STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53851 17006920/HSCBA-HCM 170001228/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dụng cụ kiểm tra huyết áp

Còn hiệu lực

53852 17006938/HSCBA-HCM 170001234/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Hoá chất sử dụng cho máy phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

53853 17006888/HSCBA-HCM 170001232/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bình làm ẩm oxy

Còn hiệu lực

53854 17006904/HSCBA-HCM 170001229/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khóa 3 chạc

Còn hiệu lực

53855 17006921/HSCBA-HCM 170001230/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống nghe kiểm tra huyết áp

Còn hiệu lực

53856 17006897/HSCBA-HCM 170001231/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dụng cụ chặn lưỡi

Còn hiệu lực

53857 17006896/HSCBA-HCM 170001233/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Máy rữa phim

Còn hiệu lực

53858 17006923/HSCBA-HCM 170001248/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KPM Băng keo lụa - Silk Adhesive Tape

Còn hiệu lực

53859 17006941/HSCBA-HCM 170001235/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Máy nén khí nha khoa

Còn hiệu lực

53860 17006833/HSCBA-HCM 170001247/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Đầu trộn hợp chất lấy dấu răng

Còn hiệu lực

53861 17006928/HSCBA-HCM 170001236/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Gạc hút nước bọt

Còn hiệu lực

53862 17006940/HSCBA-HCM 170001237/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Smith & Nephew ACUFEX Surgical instruments

Còn hiệu lực

53863 17006922/HSCBA-HCM 170001238/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

53864 17006932/HSCBA-HCM 170001239/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Máy tiền phân tích

Còn hiệu lực

53865 17006934/HSCBA-HCM 170001240/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Máy tiền phân tích

Còn hiệu lực

53866 17006822/HSCBA-HCM 170001241/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M Surgical Clippers (Tông đơ điện cạo lông tóc trước phẫu thuật 3M )

Còn hiệu lực

53867 170003101/HSCBSX-HCM 170000037/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH PEARL DENT Tăm giấy nha khoa

Còn hiệu lực

53868 17006931/HSCBA-HCM 170001242/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

53869 17006939/HSCBA-HCM 170001243/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Vật tư tiêu hao trên máy xét nghiệm ALERE Q

Còn hiệu lực

53870 17006930/HSCBA-HCM 170001245/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CAST VIỆT NAM Đèn khám bệnh treo trán

Còn hiệu lực

53871 17008626/HSCBMB-HCM 170000422/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐÔNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

53872 17008506/HSCBMB-HCM 170000421/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG

Còn hiệu lực

53873 170005802/HSCBMB-HCM 170000420/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LINKMAX

Còn hiệu lực

53874 17006878/HSCBA-HCM 170001190/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Miếng silicone đỡ dụng cụ

Còn hiệu lực

53875 17006824/HSCBA-HCM 170001178/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Incognito™ Appliance System (Hệ thống khí cụ chỉnh nha Incognito)

Còn hiệu lực

53876 17006881/HSCBA-HCM 170001199/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kẹp mạch máu trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53877 17006912/HSCBA-HCM 170001175/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Bình rửa mũi + dung dịch rửa mũi

Còn hiệu lực

53878 17006825/HSCBA-HCM 170001174/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film (Dung dịch bảo vệ và hỗ trợ điều trị tổn thương da Cavilon NSBF)

Còn hiệu lực

53879 17006834/HSCBA-HCM 170001176/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Máy xét nghiệm huyết học tự động và hóa chất dùng kèm cho máy.

Còn hiệu lực

53880 17006907/HSCBA-HCM 170001177/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AN LẠC XANH Băng ca(Cáng thương)

Còn hiệu lực

53881 17006884/HSCBA-HCM 170001180/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Dụng cụ bóc tách trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53882 17006898/HSCBA-HCM 170001179/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG THIẾT BỊ KHÁM MẮT

Còn hiệu lực

53883 17006886/HSCBA-HCM 170001181/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kềm/dụng cụ cắt tổ chức trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53884 17006847/HSCBA-HCM 170001182/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Banh tự giữ trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53885 17006867/HSCBA-HCM 170001183/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Dụng cụ móc trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53886 17006877/HSCBA-HCM 170001184/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Hộp đựng và bảo quản dụng cụ

Còn hiệu lực

53887 17006872/HSCBA-HCM 170001195/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Búa phẫu thuật

