Bàn tập phục hồi chức năng cho bệnh nhân bại liệt 3 khúc

Còn hiệu lực

53724 18010661/HSCBA-HN 180000915/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ làm chuôi khớp nhân tạo

Còn hiệu lực

53725 18010662/HSCBA-HN 180000916/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn bó bột - kéo xương

Còn hiệu lực

53726 18010663/HSCBA-HN 180000917/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn đẻ

Còn hiệu lực

53727 18010664/HSCBA-HN 180000918/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn khám phụ khoa

Còn hiệu lực

53728 18010665/HSCBA-HN 180000919/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn thủ thuật gây mê

Còn hiệu lực

53729 18010666/HSCBA-HN 180000920/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Cáng thương

Còn hiệu lực

53730 18010667/HSCBA-HN 180000921/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Đèn soi phim

Còn hiệu lực

53731 18010668/HSCBA-HN 180000922/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Giá để hàng hóa

Còn hiệu lực

53732 18010669/HSCBA-HN 180000923/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Giá truyền dịch

Còn hiệu lực

53733 18010670/HSCBA-HN 180000924/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Hộp hấp bông băng

Còn hiệu lực

53734 18010671/HSCBA-HN 180000925/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Máy hủy bơm kim tiêm

Còn hiệu lực

53735 18010672/HSCBA-HN 180000926/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Thiết bị rửa tay phòng mổ

Còn hiệu lực

53736 18010673/HSCBA-HN 180000927/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

53737 18010676/HSCBA-HN 180000928/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHỎE VIỆT NAM Gel bôi trĩ dạng viên đặt

Còn hiệu lực

53738 18010651/HSCBA-HN 180000932/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Giường đẻ, Ghế/Giường chạy thận, Ghế khám chạy điện, Ghế khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

53739 18010656/HSCBA-HN 180000933/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Đèn khám/Đèn mổ ánh sáng LED và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

53740 18010677/HSCBA-HN 180000934/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN BÀN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

53741 18010678/HSCBA-HN 180000935/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN GHẾ KHÁM TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

53742 18010679/HSCBA-HN 180000936/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN KÍNH SOI TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

53743 18010680/HSCBA-HN 180000937/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN THIẾT BỊ BẢO QUẢN DỤNG CỤ NỘI SOI TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

53744 18010685/HSCBA-HN 180000938/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH Bàn khám sản khoa

Còn hiệu lực

53745 18010703/HSCBA-HN 180000930/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANKA PHARMA VIỆT NAM Natri Clorid 0.9%

Còn hiệu lực

53746 18000005/HSCBA-TTH 180000003/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Băng dán vải không dệt (Adhesive Non-woven Wound Dressing)

Còn hiệu lực

53747 18000007/HSCBA-TTH 180000004/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Băng gạc Hydrogel (Hydrogel Dressing)

Còn hiệu lực

53748 18000006/HSCBA-TTH 180000005/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Băng dán Hydrocolloid ( Hydrocolloid Wound Dressing)

Còn hiệu lực

53749 18000008/HSCBA-TTH 180000006/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Tấm Gel Silicone ( Băng dán trị sẹo Scar Eliminating Dressings )

Còn hiệu lực

53750 18000009/HSCBA-TTH 180000007/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Băng dán film trong ( Transparent Film Dressing )

Còn hiệu lực

53751 18009535/HSCBA-HCM 180001040/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Túi nước tiểu van 1 chiều chống tràn Greaturo – U8

Còn hiệu lực

53752 18009863/HSCBA-HCM 180001041/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN QUE THỬ ĐỘ CỨNG TỔNG DIAQUANT®

Còn hiệu lực

53753 18009975/HSCBA-HCM 180001042/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA SINH HỆ THỐNG ELISA TỰ ĐỘNG

Còn hiệu lực

53754 18009994/HSCBA-HCM 180001043/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH Điện cực dán điện tim

Còn hiệu lực

53755 18010003/HSCBA-HCM 180001044/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA SINH Hệ thống giải trình tự gen

Còn hiệu lực

53756 18010005/HSCBA-HCM 180001045/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Dụng cụ y tế tái sử dụng nhiều lần loại Trinica

Còn hiệu lực

53757 18010009/HSCBA-HCM 180001047/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Đèn khám/ Đèn mổ/ Đèn tiểu phẫu, loại di động, cố định, treo tường, treo trần, và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

53758 18010010/HSCBA-HCM 180001048/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM Găng tay khám sử dụng trong y tế (240mm)

Còn hiệu lực

53759 18010013/HSCBA-HCM 180001049/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Dụng cụ điều trị trong nha khoa.

Còn hiệu lực

53760 18010015/HSCBA-HCM 180001050/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L Hóa chất xét nghiệm và vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

53761 18010018/HSCBA-HCM 180001051/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG TỦ ĐỰNG XÁC VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

53762 18010021/HSCBA-HCM 180001052/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDISOL Máy phân tích chỉ số BMI BSM370 Stadiometer

Còn hiệu lực

53763 18000048/HSCBA-BN 180000014/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG Bồn tắm trẻ sơ sinh composite

Còn hiệu lực

53764 18000051/HSCBA-BN 180000016/PCBA-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH) Dung dịch vệ sinh mũi hàng ngày

Còn hiệu lực

53765 18011647/HSCBMB-HN 180000143/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MAX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

53766 18011639/HSCBMB-HN 180000142/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI (HAPHARCO)

Còn hiệu lực

53767 18011638/HSCBMB-HN 180000141/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ BẢO DOANH

Còn hiệu lực

53768 18008956/HSCBMB-HCM 180000115/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ

Còn hiệu lực

53769 18008955/HSCBMB-HCM 180000114/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE

Còn hiệu lực

53770 18008954/HSCBMB-HCM 180000113/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CD&W

Còn hiệu lực

53771 18008953/HSCBMB-HCM 180000112/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SUNMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

53772 18000002/HSCBMB-BK 180000002/PCBMB-BK

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HỒNG HÀ

Còn hiệu lực

53773 18011645/HSCBMB-HN 180000138/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DO HA

Còn hiệu lực

53774 18011631/HSCBMB-HN 180000140/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

53775 18006346/HSCBSX-HN 180000011/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X GO Lubricant - Gel bôi trơn âm đạo

Còn hiệu lực