Còn hiệu lực

53888 17006873/HSCBA-HCM 170001185/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kềm/dụng cụ cố định và giữ xương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53889 17006865/HSCBA-HCM 170001187/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Róc gân xương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53890 17006848/HSCBA-HCM 170001196/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kẹp phẫu thuật trong sản khoa

Còn hiệu lực

53891 17006870/HSCBA-HCM 170001186/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Dụng cụ nâng, bẫy xương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53892 17006876/HSCBA-HCM 170001189/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Cốc đựng

Còn hiệu lực

53893 17006883/HSCBA-HCM 170001188/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Phụ kiện dùng cho banh tự giữ

Còn hiệu lực

53894 17006871/HSCBA-HCM 170001192/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Dụng cụ đệm/đầm xương

Còn hiệu lực

53895 17006869/HSCBA-HCM 170001191/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Đục xương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53896 17006880/HSCBA-HCM 170001193/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kẹp phẫu thuật tai mũi họng

Còn hiệu lực

53897 17006874/HSCBA-HCM 170001194/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kềm cắt/uốn vặn tháo chỉ thép

Còn hiệu lực

53898 17006882/HSCBA-HCM 170001198/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Rổ lưới đựng dụng cụ trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53899 17006862/HSCBA-HCM 170001197/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Dụng cụ nạo mô/tổ chức trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53900 17006844/HSCBA-HCM 170001200/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Cán dao mổ

Còn hiệu lực

53901 17006868/HSCBA-HCM 170001203/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kerrison gặm xương cột sống

Còn hiệu lực

53902 17006866/HSCBA-HCM 170001201/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kẹp mô/tổ chức trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53903 17006863/HSCBA-HCM 170001204/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Dụng cụ thắt các tổ chức trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53904 17006843/HSCBA-HCM 170001202/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kẹp mang kim

Còn hiệu lực

53905 17006887/HSCBA-HCM 170001211/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Vòng giữ dụng cụ

Còn hiệu lực

53906 17006845/HSCBA-HCM 170001205/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Ống hút trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53907 17006846/HSCBA-HCM 170001209/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Banh cơ/tổ chức trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53908 17006879/HSCBA-HCM 170001206/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Miếng lọc khuẩn cho hộp hấp

Còn hiệu lực

53909 17006875/HSCBA-HCM 170001207/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kềm/kẹp gặm xương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53910 17006840/HSCBA-HCM 170001210/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kẹp cầm máu và bóc tách trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53911 17006842/HSCBA-HCM 170001208/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kẹp săng, ống, băng gạc, tiếp liệu trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53912 17006918/HSCBA-HCM 170001218/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA Túi chườm nóng

Còn hiệu lực

53913 170004404/HSCBMB-HCM 170000417/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ PHƯƠNG LAN

Còn hiệu lực

53914 17006905/HSCBA-HCM 170001212/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI THẢO LINH Dụng cụ hỗ trợ sinh sản

Còn hiệu lực

53915 17006914/HSCBA-HCM 170001217/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA Nhiệt kế

Còn hiệu lực

53916 17006903/HSCBA-HCM 170001216/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Họ của hệ thống máy phân tích tinh trùng đồ

Còn hiệu lực

53917 170004403/HSCBMB-HCM 170000419/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

53918 17008624/HSCBMB-HCM 170000418/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN PHA

Còn hiệu lực

53919 17006839/HSCBA-HCM 170001213/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Nhíp (kẹp) phẫu thuật

Còn hiệu lực

53920 17006919/HSCBA-HCM 170001219/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA Túi chườm lạnh

Còn hiệu lực

53921 17001004/HSCBSX-ĐNa 170000001/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO Gạc phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

53922 17006909/HSCBA-HCM 170001147/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SILAB VIỆT NAM Dung dịch xịt rửa mũi

Còn hiệu lực

53923 17006800/HSCBA-HCM 170001144/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS PTE. LTD TẠI TP HỒ CHÍ MINH BETADINE COLD DEFENCE NASAL SPRAY

Còn hiệu lực

53924 17006911/HSCBA-HCM 170001146/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SILAB VIỆT NAM Gel xịt chống khô mũi

Còn hiệu lực

53925 17006885/HSCBA-HCM 170001148/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SILAB VIỆT NAM Bộ dụng cụ rửa mũi và gói hỗn hợp pha dung dịch rửa mũi

Còn hiệu lực